Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Omar Rodriguez / Nová tvár Parku mládeže v Strojárenskej štvrti

Nová tvár Parku mládeže v Strojárenskej štvrti

Autor: omar — Poslední změna: Pátek 15.02.2013 19:12
Považskobystrické novinky uverejnili v čísle 4. článok o pripravovanom projekte revitalizácie Parku mládeže v Strojárenskej štvrti. Zámer projektu je chvályhodný. Podľa popisu a grafickej prílohy k článku sa projekt javí ako príjemné a nepochybne potrebné miesto pre život v našom meste. Považská Bystrica môže konečne získať relaxačnú zónu na kultúrne a spoločenské podujatia pre mladých ľudí, vrátane arboréta, fontánky a mini amfiteátra. Vypracovaná štúdia neštastne opomína fakt pre koho je tento projekt prospešný.

Verejný park vždy predstavoval miesto oddychu pre každú vekovú kategóriu. Je to miesto, ktoré v každom ročnom období dokáže potešiť zrak a pohladiť na duši. Dokáže byť dobrým spoločníkom a zároveň tichým svedkom života v meste pre mnoho generácii. Pre mnohých z nás je to miesto stretnutí, rozchodov a spomienok, ktoré v tichosti sleduje náš život a rozvážne starne spolu s nami.

V každej mestskej časti slúži park ako miesto oddychu primárne lokálnym obyvateľom. Vzhľadom na históriu urbanizácie mesta je táto časť zastúpená prevažne staršou generáciou. Je preto nelogické budovať park s detskými ihriskami a mini amfiteáter za účelom spoločenských podujatí v zóne medzi obytnými domami, majoritne obývanými dôchodcami. Park ktorý táto mestská časť potrebuje a zatiaľ stále má, by mal zostať kľudným a dôstojným miestom oddychu pre straršie ročníky, kde bude nadalej možné imaginárne zastaviť čas pod rozkvitnutými korunami mohutných stromov. VMČ Strojárenskej štvrti by sa mal teda vo veci parku viac ako o 'revitalizáciu' angažovať snahou o osadenie nových lavičiek a smetných košov. 20 rokov tu takáto snaha nebola.

Ak má samospráva mesta spolu s investorom peniaze a reálny záujem budovať park na spoločenské podujatia spolu s detskými ihriskami, nebolo by logickejšie takýto projekt zrealizovať bližšie k centru mesta pre úžitok všetkých mladých rodín? Život treba podporovať v centre mesta, nie ho zbytočne a bezdôvodne vytláčať na okraj. Mladšie generácie sa predsa schádzajú pri fontáne pred obchodným domom Hypernova. Zo sociálneho pohľadu je to prirodzené, pretože je tam voľné miesto a nikomu nemôžu prekážať.

PX Centrum v tejto lokácii usporadúva svoje akcie, v lete sa tu konali projekcie nočného premietania. Čo bude lákať mladých ľudí, aby sa z centra mesta presúvali do Parku mládeže v Strojárenskej štvrti medzi obytné domy. I napriek stále oblúbenejšej podpore mladších generácii cyklistike alebo on-line korčulovaniu, mesto nie je dlhodobo schopné tento fakt akceptovať a vybudovať cyklochodník, alebo trasu ktorá by obyvateľov v rámci všetkých mestkých častí spájala a umožnila im aktívnu a bezkolíznu alternatívu pohybu po meste. Myslel niekto zo zúčastnených na spôsob akým sa za proklamovaným relaxom a kultúrou do revitalizovaného parku budú dostávať mladí ľudia zo sídliska Lány, alebo SNP?! Má sa o to postarať taxi služba?

