Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zápisnica zo zasadnutia VMČ Lány, 6. apríla 2011

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Lány, 6. apríla 2011

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 26.04.2011 12:42
Kategorie: ,
Zavedenie separovaného zberu nna Lánoch - informačná tabuľa - problémy v jednotlivých častiach obvodu - Pavol Smatana novým členom výboru - záver.
zápisnica, 6. apríla 2011
 
Prítomní členovia:   p. Kardoš, p. Karas, p. Sárincová, p. Kerepecký, p. Smatana, p. Veličová, p. Hanušovský
Ospravedlnený:        p. Bačík 
Občania:                  p. Bednár, p. Posluchová, p. Horečná, p. Baran, p. Vokoun, p. Janáč, p. Kozák
Hosť z MsÚ:             p. Sopčák - viceprimátor mesta, p. Strašík
 
 
1.   Program: Otvorenie, Správa o kontrole uznesenia, Požiadavky od občanov, Odstúpenie člena VMČ Lány + voľba nového člena,
      Návrh na uznesenie a záver. Schválenie programu – jednohlasne.
 
2.   Predseda VMČ Lány pán Kerepecký prvítal viceprimátora mesta pána Sopčáka a pána Strašíka z MsÚ a zároveň poďakoval
      za operatívne zabezpečenie kontajnerov v rámci akcie “jarné upratovanie na Lánskej.” Pán Strašík nás okrem iného informoval:
      o minuloročnej likvidácií nelegálnej skládky na detskom ihrisku na Dedovci, ktorá stála naše mesto 1 441 Euro
      treba dodržiavať harmonogram vývozu
      ■ Navrhol podporiť systém tzv. separovaného zberu formou plastových vriec na Dedovci, Partizánskej a Nábrežnej ulici,
          zatiaľ na báze dobrovoľnosti /p. Smatana, p. Kardoš: súhlasili, ale upozornili na neexistujúci finančný mechanizmus odmeňovania
          za separovanie - chýbajúcu motivačnú zložku za dobrovoľné separovanie do vriec, p. Posluchová: upozornila na informovanie
          občanov o separovaní napr. formou inštruktážneho seriálu v miestnych televíziách, p. Sopčák: navrhol náučný seriál
          o separovaní v miestnych novinách, p. Strašík: navrhol leták s inštrukciami o separovaní umiestniť aj do schránok/
 
