Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 12.12.2013

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 12.12.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 11.12.2013 09:01
Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva - Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 – 2016 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach - Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica - Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica - Návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Považskej Bystrici - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2014 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2014 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013 - Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007 - 2013 - ávrh na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe - Považská Bystrica a Holešov“ - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
Čas 12.12.2013
od 09:00 do 15:00
Místo Zasadačka mestského zastupiteľstva
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

P R I M Á T O R
M E S T A
POVAŽSKÁ BYSTRICA


Považská Bystrica 6. 12. 2013

 


P O Z V Á N K A

 


V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej
Bystrici, ktoré sa bude konať


12. decembra 2013 (t. j. štvrtok) o 9,00 hod.


v zasadačke mestského zastupiteľstva.

 


P r o g r a m:
1.   Otvorenie
2.   Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
      Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
3.   Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 – 2016
      Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického
4.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach
      Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického
5.   Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica
      Predkladá: Mgr. Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry
6.   Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica
      Predkladá: Mgr. Daniela Bubáková, vedúca odboru organizačného
7.   Návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Považskej Bystrici
      Predkladá: Juraj Lieskovský, náčelník mestskej polície
8.   Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2014
      Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2014
      Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
10. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
      Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
11. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013
      Predkladá: Ing. Katarína Drevenáková, predsedníčka komisie pre financovanie a správu majetku mesta
12. Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007 - 2013
      Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
13. Návrh na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe - Považská Bystrica a Holešov“
      Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
14. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
      Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
15. Interpelácie poslancov a diskusia
16. Záver

 


doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

 

 

Příbuzné položky
Soubor PDF document Materiál na MZ košielka 12.12.2013
Soubor K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva (MZ 12.12.2013)
Soubor K bodu č. 3 - Návrh na uznesenie 12. 12. 2013 (MZ 12.12.2013)
Soubor K bodu č. 3 - Rozpočet 2014 PX Centrum
Soubor object code K bodu č. 3 - Rozpočet 2014 - stanovisko hlavného kontrolóra
Soubor K bodu č. 3 - Programový rozpočet 2014 - 2016
Soubor K bodu č. 3 - Programový rozpočet 2014 mesto
Soubor K bodu č. 3 - PLÁN 2014 PX Centrum
Soubor K bodu č. 4 - VZN o miestnych daniach na rok 2014
Soubor K bodu č. 4 - Uznesenie a dôvodová správa k VZN o miestnych daniach na rok 2014 (MZ 12.12.2013)
Soubor K bodu č. 5 - Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl
Soubor K bodu č. 6 - Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica
Soubor K bodu č. 7 - Návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Považskej Bystrici
Soubor K bodu č. 8 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na 1. polrok 2014
Soubor K bodu č. 9 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na 1. polrok 2014
Soubor audio/x-realaudio K bodu č. 10 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Soubor K bodu č. 11 - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za 1. polrok 2013
Soubor Octet Stream K bodu č. 12 - Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Soubor K bodu č. 13 - Návrh na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Cezhraničnej spolupráce
Soubor application/x-ica K bodu č. 14 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359