Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Mestská rada bude v pondelok schvaľovať dotácie

Mestská rada bude v pondelok schvaľovať dotácie

Autor: redakcia Poslední změna: Sobota 02.05.2009 15:43
Mestská rada sa bude na svojom zasadnutí 4. mája 2009 zaoberať žiadosťami o dotácie fyzických aj právnických osôb. Dotácie sa poskytujú z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2009 v rámci programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery. Nasledovné tabuľky obsahujú prehľad podaných žiadostí aj s odporúčaniami poradnej komisie mestského zastupiteľstva. Mestskú radu tvoria nasledovní členovia: Ing. Stanislav Haviar, Ing. Ľubomír Kubovič, PaedDr. Karol Janas, Jaroslav Petrík, Ing. Pavol Korbaš, Ing. Juraj Pekár a MUDr. Marta Kavecká. Prideľovanie týchto dotácií sa riadi Všeobecne záväzným nariadením o podmienkach pri poskytovaní návratných finančných výpomocí a návratných finančných pôžičiek.
..
FINANČNÉ DOTÁCIE ROK 2009 - KULTÚRA
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Považské osvetové stredisko, Považská Bystrica Pre mentálne a zdravotne postihnuté deti – Svetlušky – na oblastnú prehliadku tvorivosti a zručnosti - strava, občerstvenie, materiál na tvorivé dielne, vecné odmeny 2886/09 20 000 Sk 30 005 Sk 996 € 24 000 Sk 796,65 €

2 Fotoklub FÉNIX v Považskej Bystrici Na úhradu nákladov spojených s výstavnou činnosťou a výrobou fotografií - pasporty, podkadový papier, páska, DVD nosiče, zakladacie klipy 2717/09 15 000 Sk 15 063 Sk 500 € 15 000 Sk 497,91 €

3 Spolok dychová hudba STROJÁR, Považská Bystrica Na zaplatenie prenájmu hudobnej miestnosti 2902/09 30 000 Sk 15 899,90 Sk 527,78 € 15 899,90 Sk 527,78 €

4 PRIMAVERA, Občianske združenie, Považská Bystrica Na zorganizovnie vianočného koncertu - úhrada hudobného podujatia - sólová speváčka, sólový spevák, korepetítor, občerstvenie, propagácia, reklama, doprava 1633/09 25 000 Sk 59 999,85 Sk 1991,63 € 25 000 Sk 829,85 €

5 Miestny odbor Matice slovenskej, Považská Bystrica Na činnosť MO MS - poplatky za telefón, nájomné, podpora autorom, vydanie monografie, občerstvenie na akciách, dopravné na akcie, matičné slávnosti, knižné ceny, vence, kvety, kancelárske potreby, hygienické, čistiace, služby - kopírovanie..., nákup tlače, poštovné, vedenie účtu, zhotovenie pamätnej tabule 2850/09 95 000 Sk 122 010 Sk 4050 € 100 000 Sk 3 319,39 €

6 Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy, Slovenskej speleologickej spoločnosti, Považská Bystrica Na nakrútenie filmu o jaskyniach v okolí Považskej Bystrice - náklady na filmovanie, náklady na výrobu, predstavenie filmu 2863/09 20 000 Sk 45 189 Sk 1500 € 25 000 Sk 829,85 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
7 Považská knižnica, Považská Bystrica Na projekt "Cesta Fantasy - multimediálne CD" - besedy v knižnici - kvety, pohostenie, besedy s ulustrátorkou - kvety, pohostenie, exkurzia do Martina, divadelné predstavenie - cestovné, vstupné, CD, tonery, papier, knihy na súťaže, prezentácia elektronickej knihy - pohostenie 2892/09 60 000 Sk 22 172,73 Sk 736 € 60 000 Sk 1 991,63 €
komisia navrhla uvedenú sumu za účelom knižného fondu - zapožičanie
8 Považská knižnica, Považská Bystrica Na obnovu a doplňovanie knižného fondu pre všetky pracoviská knižnice a poskytnutie kvalitných služieb pre obyvateľov mesta 2893/09
196 530 Sk 6523,60 €
9 Súkromná základná umelecká škola, Považská Bystrica Na účasť tanečného súboru Stella na MS a ME - na autobusovú dopravu, štartovné, registračné 2856/09 80 000 Sk 42 176 Sk 1 400 € 72 000 Sk 2 389,96 €

10 Súkromná základná umelecká škola, Považská Bystrica Na celoslovenskú tanečnú súťaž o pohár primátora mesta - prenájom športovej haly, ceny, poháre, medaile, diplomy 2857/09
30 126 Sk 1 000 €

11 Detský hudobný spevácky klub, MELÓDIA, Pov. Bystrica Na koncertný zájazd do Poľska a Francúzska - cestovné, ubytovanie, strava 2873/09 50 000 Sk 165 693 Sk 5 500 € 55 000 Sk 1 825,66 €