3.   požiadavky od občanov A ORGANIZÁCIí:
      bytové spoločenstvo domu 960 žiada odstrániť tabuľu VMČ Lány, tabuľa je na súkromnom pozemku
      p. Vavrušková: žiada o vytvorenie parkoviska pri bytovke 991 na Nábrežnej ulici, autá parkujú na trávniku.
      občania Lánskej sa sťažujú na znečistovanie prostredia pri kotolni vedľa Domu pre seniorov.
      Janáč upozornil na: odpad po prerábkach bytov /omietky, okná, televízor.../ umiestnený pri kontajneroch premnoženie
      mačiek na Lánskej v okolí MŠ opitých mladých “chuligánov” v podvečerných hodinách v areláli MŠ na Dukelskej ulici
      p. Poslúchová: upozornila na zničenú fontánu a park pri Nemocnici /p. Sopčák: v spolupráci so študentským parlamentom,
      začiatkom budúceho mesiaca, organizujeme akciu Deň fontán - funkčné fontány natrieme, vyčistíme okolie .../
      p. Horečná: nám nahlásila “búchajúci” kryt na streche zastávky pri bytovke 960 na Lánskej ulici /treba vymeniť kryt/ a upozornila
      na kontajner pri bytovke 940 umiestnený na chodníku, kde sa počas zimnej údržby nedá prejsť, urobiť stojisko na kontajner
      p. Vokoun: navrhol odstrániť starú brezu z Nábrežnej ulice 989, dvere na balkón sa nedajú otvoriť - všade žltý peľ /p. Strašík:
      navrhol napísať žiadosť o odstránenie brezy a adresovať pani Martinkovej z MsÚ/
      p. Baran upozornil na: zlé načasovanie autobusov MHD v náväznosti na vlaky /p. Sopčák: MDS je to situácia na riešenie,
      hlavný kontrolór mesta dal vyjadrenie, že je všetko je v súlade so zákonom/ zastávky na železničnej stanici sú ďaleko
      Pešiu zónu na Dukelskej ulici: porušovanie predpisov autami, nerešpektujú pešiu zónu, autá zachádzajú do chodníka
      p. Blažeková: upozornila na odpad na parkovisku pred MŠ na Dedovci
      p. Miková upozornila na: chýbajúce koše na psie exkrementy zle viditeľnú dopravnú značku na Dedovci
      p. Košuda upozornil na: poklopy pri Domanižanke, sú niekoľko centimetrov nad úrovňou cesty  prepadnuté obrubníky
      p. Šibíková upozornila na: “kopenie” odpadu na Partizánskej ulici oproti garážam, kopec treba odpratať bagrom
      obyvatelia Dukelskej ulice sa sťažujú na katastrofálny stav ciest vo vnútroblokoch Dukelskej ulice
      p. Kozák upozornil na: výtlky pri bytovke 961
      p. Bednár upozornil na: autá, ktoré si skracujú cestu k Hypernove pomedzi bytovky, navrhuje umiestniť značku prejazd zakázaný
      obyvateľ Dedovca upozornil: na zničené schody na Dedovci pri obchodnom priestore pána Hoštáka, treba dať do pôvodného stavu
 
4.  VOĽBA NOVÉHO ČLENA VMČ LÁNY
      Z dôvodu zmeny pozície vo firme a pracovnej vyťaženosti sa pán Hanušovský vzdal členstva vo VMČ Lány a navrhol Ing. Pavla
      Smatanu z Dedovca. Pani Veličová navrhla: pána Bicka - právnika, pani Škrabákovú - dôchodkyňu, pána Ondrášika
       - všetci bývajú na Dedovci a vo VMČ Lány nie je zástupca. Zároveň navrhla zvolať mimoriadne zasadnutie VMČ, kde sa predstavia
      kandidáti a vysvetlia, čím by boli prínosom pre VMČ Lány. Návrh skončil nerozhodne v počte 3 proti (p. Sárincová, p. Karas,
      p. Kardoš) 3 za (p. Kerepecký, p. Veličová, p. Smatana) 1 sa zdržal (p. Hanušovský). Následne sa hlasovalo o členstve p. Pavla
      Smatanu, ktorý bol prijatý v počte hlasov 5 za (p. Sárincová, p. Karas, p. Kardoš, p. Kerepecký, p. Hanušovský) a 2 sa zdržali
      (p. Smatana, p. Veličová). Nového člena Ing. Pavla Smatanu  z Dedovca dňa 21. 4. 2011 schválilo Mestské zastupitelstvo..
     
5.   Kontrola uznesenia (z 2. 3. 2011):
      A/ prejsť obvod Lány - úloha splnená 2.4.2011
      B/ závažné problémy pri stavebných úpravách v meste, list s fotografickou prílohou - úloha splnená 6.4.2011
      C/ požiadavky od občanov poslať pánovi Apelovi - úloha splnená, odpoveď vo vývesných skrinkách
      D/ naformulovanie listu + fotodokumentácia k parkovaniu pri Nemocnici - úloha splnená 6.4.2011
 
6.   NáVRH NA UZNESENIE + ZÁVER
      reginálne a nadregionálne priority z minulého zápisu naďalej v riešení
      ■odpoveď na list bytového spoločenstva 960 o odstránení tabule VMČ do 15.4.2011. Vyvolať rokovanie medzi VMČ, bytovým
         spoločenstvom a zástupcami mesta
      umiestnenie zápisnice do skriniek PX centra, skrinky VMČ a na web stránku mesta
      požiadavky od občanov list s fotodokumentáciou poslať na MsÚ p. Apelovi
 
      Najbližší termín stretnutia VMČ Lány - 4. 5. 2011 o 17,00 h. v CVČ, 1. poschodie č. d. 12.
 
