Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK | Tvrdia, že robili na základe požiadaviek mesta

POVAZSKA.SME.SK | Tvrdia, že robili na základe požiadaviek mesta

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 12:27
[2013-05-31] Článok Detty Pitoňákovej o nevyhovujúcej oprave chodníkov v Jelšovom, ktorá prebehla v roku 2010. Článok obsahuje vyjadrenie spoločnosti Dosa Slovakia, s.r.o., ktorá realizovala práce v Jelšovom a bývalého primátora Miroslava Adameho.
POVAZSKA.SME.SK | Tvrdia, že robili na základe požiadaviek mesta

Foto: DP

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://povazska.sme.sk/c/6818432/tvrdia-ze-robili-na-zaklade-poziadaviek-mesta.html

 

Tvrdia, že robili na základe požiadaviek mesta

Firma, ktorá realizovala práce v Jelšovom, tvrdí, že upozornila mesto na nevhodnosť realizácie a že pre voľby sa dostali do časovej tiesne. Bývalý primátor uvádza, že je vhodné podať reklamáciu a odmieta bočné úmysly.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Spoločnosť Dosa Slovakia, s.r.o. hovorí, že na základe predmetu zákazky oprava asfaltových komunikácií na území mesta Považská Bystrica realizovala opravy komunikácií a chodníkov na území Považskej Bystrice.

Z celkového zazmluvneného objemu 120-tisíc eur bez DPH, zrealizovala práce v celkovom objeme 68 847 eur bez DPH.

Všetky práce

Juraj Kurtulík z Dosy spresňuje, že výmenu asfaltových povrchov na chodníkoch a komunikáciách robili na sídliskách Hliny, Stred, Rozkvet, Praznov, Šurabová, Jelšové. „A to so začiatkom prác september 2010 a ukončením prác november 2010. Práce boli ukončené v novembri pre nepriaznivé poveternostné podmienky,“ dodal Kurtulík a zdôraznil, že rozsah prác bol realizovaný na základe požiadavky objednávateľa, teda mesta Považská Bystrica. „Každá zo zrealizovaných častí výmeny asfaltových povrchov, sa odovzdala na základe odovzdávacieho preberacieho protokolu, ktorý je podpísaný zástupcom mesta ako investora bez chýb a nedorobkov. Žiadna z realizovaných jednotlivých prác mimo chodníka v Jelšovom a chodníka k cintorínu nevykazuje chyby a nebola zo strany mesta predmetom reklamácie,“ tvrdí Kurtulík.

Chodník k cintorínu

K chodníku na cintorín Juraj Kurtulík uviedol: „Spoločnosť, upozorňovala mesto na nevhodnosť realizácie asfaltového chodníka podľa mestom stanovených požiadaviek, no samospráva ako investor, trvala na zrealizovaní asfaltového krytu chodníka. Spoločnosť ďalej upozorňovala na potrebu výmeny podložia na poškodených častiach chodníka, no mesto v rámci šetrenia finančných prostriedkov neuvažovalo o oprave chodníka v takomto rozsahu a nariadilo zhotovenie prác podľa požiadaviek objednávateľa, teda mesta Považská Bystrica. Časť chodníka, kde spoločnosť realizovala kompletnú výmenu aj s podložím, nevykazuje žiadne chyby,“ uviedol Kurtulík, odvolávajúc sa na fotodokumentáciu. Podľa jeho vyjadrenia pri preberaní a odovzdaní stavby objednávateľ predmetnú akciu prebral v celom rozsahu bez pripomienok. „Spoločnosť Dosa, vzhľadom na realizáciu chodníka podľa požiadaviek investora v časti Jelšové pri novom cintoríne, nemôže niesť záruku za predmetnú akciu,“ doplnil Kurtulík.

Ďalší chodník

Na Ulici Šoltésovej od Ravenu spoločnosť Dosa ako zhotoviteľ upozorňovala objednávateľa na nevhodnosť realizácie asfaltového chodníka podľa požiadaviek mesta. „No investor, napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam, lebo akcia bola realizovaná v novembri, za počasia nevhodného na asfaltovanie, trval na zrealizovaní asfaltového krytu chodníka,“ uvádza Kurtulík s poznámkou o blížiacich sa voľbách primátorov a poslancov v obciach.

Kurtulík ďalej uvádza, že firma ešte upozorňovala na potrebu výmeny obrubníkov, výmeny podložia, úpravu vjazdov, na opravu poškodených častí chodníka, na výškovú úpravu vodovodných šupátok a poklopov, no mesto ako investor v rámci nielen šetrenia finančných prostriedkov, ale hlavne nepriaznivého počasia, neuvažovalo o oprave chodníka v takomto rozsahu a nariadilo zhotovenie.

Doplnil, že chodník sa začal realizovať týždeň pred voľbami. „Keby malo dôjsť ku kompletnej výmene chodníka aj s podložím, nebolo by to technologicky možné za taký krátky čas a pri nepriazni počasia,“ dodal.

Pri preberaní a odovzdaní stavby objednávateľ predmetnú akciu prebral podľa Kurtulíka v celom rozsahu bez pripomienok. „Vzhľadom na realizáciu chodníka na Ulici Šoltésovej od Ravenu v Jelšovom podľa požiadaviek investora, firma nemôže niesť záruku za predmetnú akciu,“ konštatuje Kurtulík.

Spoločnosť ešte dodáva, že druhú stranu chodníka v tejto časti nerealizovala.

Vyjadrenie bývalého vedenia

Pokúšali sme sa skontaktovať aj s bývalým vedúcim údržby mesta Petrom Adamom, aby sme získali vyjadrenie k celej veci za objednávateľa. Žiaľ, nepodarilo sa nám to a na mestskom úrade už od zmeny vedenia mesta nepracuje.

Priestor sme dali aj bývalému primátorovi Miroslavovi Adamemu. „Mesto musí každý rok počítať v rozpočte s opravami najviac poškodených ciest i chodníkov. Početné lokality opravované v roku 2010 si nepamätám. O nízkej kvalite opravy chodníkov v Jelšovom som sa však dozvedel v roku 2012. Môj názor bol, že je vhodné podať reklamáciu. Tvrdenia dodávateľa o nevhodnom počasí a aj tie ďalšie sa dajú reálne overiť, okrem iného, najmä v stavebnom denníku pre dané dielo, ktorý je povinný dodávateľ denne viesť. Musí uvádzať, kto prácu realizoval, pracovný postup, kvalitu použitých materiálov, čas pracovných výkonov, tiež počasie v čase prác i kvalifikáciu pracovníkov. Na každú zmenu štandardného stavebného postupu dodávateľom je potrebný písomný príkaz objednávateľa, teda mesta Považská Bystrica. Nič iné dodávateľa k zmene postupu výstavby neoprávňuje. Neviem o žiadnom takomto príkaze,“ uvádza vo svojom stanovisku Miroslav Adame, bývalý primátor mesta. Dodáva, že jednoznačne za seba odmieta akýkoľvek podsúvaný nekalý dôvod.

štvrtok 30. 5. 2013 13:51 | Detta Pitoňáková
© 2013 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

 


Súvisiace články:

POVAZSKA.SME.SK | Mesto chce investovať do Jelšového tento rok

POVAZSKA.SME.SK | Osemsto ľudí z Jelšového spísalo petíciu

Odpoveď mesta na interpeláciu poslankyne Mgr. Kataríny Beranovej o chodníkoch v Jelšovom

Reakcia MUDr. Miroslava Adameho na článok "Predvolebné chodníky".

Kauza: "Predvolebné chodníky" v Jelšovom

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359