Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Loduha o predaji POVBYTu: "I keby bolo za korunu predané, nie je to v rozpore so zákonom"

Loduha o predaji POVBYTu: "I keby bolo za korunu predané, nie je to v rozpore so zákonom"

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 25.09.2009 14:36 Autorka: Bernadetta Pitoňáková, MY NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA
[2009-09-24] Kauza POVBYT bola opäť na okresnom súde. Niekoľko citátov zúčastnených. Miroslav Adame, súčasný primátor mesta: „Poukazujem na to, že pokiaľ by mala byť platná zmluva, na základe ktorej sa odpredal majetok za 27 miliónov, keď v prehľade o prenajatom a investičnom majetku k 31. 12. 2001 bola hodnota 281 miliónov, potom je nutné pochybovať o spravodlivosti." Právny zástupca POVBYTu Pavol Loduha: "Nie je tu žiadne obmedzenie ani zo strany štátu, ani zo strany nikoho iného. Takže v tomto prípade cena tak, ako bola stanovená, je v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré platili v čase predaja. To znamená, že i keby bolo za korunu predané, nie je to v rozpore so zákonom." Miroslav Adame: "Mesto predalo sliepku, ktorá doslova znášala zlaté vajcia, teda strategický majetok, kde bolo 17 budov, okolo 38 500 metrov štvorcových pozemkov a množstvo prístrojov a zariadení. To všetko za cenu 27 miliónov. To je jednoducho nehorázne. Žiaľ, tá zmluva je, domnievam sa, právne vyšpecifikovaná veľmi dobre, ale jej platnosť je otázna. Kde sú tu však potom etika, morálka a dobré mravy?" Pavol Loduha: "„V súvislosti s týmto sporom, chceme poukázať na kauzy, ktoré v tomto štáte existujú, viď emisie. Ani tam nie je možné dať žalobu o neplatnosť. Aj tam je možné len odstúpiť od zmluvy. Ak by bola možná takáto možnosť, štát dá žalobu o neplatnosť zmluvy. Ale takú žalobu nie je možné podať." Keďže obe strany navrhli vypočuť ďalších svedkov, pojednávanie bolo opäť odročené.
Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovnú správu v pôvodnom kontexte na stránke POVAZSKA.SME.SK: 

http://povazska.sme.sk/c/5030677/predaj-pov-bytu-bol-podla-vedenia-povazskej-bystrice-zly-krok.html

Predaj Pov Bytu bol podľa vedenia Považskej Bystrice zlý krok

Odpredaj mestského majetku spoločnosti POV BYT považuje nové vedenie mesta Považská Bystrica za nedovolené obohatenie na úkor občanov. Chce ho späť, prípadom sa zaoberá okresný súd. Zatiaľ nie je rozhodnuté.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Primátor Miroslav Adame tvrdí, že mesto predalo v minulosti spoločnosti sliepku, ktorá znášala zlaté vajcia a istí ľudia mali všetko pripravené.

Právny zástupca spoločnosti POV BYT Pavol Loduha oponuje, že mesto neporušilo vtedy žiadny platný právny predpis a postupovalo v súlade so zákonom. Zmluvu nie je možné zrušiť.

Investovali sa údajne milióny

Mesto doručilo súdu rozsiahly dôkazový materiál. Sudkyňa poukázala na to, že protistrana sa s ním musí oboznámiť. Išlo o dokumenty, na základe ktorých sa snaží mesto dokázať, že do majetku, ktorý sa následne predal POV BYT-u, mesto investovalo niekoľko miliónov korún. Riaditeľom spoločnosti bol v tom čase Jozef Bros. Neskôr bol obchodný podiel spoločnosti prevedený na ďalšie osoby.

Pochyboval o spravodlivosti

Primátor mesta Miroslav Adame vyjadril pochybnosti o spravodlivosti v prípade predaja majetku spoločnosti POV BYT. „Poukazujem na to, že pokiaľ by mala byť platná zmluva, na základe ktorej sa odpredal majetok za 27 miliónov, keď v prehľade o prenajatom a investičnom majetku k 31. 12. 2001 bola hodnota 281 miliónov, potom je nutné pochybovať o spravodlivosti," povedal, okrem iného, pred súdom primátor Adame. Mesto chce, aby sa pred súdom preukázalo, že do majetku, ktorý sa predal, sa investovali nemalé čiastky.

Zbytočné dokazovanie

Loduha povedal, že je potrebné, aby sa oboznámila žalovaná strana s dôkazmi, ale tiež, že preukazovanie investícií je podľa neho zbytočné. „Dokazovanie za účelom investícií je nadbytočné. V danom prípade sa pri predaji nehnuteľností cena stanovuje dohodou. Nie je tu žiadne obmedzenie ani zo strany štátu, ani zo strany nikoho iného. Takže v tomto prípade cena tak, ako bola stanovená, je v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré platili v čase predaja. To znamená, že i keby bolo za korunu predané, nie je to v rozpore so zákonom," povedal Loduha. K porušeniu zákona podľa neho nedošlo a odročením pojednávania zbytočne narastajú trovy konania mestu.

Principiálna otázka

Primátor sa snažil sudkyni vysvetliť, že riešenie tejto kauzy je principiálnou vecou, ktorá sa dotýka morálky pri nakladaní s majetkom mesta.

„Mesto malo s POV BYT-om na základe riadnej zmluvy nájomný vzťah. Bola to nájomná zmluva, ktorá bola podpísaná v roku 1998. Mesto dostávalo ročne od POV BYT-u niekoľko miliónov, ktoré sa dajú dokázať a boli spätne investované do POV BYT-u. Ak sa ročne takto investovalo niekoľko miliónov, a potom sa predá majetok za 27 miliónov, je to smiešne," vyjadrila sa Adame. Upozornil tiež sudkyňu, že dôležité je uvedomiť si, kde to vlastne smerovalo ku koncu.

