Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / ZPPB | Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014

ZPPB | Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 20.01.2014 21:19
[2014-01-20] Nezávislé občianske združenie Združenie podnikateľov Považská Bystrica vydalo stanovisko k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014.

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://www.zppb.sk/index.php?subaction=showfull&id=1389793305&ucat=20

 

Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014
1. Nárast dlhu mesta Považská Bystrica vs. zadlženosť mesta v časovom horizonte 2011-2013
 
Združenie podnikateľov Považská Bystrica už vo svojich predchádzajúcich stanoviskách upozorňovalo poslancov a občanov mesta Považská Bystrica na nelichotivú situáciu vplyvom nárastu dlhu nášho mesta za pôsobenia súčasného primátora mesta. 
Primárnym faktom je, že mesto Považská Bystrica malo medzi rokmi 2010 až 2012 najprogresívnejší nárast dlhu spomedzi miest Slovenska, v absolútnych číslach išlo o navýšenie sumy o 2 883 691 €!!!. 
Zľahčovanie nárastu dlhu za dva roky z úrovne 89 € na 138 €  na jedného obyvateľa, ktorej občania mohli byť svedkami na rokovaní mestského zastupiteľstva je vizitkou práce vedenia mesta. 
 
2. Splácanie záväzkov mesta Považská Bystrica voči komerčným bankám
 
Mnohí poslanci upozorňovali počas rokovania zastupiteľstva z 12.12.2013 na fakt, že obrovská suma použitá ako príjem z predaja lukratívnej plochy v centre mesta okrem drobných investičných zámerov v predvolebnom období, by mala ísť na nutnejšie investície pre budúce generácie. 
V prvom rade záväzky mesta voči komerčným bankám mali byť znížené sumou z predaja pozemku a relevantná časť mala ísť na rekonštrukciu infraštruktúry škol. 
Občanom mesta musí byť jasné, že tak obrovský príjem z predaja pozemkov v histórii mesta nenastane. 
Ďalšou relevantnou skutočnosťou je fakt, že mesto  od roku 2003 si požičalo od komerčných bánk celkovú sumu 6,3 mil. €, pričom splácanie istiny a úrokov je determinované zle nastavenou úverovou politikou, ktorá ovplyvní niekoľko ďalších vedení miest v Považskej Bystrici. 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo by malo zamerať svoju pozornosť aj na podrobnejšiu analýzu hospodárenia Mestských lesov, t.j. akú majú vyťaženosť mestských lesov, koľko sa ťaží dreva, aké sú výnosy z činnosti spoločnosti mestských lesov a jej vývoj ziskovosti. Čo je príčinou prudkého poklesu podielov na zisku mesta zo 438 072,00€ za rok 2012 na 0,00€ v roku 2013?
 
Podľa našich zistení, vedenie mesta venuje povrchnú pozornosť vymáhaniu pohľadávok mesta a tiež v rámci „dobrých vzťahov“ neuplatňuje sankčné postihy voči dlžníkom mesta.
 
 
3. Financovanie Mestskej dopravnej spoločnosti a.s. ako príklad zavádzania občanov a poslancov mestského zastupiteľstva
 
Pri predlžovaní dodatku č. 1 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/2006 z  27. 06. 2006   mestským zastupiteľstvom v októbri 2012 v dôvodovej správe je písané citujem: Predpokladaná úspora na platbách mesta do konca roku 2014 by pri súčasnom stave predstavovala sumu približne 572 tis. Uzatvorením Dodatku č. 1 dôjde k ďalšej výraznej ročnej  úspore Mesta na platbách za objednanú dopravnú obslužnosť v meste.
Realita podľa rozpočtu na budúci rok 2014 je nasledovná: pre rok 2014 je naplánovaná celková suma pre MDS a.s. 1 608 000,00 €  t.j.. o 297 000,00 € viac oproti roku 2013/ transfer na MHD pre MDS a.s. pre rok 2014  v sume 1 235 000 € a transfer na MHD pre MDS a.s. + dorovnanie v sume 373 000€ /. 
Slovami primátora mesta a vedúceho ekonomického odboru, ktorý tvrdil, že zníženie odpisov o 300 tisíc € ročne a predlženie zmluvy s MDS a.s. do roku 2019 bude každoročne ušetrených niekoľkotisíc eur. 
Ako občania môžu vidieť opak je pravdou a úspory budú  maximálne v peňaženkách niekoho iného ako občana mesta. 
V konečnom dôsledku sa nedá hovoriť o úsporách a to z dôvodu, že „úspora znížených odpisov“ nie je pravdou- viď zvýšenie transferu na MHD pre MDS  o 128 000,00 € a dorovnanie  o 169 000,00 € viac oproti roku 2013  nie je úsporou.
 
