Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Protestujú proti zbernému dvoru pod sídliskom

Protestujú proti zbernému dvoru pod sídliskom

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 15.08.2010 14:28
[2010-08-13] POVAZSKA.SME.SK priniesla podrobný článok Detty Pitoňákovej o petičnej akcii približne 270 obyvateľov proti umiestneniu zberného dvora v časti Dušianica. O zbernom dvore v tejto lokalite začalo mesto uvažovať po tom, ako mestské zastupiteľstvo definitívne odmietlo zámer umiestnenia zberného dvora (pravdepodobne aj so spaľovňou) v priemyselnom parku pri Strojárenskej štvrti. Na Dušianici by mal stáť priestorovo obmedzený zberný dvor, na ktorom by sa vykonávala manipulácia s istými druhmi odpadu pred ich odvozom na skládku, kompostovisko atď. Vyžaduje si to však zmenu územného plánu.
Fakty a citáty z článku na
http://povazska.sme.sk/c/5504532/protestuju-proti-zbernemu-dvoru-pod-sidliskom.html

 

- Lokalita je na vstupe do mesta, neďaleko novopostavenej preložky cesty II/517 v smere Bratislava-Rajec (viď foto)

- Petícia vytýka samospráve, že o zámere vybudovať zberný dvor v tejto lokalite neurobila  verejnú diskusiu

- Mesto bude petíciu  vyhodnocovať ako hromadnú pripomienku k zmene územného plánu

- Tvrdí, že Dušianica je jediná vhodná lokalita, kde je vlastníkom pozemkov. Verejnosť bola tiež podľa samosprávy dostatočne informovaná.

Filp Oubrecht, hovorca mesta: „V platnom územnom pláne je predmetná lokalita funkčne určená ako sprievodná zeleň vodných tokov charakteru rekreačnej verejnej zelene. Pre budovy v nej je stanovený výškový regulatív s jedným nadzemným podlažím. V rámci návrhu zmien a doplnkov je zaradená ako plocha s regulatívom odpadové hospodárstvo so stanoveným výškovým regulatívom dve nadzemné podlažia, čo vytvára podmienky pre možnosť umiestnenia zberného dvora."

Dušan Ďurica z petičného výboru: „Keď na Dušianici zriadia zberný dvor, bude to mať vplyv na zvýšenie frekvencie dopravy nákladných áut. Mali sme tiež informácie, že pôvodná plocha nepostačí a bude sa rozširovať. Tiež je tu údajne plánovaná drvička stavebných odpadov, takže môžeme počítať s tým, že pribudne aj prach a hluk."

Dušan Ďurica tiež hovorí, že občania nemali presnú informáciu, čo obnáša pojem zberný dvor. Preto sa ľudia obávajú, či na Dušianici nakoniec nebude smetisko, čo by znamenalo zvýšený výskyt hmyzu a hlodavcov: „Keby to bolo zriadené v štýle zberných dvorov, ktoré sú v zahraničí, bolo by to o inom. Sme si vedomí, že produkujeme aj my odpad, a treba ho niekde sústreďovať. Máme však obavy práve preto, že nám chýbajú konkrétne informácie, garancie. Ťažko povedať, čo z toho nakoniec bude, tak sme opatrní. Ľudia už neveria tomu, čo sa hovorí, pokiaľ nemajú záruky. "

Filip Oubrecht: „Na rokovaní poslaneckého grémia 1. marca 2010 sme  prehodnotili viaceré lokality. Z hľadiska čo najväčšieho zníženia negatívnych vplyvov na obyvateľov, dopravu, dostupnosť a majetkovo-právne vzťahy bola ako vhodná určená lokalita Dušianica." „V zmysle hodnotenia z týchto viacerých hľadísk bola vo vzťahu k zámeru budovania zberného dvora lokalita Žiar posúdená ako najnevhodnejšia a lokalita „Kunovec - areál kompostárne firmy Chudovský" ako menej vhodná. Pozemky v obidvoch lokalitách sú v súkromnom vlastníctve."Pri výbere lokality boli dôležité aj faktory ako dopravné napojenie, dostupnosť pre občanov, vzdialenosť od obytných zón, vlastníctvo pozemku, sklon, tvar alebo únosnosť pozemku, veľkosť pozemku vo vzťahu k činnosti. „Čo sa týka Dušianice, celá vec je zatiaľ iba v štádiu zmeny územného plánu. Hovorí sa teda len o možnostiach, nie o reálnej výstavbe zberného dvora," vyjadruje sa za útvar rozvoja mesta Oubrecht.

Dodáva, že do samotného procesu výstavby je potrebná špecifikácia zariadení a celkovej výbavy dvora, vypracovanie projektovej dokumentácie, musí byť územné a stavebné konanie. Zberný dvor sa tiež bude posudzovať v procese EIA (proces vplyvov na životné prostredie). Musí byť zabezpečené dostatočné množstvo finančných prostriedkov, urobiť sa výber dodávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.


Mesto tvrdí, že obyvatelia boli dostatočne informovaní. Filip Oubrecht: „Informácie o problematike lokalizácie zberného dvora boli zverejnené v Považskobystrických novinkách a opakovane odzneli v rámci záznamov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a súhrnov z týchto zasadnutí, ktoré vysielajú regionálne televízie. Myslíme si, že mesto urobilo maximum preto, aby ten, kto sa o túto problematiku zaujíma, mal dostatočný priestor pre vyjadrenie svojich názorov a pripomienok." Návrhy zmien a doplnkov boli verejne prístupné na budove kina Mier a problematika koncepcie narábania s odpadmi a zmena územného plánu sa prerokovávali na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré je verejné.
Zo stanoviska tiež vyplýva, že o zámere bol informovaný aj výbor mestskej časti.