Vzhľad každého mestského celku formuje architektúra, inteligentná dopravná infraštruktúra a verejná zeleň. O Považskej Bystrici sa dá na tieto témy diskutovať iba o poslednej. Primárnym záujmom samosprávy miest a obcí ako celkov sociálneho života ktoré plnia funkciu základných životných potrieb človeka, má byť trvalá starostlivost o verejne prístupnú mestskú zeleň a parky a zároveň prehľadná snaha o vytváranie nových zelených plôch vrátane mestkých parkov. Každý projekt zásahu do mestkej zelene treba posudzovať odborne a citlivo z pohľadu urbánnej geografie. V kontexte mestských aktivít je relácia medzi funkciou verejného parku úzko spätá s lokáciou alebo cieľovou kategóriou určitej vekovej skupiny. Revitalizácia parku preto automaticky nemusí znamenať výrub dreviny ako to dokumentuje grafická príloha k článku. Z tohto dôvodu by sa aktivity VMČ, samosprávy a investora mali zamerať na realizáciu novej relaxačnej a voľnočasovej zóny v meste a nie výrubom už existujúceho parku pod oknami dôchodcov. Aký plán voľnočasových aktivít ponúka mesto tejto skupine? Nočný mini amfiteáter pod oknami nebude asi to čo očakávajú.

Obhajovať výrub verejnej zelene ktorá zachytáva prach, hluk a vyrába kyslík ako príčinu sezónnych alergických ochorení v meste, ktorým dlhodobo prechádzal hlavný dialničný ťah a realita prachu a výfukových emisii zostáva naďalej kritická a zdraviu neprospešná, môže iba totálny hlupák alebo vypočitavý špekulant s osobným záujmom. V oboch prípadoch je však za takýto skutok zodpovedný.

Viac ako 40 ročné stromy v Parku mládeže majú pre túto mestskú časť neocenitelnú hodnotu a v žiadnom prípade nesmú byť zbabelo odstránené takzvanou revitalizáciou parku. Na rozdiel od poslancov VMČ tu nie sú na volebné obdobie štyroch rokov a na rozdiel od poslancov VMČ pre toto mesto majú aj svoj význam. Vzťah magistrátu k enviromentu jednoducho dokumentuje počet novo vysadených drevín v meste po výstavbe mestskej dialničnej estakády. Konečný počet nepresahuje jednociferné číslo.

Snaha o osvetu a budovanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu má byť jedným zo základných cieľov spoločnosti v 21 storočí. Aké bude a čo prinesie, záleží iba od nás. Zakladanie parkov a rozširovanie zelených plôch a oddychových zón v mestkých aglomaráciach bolo historicky vždy prejavom sociálnej inteligencie a vyspelosti spoločnosti v každej kultúre. V Strojárenskej štvrti už jeden subjekt dokázal svojvoľne z vysadeného zdravého parku ktorý po desaťročia formoval túto mestskú časť vytvoriť vyklčovanú pustinu. Kto zo zúčastnených zodpovedne obháji, aký prínos má takéto maštalné buranstvo pre obyvateľov kolónie? Dalším smutným príkladom je v tichosti odsúhlasená výstavba parkoviska pri bytovke v Strojárenskej štvrti na pozemku získanom tiež velmi obskúrnym spôsobom.

V článku deklarovaný blízky vzťah mesta k enviromentu tak magistrát a VMČ Strojárenskej štvrti dokazuje naozaj svojským a originálnym postojom. Nejasná je aj predstava ako bude vyrúbaný park podľa článku v PB novinkách slúžiť k praktickej výučbe žiakov a viesť mladých ľudí k vysoko pozitívnemu vzťahu k zeleni a životnému prostrediu. Rád by som sa nechal presvedčit o potrebe a význame plánovanej revitalizácie parku mládeže v tejto lokácii. Vzhľadom na reálne zrealizované 'projekty' v minulosti a dalšie rovnako spoločensky hodnotné 'projekty' plánované do budúcnosti, ktoré najlepšie dokumentujú skutočný vzťah mestskej samosprávy k enviromentu neverím.

