Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK | Spísali petície, odpady na kopci nechcú

POVAZSKA.SME.SK | Spísali petície, odpady na kopci nechcú

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 11.03.2014 13:18
[2014-03-10] Článok Detty Pitoňákovej. Súkromná firma chce urobiť zberňu odpadov vo svojich priestoroch nad Kunovcom. Obyvatelia z blízkej obce aj prímestskej časti mesta nesúhlasia. Majú obavy zo znečistenia i negatívnych vplyvov na ich zdravie.
POVAZSKA.SME.SK | Spísali petície, odpady na kopci nechcú

Miesto, kde sa má odpad zbierať, je len kúsok od rodinných domov. Ľudia sa boja. Foto: BERKO

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://povazska.sme.sk/c/7126979/spisali-peticie-odpady-na-kopci-nechcu.html

 

Spísali petície, odpady na kopci nechcú

Súkromná firma chce urobiť zberňu odpadov vo svojich priestoroch nad Kunovcom.  Obyvatelia z blízkej obce aj prímestskej časti mesta nesúhlasia. Majú obavy zo znečistenia i negatívnych vplyvov na ich zdravie.

POV. BYSTRICA/SVEREPEC. Sverepčania aj Kunovčania spísali petíciu proti plánovanej činnosti. Na kopci nad ich domami sa má vo väčšom zbierať a triediť odpad, okrem iného aj nebezpečný. Firma si myslí, že ľudia nemajú dostatočné informácie a nemusia sa obávať.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, zorganizoval po doručení petícií dodatočné konanie. Na základe vyjadrenia má možnosť plánovanú činnosť zastaviť. Mesto dalo k zámeru nakladania s odpadom kladné stanovisko, stavba však bola podľa vyjadrenia primátora skolaudovaná na kompostovanie. Sverepec dal nesúhlasné stanovisko, zámer zverejnila obec aj na svojej webovej stránke. Starosta zvolal operatívne zastupiteľstvo.

Nemajú studne, boja sa

Kunovčania sa najviac boja toho, aby neuniklo niečo do pôdy. V tejto časti mesta majú len studne, vodovod vybudovaný nie je.

Obávajú sa aj o svoje zdravie. „Keď chodím ráno venčiť psíka, vidím tam chodiť tatrovky ako vozia už aj teraz všelijaké smeti. Ak by sa povolilo nejaké rozšírenie a bolo by ich ešte viac, tak to sme zásadne proti,“ hovorí Mária Matejková.

„Viezli gumy, zvyšky z áut a všelijaký iný odpad. Nechceme to tu. Bojíme sa aj toho, že môžeme dostať rakovinu. Teraz tu býva aj veľa malých detí. Nemáme ani vodovod, len studne, čo ak to tam pôjde?“ pýta sa Mária Gajdošíková.

Mladá mamička Zlatica Gajdočíková hovorí, že dlhé roky trvalo, kým sa na poliach nad ich domami obmedzilo hnojenie a teraz zase toto. „Je dôležité, aby sme nemali znečistené spodné vody, aj vodu v studniach. A teraz sa postaví na kopci niečo takéto. Bojíme sa, aby nám neznečistili spodné vody,“ prezradila.

Lenka Blašková hovorí, že informácie mali najprv len o kompostárni. „To je v podstate bioodpad. Keď som dostala zámer do ruky, bola som prekvapená, aké sú tam komodity. Pri nakladaní s takýmito odpadmi, hlavne nebezpečnými, sa môže stať všeličo. Máme strach, že sa to môže dostať do vody, do ovzdušia. Vplyvov, ktoré môžu vyvolať rakovinové ochorenia, je okolo nás už dosť, aj bez toho, aby sa bezprostredne v našej blízkosti niečo podobné dialo,“ povedala Lenka Blašková.

Proti boli aj poslanci

Kunovčania sa o zámere dozvedeli na poslednú chvíľu od obyvateľov Sverepca. Obec ho zverejnila i na svojej webovej stránke. Proti bolo aj zastupiteľstvo. „Nesúhlasíme so zámerom, aby sa na kopci narábalo s nebezpečným odpadom. Naša obec je dosť zaťažená diaľnicou. Máme tu aj smetisko, ktoré dosť znečisťuje z druhej strany životné prostredie. Keďže zberňa je postavená na kopci, tak by všetky vetry aj negatívne vplyvy znášali i ľudia v Sverepci,“ vyjadril sa Roman Kubiš, poslanec obecného zastupiteľstva.

