Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Historik Karol Janas reaguje na obvinenia Petra Smreka a kritiku historičky Anny Jurovej

Historik Karol Janas reaguje na obvinenia Petra Smreka a kritiku historičky Anny Jurovej

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 28.08.2012 09:40
Kategorie: ,
[2012-08-28] Bez redakčných zásahov uverejňujeme celý text reakcie Karola Janasa, ktorú sme dostali do redakčnej pošty pred niekoľkými minútami.
Historik Karol Janas reaguje na obvinenia Petra Smreka a kritiku historičky Anny Jurovej

Obálka knihy Karola Janasa, vydanej Ústavom pamäti národa.

Vážený pán Smatana, nikdy som si nemyslel, že budem komunikovať s Vašim portálom a je to aj naposledy, čo sa k informáciám z neho vyjadrujem. Keďže však ide o útok na moju odbornú a nie politickú prácu reagujem na Váš mail, v ktorom ste ma požiadali o vyjadrenie. Najmä ak je vyvrátenie týchto smiešnych obvinení jednoduché a nerobí mi žiadnu námahu. Od oznámenia mojej kandidatúry do správnej rady ÚPN stranou SMER-SD som očakával nejaký podpásový útok a nesklamal som sa. V prvom rade žiaden historik Peter Smrek neexistuje. V historickej obci takýto človek nepôsobí a nie je mi známa ani jedna jeho relevantná práca. Ak sa aj niečomu venuje isto nie obdobiu rokov 1939-1945, kde sa snaží spochybniť niečo, čomu nerozumie. Mňa osobne mrzí recenzia p. Jurovej, ale o jej „etickej úrovni“ svedčí to, že ju uverejnila v internetovom časopise a dva roky mi o nej nedala vedieť. Dozvedel som sa o nej od Vás. Je to nekorektné, lebo ja nemôžem čítať všetky internetové články a vďaka tomu som nedostal možnosť včas reagovať a niektoré jej doslova absurdné názory vyvrátiť. V prípade takej závažnej recenzie je minimálne slušné oboznámiť s ňou autora recenzovanej publikácie, čo však A. Jurová nejako zabudla. Mrzí ma to o to viac, že som s ňou nemal nikdy žiaden osobný spor. Vedieme len odborný spor o to, ako interpretovať perzekúcie Rómov, ktorí sa presúvali cez Slovensko počas druhej svetovej vojny a boli tvrdým spôsobom prenasledovaní režimom slovenského štátu. Ja sa pridržiavam interpretácie dobových vyhlášok ministerstva vnútra a nazývam ich kočovní, presne podľa dobovej tlače. Dr. Jurová (a nielen ona) našla pre nich a roky to tvrdí termín polousadlí. Je to ale čisto odborný spor (o tom ako interpretovať dobové dokumenty) a je pre mňa nepochopiteľné, že sa p. Jurová znížila k takému útoku, ktorý nie je založený na znalosti reálií a ani archívnych dokumentov. Rád by som pripomenul, že p. Jurová je kvalitná odborníčka, no venuje sa  povojnovým udalostiam na Slovensku a o slovenskom štáte a rokoch 1939-1945 nikdy nič zásadné nenapísala. Moju publikáciu naopak recenzovali poprední slovenskí odborníci na obdobie slovenského štátu doc. Tišliar, doc. Mičko a doc. Pekár. Navyše je práca (a je to v nej uvedené) súhrnom štúdií, ktoré boli posudzované, recenzované a vyšli v renomovaných zborníkoch na Slovensku a v Čechách. Všetky štúdie sú bohato citované v oboch krajinách. Pripomínam, že bez akýchkoľvek výhrad. V dvoch svojich štúdiách ich takmer všetky citoval aj nestor, a predo mnou jediný autor, ktorý sa perzekúciám Rómov v Československu venoval prof. Ctibor Nečas z Masarykovej univerzity v Brne. A podotýkam, že taktiež bez vážnejších kritických výhrad. Čo sa týka mojej „podľa A. Jurovej chybnej koncepcie“, je to momentálne jediná ucelená koncepcia zaoberajúca sa perzekúciou Rómov na Slovensku. Netvrdím, že je najlepšia a dokonalá, ale predstavil som ju v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela za prítomnosti odborníkov na obdobie rokov 1939-1945 ako prof. Fremal, prof. Varínsky, prof. Mešťan, prof. Šutaj, prof. Letz, doc. Pešek, doc. Tišliar, doc. Pekár, doc. Šmigeľ, doc. Mičko a doc. Hetényi. Bola prijatá bez akýchkoľvek výhrad. Podobne som ju predstavil na prednáške v slovenskom zastúpení Rady Európy za prítomnosti odborníkov na holokaust ako dr. Kamenec a dr. Hradská a na prednáške v Múzeu romské kultury v Brne za prítomnosti českých odborníkov a ani tam nebola spochybnená. Jediný, kto ju spochybnil je až dodnes dr. Jurová, ktorá sa danému obdobiu nikdy profesionálne nevenovala. A čo sa týka obvinení z nekorektného citovania, opäť jednoduchá odpoveď. Všetky materiály, ktoré sa nachádzali v Archíve podniku ZŤS v Dubnici nad Váhom, som objavil ja. Bol som tam jediný historik za posledné desaťročia. Podarilo sa mi vďaka tomu identifikovať povraždených Rómov z masového hrobu v dubnickom Údolí, na ktorú už historická obec dávno rezignovala. Verím, že to umožní pozostalým požiadať o odškodnenie. Keby si A. Jurová zistila, a skôr ako niečo napíše aspoň zatelefonovala do Dubnice, zistila by, že Archív v Dubnici bol po konkurze firmy ZŤS zlikvidovaný a už neexistuje. Preto sú v súčasnosti fotografie už len v mojom osobnom archíve a ak ich tak uvádzam, tak len preto, aby prípadní bádatelia vedeli, kde sa momentálne nachádzajú a koho o ne požiadať. A za posledné roky som ich venoval bezplatne každému bádateľovi a inštitúcii, ktorá o ne požiadala. Takže každý, kto ich dnes uverejní, ich má odo mňa. Ak by si A. Jurová pozorne prečítala text knihy (čo asi neurobila) zistila by, že v texte, keď z nich citujem, ich poctivo uvádzam ako dokumenty z Archívu ZŤS. Ako osobný archív uvádzam len uverejnené xerokópie. Aj v zborníku Nepriznaný holokaust Rómov som ich uverejnil ja a keďže vtedy ešte exitovalo torzo archívu ZŤS, tak som to tak uviedol. Hádam si niekto nemyslí, že som schizofrenik a raz uverejním fotografie tak a potom inak. Jednoducho po zániku archívu ZŤS sa zmenila situácia. O nákrese Zaisťovacieho tábora škoda vôbec hovoriť, lebo ten sa nikdy v Dubnici nenachádzal. Aspoň to si A. Jurová mohla zistiť. Daroval mi ho na vedeckej konferencii „Fenomén holokaustu – ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky“ v roku 2008 rómsky zaistenec, ktorý prežil tábor a sám ho nakreslil. Jeho meno neviem, daroval mi ho po mojej prednáške o perzekúciách Rómov. Zastavil ma cez prestávku s tým, že pozná moje práce o Dubnickom tábore a už dlho mi ho chcel venovať. Nákres mám doma, opatrujem ho ako veľkú vzácnosť a naozaj neviem, ako by som ho mal inak citovať ako osobný archív. Pritom podotýkam, že za viac ako desaťročie svojej bádateľskej práce som nazbieral viac ako tisíc rôznych dokumentov, fotokópií a xerokópií rôznych materiálov. Mnohé sa vôbec nedajú identifikovať, lebo nie sú z archívov ale zo súkromných zbierok a dostal som ich darom počas výskumu, prípadne som ich zakúpil od majiteľov. Dnes sú súčasťou môjho osobného archívu a tak sú aj citované. Vlastním aj všetky Zbierky zákonov od začiatku tridsiatych rokov. Keď z nich prefotím stranu, tak ju taktiež označím za môj osobný archív. Nie je na tom nič neetické. Neetické by bolo, ak by som z nich takto citoval text zákonov a vyhlášok. To však nikdy nerobím. Ak si knihu pozriete a všimnete si poznámky pod čiarou, vždy presne a v súlade so zásadami citovania označujem zdroj zákona vrátane strany, na ktorej sa citovaný text nachádza. Nakoniec odporúčam každému, aby si danú publikáciu prečítal. Sú v nej citované desiatky archívnych dokumentov, ktoré okrem mňa nikto nikdy nevidel.

