Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / NAMO / Zase sme schválili niečo a nevieme čo, zase....

Zase sme schválili niečo a nevieme čo, zase....

Autor: NAMO Poslední změna: Pondělí 31.05.2010 23:54
Zajtra sa bude konať mestské zastupiteľstvo. Rokovanie mestského parlamentu 1. 6. 2010 zruší svoje vlastné rozhodnutie o MZ č. 47/2010 schválené 14.5.2010.
Zase sme schválili niečo a nevieme čo, zase....

Odkedy v Považskej vysielajú nezostrihané zastupiteľstvo, týchto dvoch už nemusím pozerať.

Komunitný plán nie je dokončený a neprebehla o jeho návrhu verejná diskusia.
Po podpísaní bol primátor upozornený na porušenie zákona 448/2008 Z.z.
Zároveň bol upozornený na pripravovaný podnet na prokuratúru pre porušenie zákona . Čo by znamenalo dalšie súdne spory, podobné ako prípad sfalšovaná zápisnica. Dvakrát do jednej rieky nevstúpiš.
Preto narýchlo zvolané zasadanie mesta, ktoré zruší uznesenie, ktoré samo prijalo.


Zle podaný návrh

Kto a ako a koľko to bude financovať
Nejdnoznačné určenie Kuzmányho 903/3 DDS alebo DS. Bude ako domov dôchodcov ale nadštandartne vybavený.
POJMY Aký je vlastne rozdiel medzi domovom sociálnych služieb (DSS) a domovom dôchodcov (DD)? V DSS sa poskytuje starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím - telesný handicap, duševné poruchy a poruchy správania, zmyslové postihnutie, resp. kombinácia postihnutí.

V domovoch dôchodcov DD sa poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a ich zdravotný stav si vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú im nemôže zabezpečiť rodina.

Návrh podala vypracovala nezisková organizácia Pokoj v duši n.o.

 

 

Podklady pre mimoriadne zastupiteľstvo sú na mestskom webe

http://www.povazska-bystrica.sk/oznamy.phtml?id6=51&module_action__0__id_info=19936

Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 00:01
sú lepší ako PAT A MAT

len viac externých právnikov!
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 22:23
Tak to zhrňme čo sa stalo:

Aj keď to súvisí treba to teraz odelit boli schvaľované dva programy:

1)Komunitný program
2)Centrum pre postihnutých násilím

Jedno združenie súkromné chce čerpať eurofondy mal plán projekt a všetko k tomu.
Ale tesne pred tým než už chceli začať zistili že potrebujú komunitný plán ktorý by malo mat mesto.
Podľa zákona každé mesto má mat komunitný plán ale neni určené do kedy ho musí mat.
Takže PB tento plán nemá iba na ňom pracuje tento rok možno bude. Ale malo koncepte všeobecný amatérsky ale ako koncept stačilo na tom mesto pracuje aby ho dokončilo a predložilo na spracovanie schválenie poslancom.
Jedno združenie si tento koncept požičalo od mesta a podhodilo poslancom ako komunitný plán mesta. Samozrejme sa pod koncept nepodpísali len ho poslancom rozdali pripomínam Primatorvi ho nedali bolo to mimo rokovacieho poriadku. Takže poslanci mali amatérsky koncepte nepodpísaný a nevedeli kto im ho dal. A mali ho odhlasovať aby na základe tohto odhlasovaného konceptu mohli pýtať peniaze z EU fondu.
Takže niekto si akože požičal koncept , ten niekto bol aj za primátorom ale zároveň predhodili tento plán aj poslancom na schválenie dá sa povedať že ho u.... . Ako návrh na odhlasovanie to dával poslanec Kostelánsky .
A čuduj sa svete mesto na druhý deň rýchlo odvolať čo sme schválili lebo nás dali na prokuratúru že sme schválil koncepte síce to neni právne postihnuté ale bez verejnej diskusie len aby jedno združenie mohlo čerpať EU fondy . To nám to pán Kostelánsky aj s tým združením zavaril len rýchlo schváľme oni bez toho nemôžu brat EU fondy ale niekto nás dal na prokuratúru a sranda keby to prešlo prokôšom,
to združenie by nás žalovalo že prišlo kôli mestu a jeho neoprávnenému schvaľovaniu o € z EU