12 Základná organizácia SZOPK pri SEV PONIKLEC, Považská Bystrica Na činnosť a životné prostredie, zdravie pre deti a mládež - telefónne poplatky, kancelárske priestory a potreby, materiál na EV, poštovné, čistiace prostriedky, ceny, nákup tlače 2890/09 61 500 Sk 45 189 Sk 1500 € 75 000 Sk 2 489,54 €
uvedená suma je navrhnutá komisiou aj pre položku č. 13
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
13 Základná organizácia SZOPK pri SEV PONIKLEC, Považská Bystrica Na zlepšenie životného prostredia v meste - brigády na obnove a ochrane CHKO Strážovské vrchy - telefónne poplatky, kancelárske potreby, poštovné, čistiace prostriedky, zdravotný materiál, aktivity - Deň Zeme, stravné na brigádu, PHM, nákup tlače a didaktickej techniky 2891/09
44 375 Sk 1473 €


14 Folklórny súbor Bystričan, Považská Bystrica Na podporu činnosti - náklady na opravu krojov, nástrojov, náklady na dopravu, ubytovanie na podujatie Dni slovenskej kultúry v Chorvátsku 2869/09 30 000 Sk 45 189 Sk 1500 € 35 000 Sk 1 161,78 €

15 Spolok priateľov a rodičov pri ZUŠ IWK, Považská Bystrica Na podporu prezentácie školy, na skvalitnenie a modernizáciu výstavných priestorov školy - inštalácia závesného systému, prenájom priestorov v kinosále DK - skúšky, predstavenie, osvetlenie, ozvučenie, prenájom klavíra, príprava DDS IMRO v Prahe - cestovné, netradičná módna prehliadka - školská súťaž 2871/09 prvýkrát žiadajú 90 378 Sk 3000 € 50 000 Sk 1 659,69 €

16 Klub priateľov contry hudby Praznov Na zabezpečenie contry festivalu "Contry pod hviezdami" - ozvučenie podujatia, honoráre účinkujúcim, prop. festivalu - reklamné materiály 1979/09 prvýkrát žiadajú pod OZ 21 088 Sk 700 € 21 088 Sk 700 €


Spolu za oblasť

486 500 Sk 16 148,84 € 991 083,48 Sk 32 897,94 € 572 987,90 Sk 19 019,71 €

.
FINANĆNÉ DOTÁCIE ROK 2008 - FYZICKÉ OSOBY
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2007 schválená suma (Sk) 2008 požadovaná suma (Sk) Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Ján Šofranko, Rozkvet 2030/56, Považská Bystrica Na horolezeckú expedíciu v Himalájach 352/08
nešpecifikovaná 0

2 Rastislav Dudr, rozkvet 2075/157-6, Pov. Bystrica Na MS Európy v ČR a na MS sveta v Taliansku v športovom rybolove 1924/08
35 000 0


Spolu

0 35 000 0

.
FINANĆNÉ DOTÁCIE ROK 2009 - OSTATNÉ
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Slovenský zväz VTNP - PTP, klub Považská Bystrica Na opravu a údržbu priestorov, spotrebu energie, vody, kopírovanie, nákup potrieb na prevádzku, činnosť a reprezentáciu mesta 2878/09 17 000 17 000,10 Sk 564,3 € 17 000 Sk 564,29 €

2 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, Považská Bystrica Na II. ročník športových hier a turistický zájazd, kultúrno-spoločenské akcie pre seniorov - juniáles, posedenie pri príležitosti október mesiac úcty ku starším, na družobnú činnosť 2922/09
12 050,40 Sk 400 € 12 000 Sk 398,33 €
treba doniesť doklad o IČO a výpis z účtu organizácie
3 Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia č. 01, Považská Bystria Na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, rekondičné pobyty, športovú, turistickú, kultúrno-spoločenskú činnosť, zájazdová činnosť, náklady na telefón, cestovné, družobná činnosť so seniormi 2921/09 33 000 30 126 Sk 1000 € 12 000 Sk 398,33 €
treba doniesť doklad o IČO a výpis z účtu organizácie
4 Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia č. 02, Považská Bystria Na akcie "Seniorpomoc" - športový deň pre členov, na poznávacie zájazdy, na procedúry v rehabilitačných zariadeniach, termálnych kúpeľoch, kurz počítačovej gramotnosti - náklady na učebné pomôcky, telefón, kancelárske potrby, právne a sociálne poradenstvo cez SENIORLINKU 2877/09
31 632,30 Sk 1050 € 12 000 Sk 398,33 €

5 Rádioklub Manín, Považská Bystrica Na vytlačenie pohľadníc - QSL lístkov, pri príležitosti 50 rokov založenia 2508/09 10 000 21 088,20 Sk 700 € 10 000 Sk 331,94 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
6 Spolok na záchranu zvierat, Považská Bystrica Na pomoc opusteným, týraným a strateným zvieratám, na sterilizáciu a kastráciu, vakcináciu, veterinárne poplatky, krmivo, obojky, vodítka, reťaze, dezinfekciu a pohonné hmoty 2861/09 240 000 239 998,77 Sk 7 966,50 € 100 000 Sk 3 319,39 €

7 Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Považská Bystrica Na prípravu reprezentantov v LRU - Plávaná na ME a MS - cestovné, tréningy, sústredenia, povinná kvalifikácia, nákup materiálu, na MS klubov, amortizácia vozidla, doplnky, stravné - sústredenia, kvalifikácie, pitný režim, štartovné, športový materiál, nástrahy, krmivo, oblečenie, doplnkové výdaje - zdravot.materiál, poistenie osoby, telefón 2894/09 100 000 166 596,78 Sk 5 530 € 100 000 Sk 3 319,39 €