Mesto umelo prezentuje a vykazuje úsporu a prenáša skrytou formou výdavky do budúcich rozpočtových období.  Tu by mali poslanci mestského zastupiteľstva výrazne využiť svoju právomoc kontroly pri výpočte kalkulácie oprávnených nákladov pre majoritného súkromného akcionára  MDS – V. Podoliaka.
 
4. Rozvoj mesta ako predpoklad úspešnosti a zotrvávania mladých ľudí v meste Považská Bystrica
 
Pre budúcnosť akéhokoľvek mesta sú dôležité parametre rozvoja typu nárastu investícií, podpory podnikateľského prostredia, znižovania byrokratickej úrovne riadenia, podpora mladých rodín, budovanie infraštruktúry, rekonštrukcia škôl a pod. 
a. Združenie podnikateľov Považská Bystrica by rado upozornilo na fakt, že z eurofondov resp. iných verejných zdrojov nebola komplexne zrekonštruovaná ani jedna základná resp. materská škola počas súčasného vedenia mesta. O stave niektorých chodníkov a ciest v meste Považská Bystrica pomlčíme. 
 
 
b. Podpora mladých rodín a podnikateľského prostredia: v roku 2011 došlo k najmarkantnejšiemu zvýšeniu daní v meste a dnešný výsledok je 
c. najprogresívnejší nárast dlhu medzi rokmi 2010 a 2012. Združenie podnikateľov PB sa pýta: „Je výmena dlažby, oprava zopár chodníkov a výmena niekoľkých okien na školách, do ktorých zvonka zateká relevantnou investíciou do infraštruktúry?“
 
d. Predvolebné sľuby primátora mesta o rekonštrukcií Kalvárie, podpore podnikateľského prostredia a rekonštrukcii budovy vojenskej správy na mestské múzeum sú v kontraste s realitou a marazmom v meste. Rekonštrukcia sa zmenila na predaj tejto nehnuteľnosti, na vykrytie dlhov mesta!!!
 
e. Taktiež mesto Považská Bystrica zlyháva v otázke separácie komunálneho odpadu, keďže táto činnosť nie je finančne podporovaná vo forme zníženej dane za komunálny odpad, ktorý ako druhotná surovina je zdrojom príjmu pre spoločnosti zaoberajúce sa separáciou. 
 
Na záver by sme radi ako nezávislé občianske združenie podotkli, že naše kroky v rámci snáh o transparentné vynakladanie zdrojov v meste Považská Bystrica budú vždy smerovať k objasneniu nehospodárneho využitia verejných zdrojov v meste Považská Bystrica. 
Anonym píše:
Středa 22.01.2014 12:17
Dobre páni podnikatelia. Napísali ste svoje stanovisko. A čo ďalej? Aké kroky budú nasledovať, aby ste boli vypočutí a rozpočet niekto upravil?
Myslím, že si môžem odpovedať aj sám. Nič sa nezmení. Len ste poukázali na nedostatky, niekde aj naznačili možné cesty riešenia a to všetko. Vlastne nie. Príspevkom pravdepodobne rozprúdite na tomto fóre jalovú diskusiu o rozpočte mesta, ktorá nakoniec skĺzne do osobných invektív. Kto môže a má tú silu zmeniť tento stav?
Anonym píše:
Středa 22.01.2014 18:38
V Pov. Bystrici nikto.
Pretože je tu prevaha prestarlých tupovoličov.
A pokiaľ by aj bola šanca na zmenu, ľudia, ktorí majú prehľad a chceli by voliť zmenu - nakoniec k voľbam nejdú a potom iba ďalšie 4 roky impotente tárajú - pritom takýto katastrofalný stav svojím laxným postojom podporuju!
Ešte poznamočka:
Na jeseň idú voľby.Ananás ako starý súdruženku podkutý marxistickými poučkami a novodobým marketingom nič nenecháva na náhode a od začiatku roka kino Mier poriada relácie zamerané hlavne na staršiu generáciu.
No a potom nevoľ ho, keď sa o nich tak za mestské peniaze stará.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 22.01.2014 20:36
A čo by ste čakali? Že teraz začne združenie podnikateľov platiť rovnaké alebo ešte bohatšie pikniky pre dôchodcov, a ponúkať im tam nového Janasa?
Silu toto zmeniť majú len občania mesta. Buď dostanú rozum - napríklad aj na základe stanoviska podnikateľov - alebo si nechajú zobrať spod zadku nielen súčasné mesto (lebo to už je prehajdákané), ale aj budúcnosť.

