Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Organizácia Hnutí DUHA upozorňuje, že Mestské lesy Považská Bystrica sa pokúšajú vybudovať "cestu pre politikov a poľovníkov".

Organizácia Hnutí DUHA upozorňuje, že Mestské lesy Považská Bystrica sa pokúšajú vybudovať "cestu pre politikov a poľovníkov".

Autor: redakcia Poslední změna: Sobota 08.03.2014 18:59
[2014-03-08] Přírodu Javorníků na česko-slovenském pomezí může poškodit nová silnice, která má propojovat Povážský a Valašský region přes hřeben Javorníků v části Portáš-Kohútka. O silnici přes své pozemky usiluje vlastník lesů na slovenské straně Mestské lesy Považská Bystrica, s. r. o. /.../ Kromě frází o zlepšení dopravní dostupnosti dokumentace překvapivě uvádí, že na nově budované silnici bude zakázán vjezd všem motorovým vozidlům. Novou silnici by tak teoreticky mohli využívat jen cyklisté, dřevorubci nebo ti, komu by Trenčianský kraj udělil zvláštní výjimku na vjezd.

Pokiaľ je to možné, prečítajte si správu v pôvodnom kontexte na stránke http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/javornickou-prirodu-muze-ohrozit-nova-silnice/

Javornickou přírodu může ohrozit nová silnice

Komu bude sloužit nová cesta se zákazem vjezdu?

5.3.2014, Hnutí DUHA Olomouc

 Přírodu Javorníků na česko-slovenském pomezí může poškodit nová silnice, která má propojovat Povážský a Valašský region přes hřeben Javorníků v části Portáš-Kohútka. O silnici přes své pozemky usiluje vlastník lesů na slovenské straně Mestské lesy Považská Bystrica, s. r. o. Projekt má přislíbenou dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007–2013. O dotaci ve výší 918 tisíc eur (přes 25 miliónů českých korun) z evropských fondů rozhodli zástupci českého ministerstva pro místní rozvoj a jejich slovenského protějšku [1] a nyní je projekt posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Hnutí DUHA Olomouc o předloženém projektu informoval Trenčianský samosprávný kraj. Celou dokumentaci si může kdokoli z veřejnosti stáhnout a připomínkovat na jeho internetových stránkách.

Turisticka mapa

Silnice pro politiky?

Důvodem budování nové silnice z Horné Marikové přes javornické lesy ležící v Chráněné krajinné oblasti Kysuce mají být podle projektové dokumentace pracovní setkání mezi zástupci Zlínského a Trenčianského kraje, rozvoj blíže nespecifikované přeshraniční infrastruktury, zlepšení dopravního propojení a rozvoj cestovního ruchu.

Přitom propojení mezi údolím Váhu a Vsetínské Bečvy již existuje: v rámci stejného dotačního titulu byla v roce 2010 podpořena oprava silnice z Lazů pod Makytou na Kohútku [2]; která byla dokončena v loňském roce; cesta z Kohútky do Nového Hrozenkova byla postavena již v roce 1999. Nejkratší spojnice mezi Trenčínem a Zlínem navíc nevede přes Kohútku, ale přes Starý Hrozenkov (vzdálenost 67 km). Trasa po stávajících veřejných komunikacích přes Lazy pod Makytou a Kohútku je téměř 2x delší a plánovaná trasa přes Hornou Marikovou by byla dokonce delší ještě více.

Zlin-trencin

Opravdu zákaz vjezdu?

Kromě frází o zlepšení dopravní dostupnosti dokumentace překvapivě uvádí, že na nově budované silnici bude zakázán vjezd všem motorovým vozidlům. Novou silnici by tak teoreticky mohli využívat jen cyklisté, dřevorubci nebo ti, komu by Trenčianský kraj udělil zvláštní výjimku na vjezd. Pro pěší turisty by nová asfaltová cesta žádným přínosem nebyla, protože plánovaná silnice vede v trase stávající lesní pěšiny.

Lesni pesina

Žádná analýza potřebnosti další nové silnice v Javorníkách nebyla provedena a Hnutí DUHA se domnívá, že zástupci českých a slovenských ministerstev zde mrhají prostředky z evropských fondů na nesmyslný projekt, který povede k poškozování hodnoty zachovalých lesů a k jejich fragmentaci. Na cestovní ruch a turistickou atraktivitu regionu tak bude mít tento záměr spíše opačný efekt. Pikantní je, že studie v části, kde obhajuje ekonomickou návratnost stavby, vychází z předpokladu, že po silnici se zákazem vjezdu projede v obou směrech 40 vozidel za den.