8 Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Považská Bystrica Na zakúpenie elektrickej drvičky, motorovej píly, prcovného náradia, ochr. pomôcky, zberné nádoby, stavebný materiál, PHM, príprava a organizačné zabezpečenie súťaží Zlatý blyskáč, Memoriál Ladislava Bútoru, Zlatú rybku Považia, príprava a materiálne zabezpečenie reprezentantov na krajské a celoslovenské kolo 2900/09
89 775,48 Sk 2 980 €

8 Miestny klub Slovenského Orla, Rozkvet, Považská Bystrica Na nájom nebytových priestorov, prevádzkové náklady, na Helenský futbalový turnaj - vecné odmeny, Šarkaniáda pre deti - vecné odmeny, Stolnotenisový turnaj - nájom a vecné odmeny, Vianočný futbalový turnaj - nájom a vecné odmeny 2864/09 48 000 34 644,90 Sk 1150 € 48 000 Sk 1 593,31 €
suma navrhnutá aj za požiadavku č. 9.
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
9 Miestny klub Slovenského Orla, Rozkvet, Považská Bystrica Na mestskú florbalovú ligu - na prenájom telocvične, prevádzkové náklady a vecné odmeny pre výhercov 2865/09
30 126 Sk 1000 €


10 eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum, Považská Bystrica Na usporiadanie letného tábora v Zliechove od 5. - 12. 7. 2009 - na ubytovanie, stravu, cestovné, poistné a materiál 2853/09 30 000 15 996,91 Sk 531 € 30 000 Sk 995,82 €

11 eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum, Považská Bystrica Na usporiadanie letného tábora v Kunerade od 9. - 16. 8. 2009 - na ubytovanie, stravu, cestovné, poistné a materiál 2854/09
15 996,91 Sk 531 €

12 Detský park, OZ, Považská Bystrica Na I. ročník detskej olympiády - na hudobnú produkciu, moderovanie, prenájom nafukovacieho hradu, fľaša hélium, odmeny a občerstvenie 2858/09
40 670,10 Sk 1 350 € 20 000 Sk 663,88 €

13 Detský park, OZ, Považská Bystrica Na zorganizovanie "Mikuláša" -na prenájom priestorov, darčeky, občerstvenie 2859/09
10 544,10 Sk 350 €

14 Detský park, OZ, Považská Bystrica Na detský letný tábor v Podskalí 26.-28.6.09 na - ubytovanie, stravu a kúzelníka 2860/09
45 189 Sk 1 500 €

15 Združenie kresťanských seniorov, Klub 3-03, Považská Bystrica Na zrealizovanie akcií "Seniorpomoc" - na nájomné, zájazdy, dotazník (rozmnoženie), poštovné, schôdze, soľná jaskyňa, divadlo, kancelárske potreby 2876/09 15 000 15 063 Sk 500 € 12 000 Sk 398,33 €


SPOLU

493 000 Sk 16 364,60 € 816 498,95 Sk 27102,80 € 373 000 Sk 12 381,33 €

.
FINANČNÉ DOTÁCIE ROK 2009 - CIRKEV
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Považské Podhradie Na opravu fasády kostola a veže 2765/09
753 150 Sk 25000 € 0

2 Evanjelický a.v. cirkevný zbor Považská Bystrica Na dôstojnú architetektonickú úpravu cirkevnej budovy a okolia - vymaľovanie kostola, vestibulu a priľahlých priestorov, klampiarske práce, výmena okien na prednej fasáde 3101/09 80 000 120 504 Sk 4000 € 0


Spolu

80 000 Sk 2 655,51 € 873 654 Sk 29 000 € 0

.
FINANČNÉ DOTÁCIE ROK 2009 - SOCIÁLNE
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Klub Venuša, Považská Bystrica Na psychickú a fyzickú podporu onkologických členiek - hradenie nákladov na rekondično-relaxačné aktivity - lymfodrenáže, masáže, zdravotné plávanie, pohostenie pri výročnej členskej schôdzi, kancelárske potreby, poštovné 2528/09 15 000 10 544 Sk 350 € 10 544 Sk 350 €

2 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Považská Bystrica Na podporu základného sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie, vzdelávania, integrácie, - cestovné náklady, náklady na klienta, internet, telefón, občerstvenie na odborné prednášky, rekondično-integračné, rehabilitačné pobyty, nájomné a služby za kanceláriu, poznávacie zájazdy 2880/09 45 000 45 189 Sk 1500 € 45 189 Sk 1 500 €

3 Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia 01, Považská Bystrica Za účelom integrácie zdravotne posihnutých občanov v liečebnej, vzdelávacej, spoločensko-kultúrnej a športovej činnosti, na výročnú členskú schôdzu, MDŽ, rekondično-integračné pobyty, športové podujatia, zber liečivých rastlín, termálne kúpaliská, pre jubilujúcich členov, na členskú schôdzu - Mikuláš 2897/09 25 000 34 283 Sk 1138 € 33 138,60 Sk 1 100 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
4 Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia 02, Považská Bystrica Za účelom integrácie zdravotne posihnutých občanov, rekondičné pobyty, poznávacie zájazdy a členské schôdze. Na Deň matiek, na Mikuláša, ikebanu, rekondično-liečebné a rehabilitačné pobyty, pre jubilujúcich členov, posedenie v prírode, poznávací zájazd, termálne kúpaliská, športové podujatia, smútočné kytice, návšteva imobilných členov 2901/09 27 000 40 076,32 Sk 1330,29 € 33 138,60 Sk 1 100 €

