Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Program zasadnutia mestskej rady dňa 22. 10. 2009

Program zasadnutia mestskej rady dňa 22. 10. 2009

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 20.10.2009 21:16
[2009-10-22] Zverejňujeme prvú sériu dokumentov, ktorú sme získali na základe sľubu poslanca Karola Janasa, že ak má mesto nejaký problém so zverejňovaním podkladov pre zastupiteľstvo, bude ich zasielať osobne. Podklady, ktoré si môžete stiahnuť v prílohe nasledovného programu, bude vo štvrtok ráno prerokúvať Mestská rada a o týždeň mestské zastupiteľstvo. Do programu ešte môžu byť doplnené body z odborných komisií. V zásade možno povedať, že na rokovaní mestského zastupiteľstva by nemali byť predložené iné dokumenty než tie, ktoré prešli Mestskou radou. Je to teda veľmi dobrá pomôcka nielen pre novinárov, ale aj pre občanov, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť rokovania mestského zastupiteľstva.

P R I M Á T O R

M E S T A

POVAŽSKÁ BYSTRICA

 

Považská Bystrica 16. 10. 2009

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

22. októbra 2009 (t. j. štvrtok) o 9,00 hod.

 

v zasadačke mestskej rady.

P r o g r a m:

 

 1. Otvorenie

 2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Predkladá: Ing. Stanislav Haviar, I. zástupca primátora mesta

 1. Správa o hospodárení Mesta Považská Bystrica a organizácie PX Centrum Považská Bystrica za 1. – 9. mesiac 2009

Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov

 1. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ na realizáciu projektu „Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica“

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

 1. Návrh doplnku č. 2 k VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu

 1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica za školský rok 2008/2009

Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu

 1. Informatívna správa o plnení miestnych daní, miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci útvaru správy daní a spoločností mesta

 1. Informatívna správa o stave plnenia a realizovania investičných stavieb v meste Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

Ing. Pavol Appel, vedúci útvaru stratégie výstavby a rozvoja mesta

 1. Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D1 v úseku Sverepec – Vrtižer

Predkladá: Ing. Peter Kručay, vedúci úseku architekta a územného plánovania

Ing. Rudolf Kimerling, manažér projektu D1 Sverepec – Vrtižer – 1. úsek,

Združenie Sverepec - Vrtižer

Ing. Tibor Kobela, manažér projektu D1 Sverepec – Vrtižer – 2. úsek,

Združenie Manín

 1. Informatívna správa o stave zabezpečenia zimnej údržby mestských komunikácií na zimnú sezónu 2009/2010

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

 1. Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica – Kultúrny dom Považská Teplá, prístavba a stavebné úpravy, do správy príspevkovej organizácie

PX Centrum Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

 1. Požiadavky občanov a organizácií o predaj, kúpu a ostatné

Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta

a životného prostredia

 1. Rôzne

 1. Informatívna správa o príprave Doplnku č. 1 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych pamätihodnostiach

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

 1. Informatívna správa o návrhu partnerskej spolupráce medzi mestami Považská Bystrica a Bełchatov

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

 1. Diskusia

 2. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Miroslav Adame

Anonym píše:
Pondělí 19.10.2009 18:10
Nehorázne chyby v predkladacej správe o školstve

Napríklad na trojke je 606 žiakov, prospelo 592, neprospelo 13, neklasifikovaný nula. A kde je Jóži ?

V správe je napísané, že na V.ZŠ rachlo 109 žiakov z matiky. To tam musí byť husté :-)

Na sedmičke zas jeden prevyšuje, žeby nejaká tehotná ?

A v Podhradzí tiež - o jedného navrch.

A vedeli ste, že spolu rachlo v meste 73 detí ? Samozrejme, že to nie je pravda, lebo reparát urobilo prevdepodobne veľa z nich. Aj Danka odvedľa. Ale prečo sa do štatistiky nedostali ? Alebo fakt máme toľko detí pod úroveň ?

Evidentne kompetentní tabuľky čítali, kontrolovali... Keby niekto u nás robil prieskum, tak si pomyslí....
Anonym píše:
Středa 21.10.2009 10:13
myslim, že nič iné sa ani nedalo čakať ..... ???
Anonym píše:
Středa 21.10.2009 13:05
relevantna informacia je to pre tých pracovníkov a učiteľov, ktorí sa podieľajú na číslach, ktoré sú tam uvedené. Aspoň vedia, že ich výsledky nikoho nezaujímajú, resp. si tam aj tak dosadí kto chce, čo chce.
Napríklad v tabuľkách je uvedené, že siedma ZŠ sa prepracovala na medzinárodnú úroveň, kde jej zvíťazilo 30 družstiev. To je hádam na Nobelovu cenu. !!!! Prečo sa o tom nehovorí ?
Anonym píše:
Středa 21.10.2009 21:13
Neviem či máte predstavu, koľko debilných štatistík sú učitelia nútení vypĺňať - a ktoré nakoniec nikto nečíta. Čo tie čísla vypovedajú o kvalite vzdelávania? Jedno veľké NIČ.
Anonym píše:
Středa 21.10.2009 22:20
a kto ich núti ?
Anonym píše:
Středa 21.10.2009 22:55
V tomto prípade zriaďovateľ - čiže mesto Považská Bystrica.
Na samotnej škole si vedenie veľmi dobre rozmyslí, či zbytočne zaťaží učiteľov nejakým zberom nezmyselných údajov.

Keďže však "hore" sa tvária, že školstvo riadia, neustále vyžadujú podobné číselká, ktoré sa potom spočítavajú, násobia, delia, a na konci prídu na stôl ministra školstva, a ten si povie: "1,97? minulý rok bolo 1,87... no toto..."
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 00:48
Keby občania takto preliezli ostatné podklady, myslíte si, že by to bolo lepšie?
Ja si myslím, že podstatne horšie.
V školách sa šachuje s malými peniazmi.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 13:06
minimálne na 101%.je to trieda!Raz bude možno aj majstrom sveta v mažoretkovaní.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 14:10
Lichvár, raz som toho obézneho strašiaka videl niečo tárať v televízií, samozrejme TV Podlažie. Treba mu tie štatistiky otrieskať o hlavu a prestane ich vyžadovať.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 15:07
pravdou je ze sa tvari,ako keby bol nenahraditelny a najmudrejsi co sa tyka skolstva,ale je tak akurat obycajna trubka.A este sa nedavno pustil do Belasovej ze on ma konexie na ministerstve..uz aby bolo po volbach,potom nech tára!
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 16:43
No veru sa kamarátil aj so šéfom mažoretiek a bol s nimi aj v zahraničí / ako pozorovateľ? /, takže mu asi neostáva dosť času na samotnú prácu, ze ktorú berie plat?
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 20:46
Zdá sa, že šéfovi mažoretiek bolo praiteľstvo s Lichvárom asi osudné, že vraj ho zosadili s riaditeľovania krúžkov v budove na lánskej.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 21:26
tie Lichvárove príbehy o konexiách....
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 22:32
Keby ich mal, tak nenechá svojho dobrého kamaráta Mirka Kortmana odpáliť s riaditeľovania CVČ.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 22:54
Je to obyčajný debilko,hneď by som ho vyrazil z úradu.Berie plat a hovno robí.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 23:05
kto je teraz miesto Kortmana?
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 12:07
veď aj hasiči majú plošinu len kvôli nemu...

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359