Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / POVAZSKA.SME.SK: Za odpad, pozemky, byty či stavby zaplatia ľudia viac

POVAZSKA.SME.SK: Za odpad, pozemky, byty či stavby zaplatia ľudia viac

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 18.01.2012 23:05
Od prvého januára vstupujú do platnosti nariadenia, ktorými poslanecká väčšina v mestskom zastupiteľstve zvýšila poplatky za... skoro všetko. Viac v článku Bernadetty Pitoňákovej na stránke POVAZSKA.SME.SK.

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke 

http://povazska.sme.sk/c/6210059/za-odpad-pozemky-byty-ci-stavby-zaplatia-ludia-viac.html
 

Za odpad, pozemky, byty či stavby zaplatia ľudia viac

V Považskej Bystrici vstupujú do platnosti nariadenia, ktoré zvyšujú sadzbu daní a poplatkov vyberaných samosprávou. V platobných výmeroch budú mať ľudia vyššie sumy aj za odpad i dane z nehnuteľností.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Za pozemky, byty, rodinné domy, stavby na podnikanie a iné nehnuteľnosti budú platiť obyvatelia mesta i podnikatelia vyššie dane. Pri poplatkoch za odpad sa ročná sadzba pre jedného obyvateľa zvyšuje približne o štyri eurá. Mesto tvrdí, že niektoré dane z nehnuteľností boli príliš nízke, pod slovenským priemerom.

Zvýšenie poplatkov za odpad zase podľa samosprávy len čiastočne eliminuje rozdiel medzi tým, čo mesto musí platiť za narábanie s odpadom a čo vyberie. Pred zvýšením doplácalo na každého obyvateľa asi polovicu nákladov. Poslanci schválili väčšinou hlasov nariadenia o zvýšení daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad už minulý rok na jar, do platnosti vstupujú tento rok v januári.
Na slovenský priemer

Daň z nehnuteľností je najpodstatnejšou daňou z miestnych daní. Tvorí asi 65 percent príjmu. Tieto dane sa pre obyvateľov mesta podľa vedúceho útvaru daní a financií Antona Martausa len upravili na slovenský priemer. Pre podnikateľské subjekty sú postavené nad priemer, to však nie je likvidačné.

„Ich výška je postavená tak, aby nebola brzdou podnikania. Nové sadzby sú aj tak na polovičke úrovne daní v Púchove. Tým nechcem kritizovať toto mesto, len chcem poukázať na to, že približne rovnaké mesto v tejto lokalite má raz také dane pre podnikateľov,“ dodáva Martaus.
Kritika balíčka opatrení

Proti zdražovaniu v meste vystúpil ešte pri schvaľovaní nového všeobecne záväzného nariadenia o daniach z nehnuteľností kriticky poslanec Juraj Smatana. Poukázal vtedy na to, že okrem zvyšovania daní z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad, zrušenie úľav na daň za psa pre zdravotne postihnutých a dôchodcov, zdraželo i cestovné v autobusoch. „Dochádza k radikálnemu zvýšeniu väčšiny poplatkov,“ konštatoval vtedy Smatana.

Prekážalo mu, že návrh neobsahoval skutočné merateľné kritériá, čo za to občania dostanú.

Primátor Karol Janas obhajoval kroky samospávy dopadovou štúdiou, podľa ktorej nebude zvýšenie domácnosti hrdúsiť. „Zvýšenie, čo sa týka jednej domácnosti, sa pohybuje medzi piatimi až šiestimi eurami ročne,“ reagoval Janas.
Zmeny pri daniach

Sadzby daní v meste sa pri budovách zvyšujú na jeden meter štvorcový, najviac u budov určených na podnikanie, kde je zvýšenie takmer o jedno euro. Inde ide maximálne o dvadsať centov. U bytov neprekračuje zvýšenie sumu desať centov. Majiteľ bytu pred zvýšením zaplatil za byt o výmere 70 metrov štvorcových, čo je približná výmera bytov na sídlisku Rozkvet, okolo 9 eur. Teraz to bude približne 14 eur.

Ročná sadzba dane z pozemkov sa zvyšuje najviac u zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch, s výnimkou stavebných pozemkov, kde je to o 0,36 percenta viac, pôvodne bola 0,18 percenta, teraz je 0,54 percenta. Dvaapolnásobne sa zvyšuje aj ročná sadzba za stavebné pozemky v meste.
Viac aj za odpad

Druhú najdôležitejšiu položku v rámci rozpočtu tvorí z miestnych príjmov poplatok, ktorý sa vyberá za odpad. Ide o 32 percent príjmu.