Anonym píše:
Pátek 15.02.2013 12:58
Mládež sa už roky stretáva pri "fontáne" Hypernova. Som zvedavý, ktorý z poslancov dokáže "presadiť" (rozumej ako agrotechnický termín), mládež zo záhonu "Fontána" v strede mesta do záhonu "Park mládeže" v Strojárenskej štvrti.
Tiež by som zvedavý, aké argumenty budúmať alebo majú.
Taktiež som zvedavý, či si poslanci VMČ urobili prieskum názorov obyvateľov priľahlých bytoviek o revitalizácii parku a jeho následného využitia.
Podľa mňa mládež ostane v strede mesta a revitalizovaný park ostane pustý ako doteraz. Pokiaľ si odmyslím bezdomovcov a asociálov, ktorí sa tam grupujú.
Prosím Vám páni mesta, pokiaľ je zámer projektu schválený, nepodnikajte ďalšie kroky na jeho realizáciu.
Prave mládež Vám ukazuje, kde sú najvhodnejšie priestory pre voľnočasové aktivity a kde sa cítia najlepšie. Nevnucujte im svoje názory nermyslenými rozhodnutiami.
Ďakujem aj za nich.
Anonym píše:
Pátek 15.02.2013 16:11
Páni z mesta "PB otvorené" nečítajú, údajne tam je táto stránka zablokovaná.
Anonym píše:
Pátek 15.02.2013 19:07
Pb otvorene je zablokované na mestskom úrade.
Odkedy to urobili, poklesol počet vulgárnych diskusných príspevkov :-)
Ale samozrejme sledujú, čo sa tu píše.
Veď projekt rekonštrukcie parku je odpísaný z jedného článku na tomto webe.
Anonym píše:
Pátek 15.02.2013 19:26
Blokácia informácií je teda hanbou mesta.... ale aspoň tam budú čosi aj robiť, ale blokovať by mali všetky voľnočasové weby alebo žiaden, inak je to výsmech mestu.

- ujo Petržlen -
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 16:45
Aby sa predišlo zavádzaniu - o rekonštrukcii parku mládež sa začalo uvažovať už krátko po víchrici, ktorá sa prehnala mestom 21.6.2007.

Čo sa týka štúdie, tak jej autorovi som síce poslal môj návrh v textovej podobe už v roku 2011 (sem na pb.ootvorene.sk som ho zavesil o rok neskôr v októbri 2012, keď som dokončil nezáväzný návrh výsadby), ale v skutočnosti môj návrh a štúdia spomínaná v Novinkách vznikali nezávisle od seba.

Ale urobiť v parku zbierku drevín s prirodzeným výskytom na území Slovenska určenú na výuku - to je môj nápad, to nebudem popierať ani tajiť.

Samotná rekonštukcia/revitalizácia parku sa dá urobiť dvoma spôsobmi:
1. možnosť - všetko vymlátiť, všetko prestavať a vysadiť nové stromy - čo je dosť barbarský spôsob a zbytočne drahý. Okrem toho netreba si pliesť park a hospodársky les. Parky nie sú určené na ťažbu dreva.

2. možnosť - v maximálnej možnej miere využiť a zachovať to, čo už v parku máme a všetko ostatné tomu prispôsobiť. Táto možnosť je šetrná tak voči zeleni, ako aj voči vždy prázdnej mestskej kase.

Park v takej podobe, akú má teraz, má príjemnú oddychovú uvoľnenú atmosféru. Takú super oddychovú "atmošku" nemá žiadny formálny park s pravidelne strihanými živými plotmi a stromoradiami.
A naozaj vzácne sú práve tie staré stromy. Smrek sa v našich podmienkach v nížinách dožíva 100 - 150 rokov, rekord v Bavorskom lese Nemecku je cca 470 rokov, v Nórsku za polárnym kruhom našli dokonca nízky plazivý smrek starý 8000 rokov (!), asi posledný prežívajúci z tých, čo sa tam uchytili po ustúpení škandinávskeho ľadovca po skončení poslednej doby ľadovej. Javory sa dožívajú 150 - 200 rokov, lipy 300 - 400 rokov aj viac, náš najstarší dub v Dubinnom na východnom Slovensku má možno až 800 rokov. Ale v tejto našej začarovanej PB sa nájdu ľudia, ktorí sú schopní 30-ročný strom označiť ako "prestárnutý"! To ako keby som ja označil za "prestárnutého" čerstvého maturanta. 500-ročný strom si nevyrobíte vo fabrike ako betónovú tvárnicu, získate ho jedine tak, že zasejete semienko a čakáte 500 rokov.