      ;Vyhotovil: Jana Veličová, tajomníčka VMČ Lány                                                                        Overil: Ing. Martin Kerepecký, predseda VMČ Lány
Anonym píše:
Úterý 26.04.2011 21:02
Vážený obyvatel Dedovca,tie schody o ktoré píšete,su poprvé na sukromnom pozemku a ešte boli v strašne dezolatnom stave,po zimnej udržbe uplne rozpadnuté,nebolo možne po nich chodit a samemu pánu Hoštákovi zaléží,aby okolie okolo jeho pozemku bolo naozaj v poriadku.Po rozhovore s horeuvedeným pánom/vlastníkom pozemku/mi bolo odpovedané-samozrejme,že aj ja chcem,aby schody ostali,ved je to aj pre mna určitá výhoda a po dokončení parkoviska idem riešit chodník,ale ako uznáte,nedá sa to naraz všetko,čo som vysvetlil aj pánovi Kardošovi,poslancovi za miestnu čast.Velmi bol z kritiky práce na svojom pozemku prekvapený,ale čo ho prekvapuje viacej,je,že členom VMč-Lány nevadí zrušenie parkoviska pod školkou,kde mestskí mocipáni planuju vystavbu 6-bytovky,udajne informoval o tomto postoji aj pána Kardoša,takže som sám prekvapený,že sa to na výbore neprerokovavalo,pretože,ako uviedol pán Hošták,ohradzat bude aj parkovisko od školky,kde aj teraz miesta využívaju rodičia detí,pretože v určitých dnoch je parkovisko pod školkou preplnené a čo bude hovorot občan Dedovca potom,no na to som zasa zvedavý,ked na tomto parkovisku vyrastie horeuvedená 6-bytovka a čuduj sa svete a občania Dedovca investorom je obec Sverepec.Dnes som brigadoval u pána Hoštáka a napočítal som 16 aut po celý den,pretože som tomuto zákroku nechcel ani len uverit,kedže som sa dnes informoval na MU o využívaní parkoviska,kde mi arogantnou odpovedou pracovníčka odpovedala,že je počas celého roku nevyužité,čo je hlupost a budem to kontrolovat častejšie a budem informovat nadalej.Zatial iba tolko obyvatelovi Dedovca,ktorého tak trapia zdemolované schody.Nedalo mi aby som vás-celý vybor o tejto skutočnosti informoval,pretože sa mi páči,ako postupujete a hlavne zverejnujete obsah vašej zápisnice zo zasadnutia vášho výboru.Prajem vám vela uspechov vo vašej práci.Priatel pána Hoštáka.
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 06:34
Ktorá školka kde bude 6 bytoviek presnejšie kde????
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 13:32
Ešce som neočul že by sa maľa na Ľáňskej stavac dzajaká bytofka a to tu bývym už xxx rokúúú
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 14:26
Jedine čo ja viem že na Pribinovej, ale tam pri rieke sa snaži Vlčik niečo postavit už tam raz chceli stavat ludia sa postavili proti.
To vtedy ešte bol pozemok Pov Strojár. a Vlčkovi závod dlžil niake penize tak mu dali pozemok a Vlčik stale len ako by to spenažil , už raz dával autám za stierače oznam aby platili za parkovanie že su na jeho pozemku.
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 18:58
Že vraj tam, kde je teraz parkovisko pod Materskou školou, tam chcú stavať.
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 19:06
Ale kde je parkovisko pod materskou škôlkou konkrétne materská školaka na Streda alebo kde???
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 21:46
Chodte konkretne za panom Hoštakom,čo prestavuje tu novu reštauraciu a ten vám ukaže rozhodnutie,ktoré ako sused sa musí k nemu vyjadrovat,či suhlasí,alebo nie,ja som si to dnes u neho overil a ukazal mi doporučenku z MU kde sa ma vyjadrit k tejto 6-bytovke a je tam razítko investor obec Sverepec,je to čierne na bielom a že o tomto kroku nevedia ani miestni poslanci ma udivuje,alebo to pekne tajja.Nechce sa mi verit,že by sa to odkleplo bez vedomia VMč a poslancov,ba dokonca aj riaditelky školky.O vystavbu tejto 6-st bytovky sa uchadzal pred 3-ma rokmi pán Haviar,ale mu to neprešlo,lebo sondy ukazali,že podložie na takuto bytovku nevyhovuje a teraz ide druhý pokus a nech mi nevravia miestni,že o výstavbe nevedeli,ked pán Hošták daval na to vyjadrovačku pred troma rokmi.
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 21:51
Dnes som bol dva krát na tomto parkovisku,ktoré bolo obsadené osobnými autami v počte 26 a jedno nakladné auto a vedla na parkovisku 5 aut,pred tou novou reštikou a dost sa autá striedali,teda je o pravda,že je dost obsadené a kde by potom parkovali rodičia,ktorí vozia deto do a zo školky,tak to aj mna zaujíma páni poslanci.Vám to nevadí?
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 22:14
Ak som správne pochopil, tak nevyhovujúce podložie sa zmení na vyhovujúce v tom okamihu, ako o výstavbu prejaví záujem ten správny človek. Tomu sa hovorí ozajstný zázrak.
Anonym píše:
Středa 27.04.2011 22:17
Asi sa hovori o tomto... http://goo.gl/maps/J3Tm

