Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / TV Považie| Karol Janas v diskusnej relácii Na Rovinu. VIDEO A DOSLOVNÝ PREPIS NAHRÁVKY (úplná verzia prepisu)

TV Považie| Karol Janas v diskusnej relácii Na Rovinu. VIDEO A DOSLOVNÝ PREPIS NAHRÁVKY (úplná verzia prepisu)

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 07.06.2013 12:42
[2013-05-16] Dňa 10. mája 2013 začala na TV Považie rotovať relácia s primátorom Považskej Bystrice Karolom Janasom. Otázky mu kladie riaditeľ TV Považie Peter Galovič. V priebehu 40 minútovej relácie si primátor Janas postupne "vybavuje účty" so Združením podnikateľov Považská Bystrica, mesačníkom Lánoviny, hodnotením Transparency International, predstaviteľmi FK RAVEN, opozičnými poslancami atď., pričom moderátor mu v ničom neoponuje, len kladie pomerne servilné otázky a pritakáva. Preto redakcia PB.OTVORENE.SK považuje za dôležité sprístupniť verejnosti doslovný prepis vyjadrení primátora Karola Janasa. TV Považie je televízia, spolufinancovaná mestom Považská Bystrica.

Záznam sa už nachádza v internetovom archíve TV Považie:

http://tvpovazie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4057:10052013-karol-janas-primator-pov-bystrice&catid=82:na-rovinu&Itemid=224

V prípade nedostupnosti ho nájdete odzálohovaný aj na serveri YouTube: http://youtu.be/vn9LgTbC_X0

Nasleduje doslovný prepis prvých 20 minút celej relácie.V texte sú umiestnené linky, ktorými sa môžete presunúť priamo na vybranú pasáž rozhovoru.

 


 

Galovič: Dobrý deň vážení televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní ďalšej politickej diskusnej relácie Na rovinu. Po deviatich mesiacoch sme si opäť prizvali do štúdia primátora mesta Považská Bystrica Karola Janasa. Dobrý deň.

Janas: Príjemný dobrý deň prajem.

Galovič: Pán primátor, v septembri, kedy sme točili poslednú reláciu, ste dali verejnú výzvu Združeniu podnikateľov Považská Bystrica,  aby sa zúčastnili televíznej diskusie a vlastne aby sme niektoré problémy riešili pred televíznymi kamerami. Odpoveď nám prišla bohužiaľ záporná. Chcete ešte k tejto téme niečo povedať viacej?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=40s

Janas: Ja si nemyslím, že by sme sa mali venovať tomuto občianskemu združeniu, pretože ani nevieme, kto sa za ním schováva. Je to občianske združenie, kde vieme len to, že predsedom je pán inžinier Sklenář a že ho kontroluje cez dozornú radu ako predseda dozornej rady pán inžinier Stacho. O členskej základni tohto združenia nevieme nič, pretože keď sme sa pýtali veľkých podnikateľov v našom meste, zástupcov firmy Sauer, PSL, Koval system, spýtali sme sa firiem ako HBH, pýtali sme sa IMC, Medeka, pýtali sme sa firiem so zahraničnou majetkovou účasťou, tak všetci sa od tohto združenia dištancujú a vravia, že oni v tomto združení nie sú. Preto aj my na meste sme sa rozhodli sústrediť na relevantných a naozajstných partnerov ktorí pre mesto sú a ktorí zastupujú podnikateľské subjekty, a je to oficiálne Združenie podnikateľov Slovenska, na čele ktorého je riaditeľ firmy Jamex, ale hlavne obchodnú a priemyselnú komoru, ktorú v Trenčianskom regióne, alebo ktorá v Trenčianskom regióne zastrešuje veľkú časť našich podnikateľov. S tými máme úplne nadštandardné vzťahy, nadštandardne spolupracujeme. Nakoniec aj tie výstupy ktoré sú pri podpisovaní spoločných dohôd o spolupráce, o spolupráci medzi mestom a obchodnou komorou hovoria, že mesto Považská Bystrica je vlastne taký prvolezec v tejto spolupráci. Oni sami hodnotia túto spoluprácu ako nadštandardnú. A to, čo nejakí neznámi podnikatelia, ktorí sa hanbia a boja aj podpísať, a niekde píšu, asi vôbec nie je relevantné, pretože ak by sme sa tu my dvaja plus kameraman, sekretárky dve dohodli že založíme občianske združenie, a nazveme ho občianske združenie trenčianskych podnikateľov, tak nás bez problémov zaregistrujú, nikto sa nebude pýtať či tam vôbec jeden z nás je podnikateľ, a potom budeme písať otvorené listy a budeme písať maily a podpisovať sa ako stanovisko Združenia podnikateľov Trenčianskeho regiónu, jako myslím že to je úplne jasné každému.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=138s

Galovič: Dobre, poďme ale ďalej, k aktuálnym témam, v istom periodiku, ak sa to dá tak nazvať, po meste sa roznášajú letáky, kde sa hodnotí že mesto prepadlo v podľa Transparenty Internacional. Čo je na tomto pravdy?

Janas: Oh, viete čo, samozrejme že nie. Samozrejme že toto môžem úplne jasne a jednoducho dementovať. To periodikum asi treba pomenovať, to periodikum je Lánoviny, a je charakteristické asi tým, že práve stanoviská a listy tohoto Združenia podnikateľov, o ktorom nevieme kto za ním je, tak pravidelne uverejňuje aby mohlo útočiť na nás. My veľmi dobre vieme a vnímame že toto periodikum je veľmi blízke politickej strane Sloboda a solidarita a Zmena zdola. Plne to rešpektujeme, nakoniec nie je žiadny problém ak politické strany majú sebe naklonené médiá, akurát sa netreba hrať na nezávislých. Ale aby som sa vrátil k tomu čo o nás rozprávajú, teda že mesto sa prepadlo v rebríčku Transparency Internacional. Nie je to úplná pravda a je to dosť veľké zavádzanie. Pretože sú dva rebríčky Transparency Internacional. Jeden je pre nás úplne zásadný a dôležitý, a je zásadne dôležitý pre každú samosprávu, a to je rebríček, ktorý hodnotí, ako samosprávy zverejňujú na svojej internetovej stránke, na webovej stránke zmluvy, faktúry, objednávky, jednoducho všetko to, čo sa týka ekonomiky. A ak by sa na meste podvádzalo, ak by sa robili nejaké nekalé veci, tak práve tam by nás mohli odhaliť a práve tam by bolo veľmi zle, keby sme sa prepadali. Ale v tomto rebríčku sme prví na Slovensku. Sme najlepší na Slovensku, z 99 možných bodov sme získali 100 bodov. To znamená, že ostatné mestá sa od nás môžu učiť, ako transparentne robiť, ako transparentne ukazovať to, ako ekonomicky fungujeme, aké máme faktúry, aké máme objednávky, jednoducho úplne všetko zverejňujeme a sme pyšní na to, že sme sa takto umiestnili v tomto rebríčku. Čo sa týka toho druhého rebríčku, v ktorom nastal teda istý posun dolu, to treba otvorene priznať, je to rebríček ktorý hodnotí otvorenosť samosprávy voči občanom, a niektoré kroky, ktoré samospráva robí. Ale vôbec to nie je také strašné, ako to tu niekto prezentuje, pretože mesto sa prepadlo síce o niekoľko miest dolu, ale stratilo len tri percentá, oproti roku 2010 do dnešného obdobia, tak tie otázky sú skoro rovnaké, skoro identické. A keď sme si ich porovnali a vyhodnotili, že kde teda nastal dôvod, prečo sme sa takýmto spôsobom posunuli, tak sme prišli k tomu, že jednak viaceré mestá v roku 2010 to vôbec nerobili, to znamená že pomaličky nás dobiehajú, my sme boli ďaleko ďaleko pred nimi, a dneska tie rozdiely medzi mestami sú úplne minimálne, ale kde teda sme prišli k tým strateným trom percentám: No, na štyri otázky sme odpovedali ináč, ako v roku 2010, a to nás stálo tie tri percentá. Prvá otázka, ktorá bola, bola tá, či máme, alebo či u nás je dominantný spôsob prideľovania bytov žrebovanie. Nie je prideľovanie bytov žrebovaním dominantné, z viacerých dôvodov. Za prvé, alebo teda hlavným dôvodom je to, že máme väčšinovú alebo veľkú časť mestských bytov máme pre telesne postihnutých. A žrebovať byty pre telesne postihnutých asi nie je úplne korektné, a preto máme zriadenú na meste bytovú komisiu, ktorú riadi práve opozičný poslanec pán Smatana, a ktorá úplne transparentne zverejňuje všetky svoje závery, a tuná nám teda strhli body za to, že nežrebujeme byty. Druhý, za čo nám strhli body, bolo to, že nemáme na svojej internetovej stránke, alebo že neprenášame rokovania mestského zastupiteľstva. No taktiež sa nám to zdá ako úplne zbytočné vyhadzovanie peňazí, pretože nezostrihané zábery z mestských zastupiteľstiev idú úplne nepretržite pomaly miesto monoskopu v dvoch mestských televíziách. Tak načo zasa investovať zbytočné peniaze do toho, aby to bežalo ešte aj na mestskej stránke. Ide to v televízii Považie, ide to v ITVčke, podľa mňa je to úplne dostatočné. Tretia vec, za ktorú nám strhli body, bolo to, že záverečný účet nie je priamo na lište webovej stránky mesta. Ale kto chce, tak dvoma kliknutiami sa k nemu dopracuje, to znamená, že na internete sa nachádza, akurát nie na webovej stránke, a posledný ktorý je, a posledný bod, za ktorý nám strhli body, alebo ktorý sme odpovedali ináč, ako v roku 2010, tak to je stavebné konanie. Nemáme na internete priebeh stavebného konania. To znamená, nedočítate sa na internete, či od stavu, kedy podáte žiadosť o stavebné konanie, aký vlastne je tam postup. Ale opäť je to finančne nesmierne náročné, a ak by boli nejaké veľké sťažnosti na činnosť stavebného úradu, a v súčasnosti ich neevidujeme, práve naopak, niektorí miestni podnikatelia veľmi chvália činnosť stavebného úradu, keď chcú rozširovať výrobu, keď chcú zamestnávať ďalších ľudí a potrebujú niečo pristaviť alebo zmeniť stavbu, tak nevidíme príčinu investovať do toho peniaze, radšej tie peniaze investujeme niekde inde. V našom meste sú dôležitejšie veci. Ale ak by to bolo potrebné, tak samozrejme sme ochotní do tohoto ísť. A to je, to je to čo nás stálo tri percentá, ja si myslím, že to nie je dôvod na nejaké škandály, alebo na nejaké zbytočné plytvanie touto témou.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=412s

