Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Kúpite štát? Zn: súdy, prokuratúra a politika v cene

Kúpite štát? Zn: súdy, prokuratúra a politika v cene

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 22.04.2011 11:42
Riaditeľka Aliancie Fair-play napísala text, ktorý otvorene pomenúva stav, v akom sa nachádza tento štát: "Štát a jeho inštitúcie boli kúpené a skrotené organizovanými ekonomickomocenskými skupinami, ktoré sa pred ničím nezastavia. Potrebujú podojiť rozpočet tak, ako to je len možné. Potrebujú kryť svoje zločiny a ekonomickú trestnú činnosť. Z justície si urobili spoločnosť, ktorá im svojimi rozhodnutiami prináša obrovské zisky na úkor práva a verejného záujmu. Ak sa im postaví do cesty niekto, kto chce brániť zákon a spravodlivosť, zlikvidujú mu život, dôstojnosť, zariadia perzekúciu, urobia z neho žobráka. Represálie sú tým tvrdšie, čím viac peňazí je v hre alebo čím hlasnejšia je kritika pomerov. Toto koncentrované a organizované zlo má spojencov na všetkých politických úrovniach a vo všetkých politických táboroch. Ťažko posúdiť/dokázať, či sa politici aktívne na tejto hre zúčastňujú. Neustále sa objavujúce škandály spojené s financovaním strán však naznačujú minimálne obrovské riziko, že z nej môžu priamo profitovať."
Kúpite štát? Zn: súdy, prokuratúra a politika v cene

"Keď sa nespravodlivosť stane zákonom, odpor sa stáva povinnosťou."

Komentár bol uverejnený v denníku SME: 

http://komentare.sme.sk/c/5860922/kupite-stat-zn-sudy-prokuratura-a-politika-v-cene.html

Kúpite štát? Zn: súdy, prokuratúra a politika v cene

Slovenskí sudcovia získali nezávislosť priskoro a spoločnosť im ju odovzdala veľmi naivne. Inde súdnictvo najprv očistili a samosprávu doteraz na súdy nepreniesli úplne.

Dnes pochovajú sudcu Juraja Majchráka. Jeho stav sa významne zhoršil v ostatných rokoch. Počas nich čelil útokom, trom disciplinárnym konaniam, návrhu na vyzlečenie z talára.

V roku 2010 pochovali sudkyňu Martu Laukovú. Podala trestné oznámenie, lebo predsedníčka súdu chcela ovplyvniť jej rozhodnutie. Nasledovali rôzne druhy nátlaku a vytvárania pracovnej nepohody, zhoršenie zdravotného stavu, hospitalizácia, smrť.

V kritickom zdravotnom stave jej Súdna rada odobrala príplatok k nemocenským dávkam. Napriek fatálnym dôsledkom jej zdravotného stavu trvá predsedníčka súdu Kožíková na tom, že práceneschopnosť sudkyne Laukovej bola účelová.

Obete nečinnosti

Za ostatné roky boli bez dostatočných dôkazov, alebo napriek zjavným oslobodzujúcim dôkazom disciplinárne odsúdení sudcovia Babjak, Benešová, Kandera, Kuchtová, Mojš, Růžička, Sojka, Urban. Šikanózne či vyfabrikovane obvinili alebo súdili ďalších (Dubovcovú, Gavalca, Glezgovú, Hrnčiara, Majchráka, Paludu).

Týchto ľudí možno vnímať ako obete nespravodlivosti, praktík v súdnictve, a tým aj obete konania či nečinnosti konkrétnych ľudí. Mnohí z nich žijú v izolácii so zdravotnými problémami pod rôznymi formami absurdného tlaku (rušenie dovoleniek, pracovných ciest, práce na doma, blokovanie účasti na vzdelávacích aktivitách, sťahovanie kancelárií, presun do agendy mimo ich dlhoročnej špecializácie, verejné osočovanie na sudcovských fórach...).

Prostitúti moci

Prečo sa disciplinárne súdy a vedenia súdov stali prostitútmi moci a nástrojmi nespravodlivosti? Prečo musí byť perzekúcia taká tvrdá a dokonca prispievať k obetiam na životoch? Prečo treba siahnuť až po neľudskom hyenizme? Ponúkam takéto vysvetlenie:

Štát a jeho inštitúcie boli kúpené a skrotené organizovanými ekonomickomocenskými skupinami, ktoré sa pred ničím nezastavia. Potrebujú podojiť rozpočet tak, ako to je len možné. Potrebujú kryť svoje zločiny a ekonomickú trestnú činnosť. Z justície si urobili spoločnosť, ktorá im svojimi rozhodnutiami prináša obrovské zisky na úkor práva a verejného záujmu. Ak sa im postaví do cesty niekto, kto chce brániť zákon a spravodlivosť, zlikvidujú mu život, dôstojnosť, zariadia perzekúciu, urobia z neho žobráka. Represálie sú tým tvrdšie, čím viac peňazí je v hre alebo čím hlasnejšia je kritika pomerov.

