Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Stanovisko primátora k listu spoločnosti CHUDOVSKÝ a.s.

Stanovisko primátora k listu spoločnosti CHUDOVSKÝ a.s.

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 14.04.2014 21:31
[2014-04-07] Stanovisko primátora doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. k otvorenému listu spoločnosti CHUDOVSKÝ, a.s.
Stanovisko primátora k listu spoločnosti CHUDOVSKÝ a.s.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

 

 

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA

017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3

 

 

 

Číslo: Prim2961/20014/9503/AL1 – 3                                                    Považská Bystrica

 (V odpovedi uveďte vždy toto číslo)                                                      03. apríla 2014

 

 

CHUDOVSKÝ a.s.
ul. Žilinská 790/17

Pavol Chudovský, člen predstavenstva spoločnosti
017 01 Považská Bystrica

 

 

Vážený pán Chudovský,

 

veľmi nerád sa nechávam zaťahovať do obchodných sporov spoločností, ktoré na území nášho mesta pôsobia. Vždy som sa snažil vyhýbať zbytočným konfliktom a problémy riešim radšej dialógom. Napriek tomu som sa rozhodol reagovať na Váš list, ktorý ste zaslali okrem Mesta Považská Bystrica aj všetkým poslancom mestského zastupiteľstva. Verte, že Mesto Považská Bystrica ani ja osobne, nemáme záujem o spor s Vašou spoločnosťou. Vážime si všetky podnikateľské subjekty, ktoré v našom meste pôsobia a v žiadnom prípade nechceme pokračovať v konfrontačnom štýle, ktorý ste vo svojom liste nastolili. Vždy sme však reagovali na rôzne polopravdy a zavádzania a snažili sa ich vyvracať. Urobíme tak aj v tomto prípade.

 

Možno sa Vám to nepáči, ale Mesto Považská Bystrica ako aj jeho vedenie, majú právo a dokonca aj povinnosť vyjadriť sa k tomu, aké prevádzky na území nášho mesta vzniknú. A máme právo a povinnosť ochraňovať zdravie a kvalitné životné prostredie pre našich obyvateľov. Mesto Považská Bystrica pod mojím vedením stálo vždy na strane jeho obyvateľov a odmietalo podporovať podnikateľské aktivity, ktoré majú alebo môžu mať dopady na životné prostredie a zdravie Považskobystričanov. Ihneď po našom nástupe sme jasne a definitívne odmietli pokračovať v projekte výstavby veľkokapacitnej spaľovne, ktorú presadzovalo bývalé vedenie mesta.

 

Taktiež v prípade podnikateľského zámeru Vašej spoločnosti sme úplne jednoznačne vyjadrili svoj postoj. Nevedno, čo Vás tak rozčúlilo na našom stanovisku. Veď je pravdou, že projekt vybudovania zberného dvora na nebezpečný odpad na Kúnovci je výhradne aktivitou Vašej spoločnosti!!! Mesto Považská Bystrica s ním nemá a ani nechce mať nič spoločné. Nevedno tiež, čo Vás rozčúlilo na našom vyjadrení, že takáto činnosť nie je v súlade so záujmami mesta a mesto ju na svojom území nepotrebuje. Ide o pravdivé vyjadrenia a vždy dôrazne budeme odmietať zakrývanie podobných podnikateľských aktivít záujmami mesta. Mesto má predmetné služby zabezpečené mimo Vašej spoločnosti a Váš podnikateľský zámer vybudovania zberného dvora na nebezpečný odpad nepotrebuje.

 

Vážený pán Chudovský, možno je pre Vás naozaj nepochopiteľné, že v našom meste nepodporujeme úmysel zriadiť zberný dvor, prípadne prekladisko či triedisko, určené pre nebezpečný odpad. V prípade podnikateľského plánu Vašej spoločnosti ide o zámer skladovať na území nášho mesta také množstvo nebezpečného odpadu, ktoré výrazne prevyšuje naše niekoľkoročné potreby. Možno naozaj nechápete, že tu vôbec nejde o Vás a Vašu spoločnosť.

