Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Stanovisko primátora Adameho k "Vyhláseniu a výzve" Asociácie zamestnávateľských subjektov

Stanovisko primátora Adameho k "Vyhláseniu a výzve" Asociácie zamestnávateľských subjektov

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 11.06.2009 00:18
[2009-06-10] Pred týždňom publikoval týždenník Obzor "Vyhlásenie a výzvu k centrálnemu zbernému dvoru", podpísanú riaditeľmi šiestich najväčších firiem v Považskej Bystrici: PSL, a. s., MEDEKO CAST, s. r. o., RAVEN, a. s., Sauer-Danfoss, a. s.), Považská stavebná, a. s. a Prima zdroj Považská Bystrica, spol. s r. o. Vo včerajších Považskobystrických novinkách uverejnil svoju obsiahlu odpoveď primátor mesta MUDr. Miroslav Adame.
Stanovisko primátora Adameho k "Vyhláseniu a výzve" Asociácie zamestnávateľských subjektov

Primátor Miroslav Adame. Foto: TASR

Stanovisko k článku „Vyhlásenie a výzva k centrálnemu zbernému dvoru“ AZS

uverejnenom v týždenníku Obzor dňa 2. 6. 2009


Vyhlásenie je obsahovo plytké a zavádzajúce. Nadhľad, uvážlivosť, presnosť faktov žiaľ v slovách reálneho autora (autorov) absentujú. Ide o dosť prekvapivý nedostatok informácií či o niečo iné?

Dávať do súvisu nezvládnutie trasovania diaľnice je nekorektné – mimochodom slová i činy pre zvádnutie trasy mali odznieť z vplyvných úst pred temer piatimi rokmi pri jej schvaľovaní. Zaraďovať škvárový, naftovými derivátmi roky devastovaný pozemok medzi najmalebnejšie časti mesta...

Pokiaľ chce ľudstvo prežiť, nesmie sa „utopiť“ v komunálnom odpade, ktorého produkcia prudko rastie. Tak, ako sa u nás už skončila divoká až bezohľadná privatizácia, končí sa i čas veľkokapacitných kontajnerov, ktoré pohltili a zakryli všetko. Separácia, recyklácia čoraz početnejších zložiek komunálneho odpadu je obranou života. Snažíme sa, napríklad nedávnym spoločne organizovaným ekologickým týždňom, aby to chápali nielen dospelí, ale aj deti.

FAKTY.
 • Obec je povinná podľa zákona zriadiť zberné dvory na ukladanie separovaných komodít. Ich cieľom je zhromažďovať hlavne veľkorozmerný, prípadne vyseparovaný odpad, dočasne ho preskladovať a podľa potreby distribuovať na ďalšie spracovanie ako druhotnú surovinu.

 • MsZ v PB na svojom zasadnutí dňa 19. 3. 2009 schválilo zámer Mesta PB na získanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) o OP životné prostredie, prioritná osa 4, Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu v zmysle záväzkov SR voči EU na zriadenie centrálneho zberného dvora (CZD) v PB a možnosť jeho spolufinancovania z rozpočtu mesta. Neschválilo žiadnu konkrétnu lokalitu, ako je zrejmé aj z prijatého uznesenia.

 • CZD v intraviláne mesta chápem iba ako dostupné zariadenie na zber a dotriedenie už teraz predseparovaných zložiek (plasty, sklo, papier) a ďalších zložiek, ktoré bude potrebné podľa zákona v blízkej budúcnosti separovať. Tiež pneumatík, bielej techniky, televízorov a drobného stavebného odpadu a pod. Teda nie žiadne smetisko.

 • Voľný škvárový, naftou či olejmi (bol tam ich sklad) nasiaknutý priestor v areáli bývalých Považských strojární – plocha pri teplárni, v ktorého útrobách sú možné ekologické prekvapenia, nepatrí k najmalebnejším v meste, ako píše autor. Ide o typickú hnedú zónu. Úvaha o centrálnom zbernom dvore vyššie popísaného zamerania v tejto lokalite je plne logická.

