Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici dňa 15. 12. 2009 (AKTUALIZOVANÉ)

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici dňa 15. 12. 2009 (AKTUALIZOVANÉ)

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 10.12.2009 10:22
Kategorie:
Zasadnutie zastupiteľstva v neobvyklom utorkovom termíne. Informácia o konaní zastupiteľstva zatiaľ nebola zverejnená na mestskom webe - informáciu o konaní zastupiteľstva sme získali z infozákonovej žiadosti týkajúcej sa "poslaneckého grémia".
Čas 15.12.2009
od 09:00 do 16:00
Místo Zasadačka na prízemí Mestského úradu Považská Bystrica
Účastníci zasadnutia mestského zastupiteľstva sú prístupné verejnosti
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

P R I M Á T O R

M E S T A

POVAŽSKÁ BYSTRICA

 

Považská Bystrica 9. 12. 2009

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

 

15. decembra 2009 (t. j. utorok) o 9.00 hod.

 

v zasadačke mestského zastupiteľstva.

 

P r o g r a m:

 1. Otvorenie

 2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Predkladá: Ing. Stanislav Haviar, I. zástupca primátora mesta

 1. Návrh na zverejňovanie materiálov určených na zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Predkladá: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., poslanec mestského

zastupiteľstva

 1. Správa o hospodárení Mesta Považská Bystrica a organizácie PX Centrum Považská Bystrica za 1. – 10. mesiac 2009 a 4. úprava rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2009

Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov

 1. Pristúpenie Obce Sverepec do Spoločného obecného úradu so sídlom v meste Považská Bystrica, Centrum 2/3

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

 1. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Považská Bystrica o dani z nehnuteľností

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci útvaru správy daní a spoločností mesta

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica na rok 2010

Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu

 1. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

 1. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ na realizáciu projektu „Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica“

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

 1. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2010

Predkladá: Ing. Stanislav Haviar, I. zástupca primátora mesta

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na l. polrok 2010

Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta

 1. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta

 1. Rôzne

 2. Diskusia

 3. Záver

 

MUDr. Miroslav Adame

 

« květen 2018 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359