Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Rozhovor s Ľubošom Balušíkom, kandidátom na miesto riaditeľa Mestských lesov Považská Bystrica

Rozhovor s Ľubošom Balušíkom, kandidátom na miesto riaditeľa Mestských lesov Považská Bystrica

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 18.04.2012 00:39
[2012-04-17] V aprílovom dvojčísle Lánovín sa nachádza obsiahly rozhovor s Ing. Ľubošom Balušíkom, uchádzačom o miesto riaditeľa Mestských lesov Považská Bystrica. Lánoviny oslovili oboch úspešných uchádzačov, ktorí dosiahli rovnaký súčet bodov. Jeden z úspešných uchádzačov Marián Vlnieška, zdvihol telefón redaktorke Lánovín s tým, že je zaneprázdnený a má zavolať neskôr. Následne však už nedvíhal telefón.

Ing. Ľuboš BALUŠÍK,
uchádzač na riaditeľa Mestských lesov s.r.o.

Mohli by ste sa našim čitateľom stručne predstaviť? Myslím, po odbornej stránke.


Som absolventom Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (teraz Technická univerzita Zvolen). Časť svojej doterajšej dvadsaťdvaročnej odbornej praxe som získal v Považskej Bystrici, ktorá je mojím rodiskom a kde som aj do roku 1999 žil. Pracoval som v štátnych lesoch (Lesný závod Považská Bystrica) ako technik na Lesnej správe Dohňany), v štátnej ochrane prírody - na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici a Správe Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v Považskej Bystrici. V roku 1994 som využil ponuku pracovať v novozaloženej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Považská Bystrica ako technik na Lesnej správe Mariková, kde som pôsobil striedavo na mieste technika a vedúceho lesnej správy až do roku 1999. Tu som v ťažkých časoch rozbehu spoločnosti a spracovania veľkej lykožrútovej kalamity nadobudol cenné odborné skúsenosti. V ich prehlbovaní som pokračoval v ďalších rokoch po presťahovaní do Trenčína na rôznych pracoviskách vo viacerých inštitúciach a firmách sojených s lesníctvom – napr. Regionálny odbor Ministerstva pôdohospodárstva v Trenčíne, Krajský lesný úrad v Trenčíne, alebo naposledy v rokoch 2009-2011 v spoločnosti LESS&Co, s.r.o, dcérskej spoločnosti veľkého českého lesníckodrevárskeho nadnárodného holdingu. Mojou
profesne najkrajšou, ale aj najnáročnejšou prácou doteraz bolo v rokoch 2000-2008 spravovanie 2200 ha súkromného lesného majetku v pohorí Považský Inovec, neďaleko od Trenčína, kde som pôsobil ako riadiaci menežér (prokurista) spoločnosti Lesného hospodárstvo Inovec, s.r.o. Selec a zároveň aj ako odborný lesný hospodár a poľovný hospodár na tomto majetku.
V súčasnosti som „na voľnej nohe“, som živnostníkom v lesníckych činnostiach a ak Vás zaujíma aj trochu môjho súkromia, tak mám 45 rokov, som ženatý a mám tri dcéry.

Aké sú, podľa Vás, slabé a silné stránky Mestských lesov v Považskej Bystrici?