 

Juraj Pekár, predseda výboru a poslanec za sídlisko Rozkvet „O zámere som členov výboru informoval na schôdzi. Existuje o tom zápisnica. Keby som mal spätnú reakciu, že ľudia chcú uskutočniť verejnú diskusiu, výbor by to občanom zabezpečil."

Na nespokojnosť obyvateľov sídliska upozorňovali niektorí poslanci aj na zastupiteľstve a František Matušík aj na stavebnej komisii, keď sa prerokovávala koncepcia narábania s komunálnym odpadom a zmena územného plánu v súvislosti s lokalizáciou dvora na Dušianici. Za zmenu územného plánu a lokalizáciu dvora na Dušianici pri hlasovaní v zastupiteľstve bolo z 23 prítomných poslancov dvanásť, siedmi nehlasovali, dvaja poslanci František Matušík a Katarína Gregušová sa zdržali a Jozef Keruľ bol proti.

Z koncepcie nakladania s odpadom

Mesto má schválenú  koncepciu komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania komunálneho odpadu. Zastupiteľstvo ju schválilo tento rok v marci.

O zbernom dvore sa v koncepcii, okrem iného píše:
Areál strediska separovaného zberu prakticky tvorí súvislá betónová plocha obohnaná pásom areálovej zelene. V areáli strediska separovaného zberu navrhujeme vybudovať stavebné objekty vrátnice, v blízkosti ktorej bude umiestnená mostová váha, ďalej objekt skladu a separácie skla, skladu opotrebovaných pneumatík, skladu a separácie elektroodpadu, skladu a separácie NO, skladu stavebného odpadu a skladu separácie kovového odpadu. Navrhujeme, aby súčasťou areálu bol aj stavebný objekt haly dotrieďovania s časťou pre administratívno-sociálne zabezpečenie prevádzky, objekty spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a objekty pre umiestnenie manipulačnej techniky (garáže).

Čítajte viac:

http://povazska.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=5504532#ixzz0wfmF9tEd

Anonym píše:
Pondělí 16.08.2010 07:26
Tu pomôže už len poslanec za tento okrsok - brániaci práva občanov, neberúci úplatky, neprihrávajúci kšefty svojej firme ani firme svokrovej, poslanec, ktorý nemá trvalý pobyt v Sádočnom - čiže Babušík. Lebo on je odpad a o odpade sa tu hovorí.
Anonym píše:
Pondělí 16.08.2010 09:27
nieže by ste tu riešili realne to čo je na stole, ale furt sa tu odbavujete na nejakých menách-či už poslancov, alebo statkárov, majetkárov, plitikov a pod. Pokiaĺ sa ich týka téma, tak v poriadku, ale začneme tému o koze a skončíme o voze. Takto vyriešime veľké hov...
Anonym píše:
Pondělí 16.08.2010 09:55
Počúúwaj chlapče, Ty si zu na webe nowačik, či čo. Šak tu sa neriešia weci, tu je to tom, že KTO z KOHO. Cháápesh?
Anonym píše:
Pondělí 16.08.2010 11:43
A čo tu chceš riešiť?
Veď to ten petičník povedal: keď tam urobia to, čo je v pláne, tak nie je problém.

Oni sa boja, že tam urobia niečo iné, než je v pláne.

Máte niekto lepšie miesto na zberný dvor? Áno, u Chudovského na dvore, ale to si nemusíme vysvetľovať - súkromný majetok a staré spory.

Toto je dobre dostupné zo všetkých mestských častí, pozemok sa nedá rozširovať...
Nech si len postrážia, cez NORMÁLNEHO poslanca, že sa bude projekt dodržovať. A tam stojí za zmienku Babušík, či im to bude vybavovať, alebo svoje pozemky.

Informovanosť? No mali by radšej navrhnúť ako si ju predstavujú. Ich poslanci, Matušík a Pekar, o tom vedeli okamžite, veď sú v stavebnej komisii.
Keby bola petícia za zverejňovanie všetkých INVESTIČNÝCH ZÁMEROV na webe, hneď podpíšem.
 
Anonym píše:
Pondělí 16.08.2010 12:00
Babušík kšeftoval s pozemkami v okolí Moštenca, uvidíme, ako bude reagovať na túto kauzu - možno má niečo aj na Dušianici.
Anonym píše:
Čtvrtek 19.08.2010 17:52
tak bude proti,von z mesta to treba vozit a separovat,alebo nech si to robia pred Adameho a Haviarovým domom,som zvedavy kto z poslancov bude proti tomu aby to bolo v meste!
Anonym píše:
Čtvrtek 19.08.2010 18:49
Janas urobí, ako sa hodí JEMU.
Bol jeden z tých, čo hlasovali ZA pozemok Stachovi za 2 Eura.
To len aby sa nezabudlo.
Anonym píše:
Čtvrtek 19.08.2010 22:01
Vy ste fakt Pakovia, nie Pachovia-Pacho s veľkým P. Zberný dvor je predsa von z mesta! Kde ho už chcete mať? Navrhnite ! No proste nikde, že? Aj to tak bude. Niekto si z toho robí politickú agendu a Vy mu na to skočíte ako malý Janko. Dušianica - už teraz je to dosť ďaleko, aby Bystričania vozili nepotrebné veci. A potom kde? V Čechách to majú rovno pri bytovkách a nie su tam potkany a bordel.
Anonym píše:
Neděle 22.08.2010 08:35
U Teba na dvore

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359