Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK| Situácia s parkovaním je na Rozkvete kritická

POVAZSKA.SME.SK| Situácia s parkovaním je na Rozkvete kritická

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 19.08.2013 16:34
[2013-08-19] Článok Detty Pitoňákovej, ktorá sa s predsedom VMČ Rozkvet Jurajom Pekárom rozprávala o problémoch s parkovaním na Rozkvete a odstránení ihriska.
POVAZSKA.SME.SK| Situácia s parkovaním je na Rozkvete kritická

Nové parkovisko sa už buduje.

Situácia s parkovaním je na Rozkvete kritická

O problémoch s parkovaním na Rozkvete a odstránení ihriska sme sa rozprávali s predsedom výboru Jurajom Pekárom podrobnejšie.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pekár hovorí, že úvahy o rozšírení parkovacích miest v lokalite križovatky Ulice Československej armády a Východnej ulice pri „dubovom lesíku“ zreli vo VMČ Rozkvet pomerne dlho.

Problematická lokalita

Situácia s parkovaním motorových vozidiel je v tejto časti sídliska podľa Pekára dlhodobo napätá a neustálym pribúdaním áut sa ďalej zhoršuje. „Vozidlá parkujú na chodníkoch, čím zhoršujú, až znemožňujú ich priechodnosť, na verejnej zeleni, medzi stromami, dokonca priamo v križovatke. Je to o to zložitejšie, že práve týmito ulicami a križovatkou prechádza aj jedna z najvyťaženejších a najfrekventovanejších liniek MHD, linka autobusu č. 11. Obyvatelia tejto časti sídliska sa oprávnene dožadovali a dožadujú riešiť situáciu,“ hodnotí situáciu Pekár.

Merania a chýbajúce miesta

Výbor trvalo monitoruje na sídlisku Rozkvet tento stav a hľadá riešenia. „Podľa posledného merania z 12. 5. 2013 chýba v súčasnosti v okolí tejto križovatky 100 parkovacích miest a v priľahlej časti sídliska Rozkvet II viac ako 300 parkovacích miest,“ hovorí o štatistikách Pekár. Dodáva, že situáciu s parkovaním v tomto uzle čiastočne nepriaznivo ovplyvnilo aj presmerovanie linky MHD č. 11, a to vybudovaním zastávky na Ulici ČSA a zriadením úseku so zákazom zastavenia v stúpaní do Východnej ulice na zabezpečenie bezpečnej a plynulej jazdy autobusov, čím sa stratilo niekoľko parkovacích miest.

Obmedzené možnosti a náhrada

Možností na výber plôch na rozšírenie parkovacích miest v tejto časti sídliska však nebolo a nie je podľa Pekára veľa. „Na sídlisku Rozkvet vzhľadom na vysokú plošnú zaťaženosť územia a terénne danosti ide pri akejkoľvek novej výstavbe vždy o zložitý problém končiaci sa kompromisom. Totiž budovaním nového strácame niečo staré. Každé nové parkovisko ide na úkor verejnej zelene, trávnika, stromov alebo, ako aj v tomto prípade, detského ihriska,“ vysvetľuje poslanec. Rozhodovanie o zániku bývalého detského ihriska pri bytovom dome č. 2036 nebolo podľa poslanca jednoduché. „Boli a sme si vedomí, že deti potrebujú priestor na hranie a oddych. Pri rozhodovaní však prevážila akútna naliehavosť riešiť dopravnú situáciu v lokalite a potreba vyjsť obyvateľom a občanom v ústrety,“ hovorí Pekár.

Inventúra a detský park

Pekár dodáva, že náhradu za zrušené detské ihrisko navrhuje výbor riešiť komplexnejšie a systémovejšie. Do úvahy brali stav na ihrisku a tiež podnety rodičov s deťmi zo sídliska.

