Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / PBn: Medzierka na Lánskej zahradená, obyvatelia Rozkvetu spísali petíciu

PBn: Medzierka na Lánskej zahradená, obyvatelia Rozkvetu spísali petíciu

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 31.10.2010 15:26
[2010-10-26] Prinášame prepis rozsiahleho článku z Považskobystrických noviniek, venovaného predaju chodníka na Nábrežnej ulici. Článok obsahuje vyjadrenia predsedu VMČ, vedúceho správy majetku mesta, poslancov i občanov.
Medzierka na Lánskej zahradená, obyvatelia Rozkvetu spísali petíciu
Dlhé roky obyvatelia nášho mesta využívali chodník medzi rodinnými domami na Nábrežnej ulici v mestskej časti Lánska. Bol napojením na umelo vyšliapanú cestičku cez vlek pod Rozkvetom, a tak sa stal rýchlou skratkou pre všetkých, ktorí sa chceli dostať do nemocnice. Pre obyvateľov priľahlých domov tento chodník každodenne predstavoval nočnú moru. Aj z tohto dôvodu sa rozhodli Ľudmila Čičková a Daniela Hučková zo susediacich domov požiadať o odkúpenie pozemku pod chodníkom. Ich žiadosti poslanci na tohtoročnom júlovom zastupiteľstve vyhoveli.
 
Dôvodov mali viacero
Majiteľky domov, ktoré susedia s pozemkom pod chodníkom, vo svojej žiadosti o odkúpenie tejto parcely uviedli viacero dôvodov. Uvádza sa v nej, že pozemok pod chodník bol pod hrozbou vyvlastnenia odkúpený od pôvodných vlastníkov. Tiež obsahuje tvrdenia, že si dotknutí občania vybudovali oplotenie na vlastné náklady. Realitou ich života bolo dlhodobé poškodzovanie majetku, nakoľko chodník využívali vo večerných a nočných hodinách podnapití občania, ako aj jazdci na terénnych motorkách. Žiadateľky poukazovali aj na to, že chodník neplní funkciu spojnice medzi Sídliskami Rozkvet a Lány, nakoľko na ulici Slovenských partizánov nie je v týchto miestach zriadený žiaden prechod pre chodcov a mesto v tejto oblasti neudržiava žiaden chodník, ktorý by bol priamym pokračovaním spojenia na Rozkvet.
 
Stanoviská jednotlivých subjektov
Ako nás informoval vedúci útvaru údržby, správy majetku, služieb mesta a životného prostredia MsÚ Peter Adam, postup žiadostí na odpredaj pozemkov funguje nasledovne. Žiadosť zaevidujeme a požiadame o vyjadrenie dotknuté orgány. V každom prípade je to príslušný výbor mestskej časti, útvar stratégie výstavby mesta a rozvoja mesta, finančná komisia, mestská rada, následne ide materiál do zastupiteľstva, kde sú predkladané všetky stanoviská, - vysvetlil. V určitých prípadoch je tam aj stanovisko komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, prípadne vyjadrenia iných dotknutých orgánov, - poznamenal.
V tomto konkrétnom prípade bola požiadavka zaevidovaná a zaslaná výboru mestskej časti Lány, ktorý dal odporúčacie stanovisko na odpredaj. Predseda VMČ Stanislav Kardoš nás informoval, že na zasadnutí výboru riešili žiadosť o odkúpenie pozemku pod chodníkom pre peších, pričom ide o pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti.
-My sme odporučili odpredaj pozemku, nie chodníka. Jednoznačne sme sa postavili za obyvateľov mestskej časti Lány, - zdôraznil.
Žiadosťou o odpredaj pozemku sa zaoberala aj finančná komisia MsÚ. Ako uviedol Peter Adam, finančná komisia nebola uznášaniaschopná. Zúčastnilo sa jej šesť z nevyhnutných sedem členov. Všetci hlasovali proti odpredaju. Následne bol spis prerokovaný na mestskej rade, ktorá neodporučila predať tento pozemok. – Všetky komisie aj všetky vyjadrenia  iných orgánov, ako mestského zastupiteľstva, majú len odporúčací charakter a nemusia byť relevantné pre mestské zastupiteľstvo, - poznamenal P. Adam. Zdôraznil tiež, že v meste nie je vypracovaná smernica postupnosti zaraďovania požiadaviek do jednotlivých komisií či výborov mestských častí. Zákon jasne hovorí, že predaj schvaľuje mestské zastupiteľstvo, žiadne iné inštitúcie, - doplnil.
 
Chodník nie je zaevidovaný
Stanovisko k predmetnej žiadosti vydal aj útvar stratégie výstavby a rozvoja mesta, úsek architekta a územného plánovania. V ňom sa uvádza, že v územnom pláne mesta Považská Bystrica nie je predmetná parcela vedená ako chodník. To však podľa stanoviska neznamená, že na uvedenej parcele chodník nemôže byť, respektíve že tam nie je vhodný, najmä keď ho v minulosti zrejme Mesto Považská Bystrica vybudovalo. Na margo toho Peter Adam uviedol, že je v meste veľa stavieb, o ktorých ťažko môžeme povedať či ich postavilo v minulosti mesto. – Nie sú evidované a máme problém so zaradením takýchto stavieb, nakoľko k nim nie sú relevantné podklady, - poznamenal.
 