5 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO, Považská Teplá Na činnosť organizácie - na výročnú členskú schôdzu, zájazd Poľsko, MDD, športové hry a tombola, členská schôdza s opekaním, na výlet, Mesiac úcty k starším 1976/09 27 000 30 126, Sk 1000 € 30 126 Sk 1 000 €

6 Terénno-sociálne centrum SZZP Považská Bystrica Na podporu pri uskutočňovaní XV. ročníka športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých - na propagačné materiály, publicita (buletín), doprava, ceny, diplomy, strelecká súťaž, občerstvenie 2896/09 3 000 9 037,80 Sk 300 € 9 037,80 Sk 300 €
vyčerpali 1 500 Sk
7 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č. 29, Považská Bystrica Na nové technológie a systémy pre nevidiacich a slabozrakých - na stravu, ubytovanie, pracovné pomôcky 1977/09 53 100 54 437,68 1807 € 32 234,82 Sk 1 070 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
8 Slovenský červený kríž, Považská Bystrica Na slávnostný aktív odovzdávania Kňazovického plakety, diamantovej, zlatej, striebornej, bronzovej a viacnásobné bezpríspevkové darovanie krvi - obed, občerstvenie, darček, poštovné, pre džiteľov KP a viacnás.držiteľov bezprísp. darcov krvi nákup dopravnej karty, vitamínov, dobitie karty, propagácia - perá, kľúčenky, pre súťaž hliadky mladých zdravot. I. a II. stupňa propagačný materiál, občerstvenie, ceny, na týždeň bezpečnosti cestnej premávky - maskovací materiál, propagačný materiál, nákup vymeniteľných pľúc do resuscit.modelu a rúška na dýchanie 2889/09 35 000 45 189 Sk 1500 € 24 100,80 Sk 800 €

9 Základná organizácia nedoslýchavých, Považská Bystrica Na organizovanie sociálno-rehabilitačných kurzov - ubytovanie a strava 2881/09 20 000 25 004,58 Sk 830 € 15 063 Sk 830 €

10 Klub stomikov ILCO Považská Bystrica Na zabezpečenie činnosti klubu na poznávací zájazd – náklady na autobus, vstupenky do kultúrnych pamiatok, na občerstvenie na členských schôdzach a na poštovné 2862/09 15 000 15 063 Sk 500 € 15 063 Sk 830 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
11 Klub Sclerosis multiplex pri SZMS, Považská Bystrica Na rekondičný pobyt členov klubu do Vodíc - Chorvátsko, na cestovné, ubytovanie, strava, poistenie 2867/09 20 000 30 126 Sk 1000 € 30 126 Sk 1 000 €

12 Klub organizácie muskulárnych dystrofikov Manín, Považská Bystrica Projekt pod názvom "Na kolesách k Olympii" - na rehabilitačný pobyt ZP, pobyt - asistenti, bazén, prenájom telocvične, boccia lopty s páskami na vyznačenie ihriska, spotrebný materiál - pracovné zošity, farba a papier do tlačiarne, písacie potreby, plastové poháre, 2872/09 15 200 45 580,64 Sk 1513 € 24 100,80 Sk 800 €
13 420 Sk vyčerpali
13 Zdravá duša, Považská Bystrica Na týždenný rekondičný pobyt pre 28 členov OZ - na ubytovanie 2888/09 19 500 29 523,48 Sk 980 € 29 523,48 Sk 980 €


Spolu za oblasť

319 800 Sk 10 615,41 € 414 180,98 Sk 13 748,29 € 331 386 Sk 11 000 €

.
FINANČNÉ DOTÁCIE ROK 2009 - ŠPORT
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Klub rekreačná telesná výchova a šport, Považská Bystrica Na činnosť klubu - úhradu nájomného za telocvičňu 2526/09 10 000 9 941,58 Sk 330 € 9 941,58 Sk 330 €

2 Klub slovenských turistov Manín, Považská Teplá Na vybavenie klubových miestností a usporiadanie turistických podujatí - zhotovenie odznakov na jednotlivé akcie, preplatenie cestovného, štartovného, ubytovania, občerstvenie pri akciách, vybudovanie klubových priestorov a ich zariadenie 2766/09 105 000 75 315 Sk 2500 € 60 0000 Sk 1 991,63 €

3 Klub slovenských turistov Sparta, Považská Bystrica Na turistické akcie pre občanov mesta, deti a mládež - na 35. ročník zimného turistického prechodu hrebeňom Javorníkov - na dopravu, Národný výstup na Kriváň - doprava, Považský okruh zdravia pre školskú mládež a deti - občerstvenie, Novoročný výstup na Veľký Manín - príspevok na kalendáriky 2887/09 3 000 21 088 Sk 700 € 15 000 Sk 497,91 €