Galovič: Áno.  Poďme ale ďalej. Aj na našej facebookovej stránke sa viacerí diváci dožadujú, aby sme vám položili otázku, čo bude v Považskej Bystrici s futbalom, nakoľko vieme, že vo februári tohto roku futbal, respektíve boli nejaké informácie o tom, že futbal v Považskej končí. Čo je teda realita: futbal skončil, alebo čo s ním bude? Mesto bude nejak aspoň participovať na prevádzkovaní futbalu?

Janas: Viete, futbal je vec, ktorá možno najviac zo všetkých trápi mňa. Ja som na štadióne takmer vyrástol, môj otec bol jeden z najlepších hráčov, ktorý má odohratých možno jeden z piatich najviac hráčov za Považskú Bystricu a preto mňa samého trápilo to, ako futbal v našom meste dopadá, ale bolo povedaných množstvo poloprávd a neprávd, ktoré treba uviesť na správnu mieru, a treba povedať ľuďom pravdu. Jednoducho mesto Považská Bystrica nikdy futbal neprevádzkovalo a nikdy futbal nesponzorovalo. Vždycky ho platili v plnej výške Považské strojárne, po ich zániku súkromní sponzori, a potom firma Raven. Mesto nikdy na tým neparticipovalo ani za môjho vedenia, ani za vedenia iných primátorov. My sme, keď sme nastúpili na mesto, tak sme povedali, že chceme podporovať mládežnícky šport. A preto sme spravili program, ktorý by mal dať peniaze do mládežníckeho športu a v našom mestskom Centre voľného času sme dovolili zriadiť krúžky, a minulý rok išlo 105 000 euro na mládežnícke športy, všetky nielen futbal, a tento rok sme to navýšili ešte na 113 000 euro. Podľa mňa je to dostatočné na to, aby tie mládežnícke športové oddiely a kluby vedeli fungovať, a okrem futbalu si to všetci chvália. Nesmierne si to všetci chválili.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=503s

Jednoducho futbal je šport náročný, ktorý si vyžaduje veľa peňazí, a tá suma, ktorú tam dávala firma Raven sa podľa tých medializovaných správ pohybovala okolo 250 tis eur. čo je fir... suma veľmi veľká, suma veľmi zásadná a ťažko by ju mesto mohlo  nejakým spôsobom nahradiť.  Pretože dať 250 tisíc eur do futbalu by znamenalo zvýšiť dane o 20 % percent pre všetkých obyvateľov nášho mesta, aj všetky firmy, alebo zavrieť dve školy a tieto peniaze presmerovať na činnosť futbalového klubu mužského, alebo mužskej zložky, pretože tá mládežnícka zložka z tými peniazmi ktoré im my dávame, to je okolo nejakých 14-15 000 euro ročne plus vyberajú 8 Euro od každého mládežníka. Takže ročne by mali mať z externých zdrojov to znamená od mesta od rodičov takmer 30 000 Euro, to musí predsa stačiť. To nemajú niektoré kluby, ktoré hrajú vyššiu súťaž. Ale aby som sa vrátil  k tým  polopravdám a nepravdám, ktoré boli ohľa... okolo futbalu povedané. Viete ja môžem teraz porovnávať futbalistov a hokejistov. Momentálne je v problémoch hokej. A predstavitelia hokeju, hokejového oddielu tí najväčší sponzori, ktorí sú, si nás veľmi korektne zavolali, veľmi korektne si s nami sadli a povedali – viete čo, nemôžeme pokračovať, pretože sme zdedili strašné dlhy z minulosti, musíme ich platiť, a ak má ostať hokej zachovaný, tak musíme nájsť nejakú spoločnú cestu, aby ste nám pomohli. Sedíme s nimi už mesiac a blížime sa k dohode a k záverom a verím že budeme úspešní, kde oni sa uskromnia, my sa uskromníme na stránke MŠK a to, čo sa budeme robiť uskromniť im budeme vedieť pomôcť aby prežili túto sezónu, tak aby hokej pokračoval. Ale to sa z futbalistami nikdy nestalo, futbalisti nám nikdy neprišli a nepovedali: že pán primátor, mestské zastupiteľstvo, keď nám dáte 30, 40,50 000 my budeme pokračovať. To sa nikdy nestalo. Viete, v našom meste je móda všetkých žalovať, tak ja radšej budem čítať, aby som bol presný, aké sme dostali listy. Tu je list z firmy raven, ktorý sme dostali a   prečítam z neho. (Obrazovka: fotokópia listu so zvýraznenou pasážou.)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=615s

„Vážený pán primátor, ako  generálny sponzor klubu FK Raven Považská Bystrica sme vás 23.1.2012 písomne informovali o rozhodnutí vedenia  spoločnosti  Raven a.s. ukončiť všetky aktivity týkajúce s futbalového klubu a prevádzkovania futbalového štadióna po skončení súťažného ročníka 2011/2012 a do ďalšieho ročníka už tieto družstvá neprihlásiť.“

