Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Kapacita plánovaného zberného dvora vysoko prevyšuje potreby Považskej Bystrice a okolia

Kapacita plánovaného zberného dvora vysoko prevyšuje potreby Považskej Bystrice a okolia

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 10.05.2009 13:46
[2009-04-27] Pred pár dňami sme zverejnili dokument, ktorý nám zaslala neznáma osoba. Bol to projekt s názvom Centrálny zberný dvor Považská Bystrica. Poslal som tento dokument priateľovi, ktorý sa profesionálne venuje problematike odpadov, aby posúdil, či skutočne ide o zberný dvor pre potreby Považskej Bystrice a okolia. Uvádzané kapacity zariadenia sa mi totiž zdali byť veľmi vysoké. Podozrenie sa potvrdilo: plánovaný "zberný dvor" má spracovať približne také množstvo odpadov, ako košická spaľovňa, ktorá likviduje odpad vyprodukovaný 240 000 obyvateľmi, čo je štvornásobok obyvateľstva celého považskobystrického okresu.
Kapacita plánovaného zberného dvora vysoko prevyšuje potreby Považskej Bystrice a okolia

Spaľovňa komunálneho odpadu v Košiciach, rok 1990. Zdroj: www.hpke.sk. Kliknutím zväčšíte.

Informácie a skúsenosti z praxe porovnané s projektovým zámerom Zberného dvora (ZD) v Považskej Bystrici vyvolávajú obavy, že nejde o pôvodný zámer ale o skrytý projekt pre omnoho väčšiu, zatiaľ neznámu technológiu pre úpravu, alebo znehodnocovania alebo zneškodňovanie odpadov. Možno o spaľovňu, ale môže ísť aj o prekládkovú stanicu pre odpady – čo by nebolo zlé, až na to podvádzanie s tvrdením o Zbernom dvore.


Uvádzam vecné argumenty:


  1. Extrémna predimenzovanosť:


A) Reálne možno očakávať že občania (pre ktorých hlavne sa ZD budujú) a podnikatelia na zberný dvor regionálneho významu vyvezú cca 1000 – 2000 ton ročne. V pripojenom súbore posielam prezentáciu z web stránky venovanej špeciálne problematike zberných dvorov – v slide č. 20 je údaj o 2 základných typoch zberných dvorov:

  • Záberové územie s počtom obyvateľov cca 25 000 a s predpokladaným množstvom vyseparovaného odpadu cca 1 000 t ročne

  • Záberové územie s počtom obyvateľov cca 43 000 a s predpokladaným množstvom vyseparovaného odpadu cca 1 700 t ročne.

Výrazne väčšie množstvo prinášaných vytriedených druhotných surovín (než cca 2000 t) nenájdeme a to z praktického dôvodu. Nad donáškovú vzdialenosť cca 200 – 300 m sa ochota občanov donášať vytriedené odpady na ZD znižuje a nad cca 3 km je už veľmi malá (v lepšom prípade...). To sú informácie od najväčších odpadových firiem v SR. A tieto údaje porovnajme so zámerom 60 000 – 80 000 ton odpadov ročne...


B) Počet obyvateľov Považskej Bystrice a okolia by sa musel niekoľkonásobne zvýšiť, pretože tak Považská Bystrica ani s okolitými obcami nevyprodukuje dokopy ani celý objem tuhých komunálnych odpadov v takom množstve. V r. 2000 produkovala Považská Bystrica 16 900 ton domového odpadu (viď tabuľka). K tomu je potrebné pripočítať uličné smetie a odpad zo zelene, ako aj stavebné odpady, spolu to je 17 960 ton odpadov. K tomu si pripočítajme isté množstvo stavebného odpadu (neviem sa dopátrať čísla). Akokoľvek, celková produkcia odpadov je menšia než predpokladané množstvo odpadov prúdiacich na projektovaný Zberný dvor. Zdôrazňujem, že hovoríme o produkcii, nie o množstvách, ktoré občania vytriedia a budú ochotní priniesť na zberných dvor (to je v najoptimistickejšej variante cca 10% z celkového množstva odpadov).