Nepřiznaný rys

Jak prokázal monitoring Hnutí DUHA Olomouc a jím organizovaných Vlčích hlídek, území na slovenské straně Javorníků patří mezi klíčové oblasti výskytu velkých šelem, zejména rysa ostrovida, pro nějž je další fragmentace území riziková. Hnutí DUHA výsledky desetiletého monitoringu nedávno publikovalo v recenzovaném časopise Acta musei Beskidensis. Ačkoliv monitoring probíhá na celém území CHKO Beskydy a v navazující oblasti na Slovensku, v okruhu 4 kilometrů od trasy plánované komunikace existuje jen za posledních 5 let 146 nálezů doložených pobytových znaků rysa a 95 snímků nebo videí z fotopastí. Dobrovolníci a zaměstnanci zdokumentovali také několik případů, kdy stopní dráhy rysa přímo křížily trasu plánované silnice.

Investorem předložené hodnocení vlivu na životní prostředí, jehož zpracovatelem je občanské sdružení Veduta, však pravidelný výskyt rysa v lokalitě v současnosti prakticky popírá, evidentně však bez provedení důkladného terénního monitoringu po potřebnou dobu (posudek vznikl během čtyř měsíců). Autor hodnocení RNDr. Michal Klaučo doslova uvádí, že „nejbližší záznam o pobytových známkách rysa v ČR pochází z roku 2005 ve vzdálenosti asi 400 metrů od plánované komunikace a další hojnější nálezy se nacházejí ve vzdálenosti 4 km a více. (…) Koncentrace nálezů pobytových znaků druhu v okruhu 5 km od záměru je tedy velmi nízká.“ [3]

Velké šelmy se mohou v průběhu jednoho dne přesunout na vzdálenost několika kilometrů až nižších desítek kilometrů, neboť velikost jejich domovských okrsků se pohybuje v řádech stovek kilometrů čtverečních. Nová silnice protínající horský masiv od údolí po hřeben bude pro pohyb těchto vzácných zvířat vedle stávajících komunikací a lyžařských areálů další překážkou.

Podle Hnutí DUHA nová asfaltová silnice přiláká také další nelegální motoristy, kteří po lesních cestách v širším okolí bez povolení jezdí už dnes. Zpevňování povrchů také zrychluje odtok vody z krajiny a zvyšuje tak riziko bleskových povodní, které by neporušené lesy naopak mohly pomoci utlumit.

 Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Budovat z veřejných peněz novou silnici se zákazem vjezdu a současně ji obhajovat potřebou rozvoje dopravní infrastruktury je absurdním příkladem pokusu českých a slovenských úřadů o zneužití evropských dotací. Zpracovatel hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, vysokoškolský pedagog Dr. Klaučo, by své dílo nejspíš neobhájil ani jako bakalářkou práci. Bez znalosti místní situace nedokázal ani správně interpretovat dostupné literární zdroje o výskytu rysa ostrovida.

Předložená dokumentace, jejíž vypracování Hnutí DUHA v minulém roce požadovalo, však trpí i dalšími vážnými rozpory. Budování nových silnic na pomezí chráněných krajinných oblastí Kysuce a Beskydy není slučitelné s principem trvale udržitelného rozvoje území. Místní obyvatelé a turisté se nyní mohou v rámci procesu EIA vyjádřit, zda v Javorníkách chtějí relaxovat raději výlety po lese nebo po asfaltové silnici. Písemné stanovisko je možné podat do konce tohoto týdne k Okresnému úradu Trenčín (Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín, možno i elektronicky na peter.janik@tn.ouzp.sk), který bude následně rozhodovat o povolení stavby.“

 

Základní informace o nové silnici:

Délka: 1,9 km

Šířka: 3,0 m + 2 krajnice 0,5 m

Povrch: penetrační makadam (hrubé kamenivo prolité asfaltem)

Trasa: Horná Mariková – hranice ČR/SR (hotel Portáš)

Předpokládané náklady na výstavbu : 316 323 € ( ~8,9 mil. Kč)

 

 

Poznámky:

 [1] O podpoře projektu „Cezhraničné dopravné prepojenie Považsko – Valašského regiónu„ bylo rozhodnuto na 8. Zasedání společného monitorovacího výboru 18. 6.2013 ve Velehradě. Více informací zde a zde

[2] Projekt “Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)– Javorníky (ČR), viz http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=116&page=18

[3] Blíže například na str. 16 Posouzení záměru na území Natura 2000


Kontakt:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc: miroslav.kutal@hnutiduha.cz, 728 832 889