To je oficiálne stanovisko firmy RAVEN podpísané jej predsedom predstavenstva. To znamená, žiadne „keď nám dáte peniaze my budeme pokračovať“. Koľko potrebujete, aby sme mohli pokračovať. Jednoducho oznámenie končíme. Na to nám bol ponúknutý futbalový štadión, bol k tomu priložený znalecký posudok asi na viac ako 600 000 eur, čo sme odmietli.  Potom dohoda bola taká, že do leta sa máme nejakým spôsobom dohodnúť.  Potom nám bolo ponúknuté, aby sme vymenili štadión za pozemky na Hlinách, o ktoré má táto firma záujem dlhodobo, ktoré sú mestské. To sme opäť odmietli, lebo to musí prejsť mestským zastupiteľstvom a vôbec to nie je také jednoduché. Ja si neviem predstaviť, že by pozemky, ktoré sú na Hlinách vymenili poslanci za tribúnu futbalového štadióna. Lebo firme Raven patrí tribúna futbalového štadióna. Ostatné pozemky sú mestské a má ich v prenájme. Potom teda v lete konečne sme sa dopracovali k tomu, že nám ponúkli štadión za euro. A na to sme my súhlasili, že dobre teda dajte nám ho za euro a my sa s tým nejako pokonáme. Ale pýtali sme úplne normálne štandardne a bežne, to čo je korektné, dajte nám k tomu revízne správy, dajte nám k tomu účtovné uzávierky, jednoducho všetko pre to, aby aby sme sa mohli postaviť pred poslancov a povedať: Vážení, Raven skončil, ak to chceme prebrať, tu sú čísla. Takéto sú revízne správy, takéto sú znalecké posudky. Na to sa pol roka odmlčali. Nevedeli sme sa s nimi spojiť, aj sme si mysleli, že si to rozmysleli, že normálne fungujú. Najmä, keď ešte v decembri minulého roka, na záver futbalového ročníka, sme mali posedenie, pozvali mňa, a pána poslanca Panáka, ktorý je predseda športovo-technických komisií západoslovenského futbalového zväzu,    a veľmi korektne slušne sme sa rozprávali s pánom Tonkovičom, s pánom Gálikom, ako ďalej budúci rok, či zachováme podporu cez centrum voľného času, či by sa nedalo niečo spraviť s dotáciami, či vieme využiť svoj vplyv na Slovenskom futbalovom zväze, aby ich nikto nepoškodil, a nikto z nás nepredpokladal, že futbal skončí.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=744s

Žiaľ potom, ale vôbec to nemusí spolu súvisieť, ale udiala sa jedna vec, tie pozemky na tých Hlinách boli ako požiadavka v mestskom zastupiteľstve. Poslanci mestského zastupiteľstva tie pozemky firme Raven odmietli predať a v januári sme sa dozvedeli, že firma Raven skončila. Nemusí to súvisieť, ale ja po tom hlasovaní som si pomyslel, že toto asi nebude dobrá cesta.

Galovič: Máte pocit, že to má nejaký súvis, to zastupiteľstvo, s tým skončením futbalu?

Janas:  Tak ja dúfam že nie, a verím že rozhodnutie firmy RAVEN sa nezrodilo práve kvôli tejto záležitosti. Nakoniec tam vystúpili na tom zastupiteľstve občania, ktorí namietali, že to nie sú pasienky lúky ale že to je les, a potom, keď sme sa dohodli, že teda sa cena navýši o niekoľko tisíc eur za drevnú hmotu , tak je to znova pripravené do zastupiteľstva. Ja si nemyslím, že toto by mala byť tá hlavná príčina, aj keď pochybnosť tu vždycky ostane. Ale v januári potom prišlo náhle rozhodnutie firmy Raven, po ktorej sa rozhodla že definitívne končí s podporou futbalového klubu Raven a keďže manažéri futbalového klubu Raven nevedeli alebo ani nechceli nájsť nového sponzora - to neviem, to je na nich – tak sa začalo rokovať čo vlastne s futbalom bude ďalej. Pretože mužská zložka sa zdala byť definitívne pochovaná a my sme chceli zachrániť aspoň mládež.  Verejne sme deklarovali, že mužov v tretej lige neudržíme, ale že sme pripravení tú mužskú zložku možno v piatej lige udržať, ak zistíme či sú tam vôbec nejakí hráči, lebo ten klub je známy tým že tam hrajú väčšinou hráči z cudzích miest, ktorí sú na hosťovaní a my ani nevieme vlastne, koľko  je tam domácich hráčov. Ale trúfali sme si v tej piatej lige to ako tak zachrániť, ale hlavne čo bolo pre nás podstatné chceli sme zachrániť mládež.  To bolo pre nás úplne dominantné a preto sme začali rokovať z predstaviteľmi futbalového klubu Raven, s pánom Tonkovičom o tom, akým spôsobom futbalový klub pre Považskú Bystricu zachrániť, akým spôsobom tých mládežníkov udržať v meste. Tie rokovania boli veľmi korektné musím povedať, tie rokovania boli veľmi korektné, a dohodli sme sa na tom, že sa vyčísli nejako suma, ktorú treba do konca tohto súťažného ročníka, to znamená do júna,  na pokračovanie súťaží. Pán Tonkovič nám vypočítal, že treba 40 000 eur, z toho polovičku že zaplatí firma Raven, polovičku zaplatí mesto. My sme sa s nimi de facto dohodli, že takýmto spôsobom vieme pre Považskú Bystricu mládežnícky futbal zachrániť. Nato nám poslali z firmy RAVEN návrh zmluvy, ktorú sme ale my jednoducho v tej chvíli nemohli akceptovať, lebo sme ich upozornili na to, že sú tam veci, ktoré sú v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a nie je možné ju podpísať, ale že tú sumu naďalej potvrdzujeme, že jednoducho tú sumu im zaplatíme a aj sme vydali pokyn Centru voľného času, aby 5000 euro uvoľnilo okamžite, aby mali na preklenutie tej časti, kým mestská rada schváli dotáciu a mestská rada potom následne schválila dotáciu 15 000 euro pre futbalový klub FK Raven. Považovali sme to za úplne, úplne jasnú situáciu, s tým že v lete futbalový klub preberieme, najmä keď a opäť tu mám tú zmluvu, ktorú nám poslali z firmy Raven a opäť z nej odcitujem.

(obrazovka, zmluva s vyznačeným jedným odstavcom)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=926s

„Po ukončení jarnej časti futbalových súťaží  FK Raven s.r.o. ukončí svoje aktivity  týkajúce sa zabezpečenia futbalovej činnosti. V prípade požiadavky mesta Považská Bystrica, spoločnosť FK Raven s.r.o. bezodplatne postúpi všetky futbalové mužstvá  resp. ich zaregistrovaných hráčov pod Mestské športové kluby s. r. o.  alebo inú mestom určenú organizáciu.“

A minulý mesiac sme dostali ďalší šok , keď si predstavitelia futbalového klubu Raven zavolali trénerov a oznámili im, že futbalový klub predávajú do Púchova. To znamená, že to neplatilo? My sme pripravení ten klub prebrať, my sme pripravení o tých hráčov sa postarať, ale tu niekto chce predať futbalový klub do Púchova. Ja môžem garantovať v tejto chvíli všetkým rodičom, najmä tých detí, tých žiačikov ktorí tam sú, aby sa nedali zlákať. Mesto Považská Bystrica zakladá vlastný futbalový klub, cez Mestské športové kluby, a podľa platného prestupového poriadku všetky tieto deti môžu hrať za Považskú Bystricu. Ak predajú mužov do Púchova, alebo tú mužskú zložku, s tým nič neurobíme. Ale u detí a mládeže pri súčasnom prestupovom poriadku ich môžeme všetkých previesť do mesta Považská Bystrica a kľudne budú ďalej pokračovať v súťažiach. Ale bolo to pre nás veľmi nepríjemné prekvapenie, a veľmi nás zaskočilo to, že napriek takejto ponuke sa rozhodli odpredať klub do Púchova.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=1001s

Galovič: A boli nejaké ďalšie rokovania ohľadne týchto nových informácií, ktoré ste nám poskytli, s predstaviteľmi FK Raven alebo nebol už záujem?

Janas: Ja som (nezrozumiteľné) s primátorom mesta Púchov, ktorý mi to potvrdil, akurát či primátor Púchova, či predstaviteľ futbalového klubu Raven tú udalosť interpretujú ináč. Primátor Púchova to interpretuje tak, že za nim prišli z futbalového klubu Raven, futbalový klub Raven to interpretuje tak, že prišiel primátor mesta Púchov. Ale to je úplne nepodstatné, jednoducho vypadá to tak, že tam medzi nimi prichádza k dohode, že príde k odpredaju futbalového klubu do iného mesta a my ako mesto s tým nič neurobíme.

