Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Otvorený list ZO OZ KOVO primátorovi mesta Považská Bystrica

Otvorený list ZO OZ KOVO primátorovi mesta Považská Bystrica

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 02.07.2012 19:00
Pretože som nemal možnosť vystúpiť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.6.2012 s odôvodnením, že nie som občan mesta Považská Bystrica, v prílohe posielam moje vystúpenie k Domu kultúry OZK so sídlom v Považskej Bystrici, napísané formou "Otvoreného listu primátorovi mesta Považská Bystrica". Pavol Šujak, predseda ZO OZ KOVO, Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica

„Otvorený list  primátorovi mesta Považská Bystrica“

Vážený  pán primátor, vážené poslankyne, poslanci,

Rozhodol som sa osloviť vás touto formou preto, aby som vysvetlil niektoré skutočnosti v súvislosti s Domom kultúry odborového zväzu kovo (ďalej len Dom kultúry OZK) o ktorom ste diskutovali na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.  Myslím si, že bude korektnejšie vypočuť si k tejto téme aj dotknutú stranu.

Začnem majetkovým vysporiadaním. Koncom roku 1990 bolo rozhodnuté, že Považské strojárne pôjdu do privatizácie. To bol hlavný dôvod prečo došlo k prevodu vlastníckych práv formou hospodárskej zmluvy na odborovú organizáciu. Dom kultúry OZK bol totiž financovaný v rokoch 1967 až 1969  prevažne z prostriedkov bývalej Ústrednej rady odborov, teda z odborárskych peňazí.

Som presvedčený, že keby k tomuto prevodu nedošlo ešte pred privatizáciou Považských strojární, bol by už Dom kultúry OZK „v súlade s privatizáciou a transformáciou“ vykradnutý a zlikvidovaný tak, ako samotné Považské strojárne.

Prevodom vlastníctva prevzala odborová organizácia aj zodpovednosť za prevádzkovanie a technický stav. Lenže na to, aby Dom kultúry OZK slúžil na to na čo má, bolo potrebné vynaložiť nemalé finančné prostriedky. A tie už na stále sa zvyšujúce náklady nestačili.

Tu je treba pripomenúť, že príchodom akcionárov finančnej skupiny HTC holding v roku 1996, boli pretrhané aj posledné nitky spolupráce Domu kultúry OZK a Považských strojární, odkiaľ dovtedy formou fondu kultúrnych a sociálnych potrieb boli poukazované prostriedky na podporu kultúrnych, spoločenských podujatí a technickú prevádzku.

A tak sa prevádzka a údržba Domu kultúry OZK začala dotovať len z prostriedkov členov odborov napriek tomu, že poslanie odborov sa pohybuje v inej sfére činnosti ako kultúra. To boli hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli dať Dom kultúry OZK do prenájmu.

V prvom rade sme oslovili mesto, požiadali sme o stretnutie.  S vtedajším vedením sme sa stretli štyrikrát a navrhli sme viaceré možnosti spolupráce ako – prenájom celého Domu kultúry OZK, prenájom iba estrádnej sály a kinosály, ale aj kapitálové formy v zmysle Obchodného a Občianskeho zákonníka. Zároveň sme predložili výkazy hospodárenia Domu kultúry OZK, s.r.o. za rok 2006 a plán na rok 2007. Spočiatku sa zdalo, že možno k nejakej dohode predsa len dôjde a pre mesto by bola najschodnejšia cesta forma prenájmu. Po treťom rokovaní nám už bolo jasné, že k žiadnej dohode nedôjde a na  poslednom stretnutí nám bolo  naznačené, že mesto má momentálne iné závažnejšie problémy.

Ostatne pán poslanec Kubovič môže potvrdiť to, čo hovorím, lebo on bol akýmsi sprostredkovateľom týchto stretnutí. So samotným primátorom sme sa ani nestretli. Takže   mesto nemalo záujem o Dom kultúry OZK a keďže sme ho nechceli zatvoriť ani predať, oslovili sme súkromný sektor.

Z viacerých subjektov, ktoré na ponuku prenájmu Domu kultúry OZK odpovedali bola komisiou zriadenou výborom základnej organizácie vybratá spoločnosť Amaltheia, s.r.o., s ktorou sme koncom roku 2008 podpísali  nájomnú zmluvu.

O tom, že to bol dobrý výber  svedčí skutočnosť, že nájomca už začiatkom roka 2009 začal odstraňovať havarijný stav  technických zariadení v Dome kultúry OZK a zabezpečovať opatrenia smerujúce k zefektívneniu jeho prevádzkovania. Ostatne môžete si to prísť pozrieť. Ktokoľvek z vás sa ohlási, radi ho prevedieme priestormi Domu kultúry OZK, aby sa na vlastné oči presvedčil o jeho skutočnom stave. Tým sa nám dúfam podarí aj vyvrátiť fámy, ktoré sa šíria mestom, ako je Dom kultúry OZK zdevastovaný a ako chátra.