 • Získať NFP na zrekultivovanie pôdy, odstrániť ekologickú hrozbu z územia desiatky rokov zaťažovaného ropnými a chemickými produktami, s asanáciou zbytkov objektov nikdy nevyužívanej novej teplárne v okolí komína, stojí za serióznu úvahu. Vybudovať priemyselný park, vytvoriť priestor na príchod nových investorov, je síce lákavé. Uvedený zámer treba posudzovať vecne a realisticky. Zriadiť priemyselný park je vec veľmi nákladná i pri získaní NFP. V čase stúpajúcej nezamestnanosti v období hospodárskej a finančnej krízy je veľmi otázne, ako získať serióznych investorov a následne udržať zamestnanosť, lebo inak je potrebné vrátiť NFP.

 • Pracovný materiál, neskôr anonymne rozširovaný ako tzv. „projekt“ v rozsahu 3 listov A4 na zriadenie nadmerného centrálneho zberného dvora v uvedenie lokalite, vedenie mesta od začiatku zásadne odmietlo.

 • Dňa 18. 5. 2009 vo veľkej zasadačke MsÚ za účasti poslancov, občanov a členov VMČ zo Strojárenskej štvrte, pracovníkov mesta a prizvaných odborníkov diskutovalo o problematike CZD. Cieľom bol otvorený dialóg aj utíšenie emócií z údajného konkrétneho výberu lokality a celkové vyjasnenie postojov k danej problematike. Na stretnutí som vyššie uvedené fakty deklaroval a tiež vyzval k spoločnému hľadaniu optimálneho umiestnenia CZD. Následne som zadal úlohy odborným pracovníkom MsÚ hľadať i v spolupráci OU životného prostredia takýto všestranne najvhodnejší priestor.

 • Platí, že o konkrétnom projekte centrálneho zberného dvora, ak k nemu vôbec pristúpime, bude rokovať mestské zastupiteľstvo ešte pred podaním žiadosti o NFP.

 • Problematiku spaľovne súčasne vedenie mesta konkrétne nijako neriešilo. Právny stav je nasledovný: súkromná spoločnosť má na základe všetkých potrebných dokladov právoplatné stavebné povolenie, vydané 30. 3. 2005 predchádzajúcim vedením mesta. Na základe žiadosti o predĺženie doby platnosti stavebného povolenia – po 2 rokoch – a po zamietavom stanovisku súčasného stavebného úradu, stavebník ohlásil dňa 20. 3. 2007 začatie stavebných prác na uvedenej stavbe.

  Pred vydaním vyhlásenia bolo určite potrebné objektívne sa oboznámiť s problematikou.

  Vysoko si vážim doterajšie postoje veľkej väčšiny predstaviteľov AZS (Asociácia zamestnávateľských subjektov) v našom meste, myslím však, že väčšina z nich bola teraz uvedená do omylu.

  Verím, že spolupráca bude obojstranne pokračovať. Len čestná, konštruktívna a neservilná diskusia občanov, osobností, odborníkov, poslancov, primátora dokážu vybrať riešenia, prinášajúce úžitok obyvateľom mesta.

MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta


Uverejnené v Považskobystrických novinkách, 9. 6. 2009, č. 24 ročník XIII., str. 3


zvýraznené pasáže - pb.otvorene.sk

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 00:25

keď toho toľko popísal pán primátor. Asi to písal sám, neohrabanosť formulácií tomu nasvedčuje. "slová i činy pre zvládnutie trasy mali odznieť z vplyvných úst pred temer piatimi rokmi"

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 00:34

súdruhovia vždy mali ústa plné činov

mňa by skôr zaujímalo, či má mesto povinnosť financovať odstraňovanie environmentálnej záťaže z pozemkov súkromných vlastníkov? nie je to nááhodou povinnosť vlastníka?

mne sa tiež vylial na záhrade kanister so starým olejom - odpracú mi to za mestské peniaze?

a to sa oplatí, robiť mestský zberný dvor na pozemku, ktorý nepatrí mestu, a navyše ho treba zrekultivovať za drahé peniaze?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 00:36

