Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 20.06.2013

Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 20.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 12:52
Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na II. polrok 2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na II. polrok 2013 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
Čas 20.06.2013
od 09:00 do 15:00
Místo Zasadačka mestskej rady
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

P R I M Á T O R
M E S T A
POVAŽSKÁ BYSTRICA


Považská Bystrica 14. 6. 2013


P O Z V Á N K A


V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať


20. júna 2013 (t. j. štvrtok) o 9,00 hod.


v zasadačke mestskej rady.


P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
  Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
 3. Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012
  Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3/2012
  Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
  Ing. Viera Zboranová, vedúca odboru VaRM
  Ing. arch. Daniela Šešová, vedúca oddelenia ÚP
 5. Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na II. polrok 2013
  Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na II. polrok 2013
  Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
 7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
  Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
 8. Diskusia
 9. Záver
   

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta


Materiály k zasadnutiu Mestskej rady:

K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

K bodu č. 3 - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012

K bodu č. 3 - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - návrh na uznesenie

K bodu č. 3 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012

K bodu č. 4 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta PB č. 3/2012

K bodu č. 4 - Zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Schéma lokalizácie zmien

K bodu č. 4 - Grafická časť - zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3/2012

K bodu č. 5 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v PB na II. polrok 2013

K bodu č. 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta PB na II. polrok 2013

K bodu č. 7 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica

Kúpna zmluva, dohoda o zriadení predkupného práva a dohoda o zriadení vecného bremena

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - Obchodné centrum

Správa nezávislého audítora - Správa k účtovnej závierke k 31.12.2012

Rozbor hospodárenia a vyhodnotenia kultúrnych činností PX CENTRA PB k 31.12.2012

Správa o stave majetku PX CENTRUM k 31.12.2012

Vyhodnotenie činnosti PX CENTRA k 31.12.2012

Vyhodnotenie činnosti PX CENTRA k 31.12.2012 - tabuľka

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359