Nemalo by mesto žalovať združenie že si dovolilo prezentovať materiál ktorý nevytvorili ale predložili ho poslancom na schválenie?
Zaujímavé že nepadol na zasadaný poslancov názov združenie ale mena kto bol za primátorom s týmto návrhom áno.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 05:52
Zhodou okolností som nahodne prepla na regionálnu TV, keď na túto tému bežala na msz diskusia. A čo myslíte, kto najviac presviedčal poslancov, aby hlasovali za predložený návrh? No naša prvá vícezbytočnosť, Haststando.
Je pravidlom, že ak ON sa začne za niečo angažovať, tak TO VŽDY SMRDÍ !!!
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 09:44
Prosím Vás, ktorý bxxxx vymyslel umiestnenie Krízového centra pre postinuých násilím v strede sídliska pri materskej škole? Nebudú ohrozené náhodou aj naše deti? Veď je tam spoločný dvor,kde sa deti hrajú. Keď niekto páchal násilie doma a bude sa chcieť realizovať aj potom na príslušnej osobe alebo osobách a ohrozí tým aj ďalších nevinných. Myslím, že to nie je dobré riešenie a už vôbec nie dobrý príklad pre deti.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 09:52
Konkretizovt kde prsne to bude umiestnené odkiala je ta informácia ????
Anonym píše:
Pátek 26.08.2011 20:52
vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Údaje z registra registrových Deň vydania: 2. augusta 2011
OV 148/2011 úradov
Typ pohybu: Zrušenie
IČO: 45 732 264
Názov: Pokoj v duši n.o.v likvidácii
J000360
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Obvodný úrad Trenčín
Aktuálny stav zapísaných skutočností k dátumu: 16.07.2011
Dátum zrušenia: 16.07.2011
Sídlo: Považské Podhradie 423, 017 04 Považská Bystrica
Likvidátor: Mgr. Eva Bubelová, Považské Podhradie 423, 01707 Považská Bystrica
Zakladateľ: Ing. Pavel Balla, Dedovec 1825/343, 01705 Považská Bystrica
Ing. Ivan Bubela, Považské Podhradie 423, 01704 Považská Bystrica
Vklad peňažný: Ing. Pavel Balla, vklad: 1000 EUR
Ing. Ivan Bubela, vklad: 1000 EUR
Vklad nepeňažný:
Prioritný majetok:
Druh všeobecne prospešných služieb:
sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť v tom najmä a) základné sociálne poradenstvo, b)
špecializované sociálne poradenstvo, c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č. 3 d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, e) sociálna
rehabilitácia, f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, g) pracovná terapia, h) tlmočenie, i)
sprostredkovaniej) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.k) osobná asistencia,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.1. príprava stravy,
výdaj stravy a výdaj potravín, 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 3.
poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 4. úschova cenných vecí, 5. vzdelávanie, 6. záujmová
činnosť, Poskytovanie:1. osobného vybavenia, 2. nevyhnutného ošatenia a obuvi, 3. prepravy a
donáška stravy
1
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 04:40
Jednoducho Ujo :)
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 05:59
dnes o 15,30 hod.
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 21:09
Telefóóón!!! Adame zobuď sa a povedz svojim lenivým sviňám na úrade že je 1. jún a treba kosiť kurva za čo ich platíme?
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 21:33
NEMAS POKOSENE? NIC TO.VOLAJ MESTSKY URAD A PYTAJ SI TRANSPARENTNE UPLATKARSKE PRASATA NOVAK ALEBO ADAM. URCITE TI POMOZU.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 09:51
volala som a Adam mi povedal čo chcem veď nie sú peniaze a už vôbec nie na kosenie a basta. A ja som ich prehajdákala pán Adam?
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 07:27
To ide o prestavanú budovu bývalého povbytu?

Vraj postavené s pomocou EU - má byť na 5 rokov luxusný domov dochodcov a potom to už budú bežné byty?
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 07:37
A o to sa tam jedná, hovoria že luxusný domou dôchodcov,teda DD ale hlasuju a v projekte je DSS dom socialnych služieb , tam je to zavádzanie.
V domovoch dôchodcov DD sa poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a ich zdravotný stav si vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú im nemôže zabezpečiť rodina.
V DSS sa poskytuje starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím - telesný handicap, duševné poruchy a poruchy správania, zmyslové postihnutie, resp. kombinácia postihnutí.
Kedisy sme to poznali aj ako osobytná škola, doliečovak , psychiatria atd. ale domou dochodcou niekto klame.
Schvaluju DSS nie DD. A to v strede mesta ??? A pri tom doličovak sa za nemocnicou dokončuje a mesto si ešte len tak zo srandy postaví ešte jeden. Ved to paltí EU....... alebo žeby aj štat a mesto už musí dolácat na DSS???
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 07:57
ja si myslím, že to nepatrí mestu, ale súkromnej osobe
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 08:21
Že by o to mala zaujem nezisková organizácia Pokoj v duši n.o. ktorá vypracovala projekt???
A čo ak nahle sa toho projektu vzdá DSS bude odsuhlasene a bude tam v strede mesta biedna.... socialna ubytovňa??
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 08:35
no budova na biednu ubytovňu rozhodne nevyzera :))