 

My jednoducho nepotrebujeme, aby hocikto do nášho mesta vozil nebezpečný odpad z okolitých miest a regiónov. Pre Vás, ako podnikateľa, je možno naozaj nepochopiteľné, že niekto môže odmietnuť peniaze aj vo forme zvýšených daní alebo poplatkov. Ubezpečujem Vás, že je tomu tak. Žiadne peniaze, ktoré by hocijaká spoločnosť nášmu mestu zaplatila, nám nestoja za to, aby sme sa tvárili, že podobný zámer naše mesto potrebuje. A už vôbec nebudeme súhlasiť s tým, aby ste takýto zámer realizovali bez toho, aby bol čo najprísnejšie posudzovaný podľa medzinárodnej legislatívy. Ak je Váš zámer tak bezpečný ako prezentujete, nemusíte sa predsa obávať ani toho najprísnejšieho posudzovania príslušných orgánov životného prostredia.

 

K ostaným útokom, o ktorých v liste píšete, sa vyjadrím len veľmi krátko.

 

Mesto pod mojím vedením spor so spoločnosťou MTS, ktorú zastupujete, nezačalo, ale zdedilo po svojich predchodcoch. Hoci sme ho nezačali, ubezpečujem Vás, že ho riadne dokončíme. Spoločnosť MTS, ktorá mesto žaluje, mala konateľa pod menom Štefan Ch. a rozhodujúcu časť svojich aktivít platených naším mestom posúvalo ďalej spoločnosti Chudovský s. r. o., kde bol konateľom ten istý Štefan Ch. Ak Vám to pripadá v poriadku, veľká časť Považskobystričanov si o tom myslí niečo úplne iné. Spoločnosť MTS takmer nikdy nevykazovala zisk vyšší ako 10 000 eur, no dnes žaluje mesto o ušlý zisk takmer 650 000 eur. Ako ste k takejto závratnej sume prišli to je možno práve na tom zdravom rozume, na ktorý sa vo svojom liste tak často odvolávate. A ak si predstavujete, že mesto spor ukončí a vyplatí Vám túto ohromnú sumu, tak ste na omyle. Ak je Vám divné, že mesto po mojom nástupe do funkcie primátora spor so spoločnosťou MTS neukončilo a nevyplatilo Vám viac ako 650 000 eur, tak to svedčí len o tom, že sa zdravého rozumu dovolávate na nesprávnom mieste. Takýto nárok nikdy neuznáme a počkáme si na konečné rozhodnutia súdov. A to bez ohľadu na to či sa Vám to páči alebo nie. Bude na Vás, aby ste dokázali pred súdom, kde ste k takejto obrovskej sume prišli. A dôrazne Vás žiadam, nezavádzajte verejnosť o výsledkoch súdnych konaní. O platnosti Vašej zmluvy bude okresný súd ešte len rokovať. Rovnako tak bude rokovať o prípadnom ušlom zisku, ktorý rozviazaním zmluvy so spoločnosťou MTS údajne spôsobili naši predchodcovia.

 

Zároveň Vás upozorňujem, že do funkcie primátora mesta Považská Bystrica som nastúpil v januári 2011. Vy vo svojom liste píšete o súdnych sporoch so spoločnosťou MTS a údajných pochybeniach, ktoré vznikli ešte v rokoch 2007-2010. Taktiež napadáte zmluvy z rokov 2007 a upozorňujete na údajné škody, ktoré mali mestu vzniknúť v roku 2009. Chcem Vás upozorniť, že primátorom mesta, ktorý jediný mal právo uzatvárať zmluvné vzťahy, bol v tom čase MUDr. Miroslav Adame. Ak máte nejaké výhrady, obráťte sa na neho a nespájajte svoje údajné krivdy z minulosti so súčasným vedením. My s nimi nemáme nič spoločné. Nikto z nás nebol v rokoch 2007-2010 členom vedenia mesta. Práve naopak. Od roku 2008 sme boli v tvrdej opozícii voči vtedajšiemu vedeniu a ich kroky sme veľmi často kritizovali. Ak však hovoríte o neoprávnene uzatvorených zmluvách z minulosti, tak Vám len
pripomínam stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie ako aj Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Obe tieto inštitúcie sa vyjadrili, že práve zmluva medzi mestom a spoločnosťou MTS z roku 2006, bola uzavretá v rozpore so zásadami verejného obstarávania. Taktiež Najvyšší kontrolný úrad vo svojom protokole skonštatoval, že prevody rozsiahleho mestského majetku z vlastníctva Mesta Považská Bystrica do vlastníctva spoločnosti MTS v roku 2006, boli realizované v rozpore so zákonom. Takže ak pripomínate pochybenia mojich predchodcov, pozrite sa najskôr dôkladne do vlastného, tak trocha krivého zrkadla. Verte, že my veľmi citlivo vnímame tieto údajné pochybenia našich predchodcov a už od nášho nástupu na mesto v roku 2011 sa ich snažíme napraviť. Postupujeme však prísne podľa platných zákonov a riadime sa pokynmi právnikov a odborníkov na verejné obstarávanie. A nič na tom nezmenia ani Vaše túžby a snahy po riešeniach, ktoré nemajú oporu v zákone.