Dodal, že ľudia ich bombardujú, aby sa samospráva postavila proti plánovanej činnosti. „Sme zásadne proti, aj keby bolo to, čo tam plánujú, zabetónované,“ skonštatoval nakoniec poslanec Kubiš.

Obavy obyvateľov novopostavených domov

Obavy majú aj Sverepčania, hlavne zo zhromažďovania nebezpečných odpadov. Pod kopcom postavili len nedávno rodinné domy. Ďalšie by mali pribudnúť.

Hovoria, že zámer si preštudovali, radili sa s odborníkmi. Informácie získavali aj inak. „Stiahol som si analýzy rôznych zahraničných škôl, ktoré robili na takéto skladiská dvadsať, tridsať rokov. Výsledkom je, že oblasti do troch kilometrov sú vysoko kontaminované a môžu spôsobovať karcinogénne ochorenia. Tohto sa obávame, toto je dôvod, prečo nesúhlasíme, aby sa tam nebezpečný odpad zhromažďoval,“ povedal za obyvateľov lokality, v ktorej sú novopostavené rodinné domy, pán Bajza.

Ľudia sa však obávajú aj vplyvov iných komodít, ktoré ešte nie sú považované za nebezpečný odpad. „Plasty sú vedené ako odpad, ktorý nie je nebezpečný. Ale keď si zoberiete posledné analýzy, aj v moderných plastoch sa používa množstvo všelijakých chemikálií,“ myslí si pán Michálek.

Výhrady mali Sverepčania aj voči pojmu dočasného preskladovania, pretože na mieste sa bude podľa nich stále nachádzať nejaký odpad. Či už bude vo väčšom alebo menšom množstve, to nie je podstatné. Pripomienkovali aj rozpory v zámere, ktorý si preštudovali.

Vyjadrenie firmy

Pavol Chudovský, konateľ firmy, ktorá prišla so zámerom, si myslí, že petícia je smerovaná od ľudí, ktorí nevedia, čo v zámere je. „Zámer posudzuje životné prostredie. Keď ho posúdi zle, budeme ho musieť zmeniť, ak nie, budeme v ňom pokračovať. Minulý týždeň v utorok bola neoficiálna diskusia zvolaná na životné prostredie. Boli tu účastníci zo životného prostredia, ja za firmu, aj občania zo Sverepca a Kunovca. Vysvetlili sme im, o čo ide. Že to nie je skládka, ale zberný dvor a že je to vlastne pre obyvateľov len dobré, pretože sa im nebudú ani elektroodpady z domácností, ani iné odpady, napríklad stavebná suť, hromadiť na nelegálnych skládkach. Občania majú možnosť dať tieto komodity na zberný dvor s tým, že my to ďalej distribuujeme spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú likvidáciou odpadov,“ hovorí Chudovský.

Dodal, že podľa neho urobil maximum, aby vysvetlil občanom, že to nie je skládka, ani zhromažďovanie toxických odpadov vo veľkých množstvách. „Robíme separovaný zber pre okolité dediny aj pre obyvateľov mesta, ktorí sa rozhodnú doviezť napríklad chladničku, aby ju nelegálne nehodili do jarku,“ doplnil Chudovský.

Pre rozšírenie zámeru sa firma podľa Chudovského rozhodla preto, lebo areál, ktorý tu vybudovali, má dostatočnú kapacitu a pozemky sú určené na nakladanie s odpadmi. „Chceli sme ich využiť a zefektívniť. Kompostáreň bola postavená v roku 2006 pre účely mesta a mesto ju na tento účel nevyužíva, takže priestory sú dostatočne veľké na to, aby sa prevádzka zefektívnila aj tým smerom, ako je v zámere. Ľudia sa nemajú čoho obávať,“ hovorí Chudovský.

Kolaudačné rozhodnutie a kompostáreň

Karol Janas, primátor Považskej Bystrice, hovorí, že mesto takýto zámer na svojom území nepotrebuje. „Máme nebezpečný odpad vyriešený úplne iným spôsobom. Je to iniciatíva súkromnej firmy, s ktorou nemá mesto nič spoločné. Navyše sme veľmi prekvapení konaním okresného úradu, pretože už v októbri minulého roka sme upozornili tento úrad, že stavba z hľadiska územného plánu bola kolaudovaná ako prevádzka bioodpadu a nemá z hľadiska stavebného oprávnenie, aby tam bola zberňa nebezpečného odpadu. Celé konanie malo byť od samého začiatku zastavené,“ hovorí primátor.