Galovič: Dobre, môžeme to uzavrieť asi tým, že teda žiaci, ktorí hrajú teraz futbal môžu sa potom prihlásiť pod MŠK a hrať ďalej?

Janas: Samozrejme. Samozrejme, to im vieme zagarantovať, dokonca im vieme zagarantovať aj tie súťaže v ktorých dneska pôsobia, preberieme ich ako mesto, a  chceme už jednoducho túto veľmi nepríjemnú kapitolu, keď na mesto Považská Bystrica boli veľmi nekorektné útoky za veci za ktoré mesto nikdy nemohlo, chceme uzavrieť.  Len možno by bolo dobré, keby si vo futbalovom klube Raven konečne povedali, že sa budú správať ako chlapi, a povedali že áno, končíme s futbalom, nenašli sme iného sponzora ako firmu Raven, ktorý by dokázal futbal v takom veľkom rozsahu, v minulosti zabezpečiť. Poďakujeme sa verejne firme Raven za dvanásť rokov, ktoré futbal financovala, a konečne túto veľmi nepríjemnú vec uzavrime, pretože nie je vina mesta, že futbal dopadol tak ako je, ale jednoducho menežéri nedokázali nájsť iných sponzorov, a mesto v súčasnej dobe bez zvýšenia daní nedokáže 250 000 euro do futbalu dať.

Galovič: Poďme na ďalšiu tému, ktorým je športový areál v Orlovom. Nedávno sa médiami prehnala informácia, respektíve fotografia nejakej tabule, kde vašu osobu hodnotia ako človeka, ktorý dal zatvoriť tento športový areál v Orlovom. Určite ste sa k týmto informáciám dostal. Čo je na tom pravdy? Máte v tom prsty, jak sa hovorí, že prečo... kvôli vám sa to zatvorilo?
Janas: Samozrejme je to úplný nezmysel a je to veľká zlomyseľnosť, ku ktorej sa je ťažko vyjadrovať, ale každý kto pozná zákon o obecnom zriadení tak vie, že primátor nemá absolútne žiadne právomoci určovať dane. Jednoducho toto je právomoc mestského zastupiteľstva a ak si dobre spomínate tak práve v roku 2011 keď sme nastúpili na mesto, sa prijímalo nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo sa týkalo mestských daní. A vtedy časť poslancov dokonca aj časť občanov tam vystupovala práve proti tomu, že tento jediný športový areál v meste je oslobodený od daní. Dokonca tam niektorí občania hovorili že na svoje záhrady si dajú trampolínu a budú to mať ako verejné športovisko a že nebudú platiť mestu dane. Bolo to absurdné, samozrejme, ale bolo sa s tým treba nejako vysporiadať a preto sa minulý rok poslanci rozhodli keď sa schvaľovalo všeobecne záväzné nariadenie, že tú výnimku zrušia tento prvý krát tento prvý rok bola prvý krát vypísaná daň na tento pozemok. Nevypísal som ju ja, ja ten papier len podpisujem pretože mi to prináleží zo zákona ale výška daní bola určená poslancami. Na druhej strane treba povedať že rešpektujem toto rozhodnutie poslancov, pretože ak si Považskobystričana spomenú, ako vlastne tento areál prestal byť mestským, tak to  nemožno nazvať ináč ako jeden z najškandalóznejších preja... predajov mestského majetku hádam aj v našich dejinách. Tento areál ktorý sa nachádza v lukratívnej časti Orlové, ktorý je obrovský, sú to dve futbalové ihriská, všetky priľahlé pozemky ktoré sú k tomu... ja to odhadujem na istotne viac ako 100 000 metrov štvorcových, ale to je len odhad, tak tento areál bol predaný za desať slovenských korún za meter štvorcový. To znamená necelých štyridsať centov. Bol predaný dvom vcelku neznámym občianskym združeniam Orlové a príroda Orlové a šport ak sa nemýlim, a a tieto potom následne tam do toho aj investovali a jednoducho areál uzavreli. Jedná sa o čisto súkromný areál. Čisto súkromný areál ktorý je pre verejnosť otvorený len niekoľko mesiacov v roku. A to iba niekoľko hodín. Možno si spomeniete na rok 2009, keď bol znova zavretý. Ľudia si na to nepamätajú možno, ale práve vtedy bol areál zavretý a majiteľ areálu ho odmietal otvoriť, kým mu mesto neprispeje na prevádzku. Vtedy doktor Adame, vtedajší primátor ustúpil a prispel 4900 eur na prevádzku tohoto areálu.
Od nás už teda na tú prevádzku nechceli, ale ja si myslím, že platiť dane je slušné. V tomto meste každý človek ktorý má nejaký majetok, ktorý má nejakú nehnuteľnosť mestu dane zaplatí. Nikto sa nevyhovára, nikto sa tomu nebráni, a tu sa jedná o človeka, ktorý o sebe vyhlasuje že má majetky za desiatky miliárd eu... miliónov eur. A ak človek ktorý vraví že má majetky za desiatky miliónov eur, nie je schopný zaplatiť dane necelých 3000 euro, no nech nám vráti ten areál. Nech ho vráti, ja mu garantujem, že všetky tie prostriedky ktoré doňho investoval, mu vrátime. Mesto mu to zaplatí, a potom ten areál otvoríme pre verejnosť, ľudia sa tam budú môcť korčuľovať, športovci tam budú môcť športovať ako v minulosti bez akýchkoľvek poplatok. Veď len my sme tam prefinacovávali práve cez FK Raven sme prefinancovávali prenájom toho toho areálu. Takže mesto tam aj platilo za ten prenájom lebo futbalisti FK Raven tam chodili a sa to cez centrum voľného času celé prefinacovalo potom. Takže takže nie je to tak. A ďalšia vec ktorú by mali možno Považskobystričania vedieť, je ten, že v roku 2010 tesne pred koncom volebného obdobia pána doktora Adameho bola na mesto doručená práve zo strany týchto združení alebo tohto združenia tie informácie presné nemám bola doručená požiadavka na odkúpenie spätne tohto mesta, tohto areálu do mesta. Pán doktor to vtedy nezaradil na rokovanie mestského zastupiteľstva. Prebehlo štyri... šesťdesiat dní a malo prísť k zániku predkupného práva. Lebo na to celé má predkupné právo mesto. Prečo sa tak udialo, to je otázka na iných ľudí nie na mňa, ale jedno čo je veľmi dôležité, je to, že kataster neuznal zánik predkupného práva. A dneska je ten majetok už celý prevedený na spoločnosť s ručením obmedzeným Orlové a príroda, už nad tým sa zamyslite, kúpilo to Občianske združenie Orlové a príroda, a dneska vznikla spoločnosť s ručením obmedzeným s rovnakým názvom, takže pri bežnom pohľade na výpis z katastra si to ani nevšimnete. Keby nebolo teraz toľko tých bilboardov možno by ste sa tým ani nezapodievali. Dneska sa tým zapodievame. Ale opäť je tam predkupné právo mesta. A to predkupné právo mesta je preto, že tuto mám opäť vec za s ktorou za mnou prišiel jeden pán bystrický veľkopodnikateľ, a chcel aby som ju podpísal ja vám to prečítam. Je to dodatok číslo 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18. 2. 2004 kde som mal podpísať toto: Zmluvné strany dohodli, že vzhľadom k neuplatneniu predkupného práva zo strany mesta Považská Bystrica na základe ponuky zo dňa 24. 9. 2010, to je tá doručená Adamemu, sa vecné bremeno predkupné právo v prospech mesta Považská Bystrica zapísané na liste vlastníctva číslo 4234 pre nehnuteľnosti sú tu vymenované v katastrálnom území Orlové zriadené kúpnou zmluvou zo dňa 18. 2. 2004 zrušuje. Toto som odmietol podpísať, kľudne vám to tu nechám, je to zo strany toho občianskeho združenia podpísané. Takže už som to mal iba ja podpísať, toto som odmietol podpísať, pretože jednoducho pod niečo takéto sa ja nemôžem nikdy podpísať.
Galovič: Dobre ale ako je to možné že už je to prevedené na eseróčku?

