Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 24. februára 2009 (utorok)

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 24. februára 2009 (utorok)

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 18.02.2009 16:17
Kategorie:
Čas 24.02.2009
od 09:00 do 15:00
Místo zasadačka mestského zastupiteľstva
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

P R I M Á T O R

M E S T A

POVAŽSKÁ BYSTRICA


Považská Bystrica 18. 2. 2009P O Z V Á N K A


V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať


24. februára 2009 (t. j. utorok) o 9.00 hod.


v zasadačke mestského zastupiteľstva.


P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o predbežných výsledkoch rozpočtového hospodárenia Mesta Považská Bystrica za rok 2008

Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa zriaďuje Mestská polícia v Považskej Bystrici

Predkladá: JUDr. Miroslav Hepner, náčelník mestskej polície

 1. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta o niektorých miestnych daniach

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci útvaru správy daní a spoločností mesta

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Mesta Považská Bystrica

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

Ing. Peter Kručay, vedúci úseku architekta a územného plánovania

 1. Návrh na zrušenie:

  1. VZN, ktorým sa schvaľuje „Doplnok ÚPN-Z Orlové“ a vyhlasuje sa jeho záväzná časť

  2. VZN, ktorým sa schvaľuje “Doplnok č. 1/04 k územnému plánu zóny IBV Dedovec ll. Považská Bystrica” a vyhlasuje sa jeho záväzná časť

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

Ing. Peter Kručay, vedúci úseku architekta a územného plánovania

 1. Návrh doplnku č. 1 k VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu

 1. Analýza predškolských a školských stravovacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica za rok 2008

Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu

 1. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2008

Predkladá: Ing. Helena Ďurišová, hlavný kontrolór mesta

 1. Správa NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v meste Považská Bystrica za rok 2007

Predkladá: Ing. Milan Novák, prednosta MsÚ

 1. Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2009

Predkladá: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., predseda komisie pre

posudzovanie návrhov na udelenie verejných ocenení

 1. Návrh dohody o vzájomnej spolupráci medzi samosprávou okresu Báčska Palanka a samosprávou mesta Považská Bystrica

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

 1. Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica – Prístrešok na budove KD Praznov do správy príspevkovej organizácie PX CENTRUM, Centrum 16/21, Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

 1. Požiadavky občanov a organizácií o predaj, kúpu a ostatné

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb

mesta a životného prostredia

 1. Rôzne
 1. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 2/2009 v bode C zo dňa 20. 1. 2009

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

 1. Ústna informácia o stave Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici

Predkladá: Ing. Jaroslav Michálek, riaditeľ NsP Považská Bystrica

 1. Diskusia
 2. Záver

MUDr. Miroslav Adame

Více informací o této události...

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359