Ľahko je nadávať na starších ľudí, ktorí chodia disciplinovane voliť.
Naozaj sú ti mladší múdrejší a vzdelanejší, keď voliť nechodia, a radšej nechajú svoju babku, aby rozhodla o ich osude?
Našťastie, nie každý senior je ochotný predať svoj hlas za pohár vína a obložený chlebíček z mestských peňazí.

To je na tej demokracii pekná vec. Že ľudia majú presne to, pre čo sa rozhodli.
Anonym píše:
Čtvrtek 23.01.2014 21:13
Na demokracii je škaredé to,že dvaja hlupáci prehlasujú jedného normálneho.
Anonym píše:
Pondělí 27.01.2014 09:29
a ako sa tam k tomu hlasovani ti dvaja blbci dostali? ako to ze tam niesu dvaja normalni a jeden blbec? asi tych blbcov volili blbci a ty normalni nevolili? je to normalne? tak kto je blbec?
Anonym píše:
Pondělí 27.01.2014 08:55
Plný súhlas , národ sa má tak ako sa postará o svoju budúcnosť. Blbcami sú hlavne Tí, ktorí považujú chodenie na voľby za zbytočnú vec. Potom ale zbytočne vyplakávajú 4 roky. Dovolím si Vás ešte požiadať o vypracovanie a zverejnenie zjednodušeného manuálu ku komunálnym voľbám, pretože tam sa dejú najväčšie podvody. Možno by nebolo od veci použiť aj praktické skúsenosti členov volebných komisií ochotných uviesť praktické postrehy a rady.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 28.01.2014 18:38
Ak máte záujem o jednoduchý manuál ku komunálnym voľbám na zabránenie volebných podvodov, tak tu je text, ktorý upravujem už niekoľko volebných období - nájdete v ňom najčastejšie triky a ako proti nim bojovať:
http://www.zmenazdola.sk/[…]/ako-zabranit-falsovaniu-volieb
Anonym píše:
Středa 29.01.2014 12:33
Vážený pán Smatana, doteraz som nepochopil ako je možné reálne spočítať hlasy vo voľbách pri cca 2000 občanoch a počte členov volebnej komisie 6-8 za cca 3 hod. Zúčastnil som sa množstva volieb aj na úrovni okresnej volebnej komisie a prípad ,keď pri uzatvorení volebných miestností o 22:00 už o cca 24:00 je na okresnej volebnej komisii nával pri odovzdávaní výsledkov z okrskových volebných komisií je úplne bežnou vecou. Logicky nie je podľa mňa reálne možné poctivo zrátať volebné hlasy, zapísať do zápisnice, skontrolovať a prísť do budovy okresnej volebnej komisie so zápisnicou.
Pri takomto rýchlom tempe logicky môže dochádzať na okrskových volebných komisiách k manipulácii s počtom volebných hlasov. Doteraz sa ale nikto nad touto disproporciou nepozastavil i keď tým čo problém prakticky poznajú je jasné o čo ide. Prečo pri snahe o reguláciu už aj objemu WC nádržiek doteraz nikto nevypracoval zaväzný spôsob práce pri zrátavaní výsledkov volieb na okrskových volebných komisiách ?
pozn
pozn píše:
Středa 29.01.2014 19:17
K tej otázke - v minulosti ,keď na mapách ešte neboli objavené viaceré miesta boli označené bielou farbou a nápisom-územie ,kde žijú levy ...no a ja dodávam pre naše vol.komisie šelmy prešibané dvojnohé,no a kto nevie na čo narážam ,tak na to ako sa operatívne na posled.chvíľu robili zmeny v zložení volebných komisií ak bude treba napíšem v koľkých sa tak stalo.Prečo?No pre istotu!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 30.01.2014 15:17
Neodpovedali ste mi !
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 30.01.2014 16:31
Odpoveď je predsa v tom materiáli, ktorý som sem prelinkoval: "C/ Zlé spočítanie hlasov. Po otvorení urny niekto zavelí: „rozdeľme si to do dvojíc, budeme sa navzájom kontrolovať, pôjdeme rýchlejšie domov". A po starej známosti vytvoria dvojicu, ktorá má charakter leninskej bunky. Spočítajú čo chcú, pričom stavajú na tom, že nikto nebude dosť asertívny, aby to po nich prepočítal. Stačí keď sa „pomýlia" o pár hlasov, komunálne voľby často končia s rozdielom desiatok hlasov. Keby ich niekto prichytil, povedia, že to bol len omyl. Úmysel im nikto nedokáže, riskujú len hanbu."

