Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / POVAZSKA.SME.SK | Bytovku pri materskej škole nechcú, prinieslo by to problémy

POVAZSKA.SME.SK | Bytovku pri materskej škole nechcú, prinieslo by to problémy

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 01.10.2012 21:36
[2012-10-01] Článok Detty Pitoňákovej o pripravovanej bytovke pri materskej škôlke na Dedovci, proti ktorej sa zdvihol odpor občanov.

Pokiaľ je to možné, prečítajte si článok v pôvodnom kontexte na stránke

http://povazska.sme.sk/c/6538088/bytovku-pri-materskej-skole-nechcu-prinieslo-by-to-problemy.html

Bytovku pri materskej škole nechcú, prinieslo by to problémy

Zámer stavať bytovku pri Materskej škole Dedovec sa stretol s nesúhlasom. Výbor mestskej časti dal tiež zamietavé stanovisko na krátkodobý prenájom mestského pozemku. Má len odporúčací charakter. Čo sa bude diať ďalej, je nejasné.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Výbor mestskej časti Lány, ktorý zasadal začiatkom septembra, riešil ako hlavný bod žiadosť mesta o vyjadrenie ku krátkodobému prenájmu pozemku v blízkosti Materskej školy Dedovec. V týchto miestach by sa mala stavať bytovka.

Obyvatelia však s výstavbou nesúhlasia, dostavili sa aj na zasadnutie, aby tu tlmočili svoje výhrady. Stanovisko výboru k požiadavke na prenájom mestského pozemku pre pre súkromného investora bolo zamietavé a všetci prítomní členovia sa pri hlasovaní zhodli. Na ťahu je teraz mesto.

Most v zlom stave a zmeny plánov

Obyvatelia z tejto časti Dedovca vyjadrili nesúhlas s výstavbou, a teda aj s prenájmom pozemku na tento účel. Výhrad mali hneď niekoľko. Týkali sa napríklad komplikácií, ktoré by mohli vzniknúť počas výstavby.

Máriu Zvakovú zaujímalo, či sa bude používať pri výstavbe most, ktorý je v tejto lokalite. Upozornila, že sa to javí ako jediné vhodné riešenie pri doprave. „Nie je v dobrom stave. Aj na Dedovec k novším domom sa urobila preto cesta z druhej strany, aby sa most veľa nepoužíval, lebo už neznesie záťaž. Je tam aj zákaz vjazdu. Kadiaľ budú chodiť nákladné autá?“ pýtala sa Zvaková.

Zdeněk Neuhauser sa zaujímal o to, či by mohli vidieť, ako by mala bytovka vyzerať. „Sme dotknutí, bavíme sa tu o niečom, ale vôbec nevieme, ako by to malo vyzerať. Najprv to bolo osem bytov, teraz je jedenásť a nakoniec to môže byť aj päťdesiat,“ skonštatoval.

Nadviazal na neho Vojtech Miko. „Pôvodne to mali byť vraj nájomné byty. Teraz to majú byť exkluzívne byty. Stále sa to mení,“ vytkol pán Miko.

Problém s parkovaním a ďalšie obavy

Miko ešte dodal, že ak sa majú v dnešnej dobe stavať exkluzívne byty bez garáží, je to nelogické. „Problém na Lánoch číslo jeden je parkovanie. Už aj teraz je niekedy parkovisko plné a autá stoja na ceste smerom na Dedovec. A chceme zobrať ďalšiu parkovaciu plochu pre byty, keď je v mestskej časti dosť voľných bytov?“ položil otázku pán Miko.

V obavách išli niektorí obyvatelia ďalej. „Ak postaví nakoniec niekto namiesto trojpodlažnej budovy osempodlažnú, zákonne neexistuje možnosť, aby to zbúral. Zaplatí formálnu pokutu a schváli sa to. Keď sa začne stavať, proces už sa nedá zastaviť,“ vyjadril sa Ján Gaža.

Ľudí zaujímalo tiež, ako prišiel nápad s výstavbou práve tu a prečo práve tu, argumentovali znehodnotením prostredia, kde žijú a požadovali dokonca zmenu územného plánu. „Nech sa zmení využitie tejto plochy opäť na výstavbu pre parkoviská,“ požadoval Jiří Lorencovič.

