Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 15.04.2014

Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 15.04.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 15.04.2014 20:08
Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva - Návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 35/2014 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o dočasnom parkovaní na miestnych komunikáciách na území mesta Považská Bystrica - Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica - Prerokovanie platu primátora mesta Považská Bystrica - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Návrh dohody o spolupráci medzi mestom Považská Bystrica, Slovenská republika a Bełchatów, Poľská republika - Návrh na udelenie Ceny mesta Považská Bystrica v roku 2014 - Návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2014 v rámci programu 10 – Grantový program, položka - 1. ostatné transfery
Čas 15.04.2014
od 09:00 do 15:00
Místo Zasadačka mestskej rady
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

P R I M Á T O R
M E S T A
POVAŽSKÁ BYSTRICA


Považská Bystrica 10. 4. 2014


P O Z V Á N K A

 


V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať


15. apríla 2014 (t. j. utorok) o 9,00 hod.
v zasadačke mestskej rady.


P r o g r a m:
1.   Otvorenie
2.   Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
      Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta
3.   Návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 35/2014
      Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci ekonomického odboru
4.   Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica
      Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci ekonomického odboru
5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o dočasnom parkovaní na miestnych komunikáciách na území mesta 

      Považská Bystrica
      Predkladá: Ing. Jana Mičková, vedúca odboru prevádzky, údržby a služieb mesta
6.   Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území

      mesta Považská Bystrica
      Predkladá: Ing. Jana Mičková, vedúca odboru prevádzky, údržby a služieb mesta
7.   Prerokovanie platu primátora mesta Považská Bystrica
      Predkladá: Mgr. Marian Sopčák, zástupca primátora mesta
8.   Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
      Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
9.   Návrh dohody o spolupráci medzi mestom Považská Bystrica, Slovenská republika a Bełchatów, Poľská republika
      Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
10. Návrh na udelenie Ceny mesta Považská Bystrica v roku 2014
      Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
11. Návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2014 v rámci programu 10 – Grantový program,

      položka - 1. ostatné transfery
      Predkladá: Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ
12. Diskusia
13. Záver


doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

 

Anonym píše:
Čtvrtek 17.04.2014 10:45
Znova ten koktavý Hamár pri predaji pozemkov uvádza cenu len tam kde mu vyhovuje.Prečo žiaden z poslancov nenapadne že v materiáloch nie je všasial uvedená predajná cena?

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359