Úplne nekorektne A. Jurová (a nielen v tomto prípade) mi vo svojej recenzii vkladá do úst to čo som nikdy nenapísal ani nepovedal, ako napríklad to, že všetci Rómovia kočovali. Pozrel som opäť celú knihu a nikde to nie je. Jednoducho si to A. Jurová vymyslela. Rovnako obvinenia, že sa venujem minoritným skupinám, ktoré obchodovali s koňmi a odpadom a nie napríklad rezbárom. Asi si neprečítala názov knihy Perzekúcie Rómov...,. Keby štát perzekvoval rezbárov písal by som o nich, ale keď prenasledoval len tieto skupiny, tak čo som mal robiť?! Rovnako smiešne je obvinenie, že najviac priestoru venujem táborom. Aj prvákovi na histórii je jasné, že ak niečo existuje ako inštitúcia tak sa zachovalo najviac prameňov, a tak sa o tom aj najviac píše. A to by som takto mohol vyvracať každý odstavec v recenzii. A najtrápnejšia je jej predstava, že pomaly celý aparát slovenského štátu nerobil nič iné, len perzekvoval Rómov. Za 70 rokov sa nič nezmenilo. Jednoducho to nikto nechcel robiť, či sa to A. Jurovej páči alebo nie. Rómska otázka bola, podobne ako dnes, každému úradníkovi na obtiaž a keď mohol tak sa jej vyhol. Veď neprinášala nádej na povýšenie ani obohatenie, len nepríjemnú a ťažkú prácu. A ďalej sa dá sa polemizovať aj s jej odbornými názormi, kde vyložene účelovo zavádza. Názor, že cez uzavretú slovenskú hranicu, kde bol za pokus o prechod z Protektorátu trest smrti, mohli voľne chodiť rómski kolotočiari, alebo, že slovenský štát do znepriateleného Maďarska, kde hranice strážili stovky vojakov vytlačil desaťtisíce Rómov a to bez toho, aby sa o tom zachoval čo i len jeden zápis v archívnych prameňoch je úplne úsmevný až trápny. Neviem odpovedať na to útoky, že sa venujem kočovníctvu, ktorého existenciu spomínajú desiatky archívnych dokumentov. Ak píšem o perzekúciách, tak jednoducho ich musím spomínať a ak slovenský štát považoval časť Rómov za kočovníkov, tak si nemôžem vymýšľať iné, podľa nej korektnejšie pojmy. Nakoniec k nemeckej okupačnej moci. Myslím, že už študenti na gymnáziu vedia, že perzekúcie všetkých skupín obyvateľstva (okrem židovského, kde je vina nepochybne od samého začiatku na slovenskej strane) sa zintenzívnili po okupácii Slovenska Nemcami po potlačení SNP. A nemecká okupačná moc iniciovala aj väčšinu najbrutálnejších činov. Nijako to nezbavuje viny ich slovenských prisluhovačov, ale ide o historický fakt. Opäť podotknem, bez ohľadu na to, či sa to A. Jurovej do jej koncepcie hodí alebo nie. A komicky pôsobí, ak ma historička, čo nenapísala ani čiarku o období 1939-1945, obviní z metodologických pochybení a zlej koncepcie práce. Je zaujímavé, že nezaútočila na moju predchádzajúcu knihu o perzekúciách Rómov, lebo toto je len doplnené a dopracované vydanie. Ale tú recenzovali profesori Nečas, Mešťan a Fremal, tak to sa si asi neodvážila.