Slabou stránkou Mestských lesov v Považskej Bystrici je predovšetkým chýbajúca dlhodobá odborná stratégia spoločnosti vypracovaná v spolupráci so zástupcami zakladateľa, čo sa samozrejme odráža v myslení len na konkrétny finančný rok a volebné obdobie. Predstaviteľov mesta to zvádza k rôznym aj pomýleným úvahám s týmto nie malým zdrojom prostriedkov a vedenie spoločnosti to zase odrádza od dlhodobých zámerov, aby si nevyrábali zbytočné problémy s mestom. Vo vzájomnej komunikácii týchto dvoch článkov vidím veľké rezervy.
Za ďalšiu slabú stránku považujem tiež pretrvávajúcu dlhodobú uzavretosť spoločnosti pred okolitým svetom, neúčasť v záujmových združeniach s podobnými subjektami a“ hranie sa len na vlastnom piesočku“. Veľkým nedostatkom je aj izolácia lesnej prevádzky v Marikovej od informácií a rozhodovania v spoločnosti a odtrhnutosť a neznalosť predstaviteľov mesta od problematiky z terénu, čo je pri „gazdovaní na pôde“ v neprospech veci.
Silnou stránkou Mestských lesov v Považskej Bystrici je samotná dobrá bonita spravovaného majetku, pretože lesné porasty s výmerou 2100 ha s vysokým zastúpením prevažne dospelých (rubných) ihličnatých porastov v dobrom zdravotnom stave predstavujú zaujímavý zdroj pre dlhodobejšiu vyváženú ziskovosť spoločnosti s potenciálom stability a rozvoja.
Za pozitívne hodnotím aj ustálenú organizačnú štruktúru a personálne obsadenie spoločnosti, pretože od jej vzniku v roku 1994 nedochádzalo k častým zmenám a lesná prevádzka si tak udržala vysoký stupeň kvality práce v ťažbovej, pestovnej činnosti a ochrane lesa.

Aké sú Vaše krátkodobé a dlhodobé zámery v prípade, že by ste vyhrali výberové konanie na riaditeľa Mestských lesov Považská Bystrica?

Z tých krátkodobých spomeniem predovšetkým vytvorenie a stabilizáciu dobrých pracovných vzťahov konateľa spoločnosti po jeho vymenovaní s ostatnými orgánmi spoločnosti (valné zhromaždenie, dozorná rada) a zamestnancami. Ďalej je to zvládnutie úloh posledného roku platnosti desaťročného lesného hospodárskeho plánu (teraz „plánu starostlivosti o les“, tzv. PSOL) a aj pri výrazne nižšej ťažbe dreva, ktorá zostala
na rok 2012 zabezpečiť udržanie finančnej a personálnej stability spoločnosti. Zároveň treba v roku 2012 zvládnuť proces tvorby nového PSOL na roky 2013-2022, ktorý síce vypracováva dodávateľ s osobitnou odbornou spôsobilosťou vybraný ministerstvom na základe výberového konania, ale tento proces si vyžaduje aktívnu účasť odborného lesného hospodára, lesníkov a konateľa mestských lesov.
Dlhodobé zámery by mali vychádzať zo spomínanej dlhodobej stratégie spoločnosti, ktorej prijatie závisí predovšetkým od predstaviteľov mesta, ale medzi mnou presadzované dlhodobé zámery by patrila postupná zmena technológie výroby dreva smerom k väčšiemu využívaniu sortimentovej metódy s priamym predajom sortimentov dreva z odvozných miest v Marikovej a väčším využitím spracovania zbytkov po ťažbe a haluziny na energetickú štiepku. Zároveň sa budem snažiť o rozvoj obchodnej činnosti s drevom výkupom dreva od okolitých subjektov v regióne, nielen za účelom jeho porezu na prevádzkovanej píle, ale aj jeho ďalšieho predaja.
Za perspektívne a prospešné považujem aj rozšírenie predmetu činnosti o ubytovacie služby poskytované na horárni Vlkov a údržbu verejnej zelene a detských ihrísk v meste. Rád by som podporoval profesné vzdelávanie a odborný rast pracovníkov a tiež by som chcel aktívne zapojiť Mestské lesy v Považskej Bystrici do práce v niektorom zo záujmových združení neštátnych lesov, napr. Združenia obecných lesov Slovenskej republiky.

Rozhovor viedla Jana Veličová.