Ak to budeme počítať podľa počtu obyvateľov mesta 42 320 (31.12.2004) a vynásobím to oficiálne udaným množstvom TKO na 1 obyvateľa (320 kg podľa PHSR) tak to vychádza na 13 542,4 ton komunálneho odpadu ročne. Ak pôjdeme do extrému a zabudneme na to, že občania i firmy sú ochotné donášať odpady na zberné dvory iba do istej vzdialenosti a do zvozovej oblasti pripočítame bez výnimky aj celý okres Púchov (a vynásobíme počet obyvateľov 320 kg TKO) vyjde nám ďalších 6144 kg všetkých TKO. Aj pri tejto už nereálne optimistickej variante je celá produkcia TKO 19686 ton odpadov ročne, plus isté množstvo stavebných odpadov. Opakujem, už tieto čísla sú nereálne prehnané, reálna zvozová oblasť bude nižšia. Občania už len kvôli prostriedkom vynakladaným na dopravu (pohonné hmoty), čas a pohodlie nebudú ochotní donášať odpady na veľké vzdialenosti, všade je prax takáto. Ale aj keby, tak 10% z  niečo vyše 20 000 ton je cca 2000 ton (teda údajov ktorý je maximálnym údajom uvádzaným odpadovými firmami pre 1 zberný dvor / rok). A nie 60000 – 80000 ton ročne.

Pre porovnanie, košická spaľovňa odpadov (v zásade s monopolným postavením v Košiciach), meste s 240 000 obyvateľmi, prijala a spálila v r. 2000 – 63 202 ton odpadov, v roku 2006 – 58 524 ton odpadov. Ani monopolná, veľkokapacitná spaľovňa odpadov v 240 000 meste nedokáže na trhu nájsť také objemy odpadov aké plánuje investor pre „Zberný dvor“ (tie sú dlhodobo plánované pre každé 1 sídlisko v Košiciach, v Trnave je ich cca 7).


Tab. I.8.2.1-1 Prehľad produkcie komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica
v roku 2000 (t)

Rok
Celkom

Domový
odpad

Odpad zo
septikov a žúmp

Kaly z ČOV

Uličné

smeti

Odpad zo zelene

2000
29.260
16.900
10.000
1.300
700
360

Zdroj: MsÚ Považská BystricaPri vyššie uvedených úvahách je však potrebné zreálniť očakávania. Otázkou je, ktoré druhy odpadov budú mať občania a podnikatelia záujem na zberný dvor nosiť. Odpady z obalov (cca 1/3 váhy TKO) sú riešené cez mechovo-kontajnerový triedený zber odpadov, elektroodpad sa zbiera v predajniach – výmena starého za nový, prípadne aj bezplatné odovzdanie, ako ja kampaňovými zbermi, odpadové oleje sa vymieňajú v autoopravovniach ktoré majú vlastné cesty odovzdávania, tieto druhy odpadov tam prinesie minimum občanov. Reálne možno očakávať záujem v zásade o odovzdávanie stavebného odpadu, starého nábytku (ide však o malé množstvá), tabuľové sklo a pod.
  1. Počet vozidiel / deň si odporuje s plánovaným množstvom prijímaných odpadov:

Investor tvrdí že Zberný dvor bude prijímať 60 000 – 80 000 to odpadov ročne, a zároveň tvrdí že počet prichádzajúcich vozidiel bude 50 denne. Priemerný údaj o množstve odpadov: 70 000 ton. Počet pracovných dní: 250. Občania (hlavne) a podnikatelia by museli prinášať denne na zberný dvor 280 ton odpadov (!). Tie ak vydelíme 50 vozidlami, v ktorých by väčšinu mali tvoriť občania (pre ktorých sa budujú Zberné dvory predovšetkým), tak nám vychádza že priemerne by malo každé vozidlo priniesť 5,6 tony druhotných surovín!