Zastupiteľstvo žiadosti vyhovelo
Na júlovom zastupiteľstve sa v požiadavkách občanov a organizácií objavila aj predmetná žiadosť o odpredaj pozemku. Ako sa uvádza v zápisnici z mestského zastupiteľstva, konaného 22. Júla 2010, - o slovo požiadala aj Ľudmila Čičková, ktorá vo svojom príspevku uviedla, že na tomto pozemku sa nachádza problematický chodník, ktorý musia obyvatelia okolitých domov udržiavať na svoje náklady, pričom na tomto mieste sa tiež zdržiavajú asociáli, ktorí poškodzujú majetok týchto obyvateľov. Poslanca Pavla Jurčíka v rámci diskusie zaujímalo, čo viedlo mestskú radu k zamietavému stanovisku k tejto požiadavke. Dodal, že on osobne nevidí dôvod, prečo by tento odpredaj nemohol schváliť. Poslanec Juraj Pekár, predseda VMČ Rozkvet podotkol, že chodník je často využívaný obyvateľmi Sídliska Rozkvet pri ceste do práce alebo do nemocnice. Poslanec Štábel odporučil odpredaj pozemku. V rámci hlasovania boli desiati za, proti dvaja a zdržali sa dvaja.
 
Petícia nespokojných občanov
Po odpredaní pozemku najmä občania z Rozkvetu, ktorí využívali skrátenú cestu do nemocnice, spísali petíciu pod ktorú sa podpísalo 150 ľudí (na mesto ju doručili niekoľko týždňov po odpredaji pozemku). Nespokojní sú aj obyvatelia Ulice slovenských partizánov. Do redakcie nám prišiel list od pani Kulacsovej, ktorá je z tejto situácie rozhorčená. – Cez túto „medzierku“, ako ju starí Bystričania volajú, sa chodilo najmenej 50 rokov. Ako v liste píše, ulička slúžila dlhé roky ľuďom z Partizánskej ulice, z Rozkvetu. Tadiaľto chodili do nemocnice, školy, do obchodu, ale aj na prechádzky. Poukazuje tiež na to, že asi jeden kilometer nie je možné prejsť na Rajeckej ceste k Sídlisku Lánska.
K problematike chodníka nám poslal svoj postreh aj Juraj Smatana, obyvateľ Lánskej a člen komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu. Poslancom dobudúcna odporúča, - aby si predtým, ako predajú mestský majetok, zistili, koľkých ľudí sa to dotkne a ako. Nech si overia či sú kupcami uvádzané dôvody pravdivé a presné, zistia si názor všetkých skupín, ktorých sa ich rozhodnutie týka. Podľa neho by poslanci mali trvať na vyjadrení všetkých orgánov mesta, ktorých sa rozhodnutie tematicky alebo územne týka, najmä výborov v mestských častiach a odborných komisií. Ak sa ako dôvod predaja uvádza špina a neporiadok, zistite si, či nebol niekto z mestských peňazí platený za čistenie a stráženie mestského majetku, a ako si plnil svoje povinnosti. Ak sa už rozhodnete pre predaj, využívajte súťaž, kde sa len dá – namiesto využívania predaja „s osobitným zreteľom“. Získané peniaze v prvom rade smerujte na odškodnenie občanov, ktorí na predaj doplatili, - radí.
Pozemok pod chodníkom je teda predaný, chodník je uzavretý. Ako nás informoval hovorca mesta Filip Oubrecht, - zmluva o predaji predmetného pozemku je podpísaná. Predajná cena bola žiadateľkami uhradená. V súčasnosti je v tejto veci podaný návrh na vklad do katastra  nehnuteľností. Tento stav je možné zmeniť len v prípade, že by žiadateľky odstúpili od zmluvy a návrh na vklad do katastra by musel byť vzatý späť. Následne by mohlo dôjsť k zrušeniu predmetnej časti uznesenia.
 
M. Kollárová
Považskobystrické novinky, 16. 10. 2010, str. 1, 5.

 

Anonym píše:
Neděle 31.10.2010 15:46
Argumentácia,že sa tam zdržovali asociáli a ničili súkr.majetok,to isté sa objavuje pri parkoch,železničnej stanici atd.Načo máme polície?Znovu opakujem,predajte mi všetky problémové lokality,ja zachovám účel na ktorý sa používajú,žiadny asociáli nebudú môj majetok devastovať a mestu budem účtovať primerané nájomné za využívanie mojich nehnuteľností.Mestská polícia môže naďalej driemať,prípadne rozdávať papuče na parkoviskách.
Anonym píše:
Neděle 31.10.2010 16:05
Poslanec Štáble odporučil predaj pozemku /Chodníka/ . Na komisii pre výstavbu atd.. sa nezúčastnil ani sa neospravedlnil až po telefonickom pohovore prečo neni na zasadaní komisie odpovedal“ je pekne som na záhradke“ .Tá drzosť poslanca ktorý si dovolí odpredaj chodníka o ktorom ani nevie kde je a drzosť neprísť si na komisiu ktorá je kôli nemu neuznášania schopná je varujúca.