A dovoľte, aby som sa osobitne vyjadril k obvineniu z plagiátorstva. Plagiátor musí ukradnúť cudziu myšlienku, prípadne cudzí výskum. Keďže som za posledných 15 rokov jediný slovenský historik, ktorý sa venuje perzekúciám Rómov v rokoch 1939-1945 a jediný robím na túto tému primárny archívny výskum, nemám myšlienky ani výskum komu ukradnúť. Leda tak sám sebe. Veď ako jediný aj roky na túto tému publikujem a chodím na vedecké konferencie. Obvinenie z plagiátorstva si nedovolila ani A. Jurová vo svojej recenzii. Veď na celkom 90 stranách textu (ak odpočítame stránky s názvami kapitol, prípadne čisté strany v texte) sa nachádza 394 odkazov na použitú literatúru a archívny materiál. Ak to prerátate na stranu, tak pomaly každý odsek má uvedený zdroj. Ak mi A. Jurová niečo vyčíta, tak, že inak interpretujem už publikované závery iných autorov. Vždy však takéto interpretácie dopĺňam archívnymi zdrojmi, ktoré autori v čase písania svojich prác nepoznali. (Podotýkam, že väčšina prác vyšla ešte v minulom storočí a odvtedy sa sprístupnilo mnoho nových archívnych fondov.) To je podľa mňa ťažiskom vedeckej práce. Prinášať nové informácie, alebo inak interpretovať staré. Na plagiovanie ozaj nie som odkázaný. Moju prácu v oblasti objasňovania rómskeho holokaustu ocenilo ďakovným listom Múzeum holokaustu vo Washingtone, pre úrad českého ombudsmana som k problematike prenasledovania Rómov vypracoval odborné stanovisko, ktoré bolo určené ako podklad k súdnym rokovaniam o odškodňovaní Rómov a som členom odbornej a konzultačnej skupiny prestížneho pražského odborného romologického časopisu Romano džaniben, ktorý publikuje články a štúdie aj s problematikou perzekúcií Rómov za druhej svetovej vojny.