V skutočnosti odborné odhady predstaviteľov veľkých spoločností nakladajúcich s odpadmi hovoria o priemernej váhe 1 auta prichádzajúceho na zberný dvor cca 100 kg.  1. Nereálne vysoké náklady. Reálne sa náklady na vybudovanie najväčších zberných dvorov pohybujú do 50 miliónov Sk, náklady vo výške 151 miliónov Sk už postačujú na vybudovanie skládky odpadov, prekládkovej stanice alebo na predprípravu miesta na vybudovanie iných, ďalších technológií nakladania s odpadmi.


  1. Rozloha zberných dvorov sa pohybuje zväčša niečo nad 1500 m2, ale túto rozlohu neprekračujú ZD nijako radikálne. Napríklad projekt zberného dvora v obci Rovinka (1837 obyvateľov) počíta s rozlohou 1800 m2 a nákladmi 3 185 880 Sk (105 752 eur). Rozloha 2 ha už postačuje na vybudovanie priemernej skládky odpadov (napr. skládka komunálneho odpadu v Lukavici má rozlohu 2,5 ha, skládka v Dubovej má rozlohu 3,2 ha).Potiaľ stanovisko odborníka na odpady.
Túto informáciu súčasne zasielam členom mestskej komisie pre výstavbu, dopravu a životné prostredie. Očakávam, že v najbližších dňoch sa zodpovední vyjadria, či je Zámer oficiálne podporovaný Mestom Považská Bystrica, alebo ide len o nejaký pracovný dokument.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.04.2009 17:40

Ale moc by som sa nečudoval, keby sa z toho časom nevynoril HaStando...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.04.2009 19:35

no necuduj sa ,on uz nad tym trci, co je vsak horsie ,Stankove ambicie siahaju daleko za peniaze co spapa sud s chudovskym a aj za prehnane projekty ,ktore uz aj tym menej chapavym udieraju do oci . tento clovek uz od zaciatku vedel, ze bude pri koryte iba jedno funkcne obdobie ,preto to slabe maskovanie tych zlodejin co sa tu deju , nieje kedy maskovat ked je malo casu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 29.04.2009 21:47

co na nas tato komunisticko estebacka cvarga este chysta Laco a spol povbyt rozkradol a Hasto a spol nas zase zamoria

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.04.2009 19:29

poprosil by som link na tú prezentáciu, alebo web. čisto pre moju zaujímavosť ďakujem

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.04.2009 19:33

nabudúce ak vám niekto pošle list,že Obama bude nový primátor,prebehne podobná analýza?Stačí si skočiť za ťuťkom Petríkom a on to vybalí.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.04.2009 19:49

hľadaj za tým R....N a G....E

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.04.2009 22:11

asi som blbý, tak ešte niečo doplň :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.04.2009 22:17

To je predsa ľahké - Raven (Harvánek) a GGE (Kmotrík). Akurát neviem, čo s tým má Harvánek, to by mohol dobre informovaný diskutér naznačiť.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 27.04.2009 20:20
Doplnil som linku do textu aj do Súvislostí. Vďaka za upozornenie.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.04.2009 22:20

Ak má mať ten zámer čokoľvek spoločné s košickou spaľovňou, tak zachráň sa kto môžeš:

"Každý druhý človek žijúci blízko košickej spaľovne komunálneho odpadu je ohrozený ťažkými kovmi. Rizikové je najmä bývanie v obciach Valaliky, Geča, Kokšov Bakša a mestskej časti Košice – Krásna. V krvi, vlasoch a moči obyvateľov týchto obcí namerali hygienici vyššie hodnoty antimónu, kadmia, arzénu a olova. Všetko sú to ťažké kovy, z ktorých najmä arzén hrozí rakovinou."

http://www.plus1den.sk/2007/11/09/zdravie/8-najhorsich-miest-na-zivot.html

Forest
Forest píše:
Středa 29.04.2009 11:46

pekne sa tu zahrabávame pod zem, len čo je pravda.