Skôr po piatich rokoch sa z toho stanú luxusné byty, ktoré zaplatila EU a prejdu do osobneho vlastníctva vybraných jednotlivcov :)))
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 08:40
Veru teraz nevyzerá ale na biednu ubytovnu DSS musi štat a mesto povine dolacat podla zakona , na luxusný byt nie.
Čo sa viac opaltí podnikatelovi luxusný byt kde už teraz za tie penize nechce nikto bývat, alebo ubytovna na ktoru mu štat povine dopláca:-))
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 11:28
Vyzerá to tak, že Lackovič zarobil 1.x na Povbyte, keď ho cez Brosa kupil a obratom mnohonásobne drahšie predal a teraz asi dokončí tunel.
Pokial ma pamäť neklame, rekonštrukciu robila PSS a visel tam plagát ponúkajúci byty na odpredaj.
Lenže prišla kríza...
Som zvedavý, či to tie telce v zastupiteľstve schvália.
Možno by bolo dobré kontaktovať Smatanu, prípadne Ševčíka, aby tam prišli. Na hentie pľuhy sa nedá spolahnúť!
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 12:17
rekonštrukciu previedla fi SIBAstav (len pre info)
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 12:26
no veru, dlho tam visel plagát o predaji bytov...
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 18:50
Samozrejme, že schvália. Vždy všetko schvália, pre nieči vyšší princíp.
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 08:26
Riešenie žiadne schavolovanie DSS ale DD len DD!
A na DD vybudovat luxusnu dom dôchodcov.

žiadna DSS !!!
DSS nech ide napríklad vedla korčulirskej drahy Orlove tam DSS nikomu nebude vadit, okraj mesta velký pozemok.
Jaj som zabudol to už poslanci predali za pár € pod cenu.
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 08:37

Názov: Pokoj v duši n.o.
Registračné číslo: OVVS/NO/165-4/2010
Sídlo: Považské Podhradie 423, 017 04 Považská Bystrica
IČO: 45 732 264
Deň vzniku: 16. 2. 2010
Druh všeobecne prospešných služieb: Sociálna pomoc a humanitárna
starostlivosť, v tom najmä:
a) základné sociálne poradenstvo,
b) špecializované sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č. 3,
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e) sociálna rehabilitácia,
f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
g) pracovná terapia,
h) tlmočenie,
i) sprostredkovanie,
j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
k) osobná asistencia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
1. príprava stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
4. úschova cenných vecí,
5. vzdelávanie,
6. záujmová činnosť;
Poskytovanie:
1. osobného vybavenia,
2. nevyhnutného ošatenia a obuvi,
3. prepravy a donáška stravy.
Zakladatelia: Ing. Pavel Balla, Dedovec 1825/343, 017 05 Považská
Bystrica; Ing. Ivan Bubela, Považské Podhradie 423, 017 04
Považská Bystrica
Výška vkladu: Ing. Ivan Bubela, vklad: 1 000 EUR; Ing. Pavel
Balla, vklad: 1 000 EUR
Štatutárny orgán: riaditeľka: Mgr. Eva Bubelová, Považské
Podhradie 423, 017 04 Považská Bystrica
Deň zápisu: 16. 2. 2010
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 12:12
nasadení pajáci? Bubela robí v nemocnici ,na úrade u Janasa,asi aj pre Primasmrada...ako taká pobehlica takže TUNEL!
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 17:18
Tak toto bolo fakt v tichosti urobené.....
Dávam na známosť komunitný plán našej "seternice" Banskej Bystrice.

http://www.banskabystrica.sk/download_file_f.php?id=66058


 "Komunitné plánovanie je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy verejného života a výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Vzájomná informovanosť a diskusie boli hlavnými piliermi, na ktorých vznikal v Banskej Bystrici strategický dokument týkajúci sa sociálnych služieb. Proces prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) odštartoval na konferencii v rámci projektu „Banská Bystrica – Mesto Rodiny“ v júni 2008 a dnes sme vo fáze jeho finalizácie . Záverečná podoba je zverejnená na internetovej stránke Banskej Bystrice, do 3. júna sa k nej môžu obyvatelia vyjadriť a poslanci mestského zastupiteľstva budú KPSS schvaľovať na júnovom zasadnutí. "