Záverom len jedna poznámka. Nie som prvýkrát terčom nekorektného útoku na stránke PB otvorene. Už v minulosti ma tu podobne obvinili z opísania knihy F. Krištofíka Od Muničky po TJ ZVL v mojej knihe Od Muničky po ZVL. No keď sa porovnali obe knihy bublina rýchlo spľasla, samozrejme bez akéhokoľvek ospravedlnenia. Krištofíkova kniha je o telovýchovnej jednote ZVL a píše o športe, futbale, hokeji a pod. Moja kniha Od Muničky po ZVL je o výstavbe fabriky a o jej výrobných programoch a s Krištofíkovou nemá spoločný ani jeden odstavec. Jediné čo ich spájalo bol podobný názov. Ale na okydanie to poslúžilo. Jednoducho niekto si na základe podobných názvov vykonštruoval nezmyselné závery. Verím, že podobne je to aj v tomto prípade a aj táto bublina zanedlho spľasne. Nakoniec A. Jurová publikovala recenziu pred viac ako dvoma rokmi a niekto ju účelovo vytiahol až dnes, keď som ohlásil kandidatúru do správnej rady Ústavu pamäti národa. Za svoju odbornú činnosť sa nemusím hanbiť. Napísal som viac ako 100 vedeckých a odborných publikácií, z toho 7 vedeckých monografií, na ktoré sú desiatky recenzií a citácií. Jediná negatívna je od dr. Jurovej (pritom opäť podotýkam, že tú istú knihu sú minimálne tri iné pozitívne) ale s tou si naše odborné spory vykonzultujeme na nejakej vedeckej konferencii. A čo sa týka osoby (mne neznámeho) historika Petra Smreka, keďže jeho obvinenia nie sú ničím podložené, sú čisto účelové a poškodzujú moje dobré meno, podám na neho okamžite trestné oznámenie. Verím, že tieto bombastické obvinenia dokáže obhájiť pred na to určenými orgánmi. Samozrejme ak vôbec existuje. Ja sa dokážem kedykoľvek postaviť pred akúkoľvek odbornú kritiku a nemám problém si svoju koncepciu obhájiť na vedeckých konferenciách a seminároch venovaných obdobiu rokov 1939-1945. Je len na škodu, že za posledné roky som na nich nestretol ani dr. A. Jurovú. No ani jej to nevyčítam, lebo sa venuje úplne inému historickému obdobiu.

Karol Janas, 28. 8. 2012

Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 09:44
Janas Janas, len sa chabrete za funkciami a peniazmi, čo keby ste sa radšej staral o mesto. Toľko funkcií a práce nemôže jeden a ani dvaja ľudia nikdy stihnúť, pokiaľ ju majú vykonať kvalitne. Tá bublina ste jedine VY.
Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 11:23
Spýtajte sa ľudí v Podvaží, ktorí stále nemajú pitnú vodu, ako Janas "stíha" riadiť úrad.
Všetko sa vlečie, odkladá, robí sa len politika.
Takže keď chce niekto niečo vážnejšie vybaviť, musí narobiť taký škandál, aby to Janasovi ohrozovalo voličské hlasy.
Robí primátora, popritom šéfa katedry v Trenčíne, prednáša na ďalších univerzitách, stavia chalupu, poslancuje na VÚC a neviem čo ešte, a neváhal by zhrabnúť aj miesto v správnej rade ústavu pamäti národa. Potom šedivie, tučnie, na zamestnancov úradu vrieska a chytá paranoje. Za všetkým vidí sprisahania a preto intriguje. To čo vyvádza na zastupiteľstve je nič proti tomu čo musia trpieť jeho podriadení.
Anonym píše:
Sobota 01.09.2012 20:48
ako moze ten primitiv Letko dostavat zakazky a malovat skoly,asi slubil Janasovi vymalovanie chalupy...
redakcia
redakcia píše:
Úterý 28.08.2012 09:48
Redakčná poznámka k vete K. Janasa "Nie som prvýkrát terčom nekorektného útoku na stránke PB otvorene."

Nepovažujeme uverejnenie textu Petra Smreka na našom portáli za nekorektné, nakoľko bol rozoslaný na desiatky mailových adries - historikov, médií, politických strán. Taktiež bol zverejnený najmenej na jednej webovej stránke skôr, ako na PB.OTVORENE.SK.

Ešte pred uverejnením sme K. Janasovi preposlali celé znenie listu, a jeho reakciu uverejňujeme s maximálnou rýchlosťou. Čím aj on sám získava čas na obranu, kým sa bude o jeho nominácii do ÚPN rozhodovať vo vedení SMER-SD.