Mashin
Anonym píše:
Sobota 30.04.2011 16:20
a realizátor tej bytovky je kto?
Anonym píše:
Sobota 30.04.2011 16:15
na rozkvete na tráve, chodníkoch,... a rôznych nezvyčajných polohách parkujú autá celé roky a parkovisko sa postavilo niekde v prdeli a tam kde bývajú poslanci, ale tam kde je najväčšia koncentrácia áut, ktoré nemajú kde parkovať sa nič nespravilo. Takže, ak vám vadí, že niekto parkuje na tráve, tak sa tým smerom nepozerajte
Anonym píše:
Sobota 30.04.2011 21:51
Najviac poslancov v mestskom parlamente je z Rozkvetu.
Tu sa ukazalo, že kde je kvantita- tam chýba kvalita.
Osobne som dospel k názoru, že hoci je z Rozkvetu najviac poslancov, čo do počtu, tak ich je najviac aj jeb...ch!
Neschopní šašovia, čo nič nevybavia!
Každý keď bzuči kamera tak trepe iba za seba a celková koncepčnosť pre sídlisko chýba!
Osobne som to nakoniec vyriešil prer seba a svoju rodinu, že som sa odtiaľ odsťahoval!
Nech sa len ukazuju ako opice v ZOO ďalej!
Mňa už problemy občana Rozkvetu netrapia!
Anonym píše:
Úterý 03.05.2011 10:22
Prečo taketo niečo nezverejnuju aj iné VMč,napr.aj spomínaný Rozkved,ved ked ich je tam tak vela,to si prial a aj zostavoval počet poslancov Janas,kde mal aj vo volebnom programe zlepšit pracu týchto výborov,o mu už na tom nezáleží,iba svoje kšeftíčky si vybavuje a mestské časti su mu ukradnuté,napr VMč-Orlové,organizuje v poslednej dobe zhromaždenia občanov na križovatke pri panovi Bielikovi-no užastné,už len čakám kedy zruší vedenie aj tuto križovatku,aby v Orlovom nastal totalny koniec-no ostuda,škoda že som nemal fotoaparad,alebo kameru,stálo to za zvečnenie nastavajucej generácii.
Anonym píše:
Úterý 03.05.2011 11:31
Treba sa opýtat predsedu VMČ Rozvet, Prečo?
Anonym píše:
Úterý 03.05.2011 14:04
lebo Keruľ a Matušík je dno záujmu o občanov
Anonym píše:
Úterý 03.05.2011 14:05
Bol by som zvedavý,koľko faktúruje firma Autoagregáty Matušík spoločnosti MDS za opravu agregátov........
Anonym píše:
Úterý 03.05.2011 16:24
MOZTE SA STRETNUT U MAXA,HNED VAM AJ ULEJE.
Anonym píše:
Pátek 06.05.2011 16:10
Anonym píše:
Pátek 06.05.2011 22:25
Som autor článu ohľadne kritiky poslancov za Rozkvet- ako bývalý obyvateľ.
Teraz s odstupom čase, nakoľko som mal to šťastie, a mohol som sa s rodinou odsťahovať z Rozkvetu/ ale to platí aj na iné mestské sídliska/ do prímestskej časti. teraz zisťujem, aký sme boli v tom meste ako obťania a obyvateľia chudáci!
Chválabohu, že sa to už mojej rodiny netýka!! Nemenil by som terajšiu situáciu ani za plnu úhadu nájmu a energií!!
Anonym píše:
Pátek 06.05.2011 23:50
Ste šťastný človek. A neváhajte, v budúcich voľbách kandidujte. Ale pozor na pravopis. Nie, že si ho zlepšíte!
Anonym píše:
Neděle 08.05.2011 10:49
Ste naozaj inteligent!
Hlavný je pravopis!
