Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK | Vďaka zmenám sa zvýšil počet cestujúcich

POVAZSKA.SME.SK | Vďaka zmenám sa zvýšil počet cestujúcich

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 28.04.2014 15:39
[2014-04-28] Článok Dany Valachovej. Jozefa Keruľ, riaditeľ a predseda Mestskej dopravnej spoločnosti: "Mesto si môže výšku úhrady za ktorú zaplatilo skontrolovať, čo aj v skutočnosti robí. Následne si objednáva podľa kalkulačného vzorca počet kilometrov. Sme pod úplným drobnohľadom, takže nechápem, o akej ešte ďalšej kontrole hovoríme. Žiadny súkromný sektor u ktorého si mesto objednáva službu nepredkladá účtovníctvo za všetky svoje aktivity. A my sme v takom istom vzťahu."
POVAZSKA.SME.SK | Vďaka zmenám sa zvýšil počet cestujúcich

Ing. Jozef Keruľ

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://tlacovespravy.sme.sk/ts/3698/vdaka-zmenam-sa-zvysil-pocet-cestujucich/#rf=hp-p

 

Vďaka zmenám sa zvýšil počet cestujúcich

Považskobystričania už rok môžu využívať novú formu zľavnených cestovných lístkov v MHD. Podľa Jozefa Keruľa, riaditeľa a predsedu Mestskej dopravnej spoločnosti, ktorá MHD prevádzkuje, sa osvedčila.

 

Od mája minulého roka vstúpila do platnosti nová forma zľavnených cestovných lístkov, čo obyvateľom mesta Považská Bystrica prinieslo značné výhody. Zaviedol sa systém mesačníkov, nové podmienky sa vytvorili dôchodcom nad 65 rokom a ľuďom zdravotne postihnutým, ktorí môžu cestovať mimo dopravnej špičky len za 10 centov.

- S nastaveným systémom sme spokojní. Prax ukázala, že to bol správny krok. V Považskej Bystrici cestuje na čipovú kartu už 84 percent ľudí, ktorí takýmto spôsobom využívajú zľavu. Stále sa však nájdu ľudia, ktorí celkom dobre nepochopili princíp a sú prekvapení, že na našu čipovú kartu síce môžu cestovať aj v iných obciach a mestách, ale za ceny, ktoré má každé mesto iné. Pripomínam, že výhodu zľavneného cestovného majú iba obyvatelia Považskej Bystrice a prímestských častí. Inde zľava neplatí, nakoľko každé mesto má iný cenový výmer. Som dosť prekvapený, že ľudia  veľmi málo využívajú mesačníky, či týždenníky, pričom za výhodnú cenu práve tie oprávňujú majiteľa cestovať všetkými spojmi neobmedzene. Ak to prirovnám k cene benzínu, akú by muselo mať auto spotrebu, aby vozilo človeka za 22 eur celý mesiac?

V analýzach dopravcov viacerých miest je zaznamenaný pokles cestujúcich hromadnou dopravou. Hrozí tento trend aj v našom meste?

- Považská Bystrica je momentálne svetlá výnimka. V porovnaní s minulým obdobím, a aj vďaka zmenám, ktoré nastali, nedošlo k poklesu, ale naopak k zvýšeniu počtu cestujúcich o šesť percent. Prejavilo sa to najmä pri skupine študentov, dôchodcov a držiteľov kariet ZŤP. Viacerí dopravcovia, ktorí zaznamenali poklesy, sa nás pýtali, ako je to možné. Je to najmä vďaka veľkým investíciám, ktoré smerovali do skvalitnenia hardvéru a softvéru, vďaka čomu môžeme aktuálne vstupovať do diania a pružne reagovať na zmeny. Spoločnostiam, ktoré takto neurobili, sa to zákonite premietlo v poklese cestujúcich.

Môže súvisieť nárast cestujúcich hromadnou dopravou s nedostatkom parkovacích miest v meste?

- Čiastočne áno, ale nie úplne. Položme si otázku. Koľko má byť parkovacích miest? Málo ich je pred železnicou. Koľko by ich malo byť? Málo je ich pred nemocnicou. Koľko by ich bolo treba? Bolo by nutné rozbúrať pol mesta a nahradiť parky a zeleň betónom, a aj tak by nebol dostatok parkovacích miest, pretože nie je zvláštnosťou, že v rodine je aj viac áut. Treba popremýšľať nad iným variantom a začať myslieť ekologicky. Vo vyspelých krajinách je úplnou samozrejmosťou využívať hromadnú dopravu. Je to lacnejší a pohodlnejší variant, šetrný k životnému prostrediu. Obyvatelia miest sú platcami daní, tak využívajú výhody. A hoci západná Európa pracovala na systéme parkovania už minimálne šesťdesiat rokov, parkovacích miest stále nemá dosť. Občania Považskej Bystrice sú na tom ešte relatívne dobre. Aj ročná parkovacia karta je cenovo prijateľná, čo sa o iných lokalitách Slovenska hovoriť nedá.