4 Mestská liga malého futbalu, Považská Bystrica Na realizáciu IX. ročníka mestskej ligy - I. liga - nájom za športovú halu, poháre a vecné ceny, časomiera, rozhodcovia, lopty. II. Liga - nájom ihrisko, rozhodcovia, lopty, siete, úprava hracej plochy 2770/09 65 000 103 934,70 Sk 3 450 € 0

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
5 Mestská liga malého futbalu, Považská Bystrica Na IX. ročník mestskej ligy o pohár primátora mesta - nájom za hracie dni, poháre a vecné ceny pre víťazov, časomiera, rozhodcovia 2772/09
50 009,16 Sk 1660 € 0

6 Telovýchovná jednota Mladosť Hliny pri VII. ZŠ, Pov. Bystrica Na majstrovské zápasy II. Liga ženy - rozhodca, zápisy, poplatky do súťaží, nájom telocviče, energie, pomôcky, dresy 2768/09 60 000 79 984,53 Sk 2655 € 60 000 Sk 1 991,63 €

7 Telovýchovná jednota Slovan, Považská Bystrica Športový deň na sídliskách Hliny a SNP pre mládež a dospelých - nákup lôpt, ceny, prenájom telocvične malej, prenájom telocvične na VII. ZŠ, cestovné pre mládež a dospelých, propagácia (tlač letákov) 1189/09 24 000 23 999,90 Sk 796,65 € 24 000 Sk 796,65 €

8 Telovýchovná jednota Dynamo Orlové Na nákup a inštaláciu betónovej garáže ako skladu - dodávka betónovej garáže, doprava autom, úprava podložia mechanizmom, izolácia strechy, krytina, klampiarsky materiál 2707/09 30 000 91 372,16 Sk 3 033 € 90 000 Sk 2 987,45 €
treba zosúladiť doklady
9 Telovýchovná jednota Dynamo Orlové Na pokrytie prevádzkových nákladov - elektrická energia, údržba hracej plochy (kosenie, benzín) 2780/09
45 189 Sk 1500 €
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
10 Telovýchovná jednota Skaličan Praznov Na činnosť klubu - elektrická energia, údržba ihriska (PHM, vápno), turnaj - občerstvenie, ceny pre účastníkov, športová výstroj - lopty, kopačky, rozlišovačky, brankárske rukavice, záchytné siete za futbalové brány - náterové hmoty, štetce 2875/09 39 000 40 007,33 Sk 1328 € 40 000 Sk 1 327,76 €

11 YACHT CLUB, Považská Bystrica Na činnosť klubu 2764/09
60 252 Sk 2000 € 0,00
nepredložili projekt, ani doklady o klube
12 Združenie rodičov pri ZŠ Slovanská, Považská Bystrica Na podporu športových aktivít mládeže v hádzanej - strava a ubytovanie, ceny, rozhodcovia, zdravotná služba, časomiera, zapisovateľ, občerstvenie, pitný režim, doprava, dary, reklamné predmety, poistenie 2879/09 prvýkrát žiadajú pod Združením ... 87 365 Sk 2900 € 85 000 Sk 2 821,48 €

13 Atletický oddiel OLYMPIA, Považská Bystrica Na činnosť - cestovné, štartovné, nákup matriálu, na 36. ročník Bystrickej latky - diplomy, ceny, materiál, na 11. ročník O pohár olympijských nádejí - diplomy, poháre, materiál 2714/09 60 000 120 504 Sk 4000 € 80 000 Sk 2 655,51 €
treba zosúladiť doklady
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
14 Atletický oddiel SPARTA, Považská Bystrica Na halové súťaže, vybrané preteky - cestovné a štartovné pre pretekárov, na nákup atletických prekážok, stojanov, gule, disky, oštepy, latky na skok do výšky, skok do žrdi, odrazové brvná, trojskok do diaľky, veľkoplošné slnečníky - dáždniky 1630/09 50 000 105 441 Sk 3500 € 70 000 Sk 2 323,57 €

15 Šachový klub Považské Podhradie Podpora šachu detí a mládeže v regióne PB, na materiálne zabezpečnie tréningov (šachy, hodiny, literatúra), organizácia turnajov, účasť na turnajoch 2520/09 13 000 21 088,20 Sk 700 € 15 000 Sk 497,91 €

16 Šachový klub Sparta Považská Bystrica Na výučbu detí a reprezentáciu mesta na šachových turnajoch - na Majstrovstvá Slovenska žiakov a jednotlivcov, na šachové knihy pre žiakov, dataprojektor 2874/09 30 000 38 193,74 Sk 1 267,80 € 25 000 Sk 829,85 €

17 Tenisový klub Sparta, Považská Bystrica Zabezpečenie súťaže družstiev a turnajov - nákup tenisových loptičiek, prenájom dvorcov na súťaže, ceny víťazom, štartovné družstiev, cestovné na súťaž družstiev 2769/09 30 000 45 189 Sk 1500 € 40 000 Sk 1 327,76 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
18 ZTŠČ POBYS, Pov. Bystrica Na usporiadanie XII. ročníka Veľkej ceny mesta Pov. Bystrica v streľbe - materiálne zabezpečenie - terčový materiál, strelivo, spotrebný materiál, vecné ceny, prepravné náklady, propagácia, dokumentácia. Na organizačné zabezpečnie - prenájom haly, organzačná príprava podujatia, cestovné a stravné rozhodcom, ubytovanie, odmeny strelcom a rozhodcom 2719/09 30 000 30 126 Sk 1000 € 45 000 Sk 1 493,73 €