Toto koncentrované a organizované zlo má spojencov na všetkých politických úrovniach a vo všetkých politických táboroch. Ťažko posúdiť/dokázať, či sa politici aktívne na tejto hre zúčastňujú. Neustále sa objavujúce škandály spojené s financovaním strán však naznačujú minimálne obrovské riziko, že z nej môžu priamo profitovať.

Hlava kultúry

Kultúra v súdnictve má svojho vrcholného predstaviteľa - Štefana Harabina. Ako minister spravodlivosti, nominant HZDS a predseda Najvyššieho súdu i Súdnej rady mal veľký vplyv na konkrétne personálne nominácie, rozhodnutia i znenie zákonov.

Priestor na rozvinutie a ukotvenie kultúry, inšpiráciu i politickú podporu čerpal dlhé roky z HZDS, neskôr od vlády Roberta Fica a teraz bol najsilnejšou opozičnou stranou priamo adoptovaný s celou agendou.

Vo verejnom ringu začal Smer najprv poskytnutím voľného priestoru HZDS a jeho nominantom na realizáciu zámerov, pokračoval mlčaním a ignorovaním závažných problémov a neskôr i aktívnym bojom proti imunite sudcov. O tej predseda Európskej siete súdnych rád lord Thomas v liste Harabinovi hovorí: „Je veľmi zložité odôvodňovať imunitu pre sudcu proti trestnému stíhaniu podľa bežného trestného práva štátu, ak sudca tieto zákony poruší, či už pri vykonávaní svojich povinností, alebo v súkromí.

V súlade s týmto je postoj väčšiny štátov Európskej únie taký, že ak sudca poruší trestné právo, má byť stíhaný na podnet nezávislého štátneho prokurátora, pred obyčajným súdom daného štátu.“

Na prelome rokov sa politické krytie presunulo do otvoreného a hlasného boja proti zákonným zmenám v justícii, ktoré by mohli priniesť jej očistu  a obmedzenie absolútneho samovládia, ktoré si Štefan Harabin so Súdnou radou užívajú. Robert Fico hovorí o politickom ovládnutí súdnictva napriek tomu, že ministri spravodlivosti v Česku, Rakúsku a iných demokratických krajinách majú rozsiahlejšie právomoci, aké sa navrhovali na Slovensku.

Sudcovia v týchto krajinách síce správne bojujú za posilňovanie záruk nezávislosti, nikto však nespochybňuje demokratický charakter týchto krajín. Nezávislosť bez zodpovednosti, múdrych, zákonných rozhodnutí a otvorenosti nemôže byť samoúčelnou mantrou. Hľadať balans a brániť zneužitiu justície nie je nedemokratické, ale výsostne potrebné.

Priskoro a naivne

Odborníci na verejných fórach otvorene priznávajú, že Slovensko odovzdalo nezávislosť sudcom priskoro a veľmi naivne.  Inde súdnictvo najprv očistili a samosprávu doteraz na súdy nepreniesli úplne. Existujú dokonca krajiny, kde sudcom zverili doživotný funkčný mandát iba postupne, napríklad pomalým rozširovaním funkčného obdobia.

Na Slovensku máme bytostnú skúsenosť s tým, že tajná voľba generálneho prokurátora sa stala priestorom ťažko obhájiteľných zákulisných obchodov, ktoré sú voči občanom podlé a neférové. Poslanci síce vykonávajú voľbu ako mandát od občanov, v jej tajnej verzii sú však voličmi úplne nekontrolovateľní a nepredvídateľní.

Ak sa poslanec hlási k boju proti korupcii, jeho volič má právo vedieť, či hlasovaním o personálnych otázkach prejavuje tejto agende vernosť. Ak poslanec hlasuje tajne, môže občanovi bezostyšne klamať a byť ľahkou korisťou zákulisných hráčov. Prečo táto forma kupliarstva a vplyvu najsilnejšej opozičnej strane neprekáža? Prečo bojuje ešte aj proti tomu, aby zverejňovanie zmlúv na internete nebolo iba bezzubou okrasou?

Je zaujímavé pozorne si všimnúť, do akých otázok investuje opozícia  energiu, ale aj to, aké problémy necháva prejsť mlčaním.  Po poctivom rozbore tém a prednesenej argumentácie, či dokonca argumentačných vývrtiek sa nemožno ubrániť pocitu, že Smer a Štefan Harabin znejú harmonicky. Komu táto harmónia prospieva?