 

Vážený pán Chudovský, záverom Vás upozorňujem na to, že pod mojím vedením Mesto Považská Bystrica nedostalo ani jednu pokutu za pochybenie pri verejných obstarávaniach a nebola mu zrušená ani jedna verejná súťaž. Objednávame si na ich prípravu tých najlepších slovenských verejných obstarávateľov. Súťaž, o ktorej píšete, nám zabezpečuje Ing. Michal Maťaš, CSc. z Bratislavy, ktorý pracuje na verejných obstarávaniach nielen na Slovensku ale aj v ďalších európskych krajinách. Bývalá premiérka Iveta Radičová uznala jeho kvality a navrhla ho za šéfa Úradu pre verejné obstarávanie. Jeho angažovaním sledovalo Mesto Považská Bystrica len jeden cieľ. A to zabrániť jeho ovplyvňovaniu, ktorýmkoľvek uchádzačom. Využívame jeho renomé a odborné skúsenosti a plne sa riadime jeho pokynmi. To, že nie sme ochotní pripraviť súťaž tak, aby ste s ňou boli Vy a Vaša spoločnosť spokojní, nie je našou chybou a ani našou úlohou. Nám ide o záujem mesta, ktorý je nadradený nad akékoľvek individuálne záujmy súkromných spoločností, aj keď pôsobia v Považskej Bystrici. Okrem Vašej spoločnosti sa súťaže zúčastňuje mnoho ďalších spoločností a tie nemajú žiadne výhrady. Je len na Vás, aby ste sa na podmienky súťaže dôkladne pripravili a dali tú najlepšiu ponuku. Ak budete úspešný, Mesto Považská Bystrica s Vami bez akýchkoľvek problémov podpíše zmluvu. Ale už nikdy sa nezopakuje rok 2006, keď Vaša spoločnosť získala zmluvu s mestom bez riadneho verejného obstarávania.

 

S pozdravom

 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

 

na vedomie:

poslanci mestského zastupiteľstva

 

 

Tel.: 042/4305111042/4305111                                                           Bankové spojenie:

Fax: 042/4326613                                                           VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627-372/0200
IČO: 317 667                                                                  Dexia Pov. Bystrica, č.účtu: 280016-8003/5600

 

 

Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

You'll need Skype CreditFree via Skype
Anonym píše:
Pondělí 07.04.2014 14:44
Som zvedavý ako zareaguje člen predstavenstva.
nada
nada píše:
Pondělí 07.04.2014 14:48
Ťažko aj na niečo reagovať. Lebo Janas len predviedol svoju obvyklú záplavu prázdnych rečí a výhovoriek. V Chudovského otvorenom liste sa citujú konkrétne dokumenty. V Janasovej odpovedi len samé "vždy sme sa vyhýbali", "zdedili sme problémy" atď.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Pondělí 07.04.2014 14:46
Vazeny p.primator som rad ze aspon takto reagujete. Nasa spolocnost vas do ziadneho obch.sporu medzi spolocnostami nezatahovala! To vy ste zacali napadat nasu spolocnost (Markiza,novinky PB)Preco mate problem len s nasou spol. a nasim zbernym dvorom a zberny dvor spol. Megawaste Slovakia vam nevadi napriek tomu ze tento je blizsie k obyvanej casti mesta? Vazeny p.primator spol.MTS zaluje mesto PB o nahradu skody ale az po tom co mesto PB zazalovalo MTS. Este ste zabudli ze o platnosti nasej zmluvy uz okresny sud rokoval a aj rozhodol ale mesto sa odvolalo na krajsky sud .Asi mate oneskorenu postu od vasho pravneho zastupcu.Sutaz ktoru vypisal ing Matas z Bratislavy je dostatocne pripravena a cista ze ju musi skumat Urad pre Verejne obstaravanie (UVO). Takuto sutaz UVO p.Matasovi uz zrusil v L.Mikulasi a tam udajne bola aj f. Megawaste hm tak to bude fakt site na nasu spolocnost toto vam nikdo neuveri p. primator !!!
 V roku 2006 spolocnost MTS ziskala zmluvu riadne vypisanym obstaravanim prave mestom PB.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Pondělí 07.04.2014 15:23
V roku 2009 firma Megawaste Slovakia neoprávnene uzatvárala zmluvy a následne neoprávnene vystavovala faktúry vo svoj prospech. Týmto mestu Považská Bystrica vznikali značné škody ( odhadom cca 60 - 100 tis. € ). Pán primátor konajte boli asi spreneverene peniaze obcanov PB vy ste povinny konat a nie sa politicky tvarit ze ja nic ja muzikant a hlavne mat jeden meter na vsetkych a potom to aj v meste PB bude inac vypadat
Anonym píše:
Úterý 08.04.2014 08:49
Janas, tebe sa perlí z huby ako krave z rici.
Anonym píše:
Úterý 08.04.2014 08:51
Janas,ty debil, v rokoch 1006-2010 si bol spolu s Kubovičom člen mestskej rady, kde sa preberali všetky strategické rozhodnutia mesta, ako aj právne spory s Chodovským. Je pravda že si tam sedel ako zmoknuté kura, nič si z toho nemal tak si len kukal do blba.
Anonym píše:
Úterý 08.04.2014 20:39
Obdivujem primátora za pokojnú reakciu. Je zarážajúce akú drzosť v sebe majú v sebe títo chudovský. Tvária sa akoby sa včera prisťahovali do Považskej Bystrice. Musí im tiecť do topánok, keď zahodili všetku súdnosť a hlava nehlava kopú do všetkých okolo. Proti tomu ich skladu nebezpečného odpadu sú hlavne ľudia,ktorí si postavili chalupy vo Sverepci a tí, ktorí tam majú pozemky a chalupy si tam stavať chcú. Myslím, že ľudom z mesta to môže byť jedno čo tam chce robiť, ale ľuďom zo Sverepca a Kunovca to zrejme jedno nie je. A Chudovský neboli zvyknutý na odpor ľudí a absolútne neexistovalo, aby si obyčajných ľudí niekto zastal zo strany mesta - sú naučení robiť si čo sa im zachce. No a reakcia na vzdor ľudí zo Sverepca bola úplne typická. Okydať všetkých, ktorí s tým majú čosi spoločné. Možno by ale stačilo len trocha pochopenia voči ľuďom, ktorí sa reálne boja, že na kopci nad nimi bude niekto narábať s nebezpečnými odpadmi. Že sa im Janas postavil je sympatické. Nemusel to robiť. Mohol sa prikryť stanoviskom Petríka a dať od toho ruky preč. Je jasné, že CHudovský ide prasknúť od zlosti.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Úterý 08.04.2014 22:06
Vazeny p anonym mate uplne zvratene myslenie ja vobec nejdem prasknut od zlosti ! Podla mna praskaju ini! A to nie su obcania Sverepca ani Kunovca ! Otazka na Vas p anonym ,,Viete co je nebezpecny odpad ,, ? Tento podla Vas nebezpecny odpad ma koncit na Vasej skladke vo Sverepci ? Elektro odpad je pod nazvom nebezpecny odpad len preto aby nekoncil prave na Vasej skladke komunalneho odpadu ! Prave preto maju existovat zberne dvory!!! Ale Vam p anonym to asi nevysvetlim pretoze mate uplne inu ulohu v tejto anonymnej hre !!! Mozete mi povedat ci je pravda to, ze primator obcanom Kunovca hovoril o tom ze by bolo lepsie keby sa odtrhli od mesta a pripojili sa k obci Sverepec ??? Neviem ci to je pravda a pokial nie tak pardon ale pokial je tak to len preto ze by obcania Kunovca mali byt zatazou mesta ?! (Mhd,kanalizacia,plyn )Boli by zatazou mesta ??? Co Vy na to p.anonym ? Tie Vase reci o sympatiach p.primatora su fakt na mieste ale asi len pre Vas ! A fakt som rad ze sa stara o obcanov Kunovca ale musim konstatovat ze by bolo lepsie keby sa staral o to kde konci biologicky odpad z mesta PB !!! Tento odpad konci prave nad Kunovcom a mozno p anonym by ste mal dat preskumat ci prave tento odpad Kunovcanom neznecistuje ich studne !!! Vase utoky su podla mna platene a pokial nie tak pridte na exkurziu na Kunovec ja sa tomu nebranim !!!
Anonym píše:
Úterý 08.04.2014 22:48
Ja nespochybňujem potrebu zberného dvora. Ja len rozumiem ľuďom, ktorí majú bývať pod takýmto zberným dvorom.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Úterý 08.04.2014 22:58
Tak sa dojdite pozriet a uvidite ze pravda je uplne niekde inde a ide o uplne nieco ine nez Sverepcanov a Kunovcanov .Dakujem za navstevu .
stevo
stevo píše:
Čtvrtek 29.05.2014 20:09
p. pavel chudovský ty jelito božie odchované na firme MTS POVEDZ KOLKO TýCH ZBERNýCH DVOROV SI VYTVORIL FUNGUJúCICH ZA EXISTENCIE MANAZERA A ZAROVEN JEDINHO ZAMESTNANCA FIRMY MTS TAK UZ COSI ZABLAC
 