Janas: Istotne to napadneme na katastri ale čo je dôležité, na tej eseróčke je to predkupné právo zachované. Predkupné právo totižto alebo prevedené na tú eseróčku to bolo 16. a 17. apríla. A tu v tomto texte, je že na žiadosti na základe žiadosti správy katastra Považská Bystrica zo dňa 16. 5. To znamená vtedy keď to previedli, tak správa katastra žiadala, aby sme tam za... uviedli že sme zrušili predkupné právo. Keďže som to odmietol, ona to mohla previesť, ale aj tej novej firme tam dala predkupné právo pre mesto Považská Bystrica. To znamená  tento areál aj do budúcna môžeme získať naspať. Ak sa ten majiteľ ktorý ho má rozhodne že nám ho odpredá a ja budem veľmi rád, a budem veľmi rád, budem veľmi rád keď sa odpredá. Pretože to nie je sranda. To nie je sranda ten areál bol kúpený za tridsať... štyridsať centov za meter štvorcový. S výnimkou potom tam tej cesty ktorá sa predávala asi za necelé tri eurá, ktorá je v strede. Ale teraz si zoberte, že v prípade ak by sa zrušilo predkupné právo, ak by som ja toto podpísal, tak v prípade ak by sa v budúcnosti za hypoteticky za päť, desať rokov zmenil územný plán, a stali by sa z toho stavebné pozemky, pri cene stavebných pozemkov v Orlovom 50-80 euro za meter je čistý zisk alebo čistý zisk pred zdanením 5 miliónov eur minimálne, a toto ja mám podpísať? Takto sa v našom meste podniká s mestským majetkom? No v žiadnom prípade. A môžu o mne písať bilboardov koľko chcú, môžu o mne celé mesto letákovať, Lánovinami, čím chcú. Jednoducho pod takéto veci sa ja nikdy nepodpíšem. A ak sa mám pod takéto veci podpísať, ak ľudia chcú aby sa dráha otvorila, a ja sa podpíšem pod takéto veci, tak istotne ale bezo mňa.
Galovič: Takže ak keď  hovoríte ak ľudia chcú aby sa dráha otvorila zrejme asi taká šanca nie je.

Janas: My sme ochotní s týmto pánom podnikateľom rokovať keďže evidentne sa tvári že nedokáže zaplatiť dane alebo teda že s tým má problémy, rokovať o nejakom splátkovom kalendári alebo rokovať o nejakých jeho predstavách ako si vlastne predstavuje vyriešenie svojej zákonnej povinnosti zaplatiť dane a otvoriť tento športový areál. Ak ho ale neotvorí, viete, je to presne ako s tým futbalom. Jednoducho musíme sa zbaviť vecí v tomto meste, ktorými nás môžu takýmto spôsobom držať v šachu podnikatelia. A ak nebudeme, ak im nepôjdeme po vôli, tak potom nám budú robiť takéto veci. My sme pripravení zriadiť novú korčuliarsku dráhu, nebude to hneď, bude to chvíľku trvať, ale pod v priestoroch pod diaľnicou, kde sa momentálne zavážajú štrkoviská, máme k dispozícii od Váhostavu cestu, ktorá po zavezení štrkovísk prejde do správy mesta. Túto cestu dáme pekne do poriadku, nechodia tam žiadne autá je to úplne bezpečné miesto, zriadi sa tam parkovisko a v budúcnosti si tam predstavujeme vznik aj nejakej takej menšej rekreačnej zóny, kde by sa ľudia mohli v kľude korčuľovať, a jednoducho nebyť odkázaní na to, aby sme museli rokovať o tom či vôbec niekto je alebo nie je ochotný zaplatiť dane. Čo tu platí každý jeden majiteľ bytu, domu záhradky, si ich zaplatí, a tu niekto kto kúpil majetok ktorý pôvodne patril mestu, ich platiť odmieta.

Galovič: Dobre ďalšia téma ktorá už takmer by bola aj zabudnutá, ale vy ste sa s ňou stretli na pri nástupe do funkcie je bytovka na Rozkvete ktorú statik dal zatvoriť. Viem že sa riešilo náhradné ubytovanie pre nájomcov. V akom stave je táto bytovka dnes?

Janas: No dneska máme pred ukončením statické posudky, ktoré sú veľmi negatívne, pretože tá bytovka je naozaj vo veľmi zlom stave, ale čakáme na rozhodnutie polície, pretože keďže bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia tak musíme počkať na rozhodnutie polície, či už vyšetrovanie ukončila a ak nám oznámia že trvanie je ukončené potom istotne zvoláme tlačovú konferenciu a obyvateľom oznámime aký je konečný stav tejto bytovky a samozrejme oznámime im aj to, akým spôsobom budeme ďalej nakladať s tým priestorom ktorý tam je.

Galovič: Takže dnes je ťažké ešte povedať či bytovka sa bude búrať alebo aspoň nejaké predpoklady...

Janas: No podľa tých prvých informácií ktoré máme tak všetko smeruje k tomu že tá bytovka je neudržateľná, že sa bude musieť zbúrať.

Galovič: No dobre ale tam je ešte ďalší ďalší problém a to sú garáže pod tou bytovkou ktoré sú údajne predané do súkromného vlastníctva.

Janas: Viete je predčasné aby som dneska ešte hovoril skôr ako sa skončí to vyšetrovanie a o tom aký bude ďalší postup ale na základe tých prvých informácií ktoré máme od statikov, tak tie garáže a tie pivnice by zostali zachované.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=1674s

Galovič: Pán primátor v našom meste nemáme len kauzy, ale je aj bežný chod mesta, bežný chod úradu, mnohé mestá a obce vyplakávajú že majú problémy s financiami so stabilitou so zaplatením bežných výdavkov, ako je to v Považskej Bystrici?

Janas: Ak dovolíte, ja by som vás trošku poopravil, to nie sú kauzy, to sú pseudokauzy, ktoré sa tu snaží niekto  vymýšľať. Ja by som mohol okrem toho čo ste tu dneska povedali, kľudne... použiť ďalšie pseudokauzy ktoré v tomto meste boli  a ktoré sa snažili a dokonca sa dostali aj na hlavné správy rôznych televízií. A to napríklad to že sme zavreli verejné záchody, do ktorých chodilo priemerne jeden človek denne a dneska miesto 20 000-covej eurovej straty nám robia zisk, keďže sú v súkromnom prenájme.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=1715s

Alebo cirkus MEDRANO, ktorý tu bol,  ktorý sedem dní zabával deti z tohoto mesta, ktorý rozdal stovky lístkov medzi základné a materské školy. A potom keď odchádzal zrovna pršalo a nechal špinavý chodník a celé Slovensko potom čítalo ako cirkus ktorý tu bol znečistil verejný priestor, pritom nám zaplatil 900 euro nájom za tú dobu ktorú tu bol, a upratané sme to mali za tri hodiny potom jako odišli. A dneska keď cirkus Medrano robil opäť celoslovenskú takú tú púť, tú trasu ktorú robí, keď sme sa ich pýtali či nepôjdu do Považskej Bystrice, tak povedali v žiadnom prípade, my do tohoto mesta už neprídeme, lebo vy ste nám spravili takú reklamu, my sme vystupovali pred pápežom, a vy si nás tu nevážite, vy ste nám pomaly poškodili dobré meno. Takže ja niekedy sa obávam, že v tomto meste sú ľudia, ktorí sa postavia vždycky proti všetkému, zo všetkého budú hľadať kauzy. A jednoducho keď tu hocičo chcete urobiť, tak vždycky sa nájde nejaká skupinka ľudí ktorá bude zúfalo a zásadne bojovať proti tomu, aby sa tu nič neurobilo, takže ja ako poviem k tým kauzám, že nie, tu žiadne kauzy nie sú.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=1772s

Galovič: Dobre ale poďme k tej finančnej situácii mesta.