Článok preberáme so súhlasom redakcie LÁNOVINY. Celé vydanie LÁNOVÍN si môžete stiahnuť z adresy https://docs.google.com/viewer?url=http://lanoviny.sk/images/stories/lanoviny12.pdf&pli=1&chrome=true

Anonym píše:
Středa 18.04.2012 15:45
Napísané je to pekne
Anonym píše:
Středa 18.04.2012 22:25
Uvidíme ako to skončí. Ale chleba lacnejší nebude, aj keď...
Anonym píše:
Středa 18.04.2012 23:08
Chleba kvôli tomu určite lacnejší nebude, ale je to pre mesto príjem z predaja 20 000 kubíkov kvalitného dreva ročne. Jediný príjem okrem toho, čo vyžmýkajú z našich daní. Takže nie je jedno, či tam bude gazdovať poslušný kariérista, alebo človek čo dokáže ísť aj proti politickým tlakom.
Anonym píše:
Čtvrtek 19.04.2012 08:42
Jeden z úspešných uchádzačov Marián Vlnieška, zdvihol telefón redaktorke Lánovín s tým, že je zaneprázdnený a má zavolať neskôr. Následne však už nedvíhal telefón.

V živote človeka bývajú situácie kedy sa človeku nechce rozprávať.
Určite medzi takéto patrí strata milovanej osoby.
Anonym píše:
Čtvrtek 19.04.2012 11:05
Tak mal poslať aspoň SMSku. Takto to vyzerá, že ako Točom presadzovaný nemá záujem, aby sa o veci informovala verejnosť.
Anonym píše:
Čtvrtek 19.04.2012 13:20
Lánoviny = informácia verejnosti? No to sme dopadli :-))))))))))
Anonym píše:
Čtvrtek 19.04.2012 22:30
A nie? Náklad 2500 výtlačkov...
Anonym píše:
Čtvrtek 19.04.2012 22:41
2500 výtlačkov? Tak to musí byť hojný sponzor. Tam sú jasné zámery, uvidíme pred voľbami
Anonym píše:
Čtvrtek 19.04.2012 21:07
Neviem, či ročná ťažba je až 20.000m3 . Asi ti tam jedna nula pribudla. V prípade , že máš pravdu tak vznášam otázku, kde sú prachy z predaja takéto množstva dreva za roky 1994 až 2011, aj keď samozrejme spočiatku sa ťažilo menej. Ak máš pravdu tak sa jedná o sumu okolo 0,5 až 0,75 miliardy SKK za uvedené roky. Na Mestských lesoch sa za tie roky postavilo v podstate veľké nič , lepšia technika získaná z eurofondov sa predala za bagateľ a zvyšok sú staré stroje. Vlastné zhodnotenie dreva spočíva hlavne len vo vývoze za hranice za často zvláštne stanovené ceny. Napodiv potom odídení riaditelia Mest. Lesov nachádzajú u zahraničných odberateľov zamestnanie po ukončení ich bašovania v Mogoňovských lesoch. Prečo asi ? Nezabudnuteľné je aj obsadenie dozornej rady Mest. Lesov kapacitami zo zastupiteľstva, ktoré rozumejú drevu ako hus pivu, hlavne že berú štedré odmeny za posedenia na dozornej rade. Partia čo to tam ekonomicky riadi by sa v súkromnej firme neudržala ani mesiac. Preto aj asi odídených riaditeľov zamestnaných zvyčajne nakrátko u motivovaných odberateľov títo vrátia naspäť do Mogoňova ako nepotrebný šrot. Takže takto to pôjde ďalej až dovtedy keď budú maríkovské kopce holé .
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 19.04.2012 22:40
Ročná ťažba sa dlhodobo pohybuje okolo 20 000 m3. V rokoch 1994 - 1996 počas kalamity dosahovala 25 000 m3.
Keďže končí 10-ročná platnosť LHP, pripravuje sa nový plán aj nový limit celkovej ťažby - etát. Vzhľadom na vyššiu ťažbu v posledných rokoch by mal plán trochu klesnúť, ale najnižšie číslo, ktoré som počul, bolo 17 tisíc kubíkov ročne.

