Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Agentúrna správa o zrušení obvinenia proti Jane Teleki za básičku o primátorovi Lackovičovi

Agentúrna správa o zrušení obvinenia proti Jane Teleki za básičku o primátorovi Lackovičovi

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 26.08.2011 01:02

Súdne konanie voči bývalej novinárke
Dátum: 11.08.2011
Text: Bratislava 11. augusta 2011 - Súdne konanie voči bývalej novinárke Jane Teleki je vedené na základe sťažnosti proti uzneseniu o zrušení obvinenia, ktorá nebola podaná a nebolo o nej rozhodnuté..., pre paragrafy, ktoré podľa uznesenia NS SR stratili účinnosť v roku 2006. Podľa stanoviska GP SR zo dňa 1.8.2011: Uznesenie vyšetrovateľa OR PZ Považská Bystrica ČVS: ORP – 345/98 zo dňa 7.10.1999 nebolo napadnuté riadnym ani mimoriadnym opravným prostriedkom.

V novembri 1998 bolo voči Jane Teleki začaté vyšetrovateľom OR PZ Považská Bystrica trestné stíhanie vo veci spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa v súbehu s ohováraním, .. 1. júna 1999 jej pre uvedené skutky bolo vznesené obvinenie.

Po niekoľkomesačnom vyšetrovaní údajnej trestnej činnosti vyšetrovateľ Ing. Gaduš - vyšetrovateľ OÚV PZ Považská Bystrica v trestnom konaní vedenom pod spisovou značkou ČVS OÚV 345 – PB/98 uznesenie o vznesení obvinenia voči Jane Teleki dňa 7.10.1999 zrušil. Keďže poškodení nepodali v zákonnej trojdňovej lehote sťažnosť proti zrušeniu uznesenia, 18.10.1999 uznesenie opatril pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti a vec 18. novembra 1999 postúpil na priestupkové konanie. Po nadobudnutí právoplatnosti – 18.10.1999 bolo možné uznesenie vyšetrovateľa zrušiť iba cestou mimoriadneho opravného prostriedku podľa paragrafu 266.
Dňa 14.2.2000 JUDr. Slabá prokurátorka KP Trenčín vydala vyšetrovateľovi pokyn opätovne vzniesť obvinenie v tej istej veci. Po odmietnutí spisu vyšetrovateľom Ing. Gadušom, ktorý viedol prvé trestné konanie so spisovou značkou ČVS OUV 345/PB – 98, dala pokyn založiť nový trestný spis a konať pod zmenenou spisovou značkou ČVS: OÚV 146/PB-2000 vyšetrovateľovi Mgr. Michalcovi.
V roku 2001 okresný prokurátor vydal vo veci obžalobu a od roku 2003 beží konanie pred súdom.
Od roku 2000 Teleki intenzívne upozorňovala na skutočnosť, že je vedené trestné konanie vo veci právoplatne skončenej, neskôr pre paragrafy, ktoré stratili účinnosť novelou trestného zákona. Jedenásť rokov všetci sudcovia a prokurátori, ktorí rozhodovali v trestných konaniach ČVS ORP: 345/98, ČVS OUV:146/PB -2000/ vedenými v jednej trestnej veci, odôvodňovali pokyn prokurátorky krajskej prokuratúry Trenčín na opätovné vznesenie obvinenia v právoplatne skončenej veci tvrdením, že uznesenie o zrušení obvinenia zo dňa 7. 10.1999 bolo napadnuté v zákonnej lehote „ podnetom“, čiže konanie nebolo ukončené a postup prokurátorky bol správny.
Pod tlakom médií v súvislosti s dvoma trestnými spismi, Krajská prokuratúra v roku 2009 priznala existenciu dvoch trestných spisov v jednej trestnej veci, avšak vo vyjadrení dva trestné spisy označila ako „pisársku chybu“.

Pred niekoľkými týždňami Teleki požiadala GP SR o zaslanie uznesenia, ktorým prokuratúra zrušila uznesenie o zrušení obvinenia zo dňa 7.10.1999/ ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným 18.10.1999/.
GP SR Teleki oznámila, že jej nemôže vyhovieť, pretože Uznesenie vyšetrovateľa OR PZ Považská Bystrica ČVS: ORP – 345/98 zo dňa 7.10.1999 nebolo napadnuté riadnym ani mimoriadnym opravným prostriedkom.
Podľa stanoviska OS Trenčín súd prejednáva trestnú vec ČVS: OUV 146/PB-2000, z februára 2000.
Podľa Teleki: Tvrdenie JUDr. Antalu prezentované aj pri otvorení Hlavného pojednávania je nepravdivé. JUDr. Antala vie, že obžaloba podľa čísla spisu: Pv389/99 bola vydaná k prvému trestnému konaniu ČVS: OUV 345/98 – PB. Dozorujúci prokurátor JUDr. Križka predsa nezaložil prokurátorský spis rok pred začatím konania. Druhý trestný spis dali na obžalobu a k pôvodnému vydali obžalobu.

Teleki v roku 2003 zo súdneho spisu získala uznesenie vyšetrovateľa opatrené pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti, od roku 2007 súčasťou spisu je stanovisko riaditeľa KUJP Trenčín s podrobným popisom obidvoch trestných konaní, s popisom ukončenia. Od roku 2008 súčasťou trestného spisu je Uznesenie Najvyššieho súdu SR, kde v prvom odseku NS SR konštatuje:
Obžalovaná Jana Teleki je na Okresnom súde v Trenčíne na podklade podanej obžaloby trestne stíhaná pre tri skutky právne posúdené ako trestné činy útoku na verejného činiteľa podľa § 156 ods. 3 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a v dvoch prípadoch aj v súbehu s trestným činom ohovárania podľa § 206 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006.
 

« duben 2021 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359