Toto sa obvykle deje najmä na dedinách. Ak má volebný obvod povedzme 1000 občanov, volieb sa zúčastní 300, a 6 členov komisie sa rozdelí po dvojiciach, tak tých 100 hlasov urobia rýchlo. Samozrejme, bez vzájomnej kontroly. "Veď sa všetci poznáme."

Viem aj o prípade, kedy na okresný úrad ako prvá doviezla volebné výsledky komisia z veľmi vzdialenej obce. Jednoducho - spočítavali lístky v aute, cestou do Považskej Bystrice!

Na toto je jediný liek: politické strany musia dať do komisií zodpovedných ľudí. ZMENA ZDOLA sa o toto snaží už niekoľko rokov, a trúfam si povedať, že vo volebných miestnostiach mesta Považská Bystrica sa už takéto veci dejú len minimálne.
Druhý spôsob je občiansky - pýtať sa ako nezávislý pozorovateľ k spočítaniu hlasov. Na to má právo každý občan, v poslednej dobe už aj ministerstvo vnútra odporúča volebným komisiám odsúhlasovať prítomnosť pozorovateľov.

Určite by sa mala zmeniť aj legislatíva, ale na to dosah nemám. Naviac, keď je raz vo volebnej komisii "jedna rodina", žiadny zákon im v čachrovaní nezabráni.

Je veľmi potrebné brániť snahám SMERu vyhodiť menšie strany z komisií. Minister Kaliňák sa o to pokúšal už v lete 2013. V tejto veci som niečo urobil - zorganizoval som hromadnú pripomienku a zúčastnil sa námietkového konania na ministerstve vnútra. Zatiaľ to neprešlo, ale snahy sa budú opakovať.