Najprv nám tu nakydajú do hlavy aké je nevýhodné byť vykurovaný plynom, Potom si schválime dovoz uhoľného prachu ako hlavné vykurovadlo mesta z ostravy, prvá rana do hlavy, Potom si odsúhlasíme zrušenie plynových kotolní, veď načo mať pomerne čisté teplo .. bude mať uhlie, budeme mať spaľovňu.. fajn tú bolo potreba.. ale to by nebola bystrica aby z toho hneď nespravili takéto dačo..

Ja neviem kde má toto mesto rozum... To, že tu ľudia serú na niektorú kultúrne podujatia /nemyslím folklór/ som si už zvykol, že okrem ohovárania a kydania v anonimite nie sme schopní sa zorganizovať na čosi poriadne a zmysluplné som si tiež už zvykol, ale že budeme ľahostajní ešte aj k zdraviu vlastnému a svojich detí.. tým, že necháme tu pár zbohatlíkov, ktorí tu ani nebývajú postaviť tu spaľovňu, ktorá nám tu lesy vykynoží skôr než ich stihnú chronický darebáci a lúpežníci na traktoroch vyrúbať, to že obyvateľom nezáleží na tom čo budú dýchať a hlavne čo budú ich deti dýchať,.. na to si akosi zvyknúť nemôžem.

Možno som ovplyvnený tým, že som bol v Žiari n. Hronom, Možno tým, že som videl na vlastné oči aký sajrat dokáže porobiť trojuholník smrti na východe - Strážske Michalovce a spol... a tiež aj Košická spaľovňa.. možno je to tým, že som to videl a ostatní sú k tomu ľahostajní, lebo si to možno ani nevedia predstaviť, čo to znamená mať dieťa s Arzénom či inými nežiadúcimi prvkami v krvi... možno si niektorí ešte nevedia predstaviť, čo je to ísť na pohreb 7 ročnej dcére alebo synovi, ktorá mala rakovinu zo záhadných príčin veľmi spoločných s výskytom podobných fabrík v okolí... možno si to všimneme o 5 možno o 10 rokov, ale , a to vás nechcem strašiť, potom to bude taká rana, že sa z toho nespamatá každý.. len tak.. a kmotrík s ostatnými.. si budú veselo odfukovať kdesi v prímorských letoviskách.. prípadne fandiť Slovanu či ostatným klubom ktoré má..

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 29.04.2009 21:41

ale veď nebuď ľahostajný. Približne raz za mesiac býva ms. zastupiteľstvo. Príď a spýtaj sa Starého uja a kol. ako to myslia s tou spalovňou...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 29.04.2009 22:46
Dnes sa už o vec intenzívne zaujímali televízie (regionálni redaktori TA3, Markízy).

Nejaký výstup som zatiaľ nevidel.

Z mesta prišli s nejakými vyjadreniami o separovanom zbere... mal som z toho dojem, akoby si ten projekt niekto len tak z dlhej chvíle...
Včasný prístup k informáciám je základ :-)
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 30.04.2009 14:01

hovorí sa, "ak nejde o život ide o h...", ale v tomto prípade skutočne ide oživot, hlavne tých čo ho ešte len majú pred sebou a tak by sme sa mali naozaj prebudit...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 01.05.2009 12:19
Nemáte niekto trochu času? Pomohlo by keby niekto presne identifikoval tie parcely, pomocou máp z katasterportála.
Tu je návod:
http://katasternehnutelnosti.sk/272-katastralna-mapa-na-internete/

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 30.04.2009 19:05

Bohužiaľ kolega, budeš ma musieť dajak zastúpiť, od pondelka až do štvrtka večera som mimo mesto

« listopad 2021 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359