19 ZTŠČ POBYS, Pov. Bystrica Na usporiadanie XIII. ročníka Veľkej ceny mesta Pov. Bystrica v leteckom modelárstve - kategória RC-M2, na materiálne zabezpečnie - spotrebný materiál, letecké PHM, prenájom letiska, kosenie vyhradených plôch, vecné ceny, prepravné. Na organizačné zabezpečenie - organizačná príprava podujatia, cestovné rozhodcom, stravné rozhodcom, ubytovanie, odmeny za výkon funkcie rozhodcu 2720/09
15 063 Sk 500 €

20 Školský športový klub, Obchodná akadémia, Považská Bystrica Na vrcholovú prípravu mládež. družstva vo volejbale dievčat - na prípravné zápasy, sústredenie, materiálne vybavenie - dresy, podkolienky, trenky, regenerácia, finálový turnaj 2851/09 80 000 120 504 Sk 4000 € 100 000 Sk 3 319,39 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
21 Okresné združenie telesnej kultúry, OZTK, Pov. Bystrica Na zabezpečenie XVIII. ročníka vyhlásenia najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2008 - tlač bulletina, pozvánok, športovépoháre pre ocenených, diplomy, občerstvenie pre pozvaných, kultúrny program, organizačné zabezpečenie, telefónne poplatky, poštovné 1187/09 15 000 15 002,75 Sk 498 € 15 000 Sk 497,91 €

22 Okresné združenie telesnej kultúry, OZTK, Pov. Bystrica Na obnovu značenia turistických chodníkov - zakúpenie materiálu 2883/09
4 518,90 Sk 150 € 4 500 Sk 149,37 €

23 Hokejový klub HK 95, Považská Bystrica Na podporu športu talentovaných detí a mládeže - náklady na dopravu, materiálne zabezpečenie (všetko pre juniorov, dorast, žakov a prípravku) 2868/09 134 000 1 000 002,4 Sk 33194 € 150 000 Sk 4 979,08

24 BK Považská Bystrica, s.r.o. Na fungovanie basketbalového klubu - materiálne vybavenie - dresy, tepláky, lopty, tréningové pomôcky, cestovné, prenájom telocviční a organizovanie Považskobystrickej školskej ligy ZŠ - ceny pre víťazov, prenájom telocviční, materiálne vybavenie - kúpa dresov, lôpt, propagácia 2884/09 120 000 301 260 Sk 10000 € 180 000 Sk 5 974,90 €

25 BK Považská Bystrica, s.r.o. Na VI. Ročník 24 hod. basketbalového maratónu - tričká pre hráčov a organizátorov, občerstvenie, prenájom telocvične, lekár 2885/09
60 252 Sk 2000 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
26 TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica (TTC Považská Bystrica ) Na rozvoj športovej činnosti, výchova mládeže, podpora talentovanej mládeže - cestovné náklady, prenájom telocvične, materiál - poťahy, loptičky, drevá, sieťky, stoly, dresy 2828/09 75 000 150 630 Sk 5000 € 100 000 Sk 3 319,39 €

27 Horolezecký klub Manín, Považská Bystrica Na činnosť klubu - stavbu malej lezeckej steny - bouldrovky - na lezecká stenu, lezecké chyty doskočisko 1981/09 20 000 102 940,50 Sk 3417 € 60 000 Sk 1 991,63 €

28 Judo klub Sparta Považská Bystrica Na usporiadanie VI. ročníka Medzinárodnej veľkej ceny o pohár primátora mesta a na činnosť - cestovné na preteky, prenájom športovej haly, cestovné a stravné pre rozhodcov, nákup medaií pre víťazov, nákup víťazných pohárov, diplomov, účastnícke listy pre zúčastnené kluby 2852/09 35 000 50 009,16 Sk 1660 € 40 000 Sk 1 327,76 €

29 Kajak kanoe klub, Považská Bystrica Na rozvoj vodáckeho športu mládeže v meste 2866/09 20 000 45 128,75 Sk 1498 € 20 000 Sk 663,88 €
vyčerpali iba 3351 Sk
30 Výcvikové stredisko služobnej a šport. kynológie, Klub R.A:K, Pov. Bystrica Na dostavbu a vybavenie výcvikového strediska - stĺpiky a vzpery na pletivo, pozinkované pletivo, suché WC - materiál, prístrešok - materiál, zakúpenie elektrocentrály, zakúpenie benzínovej kosačky a motorovú pílu 2524/09 50 000 45 189 Sk 1500 € 25 000 Sk 829,85 €

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
31 Wellnes Považská Bystrica Na organizáciu plaveckých pretekov v meste - na medaile a ceny pre deti, úhradu štartovného na plaveckých pretekoch, nákup plaveckých plutiev 2855/09 30 000 30 126 Sk 1000 € 30 000 Sk 995,82 €