A čo sa týka komunikácie so súčasným vedením mesta na tému Dom kultúry OZK. Tá začala ešte pred voľbami na stretnutí členov funkcionárskeho aktívu našej základnej organizácie s vtedy ešte kandidátom na primátora p. Janasom, ktorý sme zorganizovali v Dome kultúry OZK.

Jeho odpovede na otázky našich členov ako si predstavuje spoluprácu  mesta s Domom kultúry boli pre nás viac ako optimistické a my sme sa naivne nádejali, že sa v tejto veci ľady konečne pohnú.

Pol roka po voľbách  sme sa ohlásili u pána primátora a požiadali sme ho o stretnutie. V apríli 2011 sme sa stretli v zložení pán primátor, ja za vlastníka a za nájomcu konatelia obchodnej spoločnosti Amaltheia. Toto stretnutie bolo mojím posledným v tejto súvislosti, pretože rokovania o konkrétnych podmienkach spolupráce boli už v plnej kompetencii nájomcu. Myslel som, že tým to pre nás ako vlastníka Domu kultúry OZK skončilo. Ale keď som si pozrel záznam z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva a vypočul si diskusiu na tému Dom kultúry rozhodol som sa dať veci na pravú mieru. Zatiaľ iba touto formou -  formou „Otvoreného listu“.

Nebudem tu na tejto pôde komentovať výroky, ktoré odzneli na minulom zasadnutí, lebo si myslím, že boli vyslovené v dôsledku nedostatočných a mylných informácií. To ale neznamená, že sa nebudeme brániť.

O tom, akú pozornosť tejto téme venoval pán primátor, či už minulý, alebo súčasný, svedčí aj to, ako ste boli o priebehu a výsledkoch týchto rokovaní informovaní vy poslanci. Som presvedčený, že kým ste nedostali list od nájomcov Domu kultúry OZK, väčšina z vás ani netušila, že sa vôbec nejaké rokovania uskutočnili.  Pritom pri použití materiálov, ktoré sme ešte v roku 2006 odovzdali mestu bolo možné urobiť si aspoň hrubý prehľad, z ktorého by bolo vidieť, koľko prostriedkov je nutné ročne vynaložiť na prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu Domu kultúry OZK.

Našou snahou od začiatku bolo a je, aby sa tieto nemalé náklady rozdelili medzi vlastníka, nájomcu, mesto a prípadných sponzorov, čo je určite efektívnejšie a šetrnejšie aj z pohľadu mesta. Pretože takú kinosálu a estrádnu sálu už ťažko na Slovensku nájdete. A tieto sme chceli zachovať na kultúrne a spoločenské aktivity predovšetkým  pre občanov mesta Považská Bystrica.

Lenže snaha je jedna vec a skutočnosť druhá. Ak by mala byť naša snaha o spoluprácu chápaná ako vydieranie, ako to odznelo na minulom vašom zasadnutí, tak skutočne veľa priestoru na seriózne riešenia nezostáva a tým potom aj naše možnosti na využitie Domu kultúry OZK sú obmedzené. To nás nakoniec môže viesť k rozhodnutiu súhlasiť aj so zmenou účelu využitia v prípade, ak nás o to nájomca požiada.

Tento Otvorený list Vám rozdám a v prípade akýchkoľvek otázok k Domu kultúry OZK ponúkam komunikáciu prostredníctvom našej webovej stránky: www.odboryps.sk.

Ďakujem za pozornosť.

Pavol Šujak

predseda ZO OZ KOVO

Považské strojárne, a.s.

Považská Bystrica

Anonym píše:
Čtvrtek 05.07.2012 17:22
Na tomto prípade vidieť aké metódy používa Karol Janas.
Najprv nedovolil odborárovi prečítať otvorený list na zastupiteľstve.
Vlastne nie, on mu to nezakázal! On o tom dal iba hlasovať a poslušní Janasovi poslanci neodsúhlasili Šujakove vystúpenie.
No a na druhý deň poslal Janas do kulturáku kontrolu zo stavebného úradu.
Vlastne nie, on tam kontrolu neposlal! To len poslušní Janasovi úradníci sa rozhodli úplne náhodne, že treba skontrolovať, či pri stavebných úpravách v kulturáku neporušuje sa niektorý z tisíc predpisov.

Aký rok sa to píše, súdruh Janas? 1972?
Anonym píše:
Čtvrtek 05.07.2012 19:02
ty si magor, nič viac !
Ja som to videl v telke, Janas musel podľa ich ustanoveného poriadku dať hlasovať a nadpolovičná väčšina nebola za, tomu sa hovorí demokracia, Janas nehlasoval ty trúba :-) !
Poslanci sú volení ľudmi, nie Janasom ty ozembuch.

Kontrolu treba všade, kto nekradne alebo neporušuje zákon nemá sa čoho báť ! Tak to nevypisuj kraviny, bolia ma oči len čo to musím čítať.