Zhoršenie prostredia

Výhrady k požiadavke na krátkodobý prenájom mali aj členovia výboru mestskej časti. Na zasadnutí odznelo, okrem iného, že s parkovacími miestami počíta kraj aj v rámci zlej situácie, čo sa týka statickej dopravy pred nemocnicou a parkovacie miesta naozaj chýbajú. Mohlo by potom dôjsť k likvidácii časti parku.

Výhrady mali aj k tomu, že nebola splnená požiadavka stavebnej komisie o predloženie vizualizácie, vrátane zasadenia objektu do okolitej výstavby, a táto by podľa poslankyne Terézie Sárincovej mohla mať negatívny vplyv na kvalitu prostredia v lokalite.

Malo sa súťažiť

Pripomienok bolo ďaleko viac, poukazovali aj na rôzne rozpory. „V minulosti bol zmenený územný plán, takže už to nie je vedené ako parkovisko. Toto je dosť veľký problém, lebo ak by to nebolo v súlade s ÚPN, zamietalo by sa to ľahšie. Napriek tomu sa mi nepáči, že projekt nie je v súlade s výškovým regulatívom pre túto časť. Bytovka by mala mať štyri podlažia a regulatív je na tri podlažia. Nepáči sa mi preto predložený zámer. Nie sú celkom jasné majetkové vzťahy. Pozemok je mestský, a teraz sa má robiť prenájom. Obávam sa, že môže ísť o to, že sa chce určitá firma vyhnúť súťaži. Majetok by mal ísť totiž do ponuky, do súťaže a mala by ho získať firma, ktorá dá najlepšiu ponuku. Takto sa zvýhodňuje len jedna. Ďalším problémom je, že zmiznú parkovacie miesta,“ uviedol Juraj Smatana, člen výboru a poslanec zastupiteľstva.

Dodal ešte, že k zmene územného plánu došlo v minulosti, keď väčšina členov VMČ nesedela vo výbore za Lány.

Treba tu byty?

Jane Veličovej sa nepozdávalo, že pôvodne plánovaná bytovka mala osem bytov, a teraz je to jedenásť bytov. „Rozprávala som sa tiež s obyvateľmi a mnohým to vadí, takže budem hlasovať proti. Zisťovala som si tiež, aká je ponuka bytov na Lánoch len v jednej realitnej kancelárii a dostala som deväť ponúk. My ideme pre jedenásť bytov zlikvidovať parkovisko?“ vyjadrila sa Veličová.

Stavať treba, ale postup nie je v poriadku

Ladislav Bačík upozornil, že keď sa robilo jarné upratovanie v meste, stretol sa tiež s ľuďmi, ktorí boli nespokojní so zámerom výstavby v tejto časti.

„Dostali aj žiadosť na vyjadrenie sa k zámeru. Na základe toho som žiadal o informácie mesto. Chcel som vedieť, prečo sa predlžuje stavebné povolenie. Dostal som odpoveď, že sa nemusia ľudia báť, lebo bytovka tu nikdy stáť nebude, pretože mesto na ňu nemá peniaze. Tak som potom informoval ľudí. Teraz v druhom kole sa zrazu ide bytovka stavať. Nechápal som to,“ upozornil na rôzne stanoviská Bačík.

Dodal, že nakoniec mu bolo povedané, že na stavebné povolenie, ktoré je vydané do roku 2013, sa bytovka stavať nebude a vybavuje sa nové stavebné povolenie. „K tomu by mali dotknutí ľudia mať nárok vyjadriť sa. Prekáža mi, že my zastupujeme túto časť mesta a sme zavádzaní a nedostávame správne informácie,“ vyjadril sa Bačík.

