Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 05.12.2013

Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 05.12.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Neděle 01.12.2013 21:24
Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva - Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 – 2016 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach - Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica - Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica - Návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Považskej Bystrici - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2014 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2014 - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013 - Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007 - 2013 - Návrh na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe - Považská Bystrica a Holešov“ - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Žiadosť o dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2013 v rámci programu 10 – Grantový program, položka – 1. ostatné transfery
Čas 05.12.2013
od 09:00 do 15:00
Místo Zasadačka mestskej rady
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

P R I M Á T O R
M E S T A
POVAŽSKÁ BYSTRICA


Považská Bystrica 29. 11. 2013


P O Z V Á N K A


V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať


5. decembra 2013 (t. j. štvrtok) o 9,00 hod.


v zasadačke mestskej rady.


P r o g r a m:

1.   Otvorenie
2.   Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
      Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
3.   Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 – 2016
      Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického
4.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach
      Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického
5.   Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica
      Predkladá: Mgr. Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry
6.   Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica
      Predkladá: Mgr. Daniela Bubáková, vedúca odboru organizačného
7.   Návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Považskej Bystrici
      Predkladá: Juraj Lieskovský, náčelník mestskej polície
8.   Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2014
      Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2014
      Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
10. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013
      Predkladá: Ing. Katarína Drevenáková, predsedníčka komisie pre financovanie a správu majetku mesta
11. Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007 - 2013
      Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
12. Návrh na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe - Považská Bystrica a Holešov“
      Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
13. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
      Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
14. Žiadosť o dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2013 v rámci programu 10 – Grantový program, položka – 1. ostatné transfery
      Predkladá: Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ
15. Diskusia
16. Záver

 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

 

 

 

Příbuzné položky
Soubor K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Soubor PDF document K bodu č. 3 - Rozpočet 2014 PX Centrum
Soubor K bodu č. 3 - Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016
Soubor PDF document K bodu č. 3 - Programový rozpočet 2014 mesto
Soubor K bodu č. 3 - PLÁN 2014 PX Centrum
Soubor K bodu č. 3 - Návrh na uznesenie 12. 12. 2013
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach
Soubor PDF document K bodu č. 4 - Uznesenie a dôvodová správa k VZN o miestnych daniach na rok 2014
Soubor PDF document Materiál na MZ košielka 12.12.2013
Soubor K bodu č. 7 - Návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Považskej Bystrici
Soubor K bodu č. 8 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2014
Soubor K bodu č. 9 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2014
Soubor K bodu č. 11 - Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007 - 2013
Soubor K bodu č. 10 - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013
Soubor K bodu č. 12 - Návrh na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Cezhraničnej spolupráce
Soubor application/x-ica K bodu č. 13 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica
Soubor RealAudio broadcast K bodu č. 14 - Žiadosť o dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2013 v rámci programu 10 - Grantový program

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359