Nevoliť nikoho kto si nemieni plniť povinnosti z dôvodu že je pekne a je na záhradke .
Ale odpredaj chodníka to vie odhlasovať
Anonym píše:
Úterý 02.11.2010 21:44
VMČ Lány odporučili odpredaj. Takže páni Haviar, Kardoš, Adam, Karas a ďalší, nakradnuté máte dosť, odporúčam vám odkúpiť chodník späť, postaviť dve pouličné lampy a občas tam poslať mestskú políciu. Ste fakt tupí a hanbou tohto mesta, týmto chrapúnstvom ste dokázali že vám ide iba o vlastný bachor a na občanov seriete.
Anonym píše:
Pátek 28.01.2011 20:55
súhlasím
Anonym píše:
Neděle 31.10.2010 16:14
Nevoľte ani jedného z poslancov, ktorí hlasovali za takú hlúposť, ako je zrušenie najkratšej spojnice medzi Lánskou a Rozkvetom. Roky-rokúce sa využíval, lebo mala zmysel. Denno-denne tadiaľ prešli stovky ľudí, ktorým uľahčovala život. Nie každý človek má auto, aby chodil z Rozkvetu na ňom. A čo návštevnici nemocnice, žiaci základnej školy - tí sú vám fuk ?
Anonym píše:
Neděle 31.10.2010 17:24
ja budem volit jurcika to je ten co chodi po nemocnici s ondicivou a ksichti sa ako majitel spitalu.lebo ,ked ho pocujem a vidim tak mam komplex menejcennosti.on bol vsade najmenej dvakrat a vsetko vie a zozral vsetku mudrost.asi to podedil od jeho ideoveho vodcu tatka vladka.
Anonym píše:
Pondělí 01.11.2010 07:19
Okrem prvej časti Tvojho príspevku maximálne súhlasím !
Radšej akoby si ho mal ísť voliť - choď radšej na zahradku,
ako traktorista Štábel...
Anonym píše:
Pondělí 01.11.2010 08:28
A prečo nesúhlasíš s prvou časťou príspevku?
Anonym píše:
Pondělí 01.11.2010 12:55
traktorista stabel po chodniku nechodi tak tomu je to jedno len obcania zvazme koho tam zvolime lebo tito slubovali a rit dokazali len mesto a obcanov zadlzili tak to je to stvorrocne zlepsenie.
Anonym píše:
Pondělí 01.11.2010 21:27
No len preto, že ho " chceš voliť " !
Ale, pokiaľ si to myslel a písal ironicky, tak potom bez komentáru.
Anonym píše:
Úterý 02.11.2010 05:55
...akí ste múdrí......
Anonym píše:
Úterý 02.11.2010 11:32
samozrejme ,ze je to myslene ironicky.tekeho arogantneho a naduteho cloveka treba poslat do zabudnutia a nie za poslanca co reaguje na vsetko zasadne negativne a nekonstruktivne /potreba exhibovat/ ,hlavne ked su tam kamery mestskej televizie.
Anonym píše:
Úterý 02.11.2010 14:36
u jurcika je najvacsia medzierka medzi pravym a lavym uchom.
Anonym píše:
Čtvrtek 04.11.2010 19:33
Medzieka je HZDS - LS a je to aj trvalá diagnoza vidno to aj v i medzierka tv.
Medzierka nie je medzi 2 + 0000 za hlasovanie predaja pozoemkov v Orlovom na kampan.
Medzierku s pluskom pridajú aj Lackovič, Cingel za predaj MsBP ...
Anonym píše:
Čtvrtek 04.11.2010 21:35
Medzierka Smer PB je pomerne ťažká diagnóza aj s infektom dýchacích ciest.Janasovu kampaň finacuje veľkopodnikateľ TočoHant a záujmy v strane mu strážia jeho dvaja zamestnanci,ktorí su v predsedníctve okresného Smeru.Konkrétne Jozef Smatana a Ľubomír Kubovič.Smer v PB je Smerom na Haviara.
Anonym píše:
Pátek 05.11.2010 06:08
NEVOLIŤ!!!
Anonym píše:
Pátek 05.11.2010 13:59
Karol uz davno si sa mal zbavit podobnych ludi, ako ADAME,HAVIAR........
Anonym píše:
Pátek 05.11.2010 14:23
Haviara sa zbavit nemoze - ved mu aj s bratom platia celu kampan....
Anonym píše:
Neděle 07.11.2010 19:37
Zabudol si ešte na jedného strážcu a sponzora Karola a to na Sádeckého, ktorý je v predsedníctve SMERU a je to presne ten, čo dostal zákazku mariánskeho námestia.
Anonym píše:
Neděle 07.11.2010 20:07
Povráva sa, že Sádecky / Marianské námestie/ už v Smere nie je, ani v tom vedeni smeru, či ako to volajú

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359