Snažili sme sa zachovať najkorektnejšie, ako bolo možné.

Postup zaužívaný v mestom prevádzkovaných alebo financovaných médiách - zamlčanie alebo ututlanie sporu - za korektný naozaj nepovažujem.

Juraj Smatana, redaktor PB.OTVORENE.SK
Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 15:03
Zlaty """""" ADAME """"" p. Janas som zvedavy ,koho prepustite z mestskej policie .Vanecek vysluzily dochodca berie dochodok + plat dalsi 5 s nim .Pred volbami sme mysleli ze PB konecne bude mat poriadneho vodcu ,ale ste nas strasne sklamali. Urad sa rozpada z kazdej strany. Policajti by mali chodit po uliciach a nie sediet a strazit vas zadok .Coho sa bojite??? Na tomto urade nikto nevie co ma robit co ma na starosti komu co patri.Je tu proste bordel Za vsetko mozete VYYYYYYY. Keby ste boli veducim v sukromnej firme uz davno ste vyhodený.
Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 17:27
Mňa by zaujímalo, či svoju obsiahlu reakciu písal v pracovnej dobe a koľko mu to trvalo, kým to zosmoklil.
redakcia
redakcia píše:
Úterý 28.08.2012 19:08
Podľa časov doručenia mailu a odoslania reakcie môžem potvrdiť, že príspevok Karola Janasa bol písaný v noci.

(Teraz zase napíšete, že keď celú noc píše reakcie, nemôže cez deň poriadne riadiť mesto?)
Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 20:19
Nielen píše reakcie, ale aj poslancuje na VUC, akože učí na flaškovej trenčanskej univerzite, robí precedu strany, delegáta na futbale......a mesto má stručne povedané v p...či. Hlavne že hrabe tísíce eúr za hovno.A ešte aj ÚPN, nenažranec jeden.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Úterý 28.08.2012 20:27
Áno, kumulácia mnohých funkcií v rukách jednej osoby nie je správna. Ak pán doc. Janas nie je Boh, čo nie je, nemôže sa zodpovedne a predovšetkým plnohodnotne zaoberať náplňou práce každej pozície, ktorú zastáva. Ak je niekto primátorom mesta, nemal by disponovať nijakou inou funkciou, pretože práca primátora je časovo i obsahovo veľmi náročná. Pán doc. Janas by mal mať úctu a veľký diel zodpovednosti k mestu a jej občanom a rezignovať na všetky ostatné funkcie, ktoré zastáva. Možno až na funkciu predsedu okresnej rady strany Smer - SD.
Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 22:06
Myslím, že pán Janas môže pokojne zastávať aj sto rôznych funkcií, vplyv na jeho prácu v prospech mesta Považská Bystrica to nebude mať žiaden. Ten prospech bol totiž doposiaľ nulový. Nech teda pokojne ˝pracuje˝ aj v ústave, národ si ho aspoň lepšie bude pamätať a všetko mu to raz zráta.
Anonym píše:
Středa 29.08.2012 09:18
Filip čo si sa zbláznil, ako by sa mohol vzdať doc. PhDr. PaeDr.primátor mesta Považská Bystrica,PhD. všetkých ostatných funkcii, veď z každej idú love a on chce dokázať svojmu najvyššiemu, že aj on dokáže zarobiť vlastnou hlavou 30 melónov žial ale zatiaľ nie pre rodnú stranu ale pre seba. Nechápem ako mohli na neho smeráci zabudnúť pri nomminácii na ministra školstva. Svoje pracovné povinnosti primátora dokáže predsa delegovať (napokon ani to nemusí veď má zástupcu primátora, prednostu mestského úradu...ale čo má potom on za povinnosti?)a potom rýchlo, tu do školy vyučovať, tu na takú prednášku z histórie nášho národa tam na zastupiteľstvo VÚC, takú komisiu onakú komisiu, v noci písať rozhorčenú reakciu na informácie z portálu PB otvorene (mimochodmom podľa jeho slov naposledy čo sa k informáciam z neho vyjadruje-zapamätajme si tento sľub), treba ale uznať že vo väčšom rozsahu ako je vlastných myšlienok v jeho monografiach.Tak košato reagovala aj bývalý primátor ohľadom chodníkov v Jelšovom, čím to asi bude? Ale mestské zastupiteľstvo vedie ozaj rázne, artikuluje tak rýchlo, že zabúda čo na začiatku vety povedal a pritom nechce aby rokovali do večera ako za jeho predchodcu,gestikuluje ako napoleón, podráždene reaguje na oponentné návrhy ako jeho predchodca, najmä na vystúpenia poslanca Juraja Smatanu v čom ho kopírujú aj niektorí ďaľší najčastejšie diskutujúci poslanci ktorí síce majú málokedy čo zmysluplné povedať, ale hlavne že ukážu svoj "intelekt". Funkcia okresného predsedu Smeru-SD mu už dávno morálne nepatrí, poslúžila mu iba ako výťah do kresla primátora. Teraz organizuje všetko tak aby sa prípadne aj bez Smeru-SD znova dostal do dobre honorovaného kresla primátora.
Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 22:26
Presne, je to nenažranec,ale blížia sa voľby do VUC, tak sa v meste možno začne niečo aj robiť, aby sa zviditeľnil, aby sa tam znovu vopchal a bral peniaze za hov...
Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 22:31
Chcel robiť aj poradcu ministra školstva Čaplovičovi,ale mu to nevyšlo.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Úterý 28.08.2012 22:56
Pre vysoké školstvo?
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Úterý 28.08.2012 22:57
Pod docentúrou pána Janasa bola vybudovaná socha a tzv. pešia zóna pred Priorom. Čo viac by ste chceli? To je robota aj na 10 rokov.
Anonym píše:
Úterý 28.08.2012 23:06
Sochy sa budujú, blázni sa radujú ....
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Úterý 28.08.2012 23:12
Socha vyzerá fantasticky. Akoby bola zhotovená zo sponzorských darov (vo forme nepotrebných plechov) zberných surovín. V Považskej Bystrici už chýba iba detašované pracovisko renomovanej univerzity Alexandra Dubčeka.
Anonym píše:
Středa 29.08.2012 07:10

