Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 10.02.2014

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 10.02.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 06.02.2014 11:14
Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 - Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006 - Návrh na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. a FK Raven, s. r. o. do jednej obchodnej spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. - Návrh na schválenie dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Považská Bystrica - Voľba prísediacich Okresného súdu v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2014 - 2018 - Správa o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici za rok 2013 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2014
Čas 10.02.2014
od 09:00 do 15:00
Místo Zasadačka mestského zastupiteľstva
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)


P R I M Á T O R

M E S T A

POVAŽSKÁ BYSTRICA

Považská Bystrica 04. 02. 2014

 

P O Z V Á N K A

 

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

10. februára 2014 (t. j. pondelok) o 9,00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva.

 

P r o g r a m:

1.  Otvorenie

2.  Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

     Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta

3.  Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013

     Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta

4.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

     Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta

5.  Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave

     na  území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006

     Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci ekonomického odboru

6.  Návrh na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. a FK Raven, s. r. o. do jednej obchodnej

     spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o.

     Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora

7.  Návrh na schválenie dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Považská Bystrica

     Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora

8.  Voľba prísediacich Okresného súdu v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2014 - 2018

     Predkladá: Mgr. Daniela Bubáková, vedúca odboru organizačného

9.  Správa o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici za rok 2013

     Predkladá: kpt. Juraj Lieskovský, náčelník mestskej polície

10. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica

      Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora

11. Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2014

      Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta

12. Interpelácie poslancov a diskusia občanov

13. Záver

 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

primátor mesta

 

 


 

Text e-mailu rozposlaný poslaneckému zboru:

 

Vážená pani poslankyňa / Vážený pán poslanec,
 
dovoľujem si Vám zaslať informáciu o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa uskutoční dňa 10. 2. 2014 (v pondelok), teda o 10 dní skôr ako bol plánovaný termín MZ. Dôvodom je doručenie Výzvy z MF SR na doplnenie dokladu - uznesenia zastupiteľstva o schválení KRIS (Koncepcie rozvoja informačných systémov), ako nevyhnutnej prílohy k projektu v rámci výzvy Elektronizácia služieb miest "eMestá" kód: OPIS-2013/1.2/05 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.
Termín zaslania uznesenia na predmetné ministerstvo je limitovaný, z tohto dôvodu je nutná zmena termínu MZ.
    Zároveň si Vám dovoľujem oznámiť, že sú pripravené Potvrdenia o príjme za rok 2013 a v prípade, že budete na MsÚ, tak si ich môžete osobne vyzdvihnúť na č. dverí 220.
 
S pozdravom
                    Mgr. Daniela Bubáková
« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359