Pred časom sa niektoré spoje javili ako nerentabilné. Riešili ste tento problém kúpou menších autobusov?

- V slovníku dopravcu neexistuje slovo nerentabilné, pretože zo zákona a zmluvy musíme zabezpečiť dopravnú obsluhu. V obci, kde bol problém, sa to vyriešilo úpravou železničného grafikonu a prekládkou zastávky. Je pravdou, že vozový park sme rozšírili o dva kratšie autobusy, ktoré sú súčasťou dopravného systému. Autobus sa nedá vyčleniť len na jednu trasu. Technika musí pracovať a zarábať si na seba. Najskôr ide ako spoj do Milochova, za 20 minút ako ako spoj do Moštenca, neskôr už ako spoj 10. Toto samozrejme uvádzam len ako príklad. Denne je okolo 880 spojov, ktoré musí zvládnuť 23 autobusov. Elektronický systém napojený na GPS spoje automaticky smeruje na naplánované trasy.

 Technika ide nestále dopredu. Spoločnosť MDS predbehla investíciami dobu. Kde iní začínajú, vy už len zdokonaľujete systém. Cestujúci to však už vnímajú ako automatiku. Máte im čo nové ponúknuť?

- Je pravdou, že éra vysielačiek je už dávno za nami. Kráčame s dobou a myslíme elektronicky. Ak chceme udržať krok, je toto nevyhnutnosťou. Ľudský faktor zasahuje do techniky už len v prípade problémov. Pre cestujúcich je okrem pohodlia v autobusoch užitočný aj spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálne vzniknutých situáciách. Na Rozkvete bol pokazený vodovod. Cestujúci dostali o havárii informáciu ešte počas jazdy autobusom. Snažíme sa ísť v predstihu, aby to zjednodušilo a uľahčilo prácu všetkým. S modernizáciou súvisí aj kúpa nových autobusov Iveco, ktoré sú súčasťou obnovy vozového parku. Je to najmodernejšia technika, ktorá je momentálne na trhu. Nechceme čakať, pokiaľ nám autobusy zostarnú. Snažíme sa ich meniť postupne, aby ľudia chodili v moderných vozoch. Prezradím, že pre cestujúcich pripravujeme aj ďalšie novinky súvisiace s komfortom cestovania. Nebudem však predbiehať. Novinky budú už onedlho predstavené v praxi.

Na sídlisku Rozkvet, ale aj v iných častiach mesta, sú neustále problémy s nezodpovednými vodičmi, ktorí parkujú autá tesne pre vchodom do domu, čo sťažuje situáciu autobusom. Na tento problém elektronika ešte nedozrela....

- Je to veľký problém. Stane sa, že autobusy vychádzajú zo stanovíšť o tretej, štvrtej v noci, a zrazu sa z niektorého úseku nevedia dostať. A potom začínajú byť horúce linky. Na miesto treba privolať mestskú políciu, potom štátnu políciu, a pokiaľ sa zistí majiteľ vozidla, uplynie 15 až 20 minút. Rovnaký scenár sa opakuje, či je deň a či noc. Ľudia sa za meškanie spoja hnevajú na nás, ale problém je úplne inde. Aj týmto chcem poprosiť ľudí, ak poznajú majiteľov zle zaparkovaných áut, treba ich na to včas upozorniť, pretože spôsobia problémy nielen sebe, ale aj desiatkam cestujúcich. Všade vo svete fungujú zberné parkoviská. K svojim domom sa v niektorých obytných častiach autami nedostanete. Autobusy zvážajú zdarma obyvateľov na jednotlivé zastávky. My sme od tohto systému ešte na míle vzdialení, preto musíme mať v noci zapnutý mobilný telefón .J

Akým spôsobom sa dozvedáte o pripomienkach a podnetoch na zlepšenie? Využívajú ľudia elektronický systém aj v tomto smere?

- Čo sa týka tlačív, dobíjania kariet a iných úkonov, tie si zvykli cestujúci riešiť elektronicky. Pripomienky však najčastejšie smerujú na výbory mestských častí. Minimálne šesť rokov úzko spolupracujeme s výbormi mestských častí, ktoré sú vyzývané mestom a MDS aby sa vyjadrili k pripomienkam. Z praxe je známe, že sa dokážeme priblížiť ich požiadavkám na 80 percent. Pokiaľ však nemáme podnety, nevieme čo treba zlepšiť.