Považská Bystrica je opačným príkladom. Niekomu začne tiecť do topánok a tak nájde spôsob ako zaplátať podnikateľskú dieru. Veľmi rád by som videl dokument KUOMUNITNÝ PLÁN POVAŽSKEJ BYSTRICE.
Zaujímať ma bude koho sa pýtali na jeho potreby ako občana, zaujímať ma bude ako idú riešiť stanicu plnú bezdomovcov a ich smradu, ako idú riešiť víkendové pitky mladých, čo je vytvorené pre podporu neziskoviek, ktoré pôsobia pre nevidiacich, psoriatiov, distrofikov atď. Lebo dôchodci a "ich" POVBYT je jeden veľký tunel a dôkaz nekompetentnosti na meste.
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 20:50
Bubela? ten trulo niekedy nevie ako sa volá ako môže šéfovať tomuto? A k tomu je to Belásovej a Janasov poskok proste ďalší tunel.
Anonym píše:
Úterý 01.06.2010 20:49
Chlapci z Bratislavy dostali nápad,ako využiť budovu Povbytu v centre mesta.Vo firme bola prezamestnanosť,nuž polovicu ľudí vyhádzali a zbytok nasťahovali do zrekonštruovanej výmeničky na rozkvete.Budovu v centre prestavali na holobyty vyššej kategorie, len zabudli na to,že sú v P.Bystrici a za tú cenu to zase nie je taká kvalita a lukratívne miesto.Dlho sa borili s nedostatkom záujemcov a nakoniec prišla kríza,ktorá nás mimochodom podľa redbulla mala obísť a bolo po plánoch na dobrý biznis.Chlapci sa však nevzdali a tak teraz tu píšeme o niečom inom,čo sa chystá.Takže pšenka predsa len pokvete.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 08:07
chlapcom,bubelovi a inym a my to mame platit?ak to poslanecky tupci odklepnu?
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 08:24
1.6.2010 bolo mimoriadne rokovanie parlamentu mesta PB tam sa malo zrušit uznesenie o komunitnom programe kôli možnosti obžalovania mesta že prijalo zakon a komunitnom programe nezakone bez verjneho schvalovania. Ale či schvalili zrušenie ustanovenia o komunitnom programe alebo nie neviem? Ak ano bez komunitneho programu nemôžu žiadat o EU fondy a teda ani spojazdnit zámer.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 10:30
Schválili to na zasadaní 1.6.2008 zrušili svoje vlastné rozhodnutie MZ č. 47/2010 schválené 14.5.2010.
Ak združenie žiada povolenie o DSS nemusí nič od mesta požadovať len od VUC
Ak žiada o DD musí to povoliť mesto.

Môže sa stať vyrastie nám DDS súkromné ktoré bude pre drahú klientelu aj vy budete potrebovať niekedy takúto pomoc pre mamu alebo otca deda atd..alebo niekto z vašej rodiny podmienka aby vás tam zaradili musíte byt starý a bohatý a to toto nám niekto schválil!!!!

Prečo sa to združenie čo nám do PB chce dať DSS luxus nebraní ak to neni pravda nech odpovie ale nie štýlom predkladať poslancom komunitný plán ktorý zoberú Dudoňovej, a bez podpisu a čakať či to prejde cez zasadanie PB.

Prečo sa napríklad nestarám do doliečováku za nemocnicou? Veď to bude podobné
Je to na odľahlom mieste nikoho to neruší a treba to, ale luxusu za peniaze v strede mesta????
to kde to chcu spraviť teraz...

