Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Prezident odmietol podpísať novelu zákona o obecnom zriadení

Prezident odmietol podpísať novelu zákona o obecnom zriadení

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 22.02.2010 17:51
Bratislava 22. februára 2010 (agentúrna správa) - Prezident SR Ivan Gašparovič vrátil v piatok 19. februára na rokovanie parlamentu novelu zákona o obecnom zriadení z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá upravuje najmä vzťahy medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom. K právnej norme, ktorú zákonodarný zbor schválil 9. februára, má hlava štátu pripomienky.

Prekáža jej napr. účinnosť ustanovenia novely, podľa ktorého má mať od apríla 2010 poslanec dlhodobo uvoľnený zo svojej funkcie nárok na plat len vtedy, ak začal vykonávať post zástupcu starostu. V súčasnosti dostáva uvoľnený poslanec mzdu bez ohľadu na skutočnosť, akú funkciu vykonáva. "Som toho názoru, že toto obmedzenie by sa malo vzťahovať len na poslancov zvolených vo voľbách v roku 2010. Preto navrhujem, aby táto úprava nadobudla účinnosť až 1. januára 2011," konštatuje prezident. Komunálne voľby sa uskutočnia na jeseň tohto roku.
Za nevhodnú považuje Gašparovič aj časť novely, podľa ktorej musí Ústavný súd (ÚS) SR rozhodnúť o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do 90 dní od jej doručenia. "Ustanovenie lehoty považujem za nevhodné pre kvalitu rozhodovania ÚS vo volebných veciach," upozorňuje hlava štátu.
Z právnej normy vyplýva, že obecné zastupiteľstvo má najneskôr 90 dní pred voľbami určiť na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Počas volebného obdobia má byť možné ho na jeho návrh zmeniť. Zastupiteľstvo však týmto návrhom nebude viazané. Na druhej strane už nebude môcť schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ktorý bude vydávať starosta. Do pôsobnosti zastupiteľstva bude spadať schvaľovanie štatútu obce, ako aj zásady odmeňovania poslancov. Tí budú diferencovane odmeňovaní za činnosť, ktorú vykonali pre obec. V súčasnosti si poslanci podľa MV SR totiž schvaľujú odmeny bez zákonných kritérií.
Starostovia a poslanci zastupiteľstva odsúdení za úmyselný trestný čin alebo nepodmienečne odsúdení za trestný čin majú byť povinní svoje odsúdenie oznámiť obci. Zabráni sa tak situáciám z praxe, kedy obecné funkcie naďalej vykonávali osoby, ktorých mandáty zanikli z uvedených dôvodov. Novela tiež stanovuje, že mandát obecného poslanca zaniká, ak sa poslanec počas jedného roka ani raz nezúčastní na zasadnutí zastupiteľstva.
Na základe poznatkov z praxe sa predlžuje lehota na uskutočnenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to aspoň raz za tri mesiace. Doteraz to bolo každé dva mesiace. Predkladateľ novely, ktorým je ministerstvo vnútra, argumentuje, že s dvojmesačnou lehotou je problém najmä cez dovolenkové letné mesiace. Naďalej sa zachováva základný princíp, že zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby vzhľadom na aktuálnosť prerokúvanej problematiky. Prvé zasadnutie sa musí konať do 30 dní po komunálnych voľbách. Rokovanie môže byť len na území príslušnej obce, aby sa zabránilo extrémnym situáciám, keď ho napríklad starosta zvolal mimo územia SR.
Zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta o tom odmietne dať hlasovať, stráca právo viesť zasadnutie a v tejto úlohe ho nahradí jeho zástupca. Rovnako to platí aj vtedy, keď starosta neudelí slovo poslancovi, ktorý v súvislosti s prerokúvaným bodom programu požiada o slovo. Novela zároveň rozširuje okruh osôb, ktorým sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva slovo vždy udelí, a to o poslanca Európskeho parlamentu.
Starosta si do 60 dní od zloženia sľubu určí svojho nástupcu, ktorým môže byť iba poslanec. Predchádza sa tým situáciám, keď starosta podal návrh na voľbu svojho zástupcu, avšak obecné zastupiteľstvo ju neakceptovalo. V obciach nad 20.000 obyvateľov si starosta môže určiť dvoch zástupcov, ako aj ich poradie, v ktorom ho zastupujú. Sprísňuje sa aj spôsob odvolania hlavného kontrolóra obce. Pri tomto úkone sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva tak ako pri jeho zvolení do funkcie.
 

Anonym píše:
Středa 24.02.2010 01:33
Zda sa , že mu zostalo aspon kusok zdraveho rozumu. Alebo to je len naoko?

« duben 2019 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359