„Domnievam sa, že táto zmluva je právne vyšpecifikovaná tak, že bude ťažké ju prelomiť. Podstata veci je však v tom, kam to vlastne smerovalo. V obchodnom registri sa 29. decembra 2006 objavili majitelia POV BYT-u Jozef Bros, Danka Lackovičová a Tomáš Cingel. Takže účelovosť a dlhodobá príprava tu, v tejto podstate, či už mestom spochybniteľná alebo nespochybniteľná, pravdepodobne je. Mesto predalo sliepku, ktorá doslova znášala zlaté vajcia, teda strategický majetok, kde bolo 17 budov, okolo 38 500 metrov štvorcových pozemkov a množstvo prístrojov a zariadení. To všetko za cenu 27 miliónov. To je jednoducho nehorázne. Žiaľ, tá zmluva je, domnievam sa, právne vyšpecifikovaná veľmi dobre, ale jej platnosť je otázna. Kde sú tu však potom etika, morálka a dobré mravy?" spýtal sa primátor.

Dôkazy a ich sťažené hľadanie

Loduha oponoval, že tento problém mohol byť vyriešený na poslednom pojednávaní. „Právna zástupkyňa mesta vtedy povedala, že predloží rozpočet mesta, do dnešného dňa však nie je predložený. Keby rozpočty boli predložené, z nich by sme vyčítali, koľko mesto investovalo. Ale neboli predložené. Neviem prečo, či úmyselne alebo z nedbanlivosti. Ak sa investovali toľké milióny zo strany mesta do POV BYT-u, musia o tom existovať dôkazy, nejaké doklady. Ide o stámilióny, ktoré by museli byť v rozpočte. Ale znovu opakujem, že dokazujeme niečo, čo nám nepomôže vo veci samej," dôvodil Loduha.

 

Adame zareagoval, že mnohé veci, ktoré by mohli poslúžiť z dokumentária z mesta, sa hľadajú veľmi ťažko. „Mnohé hľadáme už i márne. Domnievam sa však, že to stále stojí za to," povedal Adame.

Podobný problém ako kauza emisií

Právny zástupca Loduha prirovnal kauzu POV BYT kontra mesto s celoštátnou kauzou predaja emisií. „V súvislosti s týmto sporom, chceme poukázať na kauzy, ktoré v tomto štáte existujú, viď emisie. Ani tam nie je možné dať žalobu o neplatnosť. Aj tam je možné len odstúpiť od zmluvy. Ak by bola možná takáto možnosť, štát dá žalobu o neplatnosť zmluvy. Ale takú žalobu nie je možné podať," vyjadril sa Loduha.

Opäť odročené

Pojednávanie bolo nakoniec odročené. V kauze obe strany navrhli vypočuť svedkov. Pavol Loduha nechal na zváženie súdu, či by nemal byť vypočutý bývalý riaditeľ POV BYT-u Jozef Bros a Adame navrhol bývalú kontrolórku Helenu Ďurišovú, súčasného kontrolóra a zamestnanca z útvaru financií mesta. Je na rozhodnutí súdu, či budú predvolaní.

Svedkov, medzi ktorými mal byť aj bývalý primátor Ľuboš Lackovič, sudkyňa zatiaľ nepredvolala. Mesto navrhlo ich vypočutie už na minulom pojednávaní.

štvrtok 24. 9. 2009 10:21 | Bernadetta Pitoňáková
© 2009 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Příbuzné položky
Kauza: POVBYT
Anonym píše:
Pátek 25.09.2009 14:47
Myslím si že je aj voľným okom viditeľné, že tento súdny spor mesto nevyhrá. Nie preto, že by predaj povbytu bol v poriadku, ale preto, lebo zákony sú také.

Prečo potom mesto plytvá peniazmi na vopred prehratý súdny spor? Nie náhodou z politických dôvodov, aby pred občanmi vyzerali ako náramní obhajcovia mestského majetku?

Pritom sú to ľudia, ktorí urobili zmluvu s MEGAWASTE, prideľovali zákazky vlastným poslancom, pridelili rekonštrukciu námestia firme členovi okresného vedenia SMERu, dali stavať bytovku za eurofondy viceprimátorovmu bratovi, a používajú mestské peniaze na svoju volebnú kampaň podobne ako Lackovič.

Anonym píše:
Pátek 25.09.2009 16:11
Loduha,Lackovič,Adame či Haviar,Kubovič všetko jedno.Aj ten súd platíme my.Takí sme sprostí že sme ich volili.
Anonym píše:
Neděle 18.10.2009 11:26
a o ich drzosti a nenažranosti vypovedá, že 2 znich Laco a Starý uj-Havel idú znova kandidovať a ostatní viceKubolín a viceHast sa stále sa predtŕčajú v telke. Nikdy viac nevoliť túto zlodejskú bandu!!!!
Anonym píše:
Sobota 26.09.2009 13:02
čomu sa čuduješ? bytovky stavia Haviar, stavebný materiál zabezpečuje Novák-teda Raven, námestie stavia Sádecký člen okresnej rady - jedna malá rodinka.
Anonym píše:
Pátek 16.10.2009 23:26
Pamätám si, že Ľuboš svojho času vyhlasoval, že on nestojí za akciami Povbytu. On nič on muzikant. Pravda vždy výde najavo. Ako teraz. Choďte sa pozrieť, kde má bilbordy a pripravené ďalšie miesta na ne. Na všetkých výmeničkových staniciach Povbytu a na Troch vežiach.On si fakt asi myslí, že sme všetci retarďáci

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359