„Podnikli sme kroky na spracovanie projektu a následnú výstavbu nadštandardného, moderného, bezpečného a zaujímavého detského parku v neďalekom priestore časti sídliska Rozkvet II v okolí ZŠ Rozkvet. Podali sme na mesto požiadavku zaradiť takýto projekt do rozpočtu mesta na rok 2014. Požiadavka je v stave spracovávania a prvých rozhovorov. Podaniu projektu predchádzala inventúra detských ihrísk na sídlisku, hodnotenie jednotlivých ihrísk, analýza ich stavu a náčrt potrieb a možností. Vo VMČ Rozkvet je spracovaná komplexná vizuálna prezentácia tejto problematiky. V nej sa konštatuje, že práve dotknutá časť sídliska Rozkvet II bola v minulosti v porovnaní s ostatnými časťami sídliska v oblasti výstavby detských ihrísk zanedbaná, je hendikepovaná a akútne potrebuje rozsiahlejší detský park,“ uviedol Pekár.

 

Informovanosť bola podľa poslancov dobrá, bude náhrada

Obyvateľ sa v pripomienkach na výstavbu a zrušenie ihriska priamo dožaduje aj reakcie poslancov, či a prečo súhlasili so zrušením detského ihriska. Obrátili sme sa preto aj na nich.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Za Rozkvet je v považskobystrickom mestskom zastupiteľstve šesť poslancov. Otázky sme im zaslali mailom a pokúsili sme sa ich kontaktovať aj telefonicky, čo sa nám podarilo pri troch. Jeden sa ospravedlnil už pri telefonickom kontakte, že z vážnych rodinných dôvodov nemôže reagovať.

Poslanec tvrdí, že o zámere informovali

Poslanec Marcel Péli hovorí, že bol medzi poslancami, ktorí súhlasili so zrušením detského ihriska. „Situácia s parkovaním na Rozkvete je už viac ako kritická. Neustále hľadáme možnosti, aby sa parkovanie riešilo. Detské ihrisko nespĺňalo kritériá, aby sa tu mohli deti plnohodnotne hrať. Keby sa občania trochu viac zaujímali o problémy sídliska a občas sa aj zúčastnili našich pravidelných rokovaní výboru mestskej časti, ktorých termíny sú vždy v predstihu zverejňované, tak by boli o tejto problematike informovaní,“ tvrdí Péli.

Dodáva, že predseda výboru Juraj Pekár, vykonal podľa neho ešte aj nadprácu. „Vylepil plagáty v blízkosti ihriska, kde informoval, čo sa pripravuje. Tiež informoval o tom, že sa pripravuje na budúci rok veľmi významný projekt budovania detského parku. Táto záležitosť bola prerokovaná vo VMČ asi pred pol rokom. Zúčastnila sa ho aj prednostka mestského úradu a ďalší pracovníci. Môžem povedať, že s veľkou zodpovednosťou riešime také veci, keď sa musí dať prednosť potrebám pre parkovanie a zvýšeniu priechodnosti celého sídliska pred detským ihriskom. Takto sme postupovali aj v tomto prípade,“ hovorí Péli.

Bude vo vhodnejšej lokalite

So zámerom súhlasila aj poslankyňa Jana Varhaníková. „Samozrejme, že je to veľmi citlivá záležitosť, nerozhoduje sa o tom ľahko. Vzhľadom na stupňujúce sa požiadavky obyvateľov na vybudovanie parkovísk, sme začali uvažovať o tejto lokalite. Nikto nepovie, kde by sme mali vybudovať parkoviská, no a na Rozkvete môžeme ukrojiť len zo zelene, z lesíkov alebo tak, ako sme to riešili na Ulici Československej armády,“ uviedla Varhaníková s tým, že odpovedá nielen ako poslankyňa, ale aj ako obyvateľka vedľajšieho domu.