Vojaci a policajti budú na výsluhové dôchodky robiť dlhšie

Výsluhový dôchodok až po 25 rokoch služby, desaťpercentný stabilizačný odvod na osobitný účet a odchodné až po trinástich odpracovaných rokoch. To sú zrejme tri najdôležitejšie zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, ktoré by mali platiť od budúceho roka.


Anonym píše:
Středa 29.08.2012 09:32
Drahí bratia a sestry v kristu, čo neviete, že v písme svätom je napísané "kto v tichosti dáva dvakrát dáva". Berte to ako poďakovanie všetkým bezmenným darcom, ktorí prispeli chudobnému sochárovi k ďaľšiemu melónu a neušlo sa im vzhľadom na výšku svojho daru miesto priamo na diele I.W.K-kovošrot,s.r.o.,ako bohatým donorom.
Anonym píše:
Středa 29.08.2012 09:43
Teda važení diskutujúci poviem Vám, že tá odpoveď nášho mladého historika-primátora je hodná jeho titulov a o to viac miesta v správnej rade ústavu len som teraz v rozpakoch ktorého?
Anonym píše:
Středa 29.08.2012 17:17
Preboha,
po prečítaní hore príspevkov sa neviem vynačudovať čo za chu.a ste si vy, premúdrelí Mogoni zvolili.
Nabudúce voľte Ďura profesora a Mogoňov je za vodou.
Anonym píše:
Středa 29.08.2012 18:03
Riešite tu pi.oviny,ale čo Mestské lesy,PovByt,MŠK...a ďalšie kriminálne kauzy?
To sa mu má prepiecť?
Alebo za pár rokov jeho nasledovník bude mať opäť obľúbený argument"to Janas",ako teraz to Lackovič,to Adame,ja nič.
Či problém, či cigáni počas druhej svetovej vojny boli kočovníci či polousadlíci je v Mogoňove ten najväčší?
Koho sme si zvolili toho máme,je to kurva doktor,aký taký ale doktor tak čo?
Veď štyri roky je aj dnes pomerne krátka doba na nahrabonie milónov tak sa mu nečudujte že sa snaží.
A pán Smatana vy si pekne dofúkajte bike,oprášte školskú tašku a v pondelok šup,šup do školy.
Na politiku nemáte a ani nebudete mať.(rozum)
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 29.08.2012 18:43
Pozor, politika nie je len vecou rozumu... ale aj žalúdka :-)
Anonym píše:
Středa 29.08.2012 19:15
Verím že žalúdok máte
Anonym píše:
Středa 29.08.2012 21:51
Pán Smatana, nedajte sa znechutiť ničím, ani poznámkami typu vyššie uvedeného príspevku, znevažujúceho prácu stredoškolského učiteľa. Na základe vlastných skúseností si dovoľujem tvrdiť, že je po Vás vidieť výsledky v práci a postojoch Vašich žiakov, ktorí sa aktívne začleňujú do profesionálneho života ako aj práce napr. v komisiach mestského zastupiteľstva resp.verejnoprospešnej angažovanosti. Chcem Vás požiadať, či by ste, ako počítačovo dostatočne gramotný, neponúkli nášmu primátorovi s toľkými akademickými titulmi ako aj ním vybranému zástupcovi, spolubratovi v kristu ako zvyknú hovoriť ateisti, aktualizovať webovú stránku mesta s ich funkciami. Slúži im ku cti, že svoje funkčné obdobie začínali skromne, takí čistí aké čisté sú zmienky o nich v súčasnosti na webovej stránke:foto + titul... a ostatné asi vrabce vyďobali, bez životopisu - bez minulosti?, bez kontaktu aspoň na služobné telefóny, mailové adresy pre priamu komunikáciu s občanmi. A také niečo ako Váš denníček poslanca s odpočtom práce poslanca o tom sa nám občanom môže iba snívať? Alebo sa mýlim vážený pán primátor a vážený pán jeho zástupca, resp. uvolnený poslanec poverený zstupovaním primátora, či aká to je funkcia, aby sme náhodou mestu neprivodili ďaľší súdny spor. Ten by musela opäť riešiť renomovaná právna kancelária docenta Fogaša, zakladajúceho člena SDĽ, tvorcu Ústavy zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republiky, vybraná iste vo výberovom konaní a za najnižšiu cenu, minimálne rovnako kvalitná ako predchádzajúca právna kancelária mestského poslanca za SDKÚ Mgr. Péliho, (ktorý interpeluje veľmi aktuálne na mestskom zastupiteľstve 24.8.2012 pána primátora s poďakovaním za (fakt neviem či zo zákona o mestskom zastupiteľstve stanovenou, ale podľa môjho názoru