Miroslav
Miroslav píše:
Úterý 11.03.2014 21:40
Nesúhlasím s tým, aby sa do vecí o ktorých má a môže rozhodovať slovenský úrad, mimo iné existuje v tejto veci i súhlas českého ministerstva vnútra, navážala organizácia typu Hnutie Duha. Vy tomu rozumiete? Alebo potrebujete nejaké výpalné? My naopak by sme tú cestu chceli. My sme Vám nedávali námietky keď sa budovala Kohútka, my sme Vám nedávali námietky, keď ste robili cestu z N.Hrozenkova. Fandili sme Vám, lebo Vás máme radi. Urobte si tam poriadok!
jozef
jozef píše:
Středa 12.03.2014 21:42
Miroslav, ty hovoríš že Hnutí Duha do toho nemá čo hovoriť Ale kto ste "vy", keď píšeš, že "My naopak by sme tú cestu chceli."?
Lebo keď je tam pár sto metrov odtiaľ existujúca cesta, kto potrebuje druhú? Ten čo ju bude stavať,
Pavel Jaros
Pavel Jaros píše:
Středa 12.03.2014 18:51
Znam dobre tu cast Javorniku,jezdil jsem tam jako maly chlapec se svym otcem a tehdy jeste s turistickym odilem Zlin.Byla tam panenska priroda,zadne chaty,krome hotelu Portas a chaty Kohutka.Pak tam na slovenske strane [moravska cast to nedovolila]zacaly vyrustat chaty nektere na cerno z podplacenim uredniku v Pov. Bystrici a dokonce nekteri chatari posunuli hranecniky na moravskou stranu,aby stala chata na Slovensku.Nechapu chranena bezkydska oblast a nekdo to nerespektuje.
Pavel Jaros
Pavel Jaros píše:
Středa 12.03.2014 18:54
Miroslave..Kohutka se nebudovala,ta tam stoji snad 100 let.Ta se jen opravovala,jinak by spadla.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.03.2014 15:19
Myslím, že keby tam bolo spjenie z Maríkovej, tak by tam určite stúpla aj návštevnosť zo Slovenskej strany, lebo cez Lazy je to veľká okľuka pre Bystričanov!
Miroslav
Miroslav píše:
Sobota 15.03.2014 21:02
Máme Vás radi, bývame tu a preto tú cestu chceme. Tá cesta nám pomôže, pomôže Marikovskej doline, býva tam spádove cca 6000 ľudí Cesta pár metrov vedľa vedie z doliny od Púchova cez Obec Lazy p. Makytou a je to prístup do rekreačného strediska Kohútka. Že Kohútka existuje
100 rokov nerozporujem, myslí si ale, že nikdy nezaznel so slovenskej strany hlas proti budovaniu tohto strediska, určite nie ani v poslednom období kedy sa tam preinvestovala značná finančná čiastka. Máme radosť z toho, že to na Kohútke funguje a svojim známym i z ďalekého sveta, keď prídu na návštevu radi a s hrdosťou tento kus nášho kraja ukazujeme. Dopravné prepojenie je dobrá myšlienka.
Miroslav
Miroslav píše:
Sobota 15.03.2014 21:12
Ešte k chatám, treba sa pozrieť, aké prevaha ŠPZ tam prevažne parkujú, možno sú to majitelia. Z Marikovskej doliny vedie k chate Portáš viac prístupov, je tam i lesná cesta totálne rozbitá po ťažbe dreva, prakticky je neschodná. Vznikajú nové tzv "sloní stezky" voľne po lese, ako sa komu páči. Po tejto ceste v prípade dažďa tečie kvantum vody, ktorá strháva zeminu a spôsobuje veľkú eróziu. Spevnenie a upravenie cesty pomôže i prírode.
Pedro
Pedro píše:
Úterý 25.03.2014 15:28
Ide o zivotne prostredie a hranicnu oblast medzi SR/CR, nascastie kazda dotknuta organizacia ci v SR, alebo v CR ktora sa prihlasila do konania, ma pravo vyjadrit sa k danemu projektu. Cesta ma sluzit len pre prejazd aut majitelov a uzivatelov okolitych pozemkov, pripadne pre bezpecnostne a zdravotnicke zlozky, v ziadnom pripade nie pre 6000 obyvatelov H.marikovej. Ano, cesta ktora tam momentalne je, je rozbita, treba vsak napisat ze po lesnej technike, cize po lesnom hospodareni. Z lesneho zakona vyplyva povinnost majitela ci obhospodarovatela udrziavat cestu v dobrom stave. Cize tuto povinnost si ten, kto okolite lesy rube a predava drevo zjavne neplni. Dany projekt ma byt financovany z fondov EU. Pytam sa, preco by sme sa mali zucastnovat my, vsetci danovi poplatnici na akoze oprave cesty, ktoru ma udrziavat majitel a obhospodarovatel okolitych lesov? Cesta konci na hranici s CR kde realne plati zakaz vjazdu motorovym vozidlam (okrem vynimiek-zasobovanie, chatary,...),cize v ziadnom pripade nejde o "cezhranicne dopravne prepojenie". A co sa tyka nasich uradov, tie su politicky i mocensky servilne a kazdy uradnik pise nie to co ma, ale to co musi, vsak kto by chcel prist o pracu, taka je realita. Preto patri vdaka takym organizaciam, ako je aj Hnuti DUHA, poukazu na chyby,veci nazvu pravim menom bez strachu, ktory tento chory system siri v spolocnosti.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359