Radšej by som prispel na klasické a štátne a mestom riadene DD,DDS ako na jednotlivé súkromné a značne drahé služby
Aby mi neostali oči pre plač keď nebudem môcť dať svoju mamu otca blízkeho o ktorého sa už nedokážem ja postarať (zamestnanie vlastná rodina), Radšej budem naháňať Mesto a štát aby sa o štátne DD, DSS riadne staralo dotovalo aby som tam mohol dať nikoho kto celý život pracoval platil dane a nakoniec ja sa musím rozhodnúť buď mam peniaze pre otca pre mamu alebo radšej biedne štátne zariadenie. Lebo mu súkromné berie peniaze.
Komerčne sociálne podnikanie a dá sa to aj inač nazvať.............
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 17:22
veľa ľudí asi nevie o čom hovorí , najprv si treba preštudovať zákon a neprezentovať len svoje myšlienky a dohady. Primátor priamo a účelne zavádza odvolávaním sa na zákony a paragrafy , ktoré nemajú nič spoločné so súkromnov neziskovkov. Paragrafy na ktoré sa odvoláva napr. 81 pism. i , je paragraf , ktorý je platný , pokial DSS zriaďuje VUC. V tomto prípade ale nieje VUC zriaďovateľom. Mesto privítalo aktivitu zriadiť tu Dom socialnych služieb pre seniorov (nie ako sa tu uvádza pre asociálov). Problém nastal až keď mocipáni zistili , že neziskovka žiada o NFP. A to je kameň úrazu. Závisť! Prečo sme na takúto možnosť neprišli mi? Uvedomuje si vôbec niekto , že tú vznikne nových cca40-50 pracovných príležitosti? A čo to stojí mesto? NIČ ! Ale keď som to nevymyslel ja , tak nech to nemá ani druhý!
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 17:35
kam umiestni mesto v roku 2013 žiadateľov ? Do 60 dní musí byť každý uspokojený. To si ich potom rozdelíme po bytoch?
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 18:13
Adame si stavia dom v Novom Meste nad Váhom , o toho je už postarané , čo tam po dôchodcoch. Toho zaujíma len to , aby mal on luxus na starosť
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 18:51
Prečo to má byt len pre starších a bohatých??? prečo to neni pre obyčajných ľudí čo si platia dane celý život???
Takže súkromná osoba rozhodne či príme do toho to zariadenia niekoho alebo nie!!!???
Toto ma byt v strede mesta ??? nech je to DD a nie DSS aj luxus ale DD nad tou už bude mat moc mesto a to treba naháňať ak niečo nie je v poriadku. A nie súkromník čo si bude vyberať podľa toho kto je bohatý toho príme do toho zariadenia.
Predložila Občanom svoj projekt nemenovaná organizácia oznámila občanov o ich zámere spravila to???
No nespravila nepotrebuje občanov aby o tom vedeli oni si ´výberu bohatých a ty sa sami prihlásia???
Kto predhodil poslancom komunitný projekt koncept a nepodpísal ho len schváľte ja potrebujem peniaze???
Vznikne tu potom cca 40-50 pracovných miest a oči pre plač keď nebudete tam môcť dať príbuzného lebo je to tam luxus drahé ale mate to hneď za rohom ale je to drahé drahé lebo to nemá mesto...a nedá sa to ovládať monitorovať riaditeľ je tam súkromník a on si vyberá iba takého čo mu bude platiť a to draho. Zamestnáme 50ludí ale nebudeme mat na to aby sme tam niekoho dali nemáme na to finančne len bohatší.
Budeme sociálne odkázaných ľudí rozdeľovať na chudobných a bohatých ?????? ty máš na to môžeš tam ísť a ty nie!!!!!
toto si nechá mesto robiť s občanom toto dovolíme spraviť v meste????
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 18:59
Dnes si môžeš vybrat aj sukromnú zdravotnu poisťovnu aj sukromného lekára.
Teda aj nech si sukromník vyberie koho príme do zaraidenia v poridku, ale ak na to nečerpá svoje prostriedky ale NFP tak pozor čerpá to z EU a to ako budeme rozdelovť kategorizovat ludí bohatý a chudobný, ked si to bude sam cele financovat prosím aj si sam bude vyberať koho príme do zariadenia ak bude brat z EU NFP tak pozor aj ja som občan EU a nepáči sa mi že tu niekto cez penize EU bude kategorizovať socialne odkazaných ludí.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 20:09
Mesto robí hovno, tak nech spraví súkromík, pre mňa za mňa aj pre bohatších, čo tí majú tiež skapať? Nech je dostatok možností, aby si každý vybral. Zatiaľ sa môžete ísť tak pásť, ale do DD sa nedostanete. Bráňme všetkému a potom tu fakt nič nebude- sme fakt dementi? Zaujímavé, že z Považskej chodia do Púchova-do súkromnej DSS! Treba nasťahovať Bystičanov do Púchova a za chvíľu aj tam prestane rozvoj. Michalec by sa zbadal, čo sme my za ľudia.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 20:12
Eurofondy sú na podporu aj súkromných podnikateľov, takže s tým nič nespravíte.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 20:54
Su ale v tomto prípade rozhoduje VUC a ako to vieme Primátor tomu neni naklonený a on sedí vo VUC. Ale nie sám hlasuje....
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 20:52
Aby si každý vybral?? veru nie ked je to draho tak tam nepôjdeš chudobný , ale bohatší možeš ist aj do chudobneho zariadenia.