PODOLIAKOVI

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 00:57

Najväčší problém asi je že dvor nestavia Raven a pozemky nevykupuje Prima. Preto tak pajáčikovia zúria a snažia sa všetko zrušiť.Hľadaj za tým len nenažranosť nenažraných "podnikacelov". A občan nech si pomôže ako vie,veď aj tak všetko zaplatí.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 01:11

ak dokážu zasvineniu mesta zabrániť len miliardári, tak nech to urobia

zúrenie sa však asi nekonalo v ich kanceláriách, ale v megawaste a tej pobočke megawaste čo sa volá mestský úrad

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 18:41

mestký úrad už je pobočkou Megawejstu? nazdával som názor, že ravenu. Havran s yogi novákom je už odstavený? akosik rýchlo

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 18:48

nie Megawestu ale lobistickým skupínam so základným slovom Hant a nejakou príponou.Tvrdo ovládajú úrad,aj doktora,len sa hrá na odporcu.Tou listovou reakciou dokázal že to tak je.Tak verejne zotrieť Primu a Raven,to sa ešte nevidelo.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 19:06

no neviem koho zotrel... skôr sám seba zotrel

stačí ísť vetu po vete a porovnávať

adame zavádza

napríklad v liste sa nepísalo, že malebná časť mesta je ten zasvinený kus fabriky kde chcú spraviť zberný dvor

oni písali že malebná časť mesta je Kolónia, a to je pravda

ani ten list nemohol poprieť, len jeho zverejnenie im prekazilo zámery

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 13.06.2009 17:13

keďže nemal hamby natrčať ruku pre bakšiš, teraz musí držať hubu, alebo si hodiť mašlu :(

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 19:12

PODLIAKOVI

ako ináč nazvať človeka ktorý sa hojí na úkor verejných peňazí, ale aj zdravia cudzích ľudí

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 12.06.2009 12:03

a ten PODLIAK je kto?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 12.06.2009 13:02

A ty nemáš internet a píšeš sem cez vodovodnú trubku?

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Podoliak&MENO;=Vladim%EDr&SID;=0&T;=f0

Podoliakova firma lacno kúpila tie zasvinené pozemky pod starou teplárňou a teraz presviedča mesto aby tie pozemky odkúpilo a nalialo tam eurofondy a spravilo centrálny zberný dvor alebo priemyselný park.

V obchodnom registri si tiež všimni, že mu patrí Mestská dopravná spoločnosť a teda poslanec Keruľ, veľký obhajca priemyselného parku a zberného dvora, je jeho zamestnanec.

Čo v obchodnom registri nenájdeš - Podoliak zamestnáva aj dcéru poslanca Matušíka, druhého veľkého obhajcu priemyselného parku na Podoliakových pozemkoch a zberného dvora tiež.

Stačí si pozrieť TV Podlažie ako si Keruľ s Matušíkom a Staníkom (megawaste) pekne notujú. Bodaj by nie.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 12.06.2009 13:23

Tak, ak je toto pravda, už chápem aj TV Považie, tu reláciu. Mestská dopravná spoločnosť a teda poslanec Keruľ je zamestnanec a Podoliak zamestnáva aj dcéru poslanca Matušíka? Tak to je pecka.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 01:06

kto to stanovisko prečítal celé? Ja som rezignoval asi po tretej vete :(

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 01:13

poviem ti to v skratke:

milé ovečky žerúce považsko-bystrické novinky, pravdu mám ja veď som primátor, ale hovorím to slušne, aby som nepodráždil tých ktorým zobem z ruky

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 01:16

už ju dostavali? spaľuje niečo? akú má kapcitu?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 17:15

Základná otázka: Ako mohol dať Adame vyjadrenie, keď je na dovolenke??????????????????? Alebo ho dal ktosi iný?!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 11.06.2009 20:25

Ja si myslim, že to primator napisal dobre. Otazne, či od zaciatku to bolo takto myslene, lebo som pozeral to zastupitelstvo a tam mi to nejak z toho nevyplynulo. Asi tie rypačky do toho neboli zbytočne.

« srpen 2018 »
srpen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359