Janas: Tak, všetci vieme v akej situácií sme mesto prebrali.  Že mesto v roku 2011, keď sme v januári prišli na mestský úrad, stálo pred nútenou správou a nebolo na výplaty. Ja sa k tomu nechcem vracať, bolo by to zbytočné vyplakávanie. My sme na to aby sme robili a nie na to aby sme plakali a tie výsledky, ktoré dneska máme sú veľmi dobré. Dneska mesto úplne štandardne funguje, môžem povedať že máme pod kontrolou všetky finančné toky, všetky finančné zdroje. K dnešnému dňu nemáme ani jednu jedinú faktúru po zákonných lehotách nezaplatenú, to znamená že mesto konečne začalo štandardne fungovať a preto je pre mňa niekedy takým veľmi... veľkým prekvapením, keď nejaké to združenie podnikateľov začína útočiť na ekonomiku mesta. Pretože ja tu mám oficiálne výsledky, ktoré robí INEKO, je to graf ktorý robí INEKO, INEKO je výskumný ústav ktorý pracuje pri ministerstve financií. To nie je že sme si my tento graf vymysleli. A tu vidíte výsledky, ktoré sú za posledné roky mesta Považská Bystrica. Ten červený je Považská Bystrica. (Ukazuje graf: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=1833s)

Ten najväčší prepad je tam Púchov a Žilina, a ak si pozriete dobre, tak po roku 2008 sa začína prudký prepad, prudký prepad 2009 a 2010 je najväčší prepad v tomto meste. Potom sa začína stúpať a dneska sme na nule. Dneska sme na nule, dneska normálne fungujeme bez akýchkoľvek problémov a nebolo to jednoduché. Dva roky sme ľudí držali v tom, že jednoducho sa toto mesto nerozvíja, že jednoducho musíme ho nejako spôsobom zachrániť. Dneska sme pripravení už na rozvojové programy. Ale aby som sa vrátil k tým podnikateľom, ja by som len ľuďom rád pripomenul, že v tomto období toho najhlbšieho prepadu, bol viceprimátorom dlhoročný predseda združenia podnikateľov. Prednostom mestského úradu bol človek, ktorý tam prišiel z firmy RAVEN, a pán generálny riaditeľ tejto firmy to tu oficiálne povedal. Vedúci rozhodujúcich hospodárskych úsekov, ktorí boli na meste sa pravidelne zúčastňovali na rôznych PRIMA-cupoch a vysedávali s podnikateľmi a takýto mali výsledok hospodárenia. Dneska - tí ľudia tam nie sú na tom meste. Sú tam iní ľudia, sú tam ľudia ktorí boli vybratí bez nejakej politickej príslušnosti, boli vybratí ako odborníci, veľmi sme si dali na to pozor, a dneska to mesto hospodári úplne bez akýchkoľvek problémov. Samozrejme tie dlhy ktoré tu máme, máme dlhy za niekoľko sto miliónov korún, tie budeme ešte dlho splácať. Ale toto, ten graf je záruka, že sme na dobrej ceste a že sme pripravení na rozvojové programy v budúcich rokoch. A už pomaličky aj začíname. Pred rokom sme začali s tým námestíčkom okolo Priora, a tento rok začíname investovať do všetkých mestských častí. V každej mestskej časti, či už staváme kultúrny dom, či dom smútku, či prerábame tam veci, roky zanedbané veci. V tomto meste sa neinvestovalo 20 rokov do základných škôl. My máme školy kde máme dodneska pomaly suché záchody. Kde nám prší na deti. Máme školy, ktoré majú okná ktoré keď ich - ich nemôžu otvoriť. Ich majú priklincované lebo jednoducho sa nedajú otvoriť. A toto budú veci ktoré musíme prvé vyriešiť. Ja viem že by bolo peknejšie budovať parčíky, že by ma ľudia chválili, keby sme postavili možno niečo, niečo veľké v tomto meste, ale to by bolo na úkor tých detí, na úkor tých ľudí na tých prímestských častiach. Viete ja môžem povedať ešte poslednú perličku z tých Lánovín, ktoré, ktoré tentoročný rozpočet úplne roztrhali. Tu je ten obrázok. (Ukazuje stranu Lánovín „Považskobystrické perly“).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=1963s

A môžem ísť – tu je jeden bod po druhom, kde sú napísané čo zlé je v tom rozpočte. To aby som ukázal aké lži a polopravdy v tomto periodiku sú. Ja si úplne odmyslím to, že si vymýšľajú rozhovory so mnou. Ja som tomuto periodiku už rok neposkytol žiadny rozhovor, ale pravidelne tam nájdete rozhovor s primátorom. To znamená, že si tam vymyslia úplne od A do Z všetky moje odpovede, ale to im asi nevadí, ako novinárska etika je slovo, ktoré tam je asi cudzie. Okrem toho že tu pravidelne očiernia všetkých poslancov alebo pána inžiniera Martausa, tak sa vrátim k týmto bodom. Začnem. PX Centrum. V roku 2013 nárast o 7000 eur. No tých 7000 eur to je tým, že sme kúpili stoličky pre domy kultúry na týchto dedinách. Boli tam 30-ročné stoličky ešte z čias komunistov. Tam sa konajú kary, svadby, spoločenské udalosti, tak sme za 5 a pol tisíc kúpili kroje, kúpili stoličky. 1700 euro, do tých 7000, to je pre kroje pre folklórnu skupinu Manínec. Folklórna skupina Manínec z Podmanína dosiahla vynikajúci úspech, vyhrala krajskú prehliadku folklórnych súborov, ide na celoslovenskú prehliadku, tak im prispejeme na kroje. Toto je rozhadzovanie? Môžem ísť ďalej. Kultúra – nárast o 12616. Pani Veličová, ktorá píše tieto noviny, asi nepostrehla že sa zmenili zákony. Že dneska treba platiť odvody aj z dohôd. A všetci ktorí robia v kultúre sú na dohody. Tam je ZPOZ ktorý zabezpečuje svadby, ktorý zabezpečuje pohreby, kde tie dievčatá spievajú, kde tie dievčatá pripravujú toto všetko, kde robia vítanie do života, a tým že sa zvýšili dohody, tak sa musela zvýšiť aj tá suma ktorá tam je.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=2059s

Cintorínske a pohrebné služby zvýšenie o 112 672 eur. No veľmi jednoduchá odpoveď. Ja tie odpovede čítam, pretože samozrejme som si ich nepripravil sám. Keď som si prečítal tento plátok, tak som si okamžite zavolal vedúceho finančného odboru, a veľmi dôrazne som mu dohovoril, že teda toto si neželám, aby takéto veci boli v rozpočte. Dneska som sa mu musel ospravedlniť, lebo mi to všetko napísal, ku každému jednému bodu mi napísal vysvetlenie, a jednoducho to, čo sa v tomto periodiku píše, sú hrubé lži a zavádzania. Takže pôjdem ďalej. No pohrebné a cintorínske služby. Zvýšenie vyplýva z potreby výkupu pozemkov pre rozšírenie cintorína Jelšové, 65 000, cintorína Vrtižer 1200, cintorína Považská Teplá 300. Taktiež projektové dokumentácie na prístrešok domu smútku: Moštenec 500 euro, cintorín Zemiansky Kvášov 300 euro. Z nákladov na rekonštrukciu domu smútku Šebešťanová: prístrešok 31 000 a dostavba celého areálu a výstavba úplne nového domu smútku vo Vrtižeri 30 000 euro. Jako toto sú podľa tejto pani vyhodené peniaze? Ona si nevie predstaviť čo pre ľudí vo Vrtižeri bolo, keď tam nebol dom smútku. Keď nebožtíka po smrti museli mať v obývačke, možno niekoľko dní aj. Keď pohreb sa konal tak, že po hlavnej ceste I/61 títo ľudia prechádzali a polícia tam zastavila dopravu, aby sa dostali na cintorín.

