Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Diaľnica a príroda / Považskobystrický stavebný úrad nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti zabezpečiť vyvlastnené objekty

Považskobystrický stavebný úrad nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti zabezpečiť vyvlastnené objekty

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 07.06.2008 14:40
Občania Železničnej ulice v máji 2008 informovali občianske združenie Diaľnica a príroda o problémoch, ktoré majú s kriminálnymi živlami, navštevujúcimi prázdne budovy vyvlastnené kvôli diaľnici. Občianske združenie podalo podnet na považskobystrický stavebný úrad. Mesto Považská Bystrica zareagovalo na podnet občianskeho združenia Diaľnica a príroda a nariadilo Národnej diaľničnej spoločnosti do 30 dní zabezpečiť budovy pred vstupom nepovolaných osôb, a to na vlastné náklady majiteľa budov (NDS, a. s.).
Považskobystrický stavebný úrad nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti zabezpečiť vyvlastnené objekty

FOTO: Gabriela Pozníková

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA
017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3

číslo: RM 3678/2008-TX6-A/10 10461/op/2008 Považská Bystrica
15.05.2008


Adresát:
Národná diaľničná spoločnosť a. s. Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava

ROZHODNUTIE

Mesto Považská Bystrica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe podnetu Občianskeho združenia Diaľnica a príroda, Ul. Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica, vykonalo dňa 15. 05. 2008 obhliadku ohľadne zabezpečenia objektov určených na asanáciu z dôvodu výstavby diaľnice, proti vstupu nepovolaných osôb. Ide o tieto objekty:

1. Rodinný dom s prevádzkou súp. č. 38/103 na Ul. Železničnej, na pozemku pare. č. KN-C 330/5, v katastrálnom území Považská Bystrica,
2. Rodinný dom súp. č. 104, garáž súp. č. 2676 a záhradný domček na Ul.Železničnej, na pozemkoch parc. č. KN-C 332/2 a 332/3, v katastrálnom území Považská Bystrica,
3. Prevádzková budova súp. č. 170, na pozemkoch parc. č. KN-C 350/3, 350/19, v katastrálnom území Považská Bystrica,
4. Obytný dom súp. č. 84, na Ul. Železničnej, na pozemkoch parc. č. KN-C 481/1,
481/16, v katastrálnom území Považská Bystrica.

Uvedené objekty sú vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava, sú neobývané a sú určené na asanáciu z dôvodu výstavby diaľnice. Pretože v objektoch sa zdržiavajú nežiadúce osoby, ktoré devastujú tieto objekty a ich okolie a rušia nočný kľud, stavebný úrad

nariaďuje

podľa § 94, ods. 1, 3 stavebného zákona a § 26 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vlastníkovi uvedených objektov, určených na asanáciu - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava, vykonať neodkladné zabezpečovacie práce na uvedených objektoch- zabezpečiť ich pred vstupom nepovolaných osôb.

Neodkladné zabezpečovacie práce budú vykonávané na náklad vlastníka uvedených objektov a lehota na ich vykonanie sa určuje najneskôr do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.


Odôvodnenie:

Na základe podnetu Občianskeho združenia Diaľnica a príroda, Ul. Nábrežná 999/13, Považská Bystrica a vykonanej obhliadky stavebný úrad zistil, že objekty určené na asanáciu z dôvodu výstavby diaľnice, zrealizované na pozemkoch v katastrálnom území Považská Bystrica, nie sú zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb. Pretože v objektoch sa zdržiavajú nežiadúce osoby, ktoré devastujú tieto objekty a ich okolie a rušia nočný kľud, stavebný úrad nariadil vykonať vlastníkovi objektov neodkladné zabezpečovacie práce - zabezpečiť ich pred vstupom nepovolaných osôb. Nariadenými zabezpečovacími prácami sa zamedzí znehodnocovaniu majetku.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia na Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica.


MUDr. Miroslav Adame primátor mesta
(pečiatka, podpis)


Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Prednosta MsÚ: Ing. Marcel Janco
Vedúci Útvaru SVaRM: Ing. Pavol Appel

Vybavuje: Valéria Tomaníková  042/4305513

Na vedomie:
1. Občianske združenie Diaľnica a príroda, Nábrežná 999/13, Považská Bystrica
2. Mesto Považská Bystrica, Útvar SÚMaSMaŽP
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 21.06.2008 16:01

Problémom nie je len to, že sa ľudia, ktorým nezáleží na sebe samých zhromažďujú v bytovke na Železničnej a vykrádajú ju. Obývajú aj záhradný domček neďaleko budovy sklenárstva, robia tam opiáše, hluk, neporiadok, škaredo nadávajú, bijú sa medzi sebou... V okolí sa zvýšil počet drobných krádeží. Sú medzi nimi aj ľudia agresívni a súdne trestaní, drogovo závislí. Problém by malo riešiť mesto, polícia aj úrad práce, sociálna kuratela. Obyvatelia v tejto štvrti to budú mať ťažké, keď sa začne stavať diaľnica a doplácajú aj teraz. Nie jo to spravodlivé.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359