Aj tu sa sadzba zvyšuje. Pre jedného obyvateľa asi o štyri eurá za rok, štvorčlenná domácnosť so školopovinnými deťmi zaplatí okolo 95 eur. Zvýšenie sadzieb bolo podľa vedúceho útvaru daní Antona Martausa potrebné pre veľký nepomer medzi tým, koľko mesto platí za služby súvisiace s odpadom a koľko vyberie na poplatkoch. „Mesto v roku 2010 vynaložilo na odpadové hospodárstvo sumu asi 1,85 milióna eur a na poplatkoch vybralo približne 854-tisíc eur. Preto pristúpilo k úprave sadzby poplatku na 0,065 eura za osobu a kalendárny deň z pôvodných 0,054 eura.

Zatiaľ čo v minulosti jeden obyvateľ platil ročne za odpad 19,7 eura, už v roku 2012 to bude 23,7 eura. Zvýšil sa aj poplatok za jeden vývoz veľkokapacitného kontajnera v záhradkárskej oblasti z 33 na 35 eur. Cena za likvidáciu jedného litra odpadu pri množstvovom zbere zostala nezmenená, a síce 0,0531 eura.
Zrušili úľavy

Došlo aj k úprave úľav. Niektoré sa nedali podľa Martausa celkom v praxi uplatniť, zrušením iných sa snaží mesto vyrovnať schodok, ktorý vzniká vo financovaní odpadového hospodárstva.

„Päťdesiatpercentné úľavy zostanú aj naďalej poplatníkom s preukazom ŤZP alebo ŤZP/S, poplatníkom nad 70 rokov a do 7 rokov. Ďalšie úľavy z poplatku, 75 percent až odpustenie, budú u poplatníkov, ktorí preukážu, že sa v meste dlhodobo nezdržiavajú z dôvodu štúdia, práce, preukážu pobyt v zahraničí. Tiež sú v nariadení konkretizované podmienky preukazovania dlhodobej neprítomnosti v meste,“ vysvetľuje Anton Martaus.

Podľa starého nariadenia mali polovičnú zľavu z poplatku deti do 15 rokov a dôchodcovia nad 62 rokov.
Pochybnosti a príjem

Poslanec Rudolf Karas sa obáva, že ide o útok na najslabšie sociálne skupiny, ktoré nebudú schopné platiť, a takýto spôsob zvýšenia neprinesie požadovaný efekt.

Mesto by malo po zvýšení dane z nehnuteľností a poplatkov za odpad získať do rozpočtu v porovnaní s minulým rokom o 283-tisíc eur viac.
DAŇOVÉ PRIZNANIA, SPLATNOSŤ, VÝMERY

- Daňové priznanie pri daniach z nehnuteľností sa nepodáva každý rok, ale len vtedy, ak nastala nejaká zmena. Napríklad ak občan alebo firma nadobudli či predali nejakú nehnuteľnosť.

- Daňové priznanie musí robiť na všetky nehnuteľnosti, ktoré podliehajú zdaneniu. Pre podanie priznania je rozhodujúci stav k 1. januáru 2012. Dôležitý je pritom dátum zápisu zmeny v katastri nehnuteľností. Priznanie musí daňovník podať do 31. januára.

- Pre fyzické osoby je daň z nehnuteľností splatná pri výške do 35 eur do 30. júna 2012, nad 35 eur v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá do 30. júna a druhá do 30. septembra. Pre právnické osoby do 35 eur splatná do 30. apríla a nad túto sumu v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá do 30. apríla, druhá do 30. septembra. Rovnaké sú termíny splatnosti poplatkov za odpad.

Výmery za daň z nehnuteľností a poplatky za odpad doručuje mestský úrad obyvateľom spravidla do konca mája a podnikateľom do konca marca.
streda 11. 1. 2012 8:00 | Bernadetta Pitoňáková 

Anonym píše:
Středa 18.01.2012 23:12
Na stránke MOGONOV.SK je zaujímavá tabuľka, porovnávajúca miestne dane a poplatky v blízkych alebo porovnateľných mestách.

Porovnané sú poplatky (v €) za psa v bytovom dome, poplatok za byt o rozlohe 50 m2 a poplatok za kanceláriu o rozlohe 50 m2 v oboch sadzbách (1. za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 2. za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovaniea administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou).

