Titulní strana
Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (1.strana)