Martin Smatana
Anonym píše:
Úterý 19.02.2013 09:53
Pokiaľ pôjde o zachovanie a rozvoj zelene v spomínanom parku, tak som 3x za a volám 3x ÁNO, ÁNO, ÁNO!!!
Len neviem, kto vyvoláva falošné predstavy, že to bude park Mládeže a že sa tu bude sústreďovať mládež mesta. Tu volám 3x NIE, NIE, NIE!!! Alebo ZABUDNITE!!!
Pokiaľ má park slúžiť ako náučný park pre žiakov a študentov, potom som opäť 3x za a volám 3x ÁNO, ÁNO, ÁNO!!!
Omar Rodriguez
Omar Rodriguez píše:
Sobota 23.02.2013 21:27
Dobry den, dakujem za Vasu reakciu.
mojim umyslom nebolo zavadzat, alebo utocit na autora projektu. Ako som napisal, samotny projekt v inej lokacii by bol pre mesto jednoznacne prinosom. Reagoval som na informacie zverejnene spolu s grafickou prilohou v clanku bystrickych noviniek o planovanej 'revitalizacii' parku v strojarenskej stvrti.
Rad sa necham presvedcit, ze v tomto parku sa ziaden vyrub neuskutocni a ziaden mini amfiteater nebude, lebo zverejnene informacie v clanku su nedorozumenie. A ze v parku pribudne jedine arboretum a moja obava je teda neopodstatnena. Otazka je kto bude mat zaujem ma o tom presvedcit.
Co sa tyka samotneho parku, opisal som iba realitu. Okrem 6 gumennych pneumatik zavesenych na retiazkach pod 60 rocnym agatom, v parku za desatrocia nepribudli ani nove lavicky, ani neboli osadene odpadkove kose. S ironiou treba dodat, ze zo skusenosti zo zrealizovanych 'enviro' a inych budovatelskych projektov v strojarenskej stvrti nastastie.
Opakujem, vzhlad mesta formuju parky a nie rubaniska a parkoviska. Nie sme tu na dedinskych kopaniciach, aby si tu niekto svojvolne zrezaval verejnu zelen v mestskych parkoch. Magistrat vzdy mohol a nadalej moze preukazat dobry umysel osadzanim laviciek v mestskych zonach. Nic, alebo nikoho tym neposkodi. Vyhovarat sa na bezdomovcov je absurdne, pretoze ak nebudu lavicky v parku, budu schody, ak nebudu schody, budu vchody atd.
I ked off topic, tema revitalizacie parku v kolonii suvisi s dalsimi planovanymi vyrubmi zelene v meste, ako tu spomenul dalsi diskutujuci. I ked snad taketo hluposti nebudu nikdy realizovane, nie je dovod byt lahostajny. Parkoviska, najlepsie podla px logiky platene, vyuzite na 30%, pravdepobobne dokazu niekoho naplnat pocitom verejnej prospesnosti. Miesta na parkovanie maju byt vytvarane v podzemnych parkoviskach alebo parkovacich domoch. Nie na zelenych plochach v meste.
Je iba samozrejme, ze by bolo spravne a slusne prezentovat verejnosti planovane zmeny parku v plnom rozsahu pred zacatim planovanych prac s moznostou verejnej diskusie a pripadnych pripomienok. Zachranovat 60 rocne stromy v den vyrubu bude uz asi velmi neskoro…
Z Vasho prispevku mi vsak stale nie je jasne - ktorym Vami, ako jedneho zo spoluautorov, popisanych sposobov 1. az 2. je planovana 'revitalizacia' tohto parku?
Omar
Anonym píše:
Neděle 24.02.2013 07:54
Vyjadrím sa len stručne. Ja nie som spoluautor štúdie zverejnenej v novinkách, som nezávislý občan združený v združení lokálkpatriotov a na to, akým spôsobom sa bude park "revitalizovať", mám asi taký vplyv ako Vy. V mojom návrhu som sa venoval len druhovému zloženiu zelene, ničomu inému. Nevedím ani najmenší dôvod niečo v parku rúbať, s výnimkou vážne poškodených alebo odumieajúcich stromov.
Fontána v parku bola, zničila sa, a zaviezla sa hlinou, a teraz sa zrazu zasa uvažuje o fontáne. Keby sa s búraním počkalo, stará fontána sa mohla využiť a prerobiť.
A všimnite si, že v parku v blízkosti ihriska sa nachádza vyvýšené miesto - na ňom bol kedysi tanečný parket, ak sa nemýlim. Len v období, kedy sa využíval na tancovačky, bola v Kolónii iná demografia.