Spolu za oblasť

1 128 000 Sk 37 442,74 € 2 989 627,40 Sk 99 237,45 € 1 383 441,50 Sk 45 921,84 €

.
FINANČNÉ DOTÁCIE ROK 2008 - SZČO
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2006 schválená suma (Sk) 2007 požadovaná suma (Sk) Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Jozef Ferenec, Horný Moštenec Na vydanie literárneho diela (fotografickej časti) pod názvom: Lovci s pasom 2755/08
30 000 0


Spolu


30 000 0

.
ZDRAVOTNÍCTVO
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2007 schválená suma (Sk) 2008 požadovaná suma (Sk) Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Nemocnica s poliklinikou, detské oddelenie Považská Bystrica Na realizáciu benefičného koncertu 2727/08
50 000

235 tis. Sk spolu za NsP
2 Nemocnica s poliklinikou, ORL oddelenie, Považská Bystrica Na nákup kamery a monitora potrebného k FEECH 2728/08
300 000Suma za oblasť


350 000


.
FINANĆNÉ DOTÁCIE ROK 2009 - ŠKOLSTVO
P.č. Názov žiadateľa Názov projektu, účel fin. dotácie Spis č. 2008 schválená suma (Sk) 2009 požadovaná suma € Doporučujúca suma komisiou Schválená suma Poznámka
1 Špeciálna základná škola internátna, Považská Bystrica Na socializáciu imobilných a viacnásobne postihnutých žiakov prostredníctvom organizovania voľno časových aktivít - nákup počítača, školský stôl rastúci, pracovná plocha "Peťa", rastúca stolička, stoličky s opierkou, kľakosed, masážne polohovateľné kreslo, fit lopta, CD - prehrávač, vankúšové opierky 2870/09 39 000 110 231,03 Sk 3 659 € 39 000 Sk 1 294,56 €


Spolu za oblasť

39 000 Sk 1 294,56 € 110 231 Sk 3 659 € 39 000 Sk 1 294,56 €

.
Suma za oblasti
P. č. Oblasť Požadovaná suma Suma doporučená komisiou Schválená suma
1 Kultúra 991 083,48 Sk 32 897,94 € 572 987,90 Sk 19 019,71 €
2 Sociálna 414 180,98 Sk 13 748,29 € 331 386 Sk 11 000 €
3 Školstvo 110 231 Sk 3 659 € 39 000 Sk 1 294,56 €
4 Šport 2 989 627,40 Sk 99 237,45 € 1383 441,50 Sk 45 921,84 €
5 Ostatné 816 498,95 Sk 27 102,80 € 373 000 Sk 12 381,33 €
6 Cirkev 873 654 Sk 29 000 € 0 Sk
Sumár 6 195 275,70 Sk 205 645,48 € 2 699 815,40 Sk 89 617,45 € 9 958 € - primátor - 300 000 Sk 99 581 € - celková suma 3 000 000 Sk
singular plural
singular plural píše:
Sobota 02.05.2009 19:57

Jáj, sranda to pozerať. Prečo v meste nefunguje grantový systém ? A aké možnosti tu dostali jednotlivý občania. ?

Prečo neexistujú grantové výzvy v meste, do ktorých by sa mohli zapojiť aj iné subjekty ? Napríklad nerozumiem, prečo by mala dostať napríklad Základná škola, ktorej zriaďovateľom je mesto peniaze od mesta cez špeciálnu dotáciu ? Prečo nežiadajú napríklad od ministerstva školstva, ktoré na tento účel každoročne vyhlasuje výzvy.

Ja si myslím, že by mal byť v PB prepracovaný systém grantov, alebo by mal byť zavedený bodový systém. Niektoré systémy sú nastavené tak, že je určitý balík peňazí a na základe organizovaných akcií dostáva za určuté kritéria, ktoré sú vopred stanovené, subjekt body. Na konci roka sa vyčlenený balík podľa bodov pomerne prerozdelí inštitúciam, ktoré počas roka boli prihlásené a vznikne suma za jeden bod. Koľko získala inštitúcia bodov, toľko bude mať na ďalší rok dotáciu. Nedá sa to aplikovať možno na všetky subjekty, ktoré žiadajú, ale subjekty typu. Orol, Kajak kanoe, turisti, cirkevníci, mládežníci, žiacky parlament...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 02.05.2009 21:40

Jáj a tento bulvárny plátok nežádal nič?Asi ma iných sponzorov

singular plural
singular plural píše:
Sobota 02.05.2009 22:43

Asi nežiadali, ale svojím klikaním na tento link určite podporuješ aj ty. :-)

Ak by aj žiadali a náhodou by dostali, tak iba raz, lebo neviem o ani jednom združení, z tých, ktoré pýtajú, že by si dovolili otvoriť ústa voči týmto niektorým pajácom (česť výnimkám a slušným rádovým zamestnancom).

redakcia
redakcia píše:
Sobota 02.05.2009 23:30
Len tak pre zaujímavosť, uveďte nejaký príklad bulvárneho článku na tomto webe. O celebritách píšeme len keď zrazia nejakého obyvateľa PB, hanbaté obrázky tiež nepublikujeme, o súkromí verejne činných osôb informujeme len vtedy, keď to má priamy dopad na veci verejné (rodinné väzby a pod.)