Ak sa toto... bola sa niekedy pozrieť v Šebešťanovej, ako vypadal dom smútku? Ak sa jej toto zdajú vyhodené peniaze, tak mne nie. Že rozširujeme miesta na pochovávanie? Pán redaktor, máme 26 cintorínov v tomto meste. Na každej prímestskej časti niekoľko plus v meste. My už nemáme kde pochovávať. Na niektorých cintorínoch máme miesto na dve tri miesta na pochovanie. Máme to u nej na záhradke pochovávať? Veď to je predsa logické, že takéto veci robíme.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=2156s

A môžem ísť ďalej. Mestské zastupiteľstvo rada VMČ zvýšenie o 3786. No samozrejme. Pred rokom bol naplánovaných 70 000 euro, potom bola časť poslancov chorých, časť poslancov neprišla na zastupiteľstvo a preto sa minulo o 3786 menej. Ale tento rok sme naplánovali toľko čo pred rokom, presne rovnako, lebo my nevieme či ochorejú alebo neochorejú. Však keď neochorejú sa to neminie, však to si nikto nezoberie tie peniaze čo sú tam naplánované. Môžem ísť ďalej, ďalšia pikoška. Miestne televízie zvýšenie o 417 euro. No úplný nezmysel. Máme platné zmluvy a platíme presne podľa platných zmluvov. Zmlúv. Splácanie úrokov nárast o 114 000. No tie desiatky miliónov dlhov ktoré tu máme, treba splácať. Ak tá pani redaktorka pozná banku, ktorá dáva úroky... úvery bez úrokov, nech nám ju poradí. Verím že mesto istotne tam pôjde a všetci z nás sa tam rozbehnú, lebo takú banku ktorá úroky nevyberá, takú ja nepoznám. Takže logicky keďže sa splácajú úroky, tak sa ...úvery, tak sa musia splácať aj úroky.

Považskobystrické novinky navýšenie o 4879. Úplná lož. Úplná lož. Pred rokom bola naprojektovaná suma 79 000 euro, tento rok 77 000 euro. To znamená o 2000 menej. Kde k tomu prišla, to ja neviem.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=2230s

A to najlepšie som si nechal na záver. To je to, čím sa nás snažili zoškandalizovať po celom Slovensku. A to je vec ktorá naozaj je veľmi vážna, kam až sú niektorí ľudia schopní zájsť, aby sa ocitli v hlavných správach. To sú tie nešťastné ping-pongové stoly. Neviete si predstaviť, ako som ja po zastupiteľstve bol rozčúlený na tom, že my ideme kupovať ping-pongové stoly za 10 000 euro. Keby sa mňa niekto opýtal, že ideme kúpiť za 10 000 euro tri ping-pongové stoly, tak mu poviem, že to nemôže byť pravda. A to ani nie je pravda. To ani nie je pravda. Priamo na tom zastupiteľstve išiel za poslancom Smatanom pán viceprimátor, a takto mu ukázal papier, že 5000 euro je na tie stoly naprojektovaných, a 5000 euro je na to, aby sa tie stoly zabetónovali do zeme, pretože tie stoly majú 100 kíl. Na tom sa hrajú deti, po tom skáču deti, to znamená tie stoly musia hlbokú betónovú platňu, musia sa osadiť, aby keď na ne niekto skočí, sa to neprevalilo a nezabilo tam nejaké to dieťa. Takže bolo 5000 euro na tie stoly iba. A oni dajú do televízie, do hlavnej spravodajskej relácie, dajú čo poviete na to, že idú kupovať za 10 000 euro. Viete ako dopadla súťaž? Za 1000 euro sa vysúťažili tie stoly, niečo viac ako 1000 euro. Pani Mičková, vedúca údržby toľko domŕzala tú firmu, že to je ešte stále veľa, že nám ich dala za 850 euro jeden stôl. To znamená jeden stôl stojí 850 a o nás tu rozprávali po celom Slovensku, že kupujeme tri stoly za 10 000 euro. Tie stoly budú stáť dva a pol tisíc euro. Kto sa nám ospravedlní? Kedy sa nám pán poslanec Smatana a ostatní, ktorí v jednom kuse nás očierňujú kade-tade, píšu takéto nezmysly do rôznych plátkov, kedy sa postavia a povedia – prepáčte. Pretože toto si ja nezaslúžim.

Galovič: Pán primátor, tém ktoré by sme ešte mohli prebrať je určite veľa ale čas pre našu reláciu už vypršal takže zatiaľ vám len poďakujem za účasť a verím že ďalšie témy preberieme v ďalšej relácii.

Janas: Ďakujem za pozvanie.

Galovič: Dovidenia.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vn9LgTbC_X0#t=2346s

Titulky:

Moderoval: Peter GALOVIČ, riaditeľ TV POVAŽIE. Kamera: Peter KRANKUŠ. Strih: Peter KRANKUŠ. Pre TV POVAŽIE vyrobilo ELEKTRO CENTRUM TV spol. s r. o. © 2013.


Prepis, zvýraznenie textu a prelinkovanie s videozáznamom: redakcia PB.OTVORENE.SK

Anonym píše:
Čtvrtek 16.05.2013 13:12
Peter Galovič z TV POVAŽIA (bytom Hatné) je dlžníkom na dani mestu a zároveň dostáva dotácie z mesta na TV POVAŽIE. jeho loajalita k predstaviteľovi mesta je zrejmá.

http://egov.povazska-bystri[…]aspx?NavigationState=806:0:

Podformulár: Rozpis nedoplatkov dlžníka Zoznam Detail

Dlžník Typ dane Suma daňových nedoplatkov Mena
Peter Galovič Daň z nehnuteľností 857,60 EUR
Anonym píše:
Neděle 19.05.2013 10:19
Celkom zaujímavá stránka. Sú am poriadne sumy. Mestu asi peniaze nechýbajú, keď to nevymáhajú. Firma sa dá do likvidácie a utreme si všetci nos. Zobuďte sa na mestskom úrade.
Anonym píše:
Pátek 31.05.2013 15:01
Vážený prispievateľ,srdečne vám ďakujem za túto stránku!Sú na nej firmy v likvidácií,ale aj množstvo ľudí s ťažkými majetkami.Práve som chcel zaplatiť tú zlodejskú daň z nehnuteľnosti.Mám malú prevádzku,kde sa dennodenne trápim aj so ženou,aby sme vyšli,nevychádza to ani na zamestnanca.Daň vyššia ako 100 bývalých SK za m2 sa inak ani nedá nazvať.N E Z A P L A T Í M, pokiaľ nezaplatia boháči z tejto stránky.Viem,že ma to neminie,ale ako vidno,času mám dosť a je možné,že už tu potom nebudem.Keď má človek nad sebou 2m hliny,žiadne dane mu nehrozia.
Anonym píše:
Sobota 18.05.2013 13:58
Pán primátor,
To sa nehanbíte vytiahnuť jednu vetu z ročnej diskusie?
A čo tie predchádzajúce ponuky?
Dúfam že Mogoni niesú až takí sprostí že Vás (Smerákov)budú voliť aj na budúce.
Ale v Mogoňove je všetko možné.
Anonym píše:
Sobota 18.05.2013 13:59
Pán primátor,
To sa nehanbíte vytiahnuť jednu vetu z ročnej diskusie?
A čo tie predchádzajúce ponuky?
Dúfam že Mogoni niesú až takí sprostí že Vás (Smerákov)budú voliť aj na budúce.
Ale v Mogoňove je všetko možné.
Anonym píše:
Neděle 19.05.2013 09:33
Zatiaľ čo vy tu trepete na nete, Janas ešte aj dnes obieha mestské časti, aby dal kvietok a pár teplých drístov tetkám, pri príležitosti minulotýždňového dňa matiek.
Obdobná príležitosť ako pri dôchodcoch! A na jeseň sú voľby do vuc-iek, ak vám nedošlo.
Anonym píše:
Neděle 19.05.2013 11:04
Úplne si nám otvoril oči.
Anonym píše:
Neděle 19.05.2013 11:47
Sporadicky navštivim toto forum .To, aká polarizácia mesta verzus podnikatelia,šport ,spoločenské zložky sa tu deje je strata energie a času. .Konfrontácie,osočovanie,výhovorky -kde je seriozna práca,ktorá by priniesla konkrétne a merateľné výsledky.No ak to má takto pokračevaľ, pomôže tu možno z historie overená defenestrácia.
Anonym píše:
Neděle 19.05.2013 22:21
Tu? A kto???
Anonym píše:
Pondělí 20.05.2013 10:31
p.primator nam otvoril oci,teraz vidim ako to vlastne je,som rad ze to mam vysvetlene...p.primator nedajte sa odradit od tychto skrachovanych pisatelov,drzim vam palce...nech len platia aj ja musim..
Anonym píše:
Pondělí 20.05.2013 11:24
svatá prostoto
Anonym píše:
Úterý 21.05.2013 14:51
povedzte nám, koľko že ste dostali zákaziek alebo ružičku? Men sa oči otvorili tiež, ale do plaču nad tým klamárom.
Anonym píše:
Pondělí 20.05.2013 13:38
Tlieskam Vám a ďakujem. Vysthli ste môj názor a zistenie. Samé osočovanie, žiadne náznaky ako z tohto marasu von. Mocní tohto mesta sa medzi sebou hádajú, dávajú na seba trestné oznámenia a občan ostáva opäť na periférii záujmu.
A keby len to, najviac trpia deti, ktorým by sme mali poskytovať čo naviac priestoru na pohyb, aby nám nezačala vyrastať obézna generácia ako v iných krajinách. Zdá sa, že im na tom nezáleží. Len plané reči ktoré nikam nevedú a veci sa nehýbu. Vlastne veci sa hýbu - veď ide o pozemky, peniaze, majetok. Raz sa ujde tomu, potom inému, následne ... Ostuda, je mi z toho špatne. Ale toto je vlčí zákon a môžeme si povedať: "Tak už máme čo sme chceli."
Anonym píše:
Pondělí 20.05.2013 23:01
Odhadujem,že aspoň 2/3 populácie by malo byť zbavené voličského práva.
Anonym píše:
Úterý 21.05.2013 18:42
grcam už len pri jeho fotke, fuuuj, dávna minulosť, mega omyl tohto mesta. Nepripomínajte .
Anonym píše:
Pátek 24.05.2013 10:56
pri koho fotke grcas??jaj pri svojej,z toho si nic nerob,taky je zivot! a neplac tu a chod staru pretiahnut!!!
redakcia
redakcia píše:
Pátek 07.06.2013 12:47
Bola to dosť rozsiahla a nie veľmi príjemná práca, ale snažili sme sa ju urobiť precízne, s najvyššou presnosťou, akú len artikulácia diskutujúcich umožňovala. Pomocou liniek v texte si môžete spornejšie časti vypočuť na vlastné uši.
-redakcia-
Anonym píše:
Sobota 08.06.2013 15:58
No ja si pamätám, že keď odchádzalo Merdáno, nebol problém zablatený chodník, ale to, že sa im podarilo poškodiť plynové potrubie. istý čas sme boli bez plynu.