Že je z Bystrice diera, to nie je dôležité!
Len si tam teda tak veselo žite a zlepšujte pravopis i naďalej.
A buďte s momentalným stavom spokojný!!
Anonym píše:
Středa 11.05.2011 23:20
aj ja sa teším, kedy z tejto diery vypadnem, dúfam, že sa mi čoskoro podarí predať byt. nič sa tu za 20 rokov nezmenilo k lepšiemu, všetko upadá : zdevastovane zastávky, oblepené plagátmi, budova Banca zdevastovaná, špinavá olepená otrhanými plagátmi, rozbité schody od parkoviska smerom k lekárni-nepozorný chodec sa tam može prizabiť, podchod, kde je lekáreń, obuv atď. steny hnus špina otrhané plagáty, počmárané...kedysi zastávky každé ráno pracovníci pozametali, smetiari pozametali po vysypaní kontajnerov ich okolie, nie ako teraz. Chudovský pravidelne vyvážal odpad ako starý nabytok, chladničky a pod. a nevymýšľal nejaké blbé harmonogramy, ktoré sa aj tak nedodržiavajú, pretože celé týždne zostáva pri kontajneroch starý nábytok, potom zasa chladnička, potom zasa kartóny ,ktoré detiská rozvláčia po celom sídlisku , nábytok bezdomovci po kríkoch aj s madracmi.A keď konečne odvezú staré nábytky, tak zasa treba vyše mesiaca čakať, kým odvezú starú chladničku, takže na mieste vždy zostava nejaký veľkorozmerný odpad a vlastne pernamentne je pred panelákmi nejaká skládka - však vyveziem všetko naraz a triediť sa môže na skládke a my budeme mať čisto ako je pekne pred mestským úradom - vykosené, bez smetí, udržiavaná zeleń... Máme pekný podchod, no osvetlenie hnusné, špina aj na hodinách, strecha špinavá - načo sú verejnoprospešné práce. Ozaj, prečo sa nevybudovali nové schody pri tých nových bytovkách na rozkvete! páni poslanci z Rozkvetu, všetci sa po nich prejdite - super, keď musíte ráno bežať do práce.To by ich učni zo stavebného učilišťa postavili super , neviem, akí lajdáci to robili! No a na toto sem chcete lákať turistov? Kto z Mestského úradu kontroluje ako si firma na vývoz odpadu plní pracovnú náplň, veď je za to platený, tak by sa patrilo na mieste skontrolovať výsledok jej drahoplatenej činnosti, hlavná vec, že sa zvýši polatok za odvoz smetí! Znova papiere zo zošitov, vreckovky, obaly za priemyslovkou, ale len pod oknami niektorých tried, však sa postavím na kopec, odpozorujem a kto vyhodí odpady z okna, bude čistiť okolie celej školy týždeň. My na paťke máme vždy okolie školy čisté a nevyhovárame sa na cudzích okoloidúcich, zato sa tam človek dobre cíti.
Anonym píše:
Středa 11.05.2011 23:20