Utíchli už otázky súvisiace s kontrolou nakladania s prostriedkami, mesta, ktoré investuje do prepravy?

- Tu by som vás rád poopravil. Mesto neinvestuje do prepravy ale uhrádza finančné prostriedky za služby ktoré si objednalo.

Na margo otázok niekoľkých jedincov zdôrazňujem, že základom spolupráce MDS s mestom je zmluva, ktorou sa riadia obe zmluvné strany a ktorými sa potom odsúhlasuje suma na dané obdobie. Podmienky aj pre tento rok zostali nezmenené. Naozaj si treba uvedomiť, že my nenarábame s majetkom mesta. Sme súkromná spoločnosť, od ktorej si mesto objednáva službu. Aj keď uplynulo od zmeny veľa rokov, ľudia si to stále mýlia a neuvedomujú si jednu dôležitú vec. Mestská dopravná spoločnosť nie je majetkom mesta. Je to súkromná spoločnosť a súkromná bola už pred rokom 2006. V 2006 roku sa stala len jedna vec. Majitelia sa rozhodli, že v rámci Trenčianskej SAD závod MHD v Považskej Bystrici osamostatnia a dajú mu nový názov a inú právnu formu. Považskej Bystrici vtedy darovali 34 percent akcií. Mesto si môže výšku úhrady za ktorú zaplatilo skontrolovať, čo aj v skutočnosti robí. Následne si objednáva podľa kalkulačného vzorca počet kilometrov. Sme pod úplným drobnohľadom, takže nechápem, o akej ešte ďalšej kontrole hovoríme. Žiadny súkromný sektor u ktorého si mesto objednáva službu nepredkladá účtovníctvo za všetky svoje aktivity. A my sme v takom istom vzťahu. Je vecou majiteľa ako zveľaďuje spoločnosť a investuje do nových technológií, z čoho profituje v konečnom dôsledku cestujúci zvýšeným komfortom.

28. 4. 2014
Dana Valachová

Anonym píše:
Úterý 29.04.2014 15:12
Toto nemá žiadnu výpovednú hodnotu. To je reklamný článok, ktorý si MDS zaplatilo.
sajan
sajan píše:
Úterý 29.04.2014 15:27
Zase, dobre že sa to zarchivovalo. Ako sa Keruľ bráni kontrole.
Anonym píše:
Středa 30.04.2014 22:05
Ježiš, to sú drísty.... Myslieť ekologicky...no ja som ho v autobuse ešte nestretol.... Položme si otázku prečo je na žel. stanici málo miest ? No preto, lebo neexistuje prípoj z Rozkvetu a SNP na prvé vlaky po pol šiestej, ktorými chodí najviac dochádzajúcich a tak chodia autami. A keď prídu, pred minútou im ujde autobus. Ešte nejaké vesmírna otázka ?
Anonym píše:
Pátek 02.05.2014 06:49
Na jeseň sú voľby, tak debil chce byť v novinách. Čím bližšie bude termín volieb, tým viac takýchto debilov bude v novinách.
Anonym píše:
Pátek 02.05.2014 06:50
Na jeseň sú voľby, tak debil chce byť v novinách. Čím bližšie bude termín volieb, tým viac takýchto debilov bude v novinách.
Anonym píše:
Pátek 02.05.2014 18:33
jozko kerul je dobry riaditel,janas by sa ho bal ako konkurenta na primatora,lebo podla mna ineho nema..
Anonym píše:
Pátek 02.05.2014 18:34
ostatní co by sli kandidovat,tak su zúfalky a ostanú s dlhým nosom....
ludovit
ludovit píše:
Pátek 02.05.2014 22:25
No pekne oblbuju ludi 😃. Prva otazka ,ze aku spotrebu by muselo mat auto aby malo tak lacnu cestu, no napr. moje, mam fabiu. Mesacne ma to stoji pod 22eur, ale pri dlhsich cestach je to 22eur. Co nepovedali je, ze ak chodia v aute dvaja maju to 2 krat lacnejsie ako nase autobusy. Niekto povie ze opotrebenie atd, ale auto starne aj ked stoji a kto ma auto jazdi nie len do prace. S autom nakupite, s autom idete 2 krat rychlejsie a v pohodlicku priamo od chalupy. Mestska preprava je pre tych co nemaju auto a cena zodpoveda vydieraniu, lebo bez auta treba autobus. Kopec ludi sa ale vydierat nenecha a cestuje bicyklami. Za 15min ste v strojarnach aj z Hlin, statsi clovek 20min, cca tak isto ako to trva autobusu, len je to zdravsie a lacnejsie. A ludia co si dohodnu platenie s kolegom pri ceste autom platia podobny peniaz ako v autobuse, resp. menej ale maju lepsiu rychlost a komfort presunu.
hehe
hehe píše:
Sobota 03.05.2014 07:51
Asi nesleduješ zastupiteľstvo! Jožko Keruľ povedal, že PB dopláca na kilometer najmenej z celého Slovenska :-)))))) Len to potom odmietol doložiť...
Anonym píše:
Sobota 03.05.2014 22:32
Súper je, že poslanec MZ šéfuje spoločnosti u, ktorej si mesto musí objednávať služby a tãto si objednãva zasa služby u ďalšieho poslanca MZ, pritom vòbec nejde o stret záujmov.


