Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto

Mesto

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 04.03.2013 16:26
 Nadpis   Autor   Typ   Čas změny 
Soubor K bodu č. 12 - Návrh na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:31
Soubor K bodu č. 11 - Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007 - 2013 Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:31
Soubor K bodu č. 10 - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013 Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:31
Soubor K bodu č. 9 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2014 Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:31
Soubor K bodu č. 8 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2014 Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:31
Soubor K bodu č. 7 - Návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Považskej Bystrici Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:31
Soubor application/x-ica K bodu č. 6 - Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:29
Soubor K bodu č. 5 - Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:29
Soubor K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:29
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach Mesto Soubor Pátek 29.11.2013 15:30
POVAZSKA.SME.SK | V diskusii o záverečnom účte upozornil poslanec na „míny“ Mesto Novinka Sobota 22.02.2014 16:35
Zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 10.12.2013 Mesto Událost Středa 11.12.2013 08:52
Soubor Materiály pre Komisia pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 10.12.2013 Mesto Soubor Úterý 10.12.2013 11:01
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 25.11.2013 Mesto Novinka Středa 11.12.2013 08:52
Soubor K bodu č. 4 - Uznesenie a dôvodová správa k VZN o miestnych daniach na rok 2014 (MZ 12.12.2013) Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor K bodu č. 3 - Rozpočet 2014 PX Centrum Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor object code K bodu č. 3 - Rozpočet 2014 - stanovisko hlavného kontrolóra Mesto Soubor Pondělí 16.06.2014 19:38
Soubor K bodu č. 3 - Programový rozpočet 2014 - 2016 Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor K bodu č. 3 - Programový rozpočet 2014 mesto Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva (MZ 12.12.2013) Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor K bodu č. 4 - VZN o miestnych daniach na rok 2014 Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor K bodu č. 3 - PLÁN 2014 PX Centrum Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor K bodu č. 3 - Návrh na uznesenie 12. 12. 2013 (MZ 12.12.2013) Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor K bodu č. 13 - Návrh na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor application/x-ica K bodu č. 14 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:52
Soubor Octet Stream K bodu č. 12 - Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor K bodu č. 11 - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za 1. polrok 2013 Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor audio/x-realaudio K bodu č. 10 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor K bodu č. 8 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na 1. polrok 2014 Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor K bodu č. 9 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na 1. polrok 2014 Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor K bodu č. 6 - Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor K bodu č. 7 - Návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Považskej Bystrici Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor K bodu č. 5 - Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor PDF document Materiál na MZ košielka 12.12.2013 Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
Soubor Materiál k zasadnutiu Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 10.12.2013 Mesto Soubor Středa 11.12.2013 08:48
POVAZSKA.SME.SK | Voľne prístupné klzisko v meste zatiaľ nebude Mesto Novinka Středa 11.12.2013 08:55
POVAZSKA.SME.SK | Myšlienka ľadovej plochy v centre sa im páči Mesto Novinka Středa 11.12.2013 08:56
POVAZSKA.SME.SK | Chodníky v centre zostali šmykľavé Mesto Novinka Středa 11.12.2013 08:48
POVAZSKA.SME.SK | V blízkosti nemocnice si urobili smetisko Mesto Novinka Středa 11.12.2013 08:48
POVAZSKA.SME.SK | V centre mesta chceli tri stánky Mesto Novinka Středa 11.12.2013 08:48
Zápisnica z VMČ Lány 2013-12-04 Mesto Novinka Neděle 15.12.2013 18:56
Zasadnutie VMČ Lány 15.01.2014 Mesto Událost Sobota 11.01.2014 18:40
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 02.12.2013 Mesto Novinka Sobota 22.02.2014 16:30
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, kultúru a školstvo konaného dňa 04.12.2013 Mesto Novinka Sobota 22.02.2014 16:29
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 10.12.2013 Mesto Novinka Pátek 10.01.2014 13:55
POVAZSKA.SME.SK | Kontrolórovi schválili niekoľkotisícovú odmenu Mesto Novinka Sobota 22.02.2014 16:29
ODPADY-PORTAL.SK | Považská Bystrica obstaráva služby formou súťažného dialógu. ÚVO už podobnú súťaž zrušil Mesto Novinka Pondělí 20.01.2014 21:19
ZPPB | Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014 Mesto Novinka Pondělí 20.01.2014 21:19
Soubor ÚVO | Protokol o vykonaní kontroly (Sken dokumentu) Mesto Soubor Sobota 22.02.2014 16:28
ÚVO | Protokol o vykonaní kontroly Mesto Novinka Sobota 22.02.2014 16:27