A čo sa týka vulgárností v diskusiách, to sa podstatne zlepšilo - po tom ako vyšetrovateľ urobil raziu v počítačoch na mestskom úrade :-)

Financovanie webovej stránky: v súčasnosti ideme už len z vlastných zdrojov - teda dobrovoľnícka práca.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 03.05.2009 15:29

hm,napríklad vašu frajerku?Nepatrí sa podvádzať.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 03.05.2009 15:55

nastúpila?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 03.05.2009 16:25

Veru úderke štb viac vyhovuje keď sa rieši bulvár než rozdeľovanie mestských peňazí. Na nákup nových kníh do knižnice ide menej než na pingpongový krúžok. A rybárskemu zväzu 200 000 SKK noto je paráda. Nestačí im že bezplatne berú väčšinu vody z Domanižanky?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 03.05.2009 16:30

Nehovor o tom o čom nič nevieš! Rybári tú rieku zarybňujú a čistia. Vieš koľko stojí nová násada?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 03.05.2009 22:23

Ale šak, keby nevychytali, nemusia zaybňovať. Ryby by sa asi množili prirodzene a nebolo by treba kupovať násadu. Alebo sa mýlim?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 03.05.2009 22:49

No hej, ale rýb by nebolo toľko, koľko potrebujú členovia rybárskeho zväzu. Tak to treba dotovať. Aby rybári nevymizli. Rybári ohrození vymiznutím sú nepríjemní, lebo to je združenie s najväčším počtom členov. A členovia na rozdiel od rýb majú hlasovacie právo.

Čudujem sa že poľovníci nepýtajú.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 06.05.2009 20:38

ako kormorány,...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 06.05.2009 23:45

majú viac charakteru :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 02.05.2009 22:27

pána poslanca Kardoša a jeho pani riaditeľky uspeli tiež vcelku dobre. (riadok 9,10). Čestíček!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 03.05.2009 11:23

Nechcem rýpať, ale Klub turistov v Pov. Teplej - kt, organizuje aj Jilemnického 25ku neviem kde preinvestoval tých 100 000sk, ktoré si vyžiadal na zabezpečenie tohto podujatia. Myslím si, že vyhovárať sa, že to dali na Odznaky a občerstvenie je trocha prehnané. To občerstvenie je zabezpečené len štyrmi várnicami riedeného čaju, a pochybujem, že tie odznaky sú zo zlata, keďže mám ich už zopár.... Kedysi také dotácie nedostávali a pamatám si, že sme pri Jilemnického dostávali aj klobásu alebo guľáš v cene štartovného. Dnes sa platí x krát vyššie štartovné a dostaneme za to len odznak. Nechápem potom jednu vec: načo si pýtajú od mesta na turistický pochod toľké penize, keď reálne náklady na pochod im musí pokryť štartovné a množstvo sponzorov, ktorých vždy majú...

Pre príklad toho, že aj dnes sa to ešte dá tak ako za starých časov uvediem turistický pochod v Štiavniku. Organizačne je to síce ešte v plienkach, ale človek tam nemusel platiť žiadne štartovné ani registračné. Na začiatku sme sa zapísali a na konci sme dostali aj klobásu s oblohou, aj kávenky aj ďžúsik. Plus následne sa rozdávali diplomy každému jednému na jeho meno - a že to nebol len obyčajný papier, to Vás môžem uistiť. Takto nejako to vyzerá, keď sa na obecnom - prípadne mestskom, úrade nekradne a skutočne sa peniaze na rozvoj mesta - obce, dávajú do obce a nie do vreciek iných. Nehovoriac o tom, že tá dedina skutočne vyzerá zdravo... ľudí neubúda, práve naopak, stavajú sa domy a aj bytovky. Deti majú nové oplotené ihrisko aj s umelou trávou. Typnem si ale, že oni za neho nemuseli vyfásnuť 4 000 000 ako mi za detské ihrisko na rozkvete a s parkovou úpravou za 170 000sk, ktoré vydrží v bezporuchovom stave možno pol roka.. možno menej.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 03.05.2009 22:33

Tie rôzne dotácie na rybárov, turistov,... treba chápať v kontexre blížiacich sa volieb do VÚC. Takto sa legálne kupujú voliči a súdruhov to nestojí nič... A ešte aj ujovi Kardošovi a tete Kardošovej niečo kapne...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 04.05.2009 18:08

Štiavničanito dávajú zo svojho - teda si veci vážia aby to malo úroveň. VP.B. akcie slúžia na tunelovanie a zárobok pre svojíéch vyvolených súdruhov. Keď je spomenuté ihrisko na Rozkvete. to malé nad Pekárňou sa už rozpadá a to nefunguje ani pol roka !!! Opäť teda b ude potrebné to dať nejakému kámošovi opraviť. Takto funguje zlodejina typu MÚ P.B. !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 05.05.2009 07:35

Rozpadá sa všecko nie iba ihriská ale krivé chodníky.Kvalita prác je žalostná.!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 09.05.2009 15:33

dosahuje na TV Papradňanka opät svoj vrchol :) Asi dostala dobrú dotáciu

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359