aj ja sa teším, kedy z tejto diery vypadnem, dúfam, že sa mi čoskoro podarí predať byt. nič sa tu za 20 rokov nezmenilo k lepšiemu, všetko upadá : zdevastovane zastávky, oblepené plagátmi, budova Banca zdevastovaná, špinavá olepená otrhanými plagátmi, rozbité schody od parkoviska smerom k lekárni-nepozorný chodec sa tam može prizabiť, podchod, kde je lekáreń, obuv atď. steny hnus špina otrhané plagáty, počmárané...kedysi zastávky každé ráno pracovníci pozametali, smetiari pozametali po vysypaní kontajnerov ich okolie, nie ako teraz. Chudovský pravidelne vyvážal odpad ako starý nabytok, chladničky a pod. a nevymýšľal nejaké blbé harmonogramy, ktoré sa aj tak nedodržiavajú, pretože celé týždne zostáva pri kontajneroch starý nábytok, potom zasa chladnička, potom zasa kartóny ,ktoré detiská rozvláčia po celom sídlisku , nábytok bezdomovci po kríkoch aj s madracmi.A keď konečne odvezú staré nábytky, tak zasa treba vyše mesiaca čakať, kým odvezú starú chladničku, takže na mieste vždy zostava nejaký veľkorozmerný odpad a vlastne pernamentne je pred panelákmi nejaká skládka - však vyveziem všetko naraz a triediť sa môže na skládke a my budeme mať čisto ako je pekne pred mestským úradom - vykosené, bez smetí, udržiavaná zeleń... Máme pekný podchod, no osvetlenie hnusné, špina aj na hodinách, strecha špinavá - načo sú verejnoprospešné práce. Ozaj, prečo sa nevybudovali nové schody pri tých nových bytovkách na rozkvete! páni poslanci z Rozkvetu, všetci sa po nich prejdite - super, keď musíte ráno bežať do práce.To by ich učni zo stavebného učilišťa postavili super , neviem, akí lajdáci to robili! No a na toto sem chcete lákať turistov? Kto z Mestského úradu kontroluje ako si firma na vývoz odpadu plní pracovnú náplň, veď je za to platený, tak by sa patrilo na mieste skontrolovať výsledok jej drahoplatenej činnosti, hlavná vec, že sa zvýši polatok za odvoz smetí! Znova papiere zo zošitov, vreckovky, obaly za priemyslovkou, ale len pod oknami niektorých tried, však sa postavím na kopec, odpozorujem a kto vyhodí odpady z okna, bude čistiť okolie celej školy týždeň. My na paťke máme vždy okolie školy čisté a nevyhovárame sa na cudzích okoloidúcich, zato sa tam človek dobre cíti.
Anonym píše:
Středa 11.05.2011 23:23
aj ja sa teším, kedy z tejto diery vypadnem, dúfam, že sa mi čoskoro podarí predať byt. nič sa tu za 20 rokov nezmenilo k lepšiemu, všetko upadá : zdevastovane zastávky, oblepené plagátmi, budova Banca zdevastovaná, špinavá olepená otrhanými plagátmi, rozbité schody od parkoviska smerom k lekárni-nepozorný chodec sa tam može prizabiť, podchod, kde je lekáreń, obuv atď. steny hnus špina otrhané plagáty, počmárané...kedysi zastávky každé ráno pracovníci pozametali, smetiari pozametali po vysypaní kontajnerov ich okolie, nie ako teraz. Chudovský pravidelne vyvážal odpad ako starý nabytok, chladničky a pod. a nevymýšľal nejaké blbé harmonogramy, ktoré sa aj tak nedodržiavajú, pretože celé týždne zostáva pri kontajneroch starý nábytok, potom zasa chladnička, potom zasa kartóny ,ktoré detiská rozvláčia po celom sídlisku , nábytok bezdomovci po kríkoch aj