Ide o charakter krajiny

Nie je tajomstvom, že na Slovensku ešte žiadny vysokopostavený politik či verejný činiteľ neniesol trestnoprávnu zodpovednosť za zmanipulované a predražené tendre, tunelovanie štátneho rozpočtu, korupciu, nečestné politické financovanie a zneužívanie právomocí. Organizácia, v ktorej autorka tohto textu pôsobí, bola sama opakovane svedkom trestuhodnej nečinnosti polície a prokuratúry v citlivých politických kauzách.

Je takmer isté, že bez zmeny vedenia generálnej prokuratúry a spôsobu jej fungovania bude tento trend pokračovať. Je zrejmé, že súdnictvo na Slovensku zlyháva na plnej čiare. Nielen svojimi zinscenovanými disciplinárnymi konaniami, ktoré majú šíriť strach a potláčať akýkoľvek nápad na odpor či verejnú kritiku.

Existuje množstvo nespravodlivých súdnych rozhodnutí, ktoré znásilňujú právo alebo využívajú jeho formalistické možnosti. Na verejných diskusiách zaznievajú svedectvá, ktoré opisujú rozsiahlu korupciu a jej konkrétne metódy. Zahraniční investori i reprezentanti otvorene hovoria o tom, že na slovenských súdoch sa na zákonnosť, spravodlivosť a vymožiteľnosť práva spoľahnúť nedá.

Politici, ktorí kryjú zákulisné volebné hry, existujúce status quo a personálne vedenie prokuratúry či justície, sa priamo podieľajú na vytváraní živnej pôdy pre organizovaný zločin, ktorý ovláda tento štát. Pri zmenách týkajúcich sa prokuratúry a justície ide totiž o charakter krajiny.

Na Slovensku práve teraz prebieha boj o to, či sa štát a jeho inštitúcie oslobodia spod vazalstva, ktoré naň uvalila skupina s mafiánskou štruktúrou a nečestnými finančnými úmyslami. Každý, kto bráni zmene, prospieva tomuto zlu a je priamo zodpovedný aj za jeho obete.

 

(Autorka je programová riaditeľka Aliancie Fair-play)

streda 20. 4. 2011 22:00 | Zuzana Wienk

 

Anonym píše:
Pátek 22.04.2011 17:45
v tomto štáte žije 75% tupcov a 25% to vyhovuje
Anonym píše:
Pátek 22.04.2011 19:42
Ako ratam tak ratam, bud si tupec, alebo ti to vyhovuje.
Anonym píše:
Sobota 23.04.2011 10:25
No mne to vyhovuje, a tiež mi vyhovuje, že nie sme spolu v rovnakej skupine!
Anonym píše:
Sobota 23.04.2011 13:55
A ake skupinove terapie navstevujes?
Anonym píše:
Neděle 24.04.2011 17:28
tupec nie som, ale prestal som bojovať s veterným mlynmi a od začiatku roka odomňa štát nedostávani ani cent.
max. DPH za nákup tovaru, kde väčšinu nakupujem aj tak mimo krajiny bez DPH (samozrejme aj potraviny do pohostinstva),...

Vyhovujú mi momentálne výnimky, aj keď som zásahne proti nim, lebo deformujú ekonomiku.
Dokonca ako antismerák, by som bol za návrat smeru, lebo za nich sa lepšie darilo, teraz už je to ťažšie.

Ale nebyť deformácií, smeru, hzds, sns,... tak by sa žilo lepšie.
Dnešní politici sa boja spraviť čokoľvek nezákonné, všetky zmluvy sú na nete, čiže vás odkážu na riadnu súťaž, čo je veľmi dobre, zarobí sa menej, ale viete, že ste vyhrali legálne a nestojí vas to nič navyše.
Anonym píše:
Neděle 24.04.2011 17:30
PS: to darilo som myslel, získať kšef, za málo muziky veľké zisky ;)
Anonym píše:
Pondělí 09.05.2011 09:07
ty si Brojo, či kto :-) ?
Anonym píše:
Pondělí 09.05.2011 17:22
Píšeš, že nebyť deformácií smeru, hzds, sns, tak by sa žilo lepšie. Milujem takéto reči! Čo život na Slovensku sa začal ich vládnutím? Čo takto zarátať všetky deformácie všetkých doterajších vlád?!
Anonym píše:
Sobota 23.04.2011 23:36
Existuje množstvo nespravodlivých súdnych rozhodnutí, ktoré znásilňujú právo alebo využívajú jeho formalistické možnosti. Na verejných diskusiách zaznievajú svedectvá, ktoré opisujú rozsiahlu korupciu a jej konkrétne metódy. Zahraniční investori i reprezentanti otvorene hovoria o tom, že na slovenských súdoch sa na zákonnosť, spravodlivosť a vymožiteľnosť práva spoľahnúť nedá.