Na projekt tiež zareagoval. „Podporujem stavebnú činnosť v meste. Nápad je pekný, byty by boli krásne,“ skonštatoval. Doplnil ešte, že firma, ktorá žiada o prenájom, to nebude stavať. „Ona bude do toho len investovať a ide s kožou na trh. Ide zainvestovať dosť veľké peniaze. Ak byty predá, tak je to pre ňu dobré, ak nepredá, má smolu. Toto je miesto, ktoré je veľmi zaujímavé na výstavbu. Mesto ide urobiť vlastne úľavu. Ide totiž nejakej firme odovzdať do prenájmu stavebné miesto, dať jej stavebné povolenie, kde musí byť nejaká zmena, ktorú určite odsúhlasí, a potom bude nútené za korunu pozemok, kde stojí bytový dom, predať. Ja som zásadne proti tomuto, aj keď by som bol rád, aby sa tu stavali pekné domy,“ vyslovil sa Bačík.

Zamietavé stanovisko

Výbor dal nakoniec zamietavé stanovisko ku krátkodobému prenájmu. To má však len odporúčací charakter. Na ťahu je teraz mesto.

 

ico

Niektoré otázky zostali zo strany mesta nezodpovedané

Fakty v súvislosti s prenájmom pozemku na Dedovci a plánovanou výstavbou bytového domu sme zisťovali aj na mestskom úrade. Na všetky otázky sme konkrétnu odpoveď nedostali.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V súvislosti so žiadosťou, ktorá sa objavila vo výbore mestskej časti na krátkodobý prenájom pozemku v majetku mesta a zámerom výstavby bytového domu, sme sa pre spresnenie informácií obrátili s otázkami aj na mesto.

Ako je to s krátkodobým prenájmom?

Chceli sme vedieť, či firma žiada o prenájom časti pozemku preto, že na nej bude postavený bytový dom alebo je to inak. Tiež vysvetliť, prečo ide o krátkodobý prenájom, a nie odkúpenie pozemku a o akú časť pozemku ide v metroch štvorcových, kde je žiadosť o nájom. Tiež sme chceli vysvetliť, či by mala byť celá plocha, kde žiada o krátkodobý prenájom, zastavaná alebo žiada o ňu len preto, aby ju využívala ako stavenisko či prístup na stavbu.

Na tieto otázky sme konkrétnu odpoveď nedostali.

Zaujímalo nás aj to, či mesto neuvažuje o predaji pozemku najvýhodnejšej ponuke a zorganizovaní súťaže na odpredaj alebo či získa subjekt, ktorému sa dá pozemok do krátkodobého prenájmu, predkupné právo. „Z pohľadu mesta je prípadný návrh investora na krátkodobý prenájom pozemku s predkupným právom absolútne neprijateľný. Podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica je mesto povinné ponúknuť takýto majetok v obchodnej verejnej súťaži, a takto by po kladnom stanovisku VMČ a odborných komisií postupovalo aj v tomto prípade,“ dostali sme odpoveď od Filipa Oubrechta, hovorcu mesta.

Kompetencie

Z diskusie, ktorá sa rozvinula na zasadnutí VMČ Lány, tiež vyplynulo, že obyvateľom nebolo jasné, kto by mal rozhodovať o krátkodobom prenájme a aké sú kompetencie výboru. Či rozhoduje zastupiteľstvo alebo sú tu stanovené iné kompetencie.

„V súvislosti s uvedenou žiadosťou podotýkame, že ide o výhradne súkromnú investíciu, ktorej návrh bol doručený na mestský úrad. V súlade s platnými zásadami je každý takýto návrh najskôr postúpený dotknutému výboru mestskej časti a následne do odborných komisií. V prípade, ak sú stanoviská VMČ a odborných komisií zamietavé, mestský úrad oznámi prípadnému investorovi, že nie je v záujme mesta v danej investícii pokračovať. Až následne, v prípade kladných stanovísk, mestský úrad takúto eventuálnu investíciu posudzuje z hľadiska územného plánu, možností parkovania, ceny pozemku atď. V poslednom kroku o akomkoľvek prevode mestského majetku rozhodujú výhradne poslanci mestského zastupiteľstva,“ reagoval Oubrecht.