Mesto Poplatok za psa Poplatok za byt Poplatok za kanceláriu 1 Poplatok za kanceláriu 2
Považská Bystrica 50 10 167,50 167,50
Púchov 35 8 320 260
Prievidza 40 13 110 147,50
Dubnica 40 7,25 107,50 130
Bytča 35 5,50 64 108,50
Anonym píše:
Čtvrtek 19.01.2012 07:22
Ale hlavne ze teba davat peniaze na totalne kraviny. Vid 106 000 € pre sukromnu zusku Kardosovcov. Zlodeji prasivy.
Anonym píše:
Čtvrtek 19.01.2012 09:21
Nejaké drobné Kardošovcom, nejaký ten melónik Ratlíkovi z považia, šak bude treba šou na volebné kampane. A prečo by to mali hadi platiť z vlastného, keď sa to dá takto pekne ...
Anonym píše:
Čtvrtek 19.01.2012 09:28
Nešpekulujte a plaťte!
Však to navrhli VAŠI zvolení predstavitelia - a tí Vám chcú iba to najlepšie!!
Anonym píše:
Čtvrtek 19.01.2012 10:20
VAŠI volení predstavitelia - Mikloš, Radičová a poradcovia navrhli až prikázali mestám zvýšiť dane.Teraz je to koho maslo? Populistické zavádzanie zo SME prenášané do Pov.Bystrice. Len aby bola téma na nadávanie. V iných novinách s inými názormi nemáme známosti?
Anonym píše:
Čtvrtek 19.01.2012 20:23
Prečo by mal štát dávať toľké chechtáky mestám,aby oni potom rozhadzovali? Aby ako v P.B. zrekonštruovali mestské hajzlíky,ktoré nikto nepotreboval a po 2 rokoch ich predávali za menšiu cenu ako bola rekonštrukcia? Aby stavali rampy pri ÚP a nikdy nebola použitá? Aby sami sebe darovali napr.Povbyt? Aby mesto platilo MDS ešte aj zisk? Kardošova umelecká škola je súkromná.Tak nech podniká za svoje alebo za sponzorské,nie mestské.Treba ľudí informovať dvoma TV a jednými novinami? Takto sa to rozhadzovanie priamo dotkne ľudí v meste a mali by sa zobudiť.Aj keď mogoni si pofrflú a hajde do krčmy.
Anonym píše:
Pátek 20.01.2012 10:02
Neriešte, Kardoš je typický príklad análolezectva. Celkove ma Janas sklamal, kradne až sa hory zelenajú. Pozerala som aj tú trápnosť o verejných WC. Najkôr som si myslela aký skvelý nápad. Až do času, kým som neprelozila faktúry za tri roky. Tá istá firma ktorá ide zachraňovať ms. záchodíky dostávala mesačne od mesta 60000 korún a teraz si to prenajala za 7000 korún. Na miech či na plač? Biznis a záchrána podľa Janasa. Okrem okopírovaných knižiek by mal napísať aj o sebe. Od historika ku zlodejíčkovi.
Anonym píše:
Pátek 20.01.2012 10:50
Keď ukradneš dva klásky kukurice na susedovom poli, alebo flašku borovičky v Tesku tak si zlodejíček a zavrú Ťa na dva roky.Keď okradneš zo svojimi kumpánmi svojich voličov o podiel v PovByte v hodnote niekolko miliónov je to v poriadku.Keby so to stalo v Číne, bola by z toho pekná show na štadióne.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Pondělí 23.01.2012 02:37
Tak tomu bývalo i v mninulosti. Ak niekto ukradol v obchode chieb, išiel do ťažkého žalára. Ak niekto ako bankár okrádal "klientov", bolo všetko v poriadku. Dokonca bol považovaný za človeka vyššej a slušnej spoločnosti. To pretrvalo i do súčasnosti.
Anonym píše:
Pátek 20.01.2012 14:52
Podľa mojich informácii to nikto nechcel, nikto nemal záujem o prenájom a popritom investovat do hajzlíkov.
Anonym píše:
Pátek 20.01.2012 22:30
nechcel alebo skôr nemohol? tak napíš
Anonym píše:
Pondělí 23.01.2012 11:09
ved Karolko pred volbami tvrdil vsade ze on zvysovat nic nebude, ze ziska peniaze z eurofondov atd.. zda sa Vam, ze to splnil??? radsej si napoziciava alebo popredava mestsky majetok.. vy SMER-ovolici mate velmi kratku pamat.. bohuzial kvoli tomu trpime vsetci :-(((
Anonym píše:
Čtvrtek 19.01.2012 12:54