Anonym píše:
Pátek 30.05.2014 18:40
Nič nezabľačí lebo nemá čo prišiel s holou riťou z ČR január 2009 a zdedil za záhadných okolností.
pater
pater píše:
Středa 09.04.2014 22:07
V Povaskej Bystrici je v ludoch instiktivny strach zo zberneho dvora. Nikto nevie, co to vlastne je, ale kazdy vie, ze toho netvora treba udrzat co najdalej. Taky cierny Peter je to. Jasne, treba ho, ale nie tu!

Onehda poslanci Rozkvetu hrdinsky ubranili svoje hradisko pred hrozbou zberneho dvora pod kopcom na Dusianici, stovky metrov od najblizscih panelakov.

Mili moji, mysticky a nebezpecny zberny dvor je jednoducho niekolko velkokapacitnych kontajnerov vedla seba, v jednom je sklo, v druhom pneumatiky, v tretom sut zo stavby, vo stvrtom kovy, v piatom elektrosuciastky alebo obaly od farieb - nebezpecny to odpad. A ujko-vratnik, ktory vam ukaze kam mate co vysypat. Hrozive, ze? Rovnake veci mate v kontajneri pod svojim oknom, len zmiesane dokopy. Chodte a bojujte za vysidlenie kontajnerov z mesta, aby vas neohrozovali!

Jeden zberny dvor je pri odbocke na Dedovec, dvadsat metrov od najblizsich domov na mieste, kde pred tym Dedovcania spontanne chodili sypat smetie. Chodte sa pozriet ako teraz ohrozuje svoje okolie. V Kosiciach je zberny dvor v centre v starom meste a keby ste isli vedla muru za ktorym je, nezistili bys te to. Bytovky s nim priamo susedia.