Žiaľ, sudcovia na Slovensku rozhodujú podľa toho, kto dá viac.
Potom sú aj rozhodnutia súdov na Slovensku priam nepochopiteľné.
Právo a spravodlivosť neznámi to pojem pre Slovenské súdnictvo.
Súdna moc na Slovensku, to je dobre fungujúce............!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonym píše:
Neděle 24.04.2011 22:15
Len potvrdím, vždy ide o to koľko som ochotný za ktorú vec dať a komu alebo či ide o prípad s politickým pozadím, tam je to potom aj zadarmo, pre istú partiu.

Bežné sú tieto vety:
1. Aby sa na to pozreli chlapci profesionálne, potrebujú navyše motiváciu, koľko do toho viete dať vy ?

2. Kto je za ním, ak sú to XY tak to radi poriešime, ale musíme to vedieť na isto, aby sme nepichli do zlého hniezda.

asi tak...
Anonym píše:
Úterý 26.04.2011 07:22
Pokiaľ nebudú primátori, politici a vedúci pracovníci trestnoprávne zodpovední za svoje rozhodnutia, tak tu nebude poriadok vôbec a trestať sa budú len obyčajný ľudia
Anonym píše:
Neděle 01.05.2011 10:32
Pokiaľ budú ľudia taká " chytrí " ako doposiaľ a volia si teda takých zástupcov akých za polsledných 22 rokov máme, tak nech sú trestaní aj naďalej - ale hlavne za svoju hlúposť!!
Anonym píše:
Úterý 03.05.2011 06:58
Pokial slovenský kmeň českého národa dorastie na úroveň Čechov v stredoveku to ešte potrvá. Tí neváhali a predajnú a skorumpovanú čvargu vyhádzali z okien bez dlhých debát. Vy tu zatial na Slovensku riešite vzhľad chruňov v parlamente a ich sexi vzhľad. Podobne u parlamentných štetiek vás hlavne zaujíma, ktorá je väčšia kočka. Aj o tom je mentálna úroveň národa. Dokedy nedorastiete intelektuálne tak budete len ohrýzať kosti z hostiny zberby, ktorá vám vládne.
Anonym píše:
Středa 04.05.2011 22:39
Neviem asi si si to nevšimol, ale zopar členov slovenskeho kmeňa položilo za čisté súdnictvo svoje životy a mnohi čo usilujú o obrodu tohoto národa nesedia pred TV, ale riskuju napriek tomu svoje životy dalej.
Anonym píše:
Pátek 06.05.2011 23:58
Súdna moc dostala do rúk také privilégiá, na aké nedorastie ani za 50 rokov. Ale to je v tejto krajine, kde minimálne 50% populácie vo funkciách má titul JUDr. úplne očakávateľné. Právnici doviedli a vedú tento štát k úplnému ekonomickému a morálnemu kolapsu. A čo je najhoršie, tento stav im bude plne vyhovovať a budú z neho ťažiť ešte viac ako doteraz. V jednom americkom filme bola taká milá otázka: čo je to tisíc právnikov prikovaných na dne morskom? .......: Dobrý začiatok.
Anonym píše:
Pondělí 09.05.2011 17:30
Tak pozor, starí Slováci mali svoj štátny útvar už vtedy, keď Česi behali ešte len po konároch.Politika na Slovensku síce nie je bohviečo, ale ani tá česká sa nedá dávať za vzor. To mám rád, keď sa hrniec vysmieva kastrólu. Aspoňže má Česko o jeden problém menej ako my. Neuznalo menšiny a tak nemá vo vláde ´Maďarov a za chrbtom slintajúceho Orbána ako my.
Anonym píše:
Neděle 15.05.2011 12:13
Ale zas nemáme prezidenta, čo berie perá na tlačovkách.
Žaby, bol až tak chudobný????
Anonym píše:
Sobota 28.05.2011 22:53
Odborníci na verejných fórach otvorene priznávajú, že Slovensko odovzdalo nezávislosť sudcom priskoro a veľmi naivne. Inde súdnictvo najprv očistili a samosprávu doteraz na súdy nepreniesli úplne.

Bude Slovensko skutočne niekedy aj " Právnym štátom"?

Tie pochybenia súdnej moci na Slovensku sú fatálne.


« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359