stupídnou frázou, ktorou sa ďakuje primátorovi za udelenie slova) k tomu aby sa vyjadril k fámam ktoré dostal od občana mailom, že do PB sa má prisťahovať väčší počet Cigánov- Rómov. A za tým následuje informácia o možnom plagiátorstve primátora s tromi akademickými titulmi pred menom a jedným za menom, ktorá sa podľa jeho reakcie stretla s takou hysterickou reakciou ako keby v Považskej Bystrici nebolo iných problémov ako problém či boli Cigáni v rokoch prvej - farskej Slovenskej republiky kočovníci ale usadlíci. No poviem Vám vážení diskutujúci ich starosti na moju hlavu". Na základe uvedeného by som asi zdôvodnil pán Smatana môj subjektívny názor k potrebe aktualizácie webovej stránky mesta PB o profesijnej kariére(mimochodom požadovanej od úchádzača na takmer každú pozíciu v súkromnej sfére)s aktualizovaným odpočtom ich práce, napr. uvedením snímky pracovného dňa dotknutých súdruhov a bratov funkcionárov mestského úradu a mestského zastupiteľstva.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.08.2012 22:35
Stranky mesta stoja za hovno...
Anonym píše:
Pátek 31.08.2012 10:22
Čo bráni ctihodným z mestského úradu aby boli časti webstránky mesta rovnako aktuálne a zaujímavé ako je portál PB otvorene vrátane spätnej väzby s reakciami občanov na ich rozhodnutia a činy. Tá je síce na tomto portáli v mnohých prípadoch neadekvátna až priam hysterická ale aj vulgárna čo mi je stále nepochopiteľné, veď k počítačom si nesadajú primitívi s IQ húpacieho koníka. To je zrejme daň za našu slobodu prejavu a prevádzkovateľ za ňu nemôže byť zodpovedný. Namala by pánovi primátorovi stačiť iba vlastná sebaprezentácia na každej aj sebamenšej akcii. Čo na to vážený pán primátor zaviesť také online necenzurované rozhovory s otázkami občanov na aktuálne dianie v meste? Priestor na to by ste si zrejme našli, keď ľavou zadnou zvládate toľko funkcii a ste pripravený zvládnuť aj ďaľšie. Súdiac aj podľa reakcie na dotknutie sa Vášho ega renomovanéh historika. To Vaše opakované navážanie sa do poslanca Juraja Smatanu na každom mestskom zastupiteľstve je už naozaj trápne. Myslím si že mu ide o princípy a dobro pre mesto aj keď s ním tiež nie vždy súhlasím. Ale veď to je predsa demokracia? Človek s toľkými akademickými tituli by mal ovládať svoje emócie. Čo sa v tých dvoch našich mestských televíziach nevidíte. Mali by ste si zopakovať zásady verbálnej a neverbálnej komunikáci veď ste najvyšší predstaviteľ mesta. Už predbiehate žiaľ aj Vášho predchodcu.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.08.2012 16:25
Janas Janas p. primator dufam ze je toto vase posledne obdobie
Anonym píše:
Čtvrtek 30.08.2012 22:36
Amen...
Anonym píše:
Pátek 31.08.2012 13:07
Prečo tak strašne JS nenávidí ľudí? Prečo je spokojný, len keď kydá a kope? Bol poradcom premierky , aj tak dopadla. Chce byť primátorom? Prajem mu to. Možno by si uvedomil, že aj človek s iným názorom, ako má on, je ČLOVEK. Ale to by DEMOKRAT mal vedieť.
Anonym píše:
Pátek 31.08.2012 13:50
Prestaňte zavádzať a písať bludy. Čo má Juraj Smatana spoločné s pádom vlády I. Radičovej?
Anonym píše:
Sobota 01.09.2012 17:55
No to musel napísať ozaj " mutant "!
Že Smatana mal vplyv na to, ako dopadla Radičova!
Tu niet o čom ďalej diskutovať, iba poradiť pôvodnému autorovi vhodnú ambulanciu.
Anonym píše:
Neděle 02.09.2012 22:27
Nepísal to mutant, ale určite jeden z "primátorskej väčšiny".
Už to pozorujem asi dva mesiace. Vždy, keď Smatana vystúpi na zastupiteľstve, vrhne sa naňho primátorská väčšina a začne útočiť a omieľať, že Smatana je proti všetkému.
Schválne som raz dával pozor, že či naozaj nesúhlasí stále, alebo len keď je niečo podozrivé.
Samozrejme že nesúhlasné má len tak 2 body na zastupiteľstve.
Odvtedy to beriem tak, že keď mu nadávajú kvôli Radičovej, alebo škole, tak to znamená, že naňho nič iné nemajú.