s madracmi.A keď konečne odvezú staré nábytky, tak zasa treba vyše mesiaca čakať, kým odvezú starú chladničku, takže na mieste vždy zostava nejaký veľkorozmerný odpad a vlastne pernamentne je pred panelákmi nejaká skládka - však vyveziem všetko naraz a triediť sa môže na skládke a my budeme mať čisto ako je pekne pred mestským úradom - vykosené, bez smetí, udržiavaná zeleń... Máme pekný podchod, no osvetlenie hnusné, špina aj na hodinách, strecha špinavá - načo sú verejnoprospešné práce. Ozaj, prečo sa nevybudovali nové schody pri tých nových bytovkách na rozkvete! páni poslanci z Rozkvetu, všetci sa po nich prejdite - super, keď musíte ráno bežať do práce.To by ich učni zo stavebného učilišťa postavili super , neviem, akí lajdáci to robili! No a na toto sem chcete lákať turistov? Kto z Mestského úradu kontroluje ako si firma na vývoz odpadu plní pracovnú náplň, veď je za to platený, tak by sa patrilo na mieste skontrolovať výsledok jej drahoplatenej činnosti, hlavná vec, že sa zvýši polatok za odvoz smetí! Znova papiere zo zošitov, vreckovky, obaly za priemyslovkou, ale len pod oknami niektorých tried, však sa postavím na kopec, odpozorujem a kto vyhodí odpady z okna, bude čistiť okolie celej školy týždeň. My na paťke máme vždy okolie školy čisté a nevyhovárame sa na cudzích okoloidúcich, zato sa tam človek dobre cíti.
Anonym píše:
Čtvrtek 12.05.2011 21:44
Keď hore v článku čítam o tom čistení mesta - nedá mi nezareagovať.
Je to síce už s odstupom času, no asi pred mesiacom som doobeda išiel na Rozkvet na návštevu.
Bol normalný pracovný deň- doobedie. Pri lekárni som musel ostáť stáť, lebo pracovníci firmy Megabordel vyberali kontajnery s papierom. Samozrejme , oni boli v tom čase na Rozkvete bohovia - cez nich sa nedostal nik!
Nakoľko v živote soém stratil času dosť aj inde aspoň som ich pozoroval.
Preto píšem firma Megabordel, lebo pokiaľ oni nezačali vysypavať tie kontajnery na tú ich Aviu, bol okolo nich aký taký poriadok. No po ich činnosti katastrófa!
Papiere po otvorení kontajnera lietali hlavne mimo vozidlo, lebo - mali problém trafiť sa na ložnú plochu.
No ich to netankovalo, čo sa vysypalo. Potom kontajner zložili naspäť a išli ďalej.
Že asi jedna tretina kontajnera ostala na zemi ich netankovalo! Pochybujem, že išiel niekto za nimi a čistil to okolo tých kontajnerov po ich práci!
Je síce pravdam že pracovníci su tam asi na minimálnej mzde - teda aj ich motivácia je minimálna, no na druhej strane v dnešnej dobe - veľkej nezamestnanosti by aj takéto činosti mali byť vykonávané poriadne!
Nejaká konntrola z vedenia firmy asi neexistuje, v zmysle " aký pán - taký krám"!!
Však mesto platí pravidelne a iste dosť, tak načo sa zbytočne namáhať!!

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359