Zberny dvor je miesto, kde mozete nechat roztriedeny vacsi odpad. TO je vsetko. Je prakticke, ked nemusite chodit daleko. Ked je daleko , nasypu ludia to iste do kontanerov po meste alebo rovno v noci do jarku a mesto to musi za vase peniaze cistit. A pozrite sa tu hore do praveho stlpca, ako mu to ide. Toto vam vyhovuje?
Anonym píše:
Úterý 08.04.2014 21:27
Nuž Janasova reakcia je možno pokojná, ale poriadne zavádzajúca. Vypisuje o skvelom expertovi obstarávateľovi, ale už zamlčí, že súťaž na odpady v meste je zaseknutá už niekoľko mesiacov. Práve preto že ten expert použil metódu, ktorú už raz súd zrušil.
Nie som fanúšik toho ako to tu fungovalo za Lackoviča a Chudovských. Ale to ako tu bola smerákmi nainštalovaná firma Megawaste, to bolo úplné šialenstvo.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Úterý 08.04.2014 22:12
Tu metodu obstaravania ,,sutazny dialog,, nezrusil sud ale Urad pre verejne obstaravanie ,, UVO .
Anonym píše:
Úterý 08.04.2014 23:05
Ja nechcem bagatelizovať túto problematiku, ale mňa v tomto meste trápia úplne iné veci v tomto meste. Odvážanie smetí a zimnú údržbu máme podľa mňa v tomto meste úplne štandardnú. Problém je, že ľudia v našom meste sú taký bordelári, že čo im od ruky odpadne to nehajú ležať tam. S tým nič nenarobí žiadna firma. Zima bola tento rok mierna,ale minulý rok bola poriadna ja osobne som nemal problém sa dostať autom či pešo tam kam som potreboval a to bývam na kopci.
Anonym píše:
Úterý 08.04.2014 23:25
A máte pocit, že nielen odvážanie smetí máte štandardné, ale aj poplatky za ne?
Anonym píše:
Čtvrtek 10.04.2014 19:07
Janas klame ako vždy!
V Orlovom je zberný dvor v strede dediny cca 50 vzdušnou čiarou od materskej škôlky a funguje normálne!
Tu to nikomu teda nevadí?
Od Chudovského by nemal bonusy, tak je proti tomu!
Anonym píše:
Pátek 11.04.2014 08:07
v prvom rade si treba uvedomit, ze pan obhajca beznych ludi ,je iba obycajny saso a nitky taha niekto uplne iny. on sa hovadi pred kamerami, sak za tie prachy ba sa hovadil kde kto, ale omnoho vacsie peniazky inkasuju uplne ini ludia. nehambim sa to o5 nazvat mafiou. jedina zmena, ktora nastala po skonceni bacovania HZDS v meste je, ze sa ten tok financii odklonil k inej skupine ludi. ak si niekto mysli, ze sa menej rozkrada alebo nedaj boze setri, tak nech si otvori oci a prejde sa po tej nasej krasavici na vahu. deje sa to iste co pred 10 rokmi ,ibaze sofistikovanejsie. najlepsie by to ilustrovali fotografie, ked si odmyslite dialnicu a jej vyvolane investicie, tak sa v meste nic neudialo. cesta popod dedovec pamata hitlera, ulice v kolonii snad este napoleona a rozkvet? skoda reci.... keby ho stavali rimania, tak by sa pri frezovani najvrchnejsej casti asfaltu nasla cast vystroje rimskeho centuriona. tak nech pan ochranca beznych ludi nesaskuje a radsej nech dosucha nohami. je mi luto jeho nastupcu nech to bude ktokolvek.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Pátek 11.04.2014 11:02
Tajne dufam ze p.primator sa bude zodpovedat politicky a tiez tresnopravne .Toto im nemoze len tak prejdut robia si co len chcu a este sa tvaria ako bohovia .
Anonym píše:
Pátek 11.04.2014 13:34
Pán Chudovský Pavol Vás morálne už Bystričania odsúdili a trestnoprávny trest tiež dúfam príde.
Chudovsky pavol
Chudovsky pavol píše:
Pátek 11.04.2014 14:24
moralne vas mozno odsudili a prave preto sa hambite za vase meno ale pohoda .
Anonym píše:
Pátek 11.04.2014 15:18
