Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 29. 10. 2009 (štvrtok) o 9.00

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 29. 10. 2009 (štvrtok) o 9.00

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 26.10.2009 18:54
Kategorie:
Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica - Viacúčelové športové ihrisko v športovom areáli MŠK - Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica – Kultúrny dom Považská Teplá, prístavba a stavebné úpravy, do správy príspevkovej organizácie PX Centrum Považská Bystrica - kúpy, predaje a prenájmy...
Čas 29.10.2009
od 09:00 do 16:00
Místo Zasadačka na prízemí mestského úradu Považská Bystrica
Účastníci zasadnutia mestského zastupiteľstva sú prístupné verejnosti
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

P R I M Á T O R

M E S T A

POVAŽSKÁ BYSTRICA

 

Považská Bystrica 23. 10. 2009

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

 

29. októbra 2009 (t. j. štvrtok) o 9.00 hod.

 

v zasadačke mestského zastupiteľstva.

 

P r o g r a m:

 1. Otvorenie

 2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Predkladá: Ing. Stanislav Haviar, I. zástupca primátora mesta

 1. Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer

Predkladá: Ing. Peter Kručay, vedúci úseku architekta a územného plánovania

Ing. Rudolf Kimerling, manažér projektu D1 Sverepec – Vrtižer – 1.

úsek, Združenie Sverepec – Vrtižer

Ing. Tibor Kobela, manažér projektu D1 Sverepec – Vrtižer – 2. úsek,

Združenie Manín

 1. Správa o hospodárení Mesta Považská Bystrica a organizácie PX Centrum Považská Bystrica za 1. – 9. mesiac 2009

Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov

 1. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ na realizáciu projektu „Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica“

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

 1. Zámer Mesta Považská Bystrica na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení „Verejná výzva - rok 2009 - viacúčelové ihriská“ na projekt „Viacúčelové športové ihrisko v športovom areáli MŠK“

Predkladá: Mgr. Jaroslav Fábry, riaditeľ spoločnosti MŠK Považská

Bystrica, s.r.o.

 1. Návrh doplnku č. 2 k VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu

 1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica za školský rok 2008/2009

Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu

 1. Informatívna správa o plnení miestnych daní, miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci útvaru správy daní a spoločností mesta

 1. Informatívna správa o stave plnenia a realizovania investičných stavieb v meste Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

Ing. Pavol Appel, vedúci útvaru stratégie výstavby a rozvoja mesta

 1. Informatívna správa o stave zabezpečenia zimnej údržby mestských komunikácií na zimnú sezónu 2009/2010

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

 1. Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica – Kultúrny dom Považská Teplá, prístavba a stavebné úpravy, do správy príspevkovej organizácie

PX Centrum Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

 1. Požiadavky občanov a organizácií o predaj, kúpu a ostatné

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

 1. Rôzne

 2. Diskusia

 3. Záver

 

 

 

 

 

 

MUDr. Miroslav Adame

Více informací o této události...

« květen 2018 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359