Odvoláva sa aj na územný plán a kolaudačné rozhodnutie. „Od schvaľovania a prerokovania územného plánu v roku 2004, a potom schválenia v roku 2008, bol priestor určený z hľadiska územného plánu na odpadové hospodárstvo, ale bolo to určené výhradne pre kompostáreň a pre bioodpad. Aj z hľadiska kolaudačného to bolo schválené na kompostáreň,“ informoval primátor.

Hovorí aj o rôznych podnetoch, ktoré mesto dalo a chce dať v súvislosti so zámerom.

Pre tento zámer je lokalita nevhodná

Sverepčania sa o zámere dozvedeli z oznámenia zo životného prostredia. Mali sme ako obec zaujať stanovisko. „Zvolal som obecné zastupiteľstvo. Uznesením rozhodlo v neprospech prevádzkovania takéhoto objektu. Sme dotknutý a bezprostredne susediaci kataster. Obec sa stále rozvíja, sťahuje sa k nám veľa mladých rodín. Máme schválený územný plán, v ktorom plánujeme individuálnu bytovú výstavbu v bezprostrednej blízkosti, a to až na hranici katastra. Prevádzka by negatívne ovplyvňovala život občanov. Zámer sa nám nepáči, nie z hľadiska firmy, nám je jedno, kto by to prevádzkoval. My sme zásadne proti tejto činnosti na kopci,“ povedal Maroš Ondráš, starosta Sverepca.

Doplnil, že separovanie je samozrejme dôležité a obec apeluje na obyvateľov, aby separovali. „Ale hľadať treba lokalitu, ktorá nebude otravovať životy obyvateľov. Máme poznatky, že vetry vanú odtiaľ k nám do obce. Obávame sa aj možných únikov do spodných vôd. Proti kompostárni sme nemali výhrady, lebo tú plánujú už dlhú dobu. Akurát tento zámer nás zaskočil,“ dodal Ondráš.

 

Stanovisko z odboru ochrany životného prostredia

Na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Považskej Bystrici, prišla podľa Pavla Petríka požiadavka od firmy Chudovský v januári tento rok. „Týkala sa rozšírenia zberu odpadu z domácností, hlavne elektroodpadu a rôznych druhov nebezpečeného odpadu, ktoré vznikajú v domácnostiach. Zámer sme preštudovali a následne zaslali na všetky príslušné dotknuté orgány. Rovnako sme zámer poslali aj mestu Považská Bystrica, v ktorého katastri má byť, aj do obce Sverepec, ktorá je susediacou obcou k lokalite. Od všetkých sme dostali stanoviská, niektoré kladné, niektoré záporné, alebo s výhradami. Okrem dotknutých orgánov sme dostali aj stanoviská od dvoch petičných združení, ktoré sú v Sverepci a Kunovci,“ informoval Petrík.
V zmysle petičného zákona zvolali na okresnom úrade doplňujúce konanie, aby sa s ľuďmi porozprávali o probléme. Bolo minulý týždeň v utorok. „Dohodli sme sa, že dostaneme písomné stanovisko na možnosť rozpracovania zámeru alebo jeho zastavenie. Od dotknutých orgánov sme poväčšinou dostali súhlasné stanoviská. Aj od mesta Považská Bystrica. Záporné stanovisko sme dostali akurát z obce Sverepec, kde  zvolali obecné zastupiteľstvo a v tomto zmysle prijali aj uznesenie. Keď okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, dostane stanoviská od petičných výborov, vydá rozhodnutie. Buď sa rozpracuje zámer na širšiu EIA, teda širšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie, alebo keď dostaneme stanovisko, že si to občania neprajú, tak vydáme rozhodnutie o zastavení ďalšieho konania. Toto rozhodnutie je už záväzné,“ informoval Petrík.

BERKO

 

piatok 7. 3. 2014 8:40 | Deta Pitoňáková
© 2014 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

ferko
ferko píše:
Čtvrtek 13.03.2014 05:46
Mozno by bolo vhodne aby sa objekt premiestnil do Teolej.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.03.2014 14:50
Samozrejme chápem reakcie obyvateľov Kunovca. Aj ja by som bol proti a držím im palce, aby svoj boj a vojnu o zdravé prostredie v okolí svojich príbytkov vyhrali.
Chcem sa ale vrátiť k článku. Neviem, či som niečo nepochopil. V jednom nadpise sa píše: "Nemajú studne, boja sa". V prvom odstavci pod týmto nadpisom je text, že majú len studne, vodovod vybudovaný nie je. Akosi mi nepasuje nadpis s daným textom.