Pán Chudovský,mám asi na mysli najstaršieho z rodu,keď v meste po vás začala poriadok a zimnú údržbu robiť iná firma,verejne prostredníctvom plateného inzerátu v novinkách /neuveriteľné/ som vám poďakoval,za to,ako ste zimné cesty celé roky udržiavali a tým som ja mohol zarábať /taxi/ ľahšie,ako prvú zimu s novou firmou.Na druhej strane nechcem posudzovať to,o čom sa hovorí v meste o vašej spolupráci s Lackovičom atd,atd.Jedno je ale isté,za tejto vládnucej mestskej garnitúry to nezmeníte,aj keby ste svoje služby ponúkli mestu zadarmo.Sme na Slovensku a zvlášť v P.Bystrici ešte dlho bude platiť:Silnejší pes je**.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Pátek 11.04.2014 16:13
Hm asi mate pravdu je skoda ze si ludia PB myslia ze strach im pomoze sa mat lepsie .Podla mna je treba prave toto zmenit a normalne to dat najavo ze obcania PB maju aj prava a nielen povinnosti platit a drzat pusu a krok .
ja
ja píše:
Sobota 12.04.2014 16:00
nerozumiem, pan Chudovsky... vy ste sa niekedy zucastnil VO a bol ste neuspesny? ak ano, musite sa s tym zmierit, nie kazdy ma na prve miesto a prestante si uz osobne zaujmy vybavovat na tomto trapnom platku... sak upratujte a vyvazajte, nikto vam v tom nebrani, ked to tak dobre myslite s PB, vyvazajte zadarmo, aspon viac mesto usetriiiii... je to tu trapne, co ste sa zapojil do predvolebnej antikampane? trapne
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Sobota 12.04.2014 16:23
Trapny ste vy co neviete pochopit ze ja budem zadarmo upratovat a vy a ta vasa bandicka to bude presuvat cez mesto na svoje ucty ...Pokial sa vam nepaci co pisem tak bohuzial mate smolu alebo si zoberte transparen s logom megawaste a mesto a mozete behat po meste a podporovat ich ja vam to nezakazujem a ked tak budete behat po tom meste tak sa mrknite okolo seba na ten bordel za ktory niekto bere peniaze . prajem vam hodne stastia a objektivity v nazoroch ale peniaze su viac nez objektivita no robte co viete ...A pokial je toto pre vas trapny platok tak vam poradim jednoducho nan necumte a budete v pohode a klude ....
ja
ja píše:
Sobota 12.04.2014 17:53
tolko ste mi toho poradil, ze neviem, cim mam zacat... ale hlavne, ze mi jedno, kto sa nabaluje, ci megawaste alebo vy... tiez vam prajem hodne stastia v boji proti zda sa veternym mlynom...vedel by som o tom svoje, ale je to zbytocne, uz je to za mnou... len si davajte pozor na vyjadrenia, na niektore je paragraf a sikovni protivnici by to mohli vyuzit... nemyslim to v zlom, ale dnes to bezi zaloby a trestne oznamenia...
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Sobota 12.04.2014 18:13
Dakujem uz na mna megawaste v roku 2010 dali zalobu na 10 tis eur a ospravedlnenie . Bohuzial pre nich sud potvrdel moje tvrdenie a prehrali . Jak si myslia ze klamem mozu dat aj trestne .tiez dakujem za upozornenie ale kto sa boji nesmie do lesa ....
Anonym píše:
Pondělí 14.04.2014 12:38
Morálne ma zatiaľ neodsúdili ale bojím sa,že mi nasťahujete rómov do chalupy.Preto tá anonymita pán
Chudovský Pavol
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Pondělí 14.04.2014 14:01
Ha ha tak to ma pobavelo
Anonym píše:
Sobota 03.05.2014 15:59
Nevedno, čo Vás tak rozčúlilo na našom stanovisku.-citát primátora v otvoren liste firme Chudovský-Vážený pán primátor,všetky vaše stanoviská pre normálneho občana tohoto mesta iba rozčulia,ked vychádza z tej neštastnej budovy,ved pokial by tam nemusel íst,ani tam nevkročí a nemusí vidiet tie umelé výrazy tvári vašich zamestnancov,ked by niečo mali pre občana vybavit,ba práve naopak,robia všetko iba pre to,aby nám naše umysly čo najviac znepríjemnili,ale vy samozrejme všetko popierate,skuste sa niekedy prezliet a vkročit na hociktoré oddelenia ako šéf v utajení...a to by ste teda uvidel,aké poklady v tej vašej budove skladujete a ani by ste sa nepýtal potom už nikoho,že čo ho tak rozčulilo pri odchode z tej neštastnej budovy.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359