Už dávnejšie som hľadal na webe v mestskom rozpočte niečo iné, ako navýšenie financií len jednej škole v meste. Zaujímal som sa o rozvojové aktivity mesta, ale tých je tam strašne málo a tie ktoré sa dostali do rozpočtu sú vcelku malé a zanedbateľné. Ale zaujala ma aj táto téme, tak teda poďme ku školstvu. Pri podrobnejšom prečítaní rozpočtu mesta : podprogram č.8 sú uvedené ZUŠ, CVČ, ŠKD, MŠ a iné. Je tam konštatácia: finančné prostriedky z rozpočtu mesta sú poskytované v súlade s legislatívou a prijatým VZN mesta. Rozpočet mesta a hneď v úvode „Príjmová časť – v zmysle zákona č.564/2004 Z.z. ..a v zmysle nariadenia vlády č.668/2004 Z.z... c)40% podľa počtu žiakov ( detí) základných umeleckých škôl....neštátnych škôl a školských zariadení k 15.septembru... prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školských zariadení“ . Čiže zo zákona dostávajú školy a školské zariadenia ( aj súkromné a cirkevné) financie na svoju činnosť podľa počtu detí a vynásobené príslušným koeficientom. Jedná sa o príjem zo štátneho rozpočtu. Za súkromnými, cirkevnými školami a zariadeniami stojí štát, ktorý ich aj financuje prostredníctvom podielových daní. S tým nič nespravíme a ani naši pandrláci v mestskom parlamente. Pri porovnaní minuloročných rozpočtov( na webe mesta) a tohtoročných má navýšené financie aj naše mestské CVČ o 136 234€ a ZUŠ výtvarná IWK o 107 216€.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Čtvrtek 19.01.2012 15:41
Občania musia platiť za nič, pretože je to ich povinnosť!
Anonym píše:
Pátek 20.01.2012 14:30
Ani zomrieť nemožeš bez poplatkov
Anonym píše:
Sobota 28.01.2012 12:43
Odhliadnuc od toho, ktoré mesto ako dvíha dane či už za psa, odvoz smetí alebo bytov a pod., všetky mestá majú niečo spoločné. Ak chcú prežiť, museli to urobiť. jedno viac, druhé menej, podľa toho ako v minulosti hospodárilo.Skôr sa pýtajme prečo to museli urobiť. Preto, lebo súčasná vláda na čele sRadičovou a Miklošom radikálne znížili podielové dane, čiže finančné príspevky mestám a obciam a donútili ich tak hľadať zdroje inde. V konečnom dôsledku za zvyšovanie daní môže vláda SR. Ukážte mi nejakého primátora a starostu, ktorý by dobrovolne zvýšil dane keby nemusel. Mikloš hodil elegantne zodpovednosť a svoje maslo na hlavu samosprávy.Tento názor zdiela aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Počul som ich vyjadrenie, že takúto vojnu samosprávam nevyhlásila žiadna iná vláda, len súčasná. &&problém je v tom, že obeťami tejto vojny sú ako vždy tí, ktorí s ňou nemajú nič spoločné - občania.
Anonym píše:
Neděle 29.01.2012 10:46
Najviac sa v tom angažoval Mikloš so SaSkou.Takže za zvýšenie daní môžeme poďakovať im. A SaSke, konkrétne Hladkému aj za uvalenie exekúcie na Považskobystrickú nemocnicu.Videl som to v správach na TA3.
Anonym píše:
Čtvrtek 02.02.2012 10:08
No mne je ukradnutý nejaký Miklóľ a o nejakom Hladkom som ani nepočul!
Ale Ty si riadne vymletý!!
Čo môže mať spoločne minister s exekúciou nemocnice??
Čo je on riaditeľ socialnej poisčovne, resp. nejakej firmy čo jej nemocnica dlhuje??
Mňa samozrejme tiež štve stav aký je, lebo do nej chodím, no písať treba veci čo sú pravdivé a objektívne a nie nejaké bludy fantasmagora, ktorý ani nechápe aký je model a vzťah medzi výrobcom, a predajcom!!
Anonym píše:
Čtvrtek 02.02.2012 22:04
Zrejme budeš vymletý ty,keď nevieš čítať ani chápať čo som napísal. Takže ešte raz a lopatisticky: za exekúciou nemocnice v PB stojí riaditeľka soc. poisťovne v PB, nominantka SaS, poskok Hladkého.Tá bez priameho príkazu pána poslanca (nie ministra), si ani neprdne.Takže ak stíhaš sledovať čo tu píšem, v konečnom dôsledku je to maslo Hladkého. Chápenzi?

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359