Anonym píše:
Středa 07.05.2014 18:56
Ozaj je to super.
Mesto má v spoločnosti podiel 34 %, ale mesto nemá možnosť si v tejto spoločnosti si skontrolovať ekonomiku jej chodu!
To by asi inde nešlo - iba v Pov. Bystrici je to možné!
Asi tak keď Netušík nevedel kto a čo stavia na jeho pozemku vedľa Diamonu!
No a Keruľ - potrebuje sa zviditeľniť, idú voľby a chce byť poslanec ďalej!
Nemyslím, že by mal chuť kandidovať na primasa - veď čo mu teraz chýba.
Plat ako konateľ MDS -perfektný, ako poslanec si porieší čo potrebuje a určite aj nejaké všimné od Netušíka za dodávky a opravy autobusov MDS -ako generálneho opravára!
Anonym píše:
Středa 07.05.2014 18:56
Ozaj je to super.
Mesto má v spoločnosti podiel 34 %, ale mesto nemá možnosť si v tejto spoločnosti si skontrolovať ekonomiku jej chodu!
To by asi inde nešlo - iba v Pov. Bystrici je to možné!
Asi tak keď Netušík nevedel kto a čo stavia na jeho pozemku vedľa Diamonu!
No a Keruľ - potrebuje sa zviditeľniť, idú voľby a chce byť poslanec ďalej!
Nemyslím, že by mal chuť kandidovať na primasa - veď čo mu teraz chýba.
Plat ako konateľ MDS -perfektný, ako poslanec si porieší čo potrebuje a určite aj nejaké všimné od Netušíka za dodávky a opravy autobusov MDS -ako generálneho opravára!
Anonym píše:
Sobota 10.05.2014 12:51
kerul kerul ale dristas keby bolo vsetko v poriadku nebranis sa ziadnej kontrole ak si taky chlap napis kolko zarabas, kolko dostava matusik zakazok a kolko ide rocne na tajomne uctovne faktury z ktorych podliak a vy vyplacate nenazrateho janasa ste jedna skorumpovana banda ktora toto mesto okrada o statisice euri
Anonym píše:
Neděle 11.05.2014 06:48
ak by si chcel niekto skontrolovať hospodárske výsledky MDS-sky, tak dnes je to už jednoduché. Kto vie čítať vo výkazoch, nech sa páči: http://www.registeruz.sk/[…]/590108
Anonym píše:
Neděle 11.05.2014 09:43
bohužial v týchto výkazoch sú len súhrnné údaje, nič konkrétne, pokiaľ MDS hospodári naozaj čestne, nemá problém predložiť všetky výdavky napríklad podoliakove prenájmy samému sebe a premrštené netušíkové faktúry
Anonym píše:
Neděle 11.05.2014 21:40
no jasne, že to sú iba súhrnné údaje, ale čo to o hospodárení sa z toho dá vyčítať. Napríklad aj z poznámok. ke´d sa v tom vie samozrejme čítať
Anonym píše:
Pondělí 12.05.2014 21:03
no tak daj čo si teda vyčítal chytrolín
Anonym píše:
Pondělí 12.05.2014 21:49
NO, napríklad sa tu hovorí, že stúpol počet cestujúcich. Ale tržby klesli o cca 21,000€
Alebo že za účtovníctvo sa platí 3320€ mesačne, opravy a udržiavanie stúpli za rok o 34 tisíc €.
Anonym píše:
Pátek 16.05.2014 21:23
No a?
Typické " dobré" hospodárske výsledky pre konateľa - bod č. 2 a pre Ferka Netušíka - hlavne bod č. 3

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359