Chudobný nie.
A čo je to bohatší? ten čo robil celý život a platil dane alebo ten čo jednoducho má a nerobil celý život to je otázne podľa mna nerozdelovať chodobný a bohatý socialne zariadenie má byt pre všetkých.
Som sa práve dozvedel neverejne teda neštátne socialne zariadenia aj DDS sa chcu dostat na uroveň štátnych aj oni chu poberat dotacie od štátu , hmm teda a ak ta novela prejde to znamemá ze zo svojich daní budem platit obidve DSS aj štatnu aj neverejnu DSS ale jedna bude drahšia a druhá nie tak to radšej nebudem davat štatu dane žiadne.Ked si ma na starobu nikto zadelí bohatý chudobný.
Alebo niekto čaká na to že sa prihlasi o neštátnu DSS a potom ked schvalia zakon mu bude štát platit, vypočítavosť.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 20:57
Nech to ma súkromník aj drahé ale nie v strede mesta. Dom dochodcou beriem aj v strede mesta ale socialne zariadenie na okraj mesta alebo kludná zóna malo obyvaná.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 21:00
No ale ak nie si Dochodca tak sa tam do DSS nedostaneš jedine ak si socialny prípad,ale to platí u štatneho zariadenie sice sukromnik ked mu zaplatíš tam umiestni aj kojenca.
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 22:08
A ten sukromnik nakoniec ovládne mesto a bude si robit čo chce , ked je to tebe jedno, Super nápad:-)
Anonym píše:
Středa 02.06.2010 22:32
Bubela popri chlastaní v pracovnej dobe v maníne stíha aj podnikať s dôchodcami a dokonca u Janasa pracovať. Jednoducho Belásovej SNS dosadený pajác a ubrblaný capo
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 05:57
sa začína pomaly, pomalúčko vyfarbovať.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 10:38
všetko je to len divadlo a bábky pekne do seba zapadajú. Janas,Novák a Harvánek + záporná postavička ťuťka Adameho,ktorého zneužili na happyend:-)
Veď včera to Janas a Harvánek na spoločnom stretnutí riešili.Ale ohnisková vzdialenosť objektívu 55 - 300 to istí:-)
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 10:49
daj sem,mal si film či nie?
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 11:01
No to by som si rad pozrel ak maš foto????
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 18:40
Konečne ktosi napísal skutočnú pravdu. Janas je Harvánkova dobre platená bábka spoločne ako aj Novák. Schádzajú sa na Havranovej haciende a dohadujú a obsadzujú celé toto maríkovské teátro. A vy blbí mogoni im to aj s navijákom žeriete. Však Jans prinesie zmenu chi chi
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 19:46
To je ako s tým príbehom, keď prišiel Boh za človekom a povedal mu "..povedz čokoľvek čo môžem pre teba spraviť a ja ti to spravím a to isté urobím aj tvojmu susedovi, ba jemu dokonca dvakrát.." ..no a človek na to "..vypichni mi jedno oko.."
Vy tí prispievatelia, ktorí tu vkuse čosi píšete proti Janasovi, Adamemu a podobným politikom, ktorí najmenej škodia tomuto mestu, by ste pre toto mesto narobili a napáchali najväčšie škody. Všetky vaše príspevky sú založené na dvoch veciach - na závisti a vedomia vlastnej neschopnosti. Kedže sa tu ani jeden z vás nepodpísal, tak predpokladám že svoje politické informácie čerpáte v Trenčane alebo u Čerta. No v každom prípade celý svoj život budete bezvýznamné nuly ako ste teraz.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 21:10
Súdiš podľa seba drahý Anonym? :)))
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 21:26
Drahý anonym,ja nechodím ani do čerta ani trenčanu dokonca nemám ani oči vypichnuté a preto si dovolím s tebou trošíčka nesúhlasiť.Po prvé nazvať Adameho, Janasa a ďalších súdruhov politikom ehm nemyslíte vážne, po druhé nemyslím si že som neschopný a závidím a po tretie dovolím si mať podobný názor ako tí ktorých tak nemáte v láske za ich triezvy opis pomerov v našom meste.Netreba ani krčmy navštevovať dokonca ani pozerať stupídne zastupiteľstvá,aby som pochopil,že v Považskej Bystrici sa kradne a tí "politici" sú iba nastrčené bábky mafpodnikateľov.Písať o totálnej neschopnosti súčastných pánov z mesta,poslancov a úradníkov nemá azda žiadny zmysel.Som trošíčka naivný a počkám si na voľby dúfajúc na zmenu k lepšiemu.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 22:30
Viete nad čím sa skúste zamyslieť keď tak naivne čakáte ako dopadnú voľby / a teraz neprovokujem a nesnažím sa hádať /, že z čoho asi tak financuje Sulík všetky tie bilbordy a reklamy po celom Slovensku ??? a z čoho je financovaná reklamná kampaň aj jednotlivých jeho straníckych kolegov...Vy si myslíte, že oni za reklamu platiť nemusia ??? Na ich mediálnu politickú kampaň ide toľko ako na máloktorú politickú stranu, takže prečo si to iné strany nemôžu dovoliť, ale paradoxne SaS si to dovoliť môže ??? Z čoho to budú splácať po voľbách ??? Myslíte si že po voľbách keď vyhrajú tak svojim sponzorom povedia - "ale mi kradnúť nejdeme, lebo my sme to pred voľbami slúbili, že kradnúť nebudeme..." To uvidíte čo bude ešte len vtedy, keď sa do vlády dostane SaS...veď si to tu o dva roky napíšeme... P.S. Tí v ktorých teraz dúfate budú najviac posluhovať tým ktorí teraz platia ostatných miestnych politikov. Hast, Kubolino sa už nažrali, aj Adame a spol, ale hladní vlci z SaS ešte nie - tí nás dajú na "poriadok"...