TRENCIN.SME.SK | Trenčiansky župan Baška zakázal podriadeným hovoriť s médiami Mesto Novinka Středa 22.01.2014 20:38
Zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a výstavbu 27.01.2014 Mesto Událost Čtvrtek 23.01.2014 18:04
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 10.02.2014 Mesto Událost Čtvrtek 06.02.2014 11:14
PRIEVIDZA.SME.SK | Baškova kontrola mediálnych výstupov vydržala štyri dni Mesto Novinka Sobota 22.02.2014 17:12
Soubor PDF document K bodu č. 5 - Ročná správa MsP príloha 1 Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor PDF document K bodu č. 5 - Ročná správa MsP príloha Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor PDF document K bodu č. 5 - Ročná správa MsP Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor K bodu č. 6 - MZ schválenie KRIS Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor K bodu č. 6 - Návrh koncepcie rozvoja ISVS Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor K bodu č. 8 - Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2014 Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor K bodu č. 7 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica (MR 03.02.2014) Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor OpenOffice.org Impress presentation template K bodu č. 4 - Návrh na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. a FK Raven, s.r.o. do jednej obchodnej spoločnosti Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor application/x-ica K bodu č. 3 - Návrh dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva (MR 03.02.2014) Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:53
Soubor PDF document K bodu č. 5 - Ročná správa MsP text Mesto Soubor Středa 29.01.2014 18:51
Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 03.02.2014 Mesto Událost Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 03.02.2014 Mesto Událost Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 10.02.2014 Mesto Událost Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor PDF document K bodu č. 9 - Ročná správa MsP príloha Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor PDF document K bodu č. 9 - Ročná správa MsP príloha 1 Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor PDF document K bodu č. 9 - Ročná správa MsP Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor PDF document K bodu č. 7 - MZ schválenie KRIS Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor PDF document K bodu č. 7 - KrisForm final Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor K bodu č. 11 - Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2014 Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor application/x-ica K bodu č. 10 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor K bodu č. 8 - Voľba prísediacich Okresného súdu v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2014 - 2018 Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor object code K bodu č. 6 - Návrh na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. a FK Raven, s. r. o. do jednej obchodnej spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor K bodu č. 5 - Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006 Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor K bodu č. 4 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva (MZ 10.02.2014) Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor K bodu č. 3 - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013 Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Soubor Plain Text K bodu č. 9 - Ročná správa MsP text Mesto Soubor Čtvrtek 06.02.2014 11:13
Zasadnutie VMČ Lány 12.02.2014 Mesto Událost Sobota 22.02.2014 16:25
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 03.02.2014 Mesto Novinka Úterý 04.03.2014 20:56
Zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 25.02.2014 Mesto Událost Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor K bodu č. 3 - sportovcov koty A4 Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor K bodu č. 3 - sportovcov 2cast A3 Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor K bodu č. 3 - sportovcov 1cast A3 Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor PDF document K bodu č. 3 - sportovcov Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor K bodu č. 4 - PD mladeznicka zadanie Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor Octet Stream K bodu č. 4 - mladeznicka zastavka Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor PDF document K bodu č. 5 - KMBT 215 00546 Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor Rich Text Format (RTF) K bodu č. 3 - Zadanie sportovcov Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
Soubor K bodu č. 5 - Panák Mesto Soubor Úterý 25.02.2014 21:05
POVAZSKA.SME.SK | Fotopasce odhalili už dvoch pôvodcov odpadu Mesto Novinka Úterý 25.02.2014 21:05
POVAZSKA.SME.SK | FK Raven zanikne Mesto Novinka Úterý 25.02.2014 21:05
PUCHOV.EU | Trať Púchov – Považská Bystrica budú modernizovať 3 roky Mesto Novinka Pondělí 03.03.2014 12:56
TVNOVINY.SK | Dominanta Považskej Bystrice stratila polovicu svojho čara Mesto Novinka Úterý 04.03.2014 19:18
ONLINETREBISOV.SK | Regionálne telky nepritakávali radnici, dostali vyhadzov! Bez udania dôvodu. Mesto Novinka Úterý 11.03.2014 13:21
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 25.02.2014 Mesto Novinka Úterý 11.03.2014 13:18

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359