Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto

Mesto

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 04.03.2013 16:26
 Nadpis   Autor   Typ   Čas změny 
MARIOHUDAK.BLOG.SME | Kto bohatne na ničení lesov Mesto Novinka Úterý 11.03.2014 13:27
Zasadnutie VMČ Lány 12.03.2014 Mesto Událost Úterý 11.03.2014 13:18
POVAZSKA.SME.SK | Spísali petície, odpady na kopci nechcú Mesto Novinka Úterý 11.03.2014 13:18
POVAZSKA.SME.SK | Nakladaniu s odpadom nad Kunovcom povedali nie Mesto Novinka Neděle 16.03.2014 18:00
POVAZSKA.SME.SK | Kritizovali aj prevádzku cintorína či opravu ciest Mesto Novinka Neděle 16.03.2014 18:04
OMEDIACH.BLOG.SME.SK | Trh zaplavili nové noviny. Propagujú neznámu stranu TIP Mesto Novinka Pátek 21.03.2014 12:13
Zasadnutie Komisie pre mládež a šport 31.03.2014 Mesto Událost Středa 26.03.2014 08:52
Soubor Otvorený list primátorovi (sken dokumentu) Mesto Soubor Sobota 05.04.2014 13:06
Otvorený list primátorovi: Chudovský, a.s. Mesto Novinka Pondělí 07.04.2014 12:47
Soubor Stanovisko primátora k listu spoločnosti CHUDOVSKÝ a.s. (sken dokumentu) Mesto Soubor Pondělí 07.04.2014 12:44
Stanovisko primátora k listu spoločnosti CHUDOVSKÝ a.s. Mesto Novinka Pondělí 14.04.2014 21:31
POVAZSKA.SME.SK | Budova bývalej vojenskej správy stále zíva prázdnotou Mesto Novinka Neděle 13.04.2014 13:47
POVAZSKA.SME.SK | Namiesto parku bude parkovisko Mesto Novinka Pondělí 07.04.2014 12:40
Materiály autora: MESTO redakcia Rešerše Pondělí 07.04.2014 13:21
Zasadnutie komisie pre mládež a šport 09.04.2014 Mesto Událost Neděle 13.04.2014 13:48
Zasadnutie Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana 09.04.2014 Mesto Událost Neděle 13.04.2014 13:48
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 08.04.2014 Mesto Novinka Úterý 15.04.2014 20:08
Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 15.04.2014 Mesto Událost Úterý 15.04.2014 20:08
Soubor K bodu č. 11 - Návrh na rozdelenie dotácií Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva (MR 15.04.2014) Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor K bodu č. 3 - Návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor K bodu č. 6 - Návrh Doplnku č. 2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor application/x-ica K bodu č. 7 - Prerokovanie platu primátora mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor Octet Stream K bodu č. 11 - Návrh na rozdelenie dotácií (MR 15.04.2014 - a) Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor chemical/x-molconn-Z K bodu č. 11 - Návrh na rozdelenie dotácií (MR 15.04.2014 - b) Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor K bodu č. 5 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o dočasnom parkovaní na miestnych komunikáciách (MR 15.04.2014) Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor C source code header K bodu č. 5 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o dočasnom parkovaní na miestnych komunikáciách Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor K bodu č. 4 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica - návrh na vyvesenie Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor K bodu č. 11 - Návrh na rozdelenie dotácií (MR 15.04.2014) Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor K bodu č. 10 - Návrh na udelenie Ceny mesta Považská Bystrica v roku 2014 Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor application/x-ica K bodu č. 4 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor text/x-perl K bodu č. 9 - Návrh dohody o spolupráci medzi mestom Považská Bystrica (SR) a Belchatów (PL) Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor Octet Stream K bodu č. 10 - Návrh na udelenie Ceny mesta Považská Bystrica v roku 2014 (a) Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor K bodu č. 8 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Soubor object code K bodu č. 10 - Návrh na udelenie Ceny mesta Považská Bystrica v roku 2014 - zoznam návrhov na ocenenie DO Mesto Soubor Úterý 15.04.2014 20:07
Zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 22.04.2014 Mesto Událost Čtvrtek 17.04.2014 11:53
Doplnok č. 2 k VZN odpady Mesto Soubor Čtvrtek 17.04.2014 11:53
Soubor PDF document podnety na VMC Mesto Soubor Čtvrtek 17.04.2014 11:53
Soubor PDF document spomalovacie prahy Mesto Soubor Čtvrtek 17.04.2014 11:52
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku konaného dňa 14.04.2014 Mesto Novinka Pondělí 28.04.2014 15:32
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 14.04.2014 Mesto Novinka Pondělí 28.04.2014 15:32
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 22.04.2014 Mesto Novinka Pondělí 28.04.2014 15:33
POVAZSKA.SME.SK | Vďaka zmenám sa zvýšil počet cestujúcich Mesto Novinka Pondělí 28.04.2014 15:39
POVAZSKA.SME.SK | Expozícia motocyklov už mala v meste dávno byť Mesto Novinka Neděle 25.05.2014 00:06
POVAZSKA.SME.SK | V meste pribudol plno klimatizovaný autobus Mesto Novinka Neděle 25.05.2014 00:06
Soubor PDF document Osadenie spomaľovacích prahov na ul. Pionierska 2014 Mesto Soubor Neděle 25.05.2014 00:06
Soubor PDF document Dermakorekt 2014 žiadosť Mesto Soubor Neděle 25.05.2014 00:06
Zasadnutie VMČ Lány 14.05.2014 Mesto Událost Neděle 25.05.2014 00:03
POVAZSKA.SME.SK | Nariadením chcú riešiť aj problémy s rušením pokoja Mesto Novinka Neděle 25.05.2014 00:06
POVAZSKA.SME.SK | Úpravy pokračujú, vstup do pešej zóny odrádza Mesto Novinka Neděle 25.05.2014 00:06
Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 28.05.2014 Mesto Událost Úterý 27.05.2014 16:41
Soubor K bodu č. 2 - Návrh na doplnenie uznesenia MZ Mesta Považská Bystrica číslo 30/2010 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 24/2014 Mesto Soubor Úterý 27.05.2014 16:41
Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 29.05.2014 Mesto Událost Úterý 27.05.2014 16:41
Soubor K bodu č. 2 - Návrh na doplnenie uznesenia MZ Mesta Považská Bystrica číslo 30/2010 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 24/2014 (MZ 29.05.2014) Mesto Soubor Úterý 27.05.2014 16:41
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 29.05.2014 Mesto Událost Sobota 31.05.2014 14:06
POVAZSKA.SME.SK | Orlovský kaštieľ po rokoch rekonštruujú Mesto Novinka Úterý 27.05.2014 16:41
Návrh na schválenie financovania „Rekonštrukcia strojovne chladenia Zimného štadióna v Považskej Bystrici“ Mesto Soubor Pondělí 16.06.2014 20:47
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 28.05.2014 Mesto Novinka Sobota 31.05.2014 14:06
Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu zriadená MZ Považská Bystrica 29.05.2014 Mesto Událost Sobota 31.05.2014 14:06
Zasadnutie Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana 04.06.2014 Mesto Událost Sobota 31.05.2014 14:06
POVAZSKA.SME.SK | Chodník bude bez kaluží aj áut Mesto Novinka Sobota 31.05.2014 14:06
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana zo dňa 04. 06. 2014 redakcia Novinka Pondělí 16.06.2014 17:35
Zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo dňa 24. 06. 2014 redakcia Událost Pondělí 16.06.2014 18:05
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská Bystrica dňa 10. 06. 2014 redakcia Novinka Pátek 20.06.2014 09:50
Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta dňa 16. 06. 2014 redakcia Událost Sobota 21.06.2014 19:56
Zasadnutie Mestskej rady 19. 06. 2014 redakcia Událost Pondělí 16.06.2014 21:07
Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 28. 11. 2014 redakcia Událost Pondělí 24.11.2014 13:21

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359