Diskusia je podľa mesta čisto teoretická

Vo výbore mestskej časti odznelo tiež, že stanoviská mestského úradu vo veci výstavby v lokalite boli rozdielne. Pýtali sme sa preto aj na zmeny zámerov výstavby: Či bolo miesto najprv vyčlenené na individuálnu bytovú výstavbu, neskôr došlo k zmene a bolo vyčlenené na hromadnú a prečo sa táto nerealizovala? Či malo ísť o výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB? Prečo došlo k zmene zámeru z IBV na HBV? Aké stavebné povolenia už boli vydané a či nebeží nové stavebné konanie a podobne.

Konkrétne nám úrad tieto otázky nezodpovedal. V poznámke pri stanovisku, ktoré zaslal hovorca Oubrecht, sa uvádza: „V súčasnom štádiu pokladáme akúkoľvek diskusiu o požiadavke uvedenej spoločnosti za čisto teoretickú, a teda bez reálnej výpovednej hodnoty. V prípade, ak by tento zámer začal naberať reálne kontúry, uisťujeme vás, že bude dostatočne verejne pertraktovaný.“

Nevedia posúdiť vhodnosť investície

Pri posudzovaní žiadosti zarezonovala aj pochybnosť o potrebnosti výstavby nových bytov.

„Otázku predajnosti bytov v danom objekte odporúčame adresovať investorovi, nakoľko nejde o mestskú investíciu. Mesto nepozná podrobnosti rozpočtu stavby ani cenovú stratégiu prípadného predaja bytov,“ uvádza sa v odpovedi úradu.

 

BERKO

 

Svoje pripomienky prišli ľudia predniesť na zasadnutie výboru.

Svoje pripomienky prišli ľudia predniesť na zasadnutie výboru.

Foto: DP

Anonym píše:
Středa 03.10.2012 06:10
Poslanci Matušík, Sovík a Jaroš na protest odošli z rokovania stavebnej komisie čim ju spravili neznášaná schopnú. Poslanec Jaroš je nováčik v parlamente a je aj podpredseda stavebnej komisie.
Počas rokovania čakali na komisia ľudia z petičného výboru nedočkali sa komisia bola neuznášania schopná , je to výsmech občanom.

Bude Primátor konať?
Dá konečne do poriadku všetky komisie?
Zabraní Investorovi stavať podvodom na Dedovci?
To sú otázky na Primátora???
Anonym píše:
Středa 03.10.2012 06:12
Udajne aj Finančná komisia bola neuznášania schopná.
Anonym píše:
Středa 03.10.2012 14:52
Komisie uznášanie neschopné, akýto rozdiel oproti 4-tytulovému docentovi, ktorý je zase schopný všetkého.
Anonym píše:
Středa 03.10.2012 20:09
Pred pár rokmi velmi bojoval o výstavbu horeuvedenej bytovky viceprimátor minulého vedenia mesta,chcel to previest velmi lišiacky,no chvala bohu sa mu to nedarilo,lebo okrem iných problémov,bol aj problém s podložím,ktoré,ako som si overoval,takejto stavbe nevyhovuje a nebola stavba doporučená a toto neni všetko,prosím overte si,kto je investorom stavby a budete velice prekvapení,aký podvod sa tam zas chystá.Parkovisko je už aj teraz plne využívané rodičmi detí Mš,mnohí parkuju aj teraz na pozemku majitela reštaurácie spolu s návštevníkmi nemocnice a som zvedavý,či mudrí na MU zvažovali aj tuto skutočnost ked majitel oplotí svoj pozemok a budu musiet prechádzat všetci cez nevyhovujuci most-už sa teším na ten chaos.
Anonym píše:
Čtvrtek 04.10.2012 07:17
Udajne aj komisia pre kulturu a šport neuznášania schopná ...
Anonym píše:
Čtvrtek 04.10.2012 09:28
VMČ Lány zastavilo výstavbu bytovky, aj keď má len odporúčajúci charakter, stavať sa nebude. Howg
Anonym píše:
Čtvrtek 04.10.2012 09:41
bacha, vmč len odporúča, hlasujú poslanci. A z lánov sú len štyria poslanci. Ľahko sa dajú prehlasovať. Bežný trik.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359