Pokiaľ sa mienite zúčastniť monitoringu komunálnych volieb cca v novembri 2014, ozvite sa mi na adresu juraj.smatana@zmenazdola.sk, snažím sa obsadiť komisie ľuďmi, ktorí dokážu byť prísni a dôslední.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.01.2014 20:40
Pozorovateľ nemá právo zasahovať do priebehu vyhodnocovania volieb, môže len nečinne pozorovať , čo sa deje. Nepodpisuje ani zápisnicu z volieb. V podstate teda nevplyvní nič.Zásadnou chybou je , že volebné lístky sa neuschovávajú na obciach . Údajne z dôvodu nedostatku skladovacích priestorov. To je ale blbosť. Mám oprávnené podozrenia keď rýchlym sčítaním hlasov boli čiarky dané protežantom jednotlivých členov volebnej komisie. V praxi to funguje tak, že každý si načiarka hlasy tomu svojmu a všetci potom držia hubu. Volebné lístky sa stratia na druhý deň a už nikto nemá možnosť dokázať ako to v skutočnosti bolo. Poznám aj prípady kedy pri náhodnej kontrole na začiatku volieb bolo v skutočnosti volebných lístkov o cca 30% viac ako bolo podľa dokladov objednaných. Je blbosť veriť, že tlačiareň na svoju škodu vytlačí 30% volebných lístkov zadarmo.Tie potom , keďže oficiálne neexistujú, môžu byť použité na dosiahnutie potrebného volebného výsledku. Komunálne voľby na úrovni obcí sa dosť často dajú rozhodnúť vhodným obsadením volebnej komisie.
Anonym píše:
Pondělí 27.01.2014 09:24
Ja by som chcel poukazat na nieco ine, nechcel by som ukratit zdruzenie podnikatelov o moznost vyjadrit svoj nazor na to ako mesto hospodari, ale: vo vacsine vyspelych kultur je zvykom , ked na niecom zarabam je nepisanym pravidlom to spolocnosti v korej zijem nejako oplatit. ohanat sa Baťom je asi zbytocne, ked sa pozrieme akym stylom hospodaril a co vsetko urobil aj ked nemusel tak asi kazdy pochopi co chcem povedat.Ked sa chcu stavat do ulohy moralnej autority,nech aj oni ukazu co urobili pre mesto, nebolo by lepsie ist cestou budovania vlastnych sukromnych projektov ? v cechach majitel pivovaru len preto aby sa zvysil cestovny ruch( z ktoreho v konecnom dosledku profituje aj on) v lokalite kde mu stoji pivovar postavil vlakovu zastavku, tohoto sa u nas nedockame. Jeden nemenovany podnikatel dostal za babku pozemky so sportovym arealom . ten si oplotil zatvoril a nema z neho nikto nic: pytam sa bolo cielom iba od mesta vydojit peniaze za prenajom? co panovi podnikatelovi brani v tom aby otvoril areal pre verejnost a bud si pytal vstupne alebo vytvoril stanky s obcerstvenim pripadne s pozicovnou sportoveho naradia za ktore by si pytal peniazeky a vsetci by boli spokojni. je hamba ze kritizuju vedenia mesta ludia ktori mestu odovzdavaju omnoho menej ako mu davaju ( a v tom davaju je zaratane aj zamestnavanie ludi). je hamba ze zahranicne firmy povacsine talianske a nemecke sa o sportovy a kulturny pozitok ludi staraju viac ako pani podnikatelia priamo z PB. tych viac zaujimaju nove BMW a dovolenky na kube. Vedenie mesta je asi najhorsie ake tu bolo a to ratam aj prveho pana primatora ale zvolili sme si ho v riadnych volbach a o chvilku su dalsie, je moznost poslat ich na smetisko dejin. verim tomu, ze sa dovtedy stihne uzavriet este velmi vela "vyhodnych" zmluv a vyplatit vela odmien ale to je iba dosledok toho, ake ovce tu v Povazskej Bystrici ziju, kazdy nadava a kto protestuje, koho sa maju ti pani bat? ludia su tichucko a potom ich opakovane volia. nad tym sa treba zamysliet, cize nad nami samotnimi. a to iste by mali urobit aj pani zo zdruzenia, ktore ked odprezentuje plody svojej prace potom sa moze tvarit, ze ma moralne pravo na kritiku.
Anonym píše:
Pondělí 27.01.2014 18:16
KONECNE ! zdruzenie sa snazi vyvolat dojem, ze bez Ananasa sa ani listok nepohne a inak to nejde iba s nim.
Anonym píše:
Úterý 28.01.2014 10:29
predsa združenie podporovalo Janasa a Sopčáka,chodili k Mirovi ako na klavír, s vidinou ako sa dostane trebárs k MDS....
Anonym píše:
Středa 29.01.2014 09:39
Bol by som rád, keby sme mali uvedomelých podnikatelov, ktorým leží na srdci osud mesta a ich životné skúsenosti a úspechy ich doviedli ku filantropii, ktorá by slúžila všetkým obyvateľom mesta. Ale toto "združenie" má od toho ďaleko. Sú hnaní nenažranosťou jedného človeka, ktorý už nakradol majetok, na ktorý robili naši rodičia štyridsať rokov. Chcel MDS, lesy, organizovať verejné obstarávania, odpad - tak dotoval Sopčáka, úradníkov na meste a isto aj miestny SMER na čele s Janasom a Smatanom. Lenže ono to zrejme nie je také jednoduché a keď to nešlo hneď tak sa nenažranec nasral a bezhlavo útočí na tých, ktorých tam sám pomáhal dostať. A má okolo seba rozpadajúci sa komparz, ktorý zostal znechutený z praktík, ktoré je tento človek schopný použiť. Musíme už len dúfať, že príde nová generácia podnikateľov - tých, ktorí nevyrástli na kradnutí štátneho a obecného majetku, ale dostali sa ku peniazom vlastnou snahou...generácia, ktorá toto mesto posunie dopredu.
Anonym píše:
Čtvrtek 23.01.2014 00:00
A vari nie je to s tými piknikmi tak? Tvárite sa akoby v ani jedných voľbách istí (ne)združení podnikatelia nemali svôjho koňa. By som sa nečudoval, ak by nebol aj terajší primátor podporovaný hoc aj ZPPB, kým si neuvedomil svoju genialitu a sebestačnosť. Prípadne ani Vám nikdy nijaký (ne)združený podnikateľ neponúkol finančnú výpomoc ?
A legende o tom ako mladí múdri nevoliči sú vážkou na váhach snáď už v svojich rokoch neveríte ?
povazskobystrican
povazskobystrican píše:
Úterý 04.02.2014 14:28
Viete, na čom padol ex Lacko?Sluby sa slubuju, blazni sa raduju. Treba vydat zasa pred volbami nejake noviny, kde budu padne argumenty, co sa neurobilo a malo, aby aj tym volicom, ktori sem nechodia, to udrelo do hlavy, a ze ma toho vela za usami a stacilo.
 

Anonym píše:
Úterý 04.02.2014 17:52
ten strasne padol 12rokov ci kolko sluboval, to ma momentalny primator este 8rokov, kym padnymi arugentami niekoho ohurite.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359