Titulní strana
Neoverená informácia: Mesto prehralo súdny spor s firmou MTS, s. r. o.