Anonym píše:
Pátek 04.06.2010 05:17
Nažrali sa? Nie, takí nemajú nikdy dosť. Len sú "držaní" na dištanc. Smatana, Ševčík, Cenklvá ale aj Chupek zachránili Bystrici ťažké milióny!
Anonym píše:
Pátek 04.06.2010 09:41
Zasa prispevok nejakého dementa?? Hrozne by som rád vedel ako napr. taký Chúpek, alebo Cenklová vedia niečo zachrániť - debilita !!! Treba písať konkrétne ako a čím - nie dementne tupiny!!
Anonym píše:
Pátek 04.06.2010 10:10
Cenklová by sa mala dať liečiť už jej to odporúčam niekoľko rokov.
Anonym píše:
Pátek 04.06.2010 11:36
cenklová ich dobre vydusila kvôli schodom, a kvôli konkurzom. tam dostali riadne po ušoch.
Anonym píše:
Pátek 04.06.2010 10:23
Hast, Kubolino sa už nažrali, aj Adame a spol. Príspevok pred tebou naivne čaká na voľby, ale buď tiež si naivný alebo úplny hlupák! Sledovala som posledné zastupiteľstvo a nestačila som sa čudovať. To čo predvádzal Novák a jeho táraniny o transparentnosti až ho musel zastaviť Kubovič(musia sa inak žrať) ale dostala ma reakcia starého uja na Matušíkov príspevok. Konkrétne rozoberal cestu tuším za 2a pol milióna kdesi v šurabovej. Z prejavu som usúdila že si ju k svojim pozemkom nechal postaviť za mestské peniaze úradník Adam. So starým ujom to ani nepohlo. Blabotal niečo o dokázaní a čo ja viem čo. Ešte trváš na tom že Adame a jeho družina sa nažrali? Najhoršie na tom že hlúpi poslanci im v rozkrádaní pomáhajú, teda česť výnimkám. Ja teórii už sa nažrali neverím ani mäkké f.
Anonym píše:
Pátek 04.06.2010 18:16
Ak by bol Jonas primátorom, bolo by to ešte horšie ako teraz. Však ten za svoju pozíciu vďačí strane, a bude poskokom Harva, ktorý by sa po Hantíkovi tiež rád nabalil.
Anonym píše:
Pátek 04.06.2010 22:00
Janas by asi neraboval tak ako súčasní, ale medzi bossmi by len lavíroval, nedokázal by s nimi narobiť poriadok
Anonym píše:
Pátek 04.06.2010 23:05
Janas by asi len krútil chvostíkom, nechával voľný priebeh veľkým kšeftárom, bral provízie. Taký druhý Pali Petrík, "ekológ".
Anonym píše:
Sobota 05.06.2010 11:34
Najlepším primátorom by bol p.Hladký, len čo z toho keď už aj on bere od Haviara 30 tisíc mesačne.
Anonym píše:
Sobota 05.06.2010 11:40
No tak Hladkého nie to je Harvánkou človek.
Anonym píše:
Sobota 05.06.2010 11:45
žeby bral od oboch ?,tomu neverim,je to ferovy chlap..!!!
Anonym píše:
Sobota 05.06.2010 21:08
ved práve, ferovy chlap..!!! Preto bere od každého :))
Anonym píše:
Neděle 06.06.2010 22:26
Hladký je férový chlap až natoľko že neráčil platiť dodávateľom faktúry . A Janas ? Tento tituly zbierajúci a nepotrebné knížky píšuci súdruh pravidelne navštevuje Harvánka aj Stacha . Jeho hlasovanie o hanebnom predaji pozemku v orlovom Stachovi za dva euráče kde obvykle čulo diskutujúci súdruh držal klapačku a o dušu dvíhal ruku je veľavravné . Pri obidvoch súčastnej H S H mafii pokvitnú ruže .
Anonym píše:
Sobota 05.06.2010 11:42
Hladký od Tona Haviara nebere tridsať tisíc mesačne,ale vzal len raz tri tisíc eur na reklamnú kampaň a tým to skončilo,dokonca že sa vzlom rozišli.
Pavol Hladký
Pavol Hladký píše:
Sobota 05.06.2010 21:47
Rád by som osobne spoznal toho majstra, ktorý tu šíri takéto nezmysly. Ale som presvedčený o tom, že na to nemá gule, aby mi to povedal chlapsky rovno do očí.
Anonym píše:
Neděle 06.06.2010 14:45
Ako je to s financovanim reklamnej kampane jednotlivcov SaS ? Od koho su peniaze a ako sa to tym sponzorom po volbach splati ? Nie som naivny, tak ani necakam rozpravky.
Poprosim o realnu odpoved ak su na to gule.
P.S. A o.i. len pre Vasu zaujimavost ja Vas idem volit p. Hladky.
Anonym píše:
Středa 09.06.2010 00:15
Tazko niekoho volit, ked viazne komunikacia...
Pavol Hladký
Pavol Hladký píše:
Středa 09.06.2010 09:24
Pred časom som tu zverejnil moje stanovisko, že odpovedám iba na neanonymné otázky. Nech sa páči, pýtajte sa!P. Hladký
Anonym píše:
Středa 09.06.2010 20:32
Môj zlatý,škoda že tvoje aktivity začínajú vždy 14 dní pred voľbami a končia hneď po voľbách :(
Toto nie je otázka, to je konštatovanie.
Anonym píše:
Pátek 11.06.2010 11:49
reč je o SaS ? :-)
Anonym píše:
Pátek 11.06.2010 15:28
čo si hulil? SAS, ani náhodou.
Anonym píše:
Pondělí 07.06.2010 07:18
Bude to ťažké veľkopodnikatelia si zvykli mať osobu primátora uradnikov a poslancov pevne omotanú
Anonym píše:
Pondělí 07.06.2010 10:03
no tak si budú musieť odvyknúť