Anonym píše:
Čtvrtek 13.03.2014 14:50
Samozrejme chápem reakcie obyvateľov Kunovca. Aj ja by som bol proti a držím im palce, aby svoj boj a vojnu o zdravé prostredie v okolí svojich príbytkov vyhrali.
Chcem sa ale vrátiť k článku. Neviem, či som niečo nepochopil. V jednom nadpise sa píše: "Nemajú studne, boja sa". V prvom odstavci pod týmto nadpisom je text, že majú len studne, vodovod vybudovaný nie je. Akosi mi nepasuje nadpis s daným textom.


Anonym píše:
Čtvrtek 13.03.2014 14:52
... a tiež nepochopím, čo som zbabral, keď mi text odoslalo 2x? :-)
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Čtvrtek 13.03.2014 18:54
Preco do Teplej ? A kde sa maju premiestnit zberne dvory f.Megawaste ? Ten kdo o tom nieco vie tak vie ze je to likvidacna kampan a tu niekdo plati.Pokial chcu obcania mesta mat bordel a elektro odpad v uliciach mesta tak potom nema cenu to stahovat do Teplej .Pokial ma niekdo zaujem o exkurziu na tej skladke o ktorej hovori p.Janas a spolok tak vas rad prevediem a dam vam viac info.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.03.2014 15:30
Janas asi nevie čo sa na meste deje!
To asi kôli 9-násobnému pracovnému vyťaženiu, ináč by asi nemohol tvrdiť, že mesto nedalo súhlasné stanovisko, hoci Pertík hovorí opak!
Kto z týcho dvoch asi takto verejne klame?
greenhorn
greenhorn píše:
Středa 19.03.2014 10:15
Pán Chudovský vy ste tak obmedzený že si nevidíte na koniec nosa. Kludne si skládku urobte doma v Teplej, nikto proti tomu nič nemá. A o akej kampani to blúznite ?? O tej ktorá vás stála cca 2000 eur keď ste dal vkladať do novín ECHO vaše manipulačné letáky?? Ste v tom namočení aj s Petríkom ktorý bude mať ešte veľké problémy keď príde inšpekcia a zistí akým zázrakom dával povolenia.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Středa 19.03.2014 20:17
pan greenhorn byt obmedzenym je stav kedy sa clovek boji alebo nechce podpisat pod svoj nazor....Viete co je EIA??? Prave toto som ja dal koli tomu aby na Kunovci bolo vsetko v sulade so zakonom . Prave zberne dvory maju zabranovat znecistovaniu zivotneho prostredia a cim ich bude viac na uzemi mesta tym budeme mat cistejsie mesto a siroke okolie . Rozhodne vam nechcem vnucovat moj nazor a taktiez berem na vedomie vas nazor a preto vas pozyvam opatovne na exkurziu.
petrík svetrík
petrík svetrík píše:
Středa 19.03.2014 10:19
Pán Chudovský vysvetlite mi ako súvisí fy MEGAVASTE so skládkou nad Kunovcom ? A keď už dávate letáky do novín tak si uvedomte že Kunovec nie je obec.
Chudovsky Pavol
Chudovsky Pavol píše:
Středa 19.03.2014 20:41
Firma Megawaste s Kunovcom nesuvisi ziadno mate pravdu ale suvisi v ociach p. primatora ked mu vadi len nas zberny dvor. Zberny dvor na Kunovci ma uzemny plan na nakladanie s odpadom , budova je v katastralnej mape ako priemyselna budova .Spominana firma ktora ma uzemny plan ako priemyselny pozemok a budovu v ktorej ma triediacu linku ako sklad a este ktomu uz ma aj EIU .Toto je len kusok toho preco nas zberny dvor je neziaduci.V meste prebieha vyberove konanie na vyvoz odpadu , letnej a zimnej udrzby a sposobom ,,sutazny dialog,,prave preto sa pokusaju zastavit nase aktivity . Toto je strasne narocna a dlha tema ..... Kazdopadne sa nebranim diskusii a ani kritike na rozdiel od inych ...

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359