Martin Smatana
Jaroslav Semančík
Jaroslav Semančík píše:
Sobota 16.02.2013 01:27
Ad: "Zakladanie parkov a rozširovanie zelených plôch a oddychových zón v mestkých aglomeráciach bolo historicky vždy prejavom sociálnej inteligencie a vyspelosti spoločnosti v každej kultúre."

To Považská Bystrica zamierila naopak do minulosti - zaznievajú tu skôr opačné hlasy. Že treba rozširovať parkovanie na úkor súčasnej zelene. Odložiť si svoje auto vo verejnom priestore je predsa vyšší účel než aby tam niekto posedával po parkoch. A vôbec, parky sú predsa hniezdiskom narkomanov, ba horšie - nebezpečných bezdomovcov! Vy to neviete?

Park pred stanicou zrovnaný so zemou kvôli výstavbe parkoviska je len začiatok. Parkoviská pre stovky áut má mesto naplánované aj v parku pri nemocnici a v parku na Lánoch. Je tu vari niekto, kto by nechcel žiť uprostred parkovísk?
Anonym píše:
Sobota 16.02.2013 19:10
Pakry, to sú lavičky, lavičky!!! V PB nič. Od žel.stanice, cez park SNP-spojili 3ks, keď si sadnú bezdomovci, hotovo, "slnečné hodiny", Stred atď. Sú mestá, kde sú lavičky popri chodníku...Trávnik, chodníček, v jednom rohu piesok a húpačky. A POKOJ a TICHO. Posedieť, pokecať. To prečo nejde?
Anonym píše:
Sobota 16.02.2013 23:01
Na SNP robia lavičky, na námestí ich síce pri Juniore zobrali, ale hned tam otvorili krcmu a "lavicky" s ozratymi uz maju svoj park, akurat mamičky s detmi nevedia kade majú teraz chodit, ked mesto radsej aby cosi urobilo, zoberie uplatok od kohosi nech si tam spravi krcmu a maju vybavene. Bohovske mesto.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Neděle 17.02.2013 13:18
Park by mal skôr niesť názov Park robotníckej triedy. Alebo Park Červenej armády. K tomu sa však zradcovia proletariátu neodhodlajú.
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 15:37
Ja pracujem na M.U. a nič nemáme zablokované.
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 14:51
Vy nemáte zablokavané - chvála Bohu. Ale niektorí na MÚ majú niečo zablokované - v hlavách. :-))
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 17:55
sedis tam, keby si pracoval tak nesurfujes na nete, pb.otvorene nie je predsa mestske forum, to vase mestke vlastne ani nefunguje :-D
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 19.02.2013 15:48
17. februára bola nedeľa, takže na M.U. môže skutočne pracovať, nielen sedieť - surfoval vo svojom voľnom čase.

Čo sa týka diskusného fóra na mestskom webe, to je svätá pravda. Ale nečudo. Kto by už diskutoval na fóre, kde musí čakať, či bude jeho príspevok zverejnený.
Anonym píše:
Úterý 19.02.2013 19:31
Som zhrozeny! Mesto vari povoluje zamestnancom vyuzivat nase prostriedky na ich sukromnu zabavu cez vikend? Cize sa tam aj naplno kuri,bezia svetla a zamestnanci si chodia pobrowsovat? Mozem si ist na MU vytlacit par knih cez vikend na mestskej tlacke aj ja :) ?

« srpen 2020 »
srpen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359