Titulní strana
MŽP SR: dôvodom meškania projektu separovaného zberu sú "nedostatky v manažmente projektu na strane prijímateľa".