Sú to hodnotné lesy.
Anonym píše:
Pátek 20.04.2012 06:25
Takže pán poslanec, kde sú prachy za vyťažené drevo. Suma 0,50 - 0,75 milliardy je len spodný odhad za predaj dreva po odrátaní nákladov na ťažbu , zalesnenie a ostatné pestovné činnosti.Na Mestských lesoch sa investovalo minimálne a aj tak bola časť ivestícií z eurofondov. Skoro všetko drevo sa vyvezie do zahraničia ,teda za prašule a ani v Mogoňove nič zainvestované nevidieť nevidieť. Čo takto rozpísať koľko sa z predaného dreva vložilo do mesta a de facto prežralo alebo rozkradlo. Čakám zmysluplnejší príspevok od poslanca a zloženie účtov. To, že ste vtedy neboli poslancom neberiem, na to sa v tomto tupáňove vyhovára každý. Teda čakám !!!
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 20.04.2012 14:07
Môžem vám poskytnúť len tie informácie, ktoré som dostal ako poslanec resp. ako radový člen valného zhromaženia mestských lesov. Nie som v dozornej rade Mestských lesov. Väčšina ekonomických informácií, o ktorých hovoríte, sú buď v príjmovej časti rozpočtu mesta, alebo vo výročných správach Mestských lesov.
Tie výročné správy sa pokúsim získať v elektronickom tvare a zverejniť, pretože boli predkladané len vo forme brožúr. Samozrejme, položky ako "de facto prežraté a rozkradnuté" sa v tabuľkách nenachádzajú :-)
Čo sa týka poslaneckého skladania účtov, z každej mojej účasti na valnom zhromaždení mestských lesov, alebo vo výberovej komisii, som napísal pomerne podrobné správy:
http://povazska-bystrica.ot[…]h-lesov-nechcel-dat-odpilit
http://povazska-bystrica.ot[…]a-riaditela-mestskych-lesov
Vrátane toho, čo som presadzoval a za čo som hlasoval.

Anonym píše:
Pátek 20.04.2012 14:38
Je podľa Vás normálne aby suma vyššie spomínaná len tak zmizla v rozpočte Mogoňova? Nič poriadne sa na Mest. lesoch ale ani v meste neinvestovalo.
Anonym píše:
Pátek 20.04.2012 15:30
predsa išlo niečo aj na dnešný deň salašov pred kino Mier.Bol tam najväčší baran Janas a kotná ouca Kardoška
Anonym píše:
Pátek 20.04.2012 15:50
Tu aj keď často kritizujem- musím uznať, že takáto akcia s takýmto hviezdným obsadením ozaj niečo aj musí stať!
Takéto hviezdné atrakcie na nepodarí zohnať žiadnému inému mestu na Slovensku, dokonca asi ani v Čechách!!
/ A v P.B. ich občanie môžu stretávať denne, aj mimo akcií, no ie je to bezva ??/
Anonym píše:
Pátek 20.04.2012 22:29
Mýliš sa , náš rýchlo kvasený akože docent ma predstavu , že Bystrica pod jeho vedením ide úplne super a občania sú jemu a jeho ansámblu najmä Jožkovi elektrickému autobusárovi z celej duše vďační. Teraz fakt neviem či je Hadie vajco až tak pribrzdený alebo až taký farizej keď sa tvári, že nevidí ako ho má už väčšina bystričanov plné zuby.
Anonym píše:
Sobota 21.04.2012 19:14
Ono tí veční funkcionári žiju v takých myľných predstavách!
Aj súdruh Jakeš stále v telke pred 1989 rozprával ako sa má národ dobre a zrazu zistil, že je sám
" jak kul v plote"
To je choroba asi aj nášho primatora a jeho ansáblu!!
Anonym píše:
Pondělí 23.04.2012 19:58
Však ste si hi zvolili, namiesto toho aby ste ho hnali cez Bystricu dole Považím.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 21.04.2012 15:34
Odpoveď na príspevok Posted by at Apr 20, 2012 02:38 PM: Nie, podľa mňa to nie je normálne. Preto som vystupoval a hlasoval proti navrhnutému rozpočtu, keď sa schvaľoval. Prehlasovali ma. To však už nezmeníme. Čo sa však dá ovplyvniť, sú základné pravidlá firmy mestské lesy, ktoré sa budú schvaľovať vo štvrtok 26. apríla po zastupiteľstve, a osoba riaditeľa mestských lesov - jeden z bodov štvrtkového zastupiteľstva.

« září 2020 »
září
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359