Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica VMČ Lány zo 4. septembra 2013

Zápisnica VMČ Lány zo 4. septembra 2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 11.09.2013 15:16
Kategorie:
Žiadosti a pripomienky od občanov a organizácií: Ing. Slavomír Jalč – žiadosť na odkúpenie časti pozemku - Rudolf Krekáč – žiadosť na odkúpenie časti pozemku - Milan Vereš – písomná žiadosť na opravu cesty (asfaltu) za bytovkou na ulici Pionerska - P. Slavková – ústna žiadosť na odstránenie letnej terasy s prístreškom | Oprava schodov na Dedovci - Oprava havaríjneho stavu pozem. komunikácií – vnútrobloky Dukelská ul. - Zberný dvor na Dedovci - Stolnotenisový stôl na Lánoch - Oprava Pionierskej ulice – nový asfaltZápisnica VMČ Lány

zo 4. septembra 2013

 

Prítomní členovia:     p. Karas, p. Kerepecký, p. Pavel Smatana,  p. Sárincová, p. Bačík

                                  

Ospravedlnený:         p. Veličová, p. Kardoš,  p. Juraj Smatana,

Médiá, občania:         TV POVAŽIE,  občania  mestskej časti Lány

Program:

                                     1. Otvorenie

                                     2. Žiadosti a pripomienky od občanov a organizácií

                                     3. Správa o kontrole uznesenia

                                     4. Diskusia

                                     5. Uznesenia

                                     6. Záver

 

 

K bodu 1         Otvorenie

 

Zasadnutie VMČ po privítaní prítomných otvoril a viedol Ing. Martin Kerepecký, predseda VMČ Lány.  

 

 

K bodu 2         Žiadosti a pripomienky od občanov a organizácií

                   

 • Ing. Slavomír Jalč – žiadosť na odkúpenie časti pozemku parc. č. KN E 2521/2,

                            k.ú. Považská Bystrica

Výbor MČ Lány si dôkladne vypočul žiadateľa pri jeho prezentácií využitia odkúpeného pozemku. Na základe

toho výbor MČ Lány odporúča mestu Považská Bystrica odpredaj predmetnej časti pozemku žiadateľovi.

Hlasovanie:  Za:5             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 • Rudolf Krekáč – žiadosť na odkúpenie časti pozemku parc. č. KN E 2547/11,

                            k.ú. Považská Bystrica

Výbor MČ Lány si dôkladne vypočul žiadateľa pri jeho prezentácií využitia odkúpeného pozemku. Na základe

toho výbor MČ Lány odporúča mestu Považská Bystrica odpredaj predmetnej časti pozemku žiadateľovi.

Hlasovanie:  Za:5             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 • Milan Vereš – písomná žiadosť na opravu cesty (asfaltu) za bytovkou na ulici Pionerska

Výbor MČ Lány súhlasí s požiadavkou  p. Vereša. Predmetná žiadosť už bola poslaná na MsÚ Považská Bystrica

Hlasovanie:  Za:5             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 • P. Slavková – ústna žiadosť na odstránenie letnej terasy s prístreškom

Výbor MČ Lány si vypočul požiadavku  p. Slavkovej.  Následne si VMČ bol pozrieť priamo v teréne stav letnej terasy s prístreškom a jednohlasne sa zhodol, že nesúhlasí so žiadosťou na jej odstránenie.

Hlasovanie:  Za:0         proti:5        zdržalo sa:0

 

 

K bodu 3         Správa o kontrole uznesenia


 • Staršie aj novšie uznesenia sa plnia priebežne.
 • Splnené úlohy:

■ Oprava schodov na Dedovci (požiadavka občanov z 05. 06. 2013),                                      

■ Oprava havaríjneho stavu pozem. komunikácií  – vnútrobloky Dukelská ul.,   

■ Zberný dvor na Dedovci,                                                                                         

■ Stolnotenisový stôl  na Lánoch,                                                                               

■ Oprava Pionierskej ulice – nový asfalt.                                                                    .

                                                                                                                                                                               

 

K bodu 4         Diskusia

 

V rámci diskusie prítomní členovia VMČ Lány  prejednali:

 • Stanovenie termínu - Stretnutie s jubilantmi

Členovia výboru MČ Lány si dohodli na  termíne 24. októbra 2013 - štvrtok o 16.00 h.

Stretnutie sa uskutoční v kine Mier.

 • Zhodnotenie 3. ročníka  - PETROPAVLOVSKÁ slávnosť na Lánoch

Výbor skonštatoval úspešný tretí ročník.

 • Prerokovanie cestovného poriadku MDS.

       Výbor nedal žiadne stanovisko k zmene CP  – nakoľko mestská časť Lány je tranzitné územie autobusovej

dopravy.

 • Výbor sa v diskusii vrátil k splneným požiadavkám a kladne hodnotí spoluprácu s mestským úradom

        a to za rekonštrukciu ul. Pionierskej, vybudovanie zberného dvora na Dedovci, kde ešte treba upresniť čas a   

        spôsob  využitia zberného dvora ( informačná kampaň k  využitiu zberného dvora), ďalej bola pozitívne

        hodnotená aj oprava schodov na Dedovci, ako aj vnútroblokov na ul. Dukelskej.

        Výbor sa zhodol, že kúpa a osadenie stolnotenisového stola na detskom ihrisku na Lánoch pri Hypernove bola 

       dobrou myšlienkou, nakoľko jeho využitie je veľmi veľké.

 

 

K bodu 5         Uznesenia

 

 • VMČ súhlasí so žiadosťou  Ing. Slavomíra Jalča o odpredaji časti pozemku.
 • VMČ súhlasí so žiadosťou  Rudolfa Krekáča o odpredaji časti pozemku.
 • VMČ súhlasí so žiadosťou Milana Vereša  na opravu časti cesty.
 • VMČ nesúhlasí so žiadosťou p. Slavkovej o zrušenie letnej terasy s prístreškom.
 • VMČ uskutoční stretnutie s jubilantmi  24. októbra 2013 v kine Mier.

 

       

K bodu 6         Záver

 

 • Predseda VMČ Ing. Kerepecký poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

 

 

Najbližší termín stretnutia VMČ Lány

2. októbra 2013 o 17.00 h  v  CVČ č. d. 12

 

 

 

 

Zapísal:           Ing. Pavol Smatana                                                       Overil:      Ing. Martin Kerepecký

                          člen VMČ Lány                                                                             predseda VMČ Lány

 

 

Příbuzné položky
Zasadnutie VMČ Lány 04.09.2013

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359