"Zástupca primátora tvrdí, že hneď po odchode Medrana bol priestor skontrolovať. „V utorok, keď odišli, išiel som osobne urobiť prieskum, aby som zistil, čo po nich zostalo. Nepáčilo sa mi, čo som našiel. Komunálny odpad síce po nich nezostal, zostal tam však trus po zvieratách, rozjazdená zeleň a blato po komunikáciách a chodníkoch. Okamžite som išiel na úrad a dal túto informáciu odboru a zamestnancovi, ktorý má toto riešiť. Samozrejme, nezačali sme to upratovať hneď, ani sme nemohli. Najprv sme sa snažili kontaktovať cirkus, bol však problém. Potom sme sa snažili zdokumentovať stav, aby sme mohli dokázať, v akom stave zostal priestor. Tak sa vykonanie nápravy trochu oddialilo,“ hovorí Marián Sopčák.

Čítajte viac: http://povazska.sme.sk/c/61[…]-na-namesti-neporiadok.html "
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 08.06.2013 17:40
Na príklade tej prkotiny s cirkusom Medrano pekne vidieť, ako Karol Janas v relácii Na rovinu dokáže veci nafukovať a prekrúcať. Na rozdiel od zložitých káuz, toto sa dá jednoducho vygoogliť.

1. Niekto pod menom Boris Mada poslal na úrad a médiám fotky a nespokojný mail, v akom stave je pozemok pod cintorínom po odchode cirkusu.
2. Najprv sa Madov text a fotky objavili na facebooku a pb.otvorene, potom sa toho chytili médiá (Obzor) a začali sa pýtať na mestskom úrade.
3. Úrad - teda ekonóm Martaus, viceprimátor Sopčák - zareagovali tak, že obvinili cirkus z neplnenia povinností a cirkus musel doplácať.
4. Následne na úrade dokonca zisťovali, kto je občan Boris Mada, a zistili, že nikto taký v Považskej Bystrici nebýva.

Zamyslime sa nad tým, kto pokazil cirkusu Medrano dobré meno. Pracovníci úradu predsa mohli pokojne novinárom povedať: áno zostalo tam blato a rozjazdené koľaje, ale cirkus nič neporušil, nechal nám tu 900 eur poplatok, pošleme tam dvoch robotníkov a zajtra to bude čisté. Oni sa však rozhodli sa, že to budú vymáhať od cirkusu. No a cirkusu nezostalo nič iné, než zaplatiť, a novinári mali o čom písať.
Zlé svetlo na cirkus teda vrhli Janasovi úradníci tým, že do médií obvinili cirkus z nedbalosti, hoci išlo len o "špinavý chodník" a "tri hodiny" práce, ako hovorí Karol Janas na TV Považie.
Alebo je možnosť, že úradníci reagovali správne, a cirkus urobil chybu - v tom prípade sa Karol Janas nemá čo pohoršovať, že sa o tom písalo.

Zrátané a podčiarknuté: keby nejaký mestský pracovník pozemok po skončení prenájmu riadne prevzal, nebolo by blato, nebola by kauza, nebolo by poškodené meno cirkusu a Považská Bystrica by nebola ukrátená o "cirkus, ktorý vystupoval pred pápežom."
Takto nám nezostáva nič iné, než si myslieť, že keby nebolo "Borisa Madu", tak by bahno na chodníkoch zostalo, až kým by ho nezmyl dážď.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 08.06.2013 17:49
A vôbec, stačí si porovnať tieto dva citáty.
Karol Janas, máj 2013:
Alebo cirkus MEDRANO, ktorý tu bol, ktorý sedem dní zabával deti z tohoto mesta, ktorý rozdal stovky lístkov medzi základné a materské školy. A potom keď odchádzal zrovna pršalo a nechal špinavý chodník a celé Slovensko potom čítalo ako cirkus ktorý tu bol znečistil verejný priestor, pritom nám zaplatil 900 euro nájom za tú dobu ktorú tu bol, a upratané sme to mali za tri hodiny potom jako odišli. A dneska keď cirkus Medrano robil opäť celoslovenskú takú tú púť, tú trasu ktorú robí, keď sme sa ich pýtali či nepôjdu do Považskej Bystrice, tak povedali v žiadnom prípade, my do tohoto mesta už neprídeme, lebo vy ste nám spravili takú reklamu, my sme vystupovali pred pápežom, a vy si nás tu nevážite, vy ste nám pomaly poškodili dobré meno. Takže ja niekedy sa obávam, že v tomto meste sú ľudia, ktorí sa postavia vždycky proti všetkému, zo všetkého budú hľadať kauzy. A jednoducho keď tu hocičo chcete urobiť, tak vždycky sa nájde nejaká skupinka ľudí ktorá bude zúfalo a zásadne bojovať proti tomu, aby sa tu nič neurobilo, takže ja ako poviem k tým kauzám, že nie, tu žiadne kauzy nie sú.

Viceprimátor Marián Sopčák, 2011: „V utorok, keď odišli, išiel som osobne urobiť prieskum, aby som zistil, čo po nich zostalo. Nepáčilo sa mi, čo som našiel. Komunálny odpad síce po nich nezostal, zostal tam však trus po zvieratách, rozjazdená zeleň a blato po komunikáciách a chodníkoch. Okamžite som išiel na úrad a dal túto informáciu odboru a zamestnancovi, ktorý má toto riešiť. Samozrejme, nezačali sme to upratovať hneď, ani sme nemohli. Najprv sme sa snažili kontaktovať cirkus, bol však problém. Potom sme sa snažili zdokumentovať stav, aby sme mohli dokázať, v akom stave zostal priestor. Tak sa vykonanie nápravy trochu oddialilo."

Takže vlastne v tom ani nebol občan Boris Mada, pb.otvorene, facebook a Obzor: inicioval to viceprimátor... :-)
Anonym píše:
Neděle 09.06.2013 23:06

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359