Škoda že ostatní poslanci sa dali buď kúpiť, alebo zastrašiť. Minule keď sa zvyšoval ten strop na úver, tak mlčali aj tí dvaja traja, čo sa občas ozvú.
Anonym píše:
Středa 12.09.2012 20:54
Vážený pán poslanec/ redakcia,

Pred dvoma týždňami som mienkotvorným médiám a predstaviteľom politickej moci prezentoval list, v ktorom som jasne dokázal, že doc. Karol Janas, primátor mesta Považská Bystrica, člen strany SMER- SD a nominant tejto politickej strany na člena Správnej rady Ústavu pamäti národa porušil a zneužil akademické archívne materiály a vydáva ich za vlastné diela. Janas oponoval na web portáli : http://povazska-bystrica.ot[…]iku-historicky-anny-jurovej kde sa snažil „vysvetliť“ svoje pochybenia a dovolím si stále tvrdiť svoje plagiátorské spôsoby písania prác. Janas ako člen SMER –SD sa však v danom článku zmienil: „Pritom podotýkam, že za viac ako desaťročie svojej bádateľskej práce som nazbieral viac ako tisíc rôznych dokumentov, fotokópií a xerokópií rôznych materiálov. Mnohé sa vôbec nedajú identifikovať, lebo nie sú z archívov ale zo súkromných zbierok a dostal som ich darom počas výskumu, prípadne som ich zakúpil od majiteľov.“

Z nasledovného stanoviska jasne vidno, že primátor mesta porušil zákon č. 618/2003 o autorskom práve. Ako vedec musí vedieť, že v prípade kúpy alebo darcovstva umeleckého diela, čím fotografie v jeho archíve sú, musí mať uzavretú s autorom licenčnú zmluvu podľa § 40 spomínaného zákona, kde sa jasne tvrdí, že:

(1) Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

(2) Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50),na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia o licenčnej zmluve.

Keďže spomínané archívne dokumenty podliehajú tiež autorským právam, Doc. Janas úmyselne porušil ustanovenie § 283 trestného zákona č. 300/2005, kde platí:

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Pred dvoma týždňami mi zo straníckej štruktúry strany SMER-SD neprišla žiadna odpoveď týkajúca sa mojich domnienok o porušení nasledovných zákonov. Z toho vyplýva, že stranícka štruktúra strany SMER kryje trestný čin porušenia autorského práva a nomináciou Karola Janasa dochádza k naplneniu skutkovej podstaty spolupáchateľstva trestného činu podľa spomenutého § 283 trestného zákona č.300/2005. Nominácia Karola Janasa slúži skutočne na zakrytie jeho akademických prác, kde sám autor potvrdil, že jeho konanie je porušením predmetného autorského zákona.

 

V neposlednom rade verím, že tento list pomôže UPN a politickej scéne k vyčisteniu ľudí akou je dotyčná osoba a UPN si zaslúži lepších kandidátov, a nie osoby páchajúce trestné činy.

 

S pozdravom Peter Smrek
Anonym píše:
Pátek 21.09.2012 17:03
čítať nebudem ;)

Enter the word below: book
aké výstižné :D

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359