Hliny
Anonym píše:
Pátek 06.07.2012 02:27
a mňabolia oči aký si ty dement, Janas ovláda väčšinu poslancov cez prachy a rôzne ekonomické väzby o čom svedčí aj Belásovej akože prestuúpenie. Stačilo mi čo stváral so Smatanom na poslednom zastupiteľstve, Janas je obyčajný zlodej a chrapúň.
Anonym píše:
Pátek 06.07.2012 08:56
Na každého chrapúňa dôjde.
Anonym píše:
Sobota 07.07.2012 15:17
na toho nášho považského sudcu nie, čiže to neplatí :-(
Anonym píše:
Sobota 07.07.2012 15:16
nepopieram, že to nefunguje ako má, ale je FAKT, ze si to ludia volia slobodne a ked si ludia volia co chcu, tak nefrflite, že to aj máme.
Ako národ sme ovce a teda to funguje presne ako chceme. Ale voľby sa nefalšujú tak nevypisuj kraviny. Máme čo chceme mať !
Anonym píše:
Pondělí 09.07.2012 16:53
to že niekoho ľudia zvolili, ešte neznamená, že si môže robiť čo chce a my budeme držať huby až do ďalších volieb.
Anonym píše:
Pondělí 09.07.2012 21:44
ale budeme a budeme aj rovnako volit.... chcete to vidieť, uvidíte :-)
Anonym píše:
Úterý 10.07.2012 15:42
Sám si magor!
Koľko je Janas vo funkciá?
Koľko bol predtým poslancom?
Mám za to, že na základe predchadzajúceho pôsobenia na meste a ako aj predseda Smeru, odkiaľ bol aj bývalý primátor - mal skvelé informácie o stavu mesta a mohol ich - keby chcel pozitívne ovplyvniť!
No čo on doposiaľ vybudoval v meste a jeho častiach?
NIČ!
Dokonca je taký " frajer " že nechá prepadnúť už PRIDELENÉ za Adameho europské fondy - z ktorých mali byť vybudované veľké akcie - kanalizácia z Pov. Teplej a vodovod do Podvažia!
To si ozaj len tak hocikto nedovolí !!
Jedine .... !!!
Anonym píše:
Úterý 10.07.2012 21:12
stále platí, že je slobodne zvolený, on magor nebude, tí čo ho volia keď už tak, nezvaľujte vinu inde.
Máme proste to, čo si volíme, čiže všetko je ok. Keď si zvolíme aj satana, bude to ok, lebo to chce ľud :-)
Anonym píše:
Středa 11.07.2012 00:41
Trepeš. Ľudia ho zvolili na základe jeho sľubov, a on ich teraz porušuje, tak nadávajú.
Sľuboval napríklad otvorenie vojenskej správy, že stačí len pozametať. A už rok a pol tam nevie pozametať!
Sľuboval revitalizáciu Domanižanky, a nič sa neurobilo.
Sľuboval že zmení fungovanie mesta, a obklopil sa tými istými ľuďmi, ktorí tam parazitovali už za Adameho.
Neviem ako ti vidí "ľud", lebo som ho nikdy nestretol, ale ľudia si už začínajú uvedomovať, že Janas robí len jednu vec. Trvalú volebnú kampaň pre seba samého. Ale to "ľudu" nestačí.
Anonym píše:
Středa 11.07.2012 20:45
aj Fico sľubuje a volia ho a 45% ľudí je rado....sme ovce a sľubmi si nás každý kúpi, ale o tom je demokracia, blbý národ, ľahko sa kradne.
Ale stále platí, že je to slobodná voľba hoc tupých ľudí :-)
Anonym píše:
Sobota 14.07.2012 08:55
vypisovat nepomoze treba podavat trestne oznamenia
Anonym píše:
Neděle 15.07.2012 12:43
súhlasím! Len na to treba čas tiež a treba to vedieť a mať správne infomrácie. Ale súhlasím.
Anonym píše:
Neděle 15.07.2012 19:47
Vie niekto, aké sú pracovné väzby na pracoviskách a zariadeniach MsÚ napr. mama, dcéra, svokra, vnučka, poslancove deti ap. menovite na na akých oddeleniach?
Anonym píše:
Středa 11.07.2012 00:43
Kanalizácia z Pov. Teplej a vodovod do Podvažia.
Peniaze z eurofondov prepadli a všade sa o tom mlčí. Vo všetkých médiách Janas len prestriháva pásky a hladká deti. Páni novinári, nie je vám trochu sprosto od žalúdka, keď sa ráno pozriete do zrkadla?
Anonym píše:
Středa 11.07.2012 13:24
Tak predsa nechal padnúť aj rekonstrukciu obvodneho uradu,ked tam posobil ako prednosta. Vyberove konanie robil niekto iny este za Miksovskeho a kedze Janasovi sa z toho neuslo ziadne percento, radsej z dovodu krizy a setrenia odmietol uvedenu rekonstrukciu.
Anonym píše:
Čtvrtek 12.07.2012 23:21
To sú ale zaujímavé počty. Ak sa nemýlim tak hlasovanie či môže Šujak vystúpiť dopadlo z 22 poslancov 11 za 3 proti 6 sa zdržalo a 2 nehlasovali. Myslím si že to bola jasná väčšina.
Anonym píše:
Úterý 17.07.2012 13:22
Kto bol za? a kto proti? Kto sa zdržal?

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359