nás je viac, len sme doteraz boli zle organizovaní
Anonym píše:
Sobota 05.06.2010 10:16
len pripomínam, že okrem našich miestnych kmotrov je tu aj nová veľká ryba, Kmotrík

ktorý na rozdiel od nich tu nebýva, nedýcha s nami ten istý vzduch
Anonym píše:
Pondělí 07.06.2010 23:01
Tí často spomínaní veľkopodnikatelia tu boli, sú a budú! Len primátori sa budú meniť. Oni dávali a budú dávať vždy aj jednej, aj druhej, aj tretej strane a kto vyhrá, ten spláca z mestských, aj zo štátnych a teraz aj európskych financií. Či tam bude Hladký alebo Obratky, to je skoro jedno. Je to brutál, ale je to tak.HOWG.
Anonym píše:
Pondělí 07.06.2010 23:03
Sám Stacho by to ináč nenapísal.
Anonym píše:
Pondělí 07.06.2010 23:22
Ten má iné starosti, ako písať po internete
Anonym píše:
Pondělí 07.06.2010 23:25
to nepochybne áno

ale veľmi by sa mu páčilo, že sa ľudia sami utvrdzujú v tom, že s jeho parazitovaním na verejných zdrojoch sa nedá nič urobiť
Anonym píše:
Úterý 08.06.2010 09:06
Ten by bol hlavne rád, že ho priradili do tej istej ligy ako je Harvo a Haviar :-) Jeho cena na čiernom trhu tým rapídne stúpla :-)
Anonym píše:
Čtvrtek 10.06.2010 13:20
Je tragédia,že títo mafoši ovládaju cez naoko ctihodných poslancov Belásovú Adameho Janasa Jurčíka toto mesto.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 19:15
Ty musis byt "pekne" bystrozraky, ked Harvanek je uz niekolko dni kdesi v riti na dovolenke vzdialeny niekolko hodin cesty z PB, ale napriek tomu si ho vcera videl s Janasom :)...co si este videl tym svojim objektivom 55 - 300 ??? porozpravaj nam :)))
Anonym píše:
Čtvrtek 03.06.2010 14:30
slabúčko hryzkaj, slabúčko...
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 00:01
sprostosti a krčmové reči , všetci všetko vedia , kto , kde , ako . Trochu porozmýšlajte , než sem vložíte svoje konštrukcie. To čo som tu dnes čítal sú len bláboly bez jediného faktu. Fakt ubohé reakcie na niečo o čom nemáte ani páru.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 09:20
Jasné Karle...
Anonym píše:
Pátek 26.08.2011 16:17
DSS teda ústav pre telesný handicap, duševné poruchy a poruchy správania, zmyslové postihnutie, resp. kombinácia postihnutí sa stavia v strede mesta bez schválenia komisii potichu. Stavebné povolenie sa vydalo erofondy sa zatriasli a DSS v strede obývanej časti už rastie prerába sa. Nie je to korupcia potichu dajte stavebné povolenie a nikomu nič nehovorte.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359