„Ešte predtým ako sme začali s realizáciou, som si dala za úlohu monitorovať využívanie detského ihriska. Odhliadnuc od toho, že tam bola jedna kruhová hojdačka a nefunkčný stolnotenisový stôl, tento priestor vo väčšej miere slúžil na venčenie psov. Možno si čitateľ povie, že sme mali detské ihrisko opraviť, možno, ale zvolili sme takéto riešenie,“ hovorí Varhaníková. Ubezpečuje zároveň čitateľa, že ani detské ihriská nie sú poslancom ľahostajné. „Práve tento bod programu sme mali v pondelok 5. augusta na zasadnutí VMČ a chceme detské ihriská riešiť komplexne. Predseda Juraj Pekár zmonitoroval stav, funkčnosť všetkých detských ihrísk na Rozkvete. Práve v tejto oblasti Rozkvet II nám absentujú pekné, funkčné detské ihriská, aj s novými modernými prvkami. V tejto časti sú len staré preliezkové konštrukcie a pár hojdačiek,“ vysvetľuje Varhaníková. Potvrdila informácie o zámere budovať detský park. K novým lokalitám pre budovanie ihriska v porovnaní s tou na Ulici Čs. armády ešte dodala, že sú vhodné aj z hľadiska bezpečnosti, lebo nie sú v blízkosti cesty.

Komunikácia s občanmi

Predseda výboru Juraj Pekár hovorí, že projekt rozšírenia parkovacích plôch na sídlisku Rozkvet bol vyvolaný reálnou potrebou a konkrétnymi požiadavkami občanov. „Lokality pre možné parkoviská boli na základe odporúčaní občanov navrhnuté členmi VMČ, teda aj poslancami. Proces výberu lokalít, ich odborného posúdenia, schválenia projektovej dokumentácie a prípravy vlastnej výstavby prebehol legitímne a transparentne. Týka sa to aj prestavby hore uvedeného detského ihriska na parkovisko,“ tvrdí Pekár.

Doplnil, že o všetkom bola verejnosť informovaná cez spravodajstvo regionálnej televízie v dvoch reportážach. „Okrem toho zápisnice z rokovaní výboru sú zverejnené na internetovej stránke mesta a sú dostupné pre každého,“ hovorí Pekár.

Situáciu to nerieši

V súvislosti so spôsobom riešenia problematiky nedostatku parkovacích miest má trochu iný názor poslanec František Matušík. „V minulosti som viackrát prezentoval na mestskom zastupiteľstve aj v médiách názor, že na Rozkvete treba budovať nové veľké parkovacie plochy alebo centrálny parkovací dom. Tým, že sa vytvorí niekoľko parkovacích miest alebo sa zlegalizujú miesta, kde už obyvatelia parkujú, sa nič nevyrieši,“ tvrdí poslanec František Matušík.

 

štvrtok 15. 8. 2013 11:03 | Detta Pitoňáková
© 2013 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

 

Anonym píše:
Úterý 20.08.2013 09:32
Takže predsa len bolo presmerovanie 11-tky neuvážený krok? Nielen že to ubralo parkovacie miesta ale cestovanie sa predĺžilo a skomplikovalo, hlavne v zime, neraz sa autobusy nevyšplhali do kopca, naposledy cez Veľkú noc, keď od K bloku autobus šmýkalo nebezpečne až za križovatku na Moštenec. Šoféri by vedeli rozprávať...Chudáci ľudia, hlavne menej mobilní, starí a deti sa denne presúvajú pri K bloku po najfrekventovanejšej a najširšej ulici bez chodníka a do "nebesky" vysokých schodov. Veľmi múdre riešenie. Síce sú tam až tri prechody, no chodník popod garáže žiadny. Čo na to zodpovední?
Na to ihrisko som teda strašne zvedavý, dopadne to podobne ako so sľubovaným skate parkom pod Rozkvetom.
A ešte poznámka...na slovo"transparentný" už začínam byť alergický, aj keď to slovo za to nemôže. Len neviem, či nám týmto výrazom nemá byť naznačené, že slovo transparentný má aj význam priehľadný, čiže aj neviditeľný, čo sa asi v konečnom dôsledku sleduje, aby sme do ničoho nevideli a nestarali sa.
Anonym píše:
Úterý 20.08.2013 17:17
Pekar to je taký istý odborník ajo Janas!
Obaja vedia iba drístať, no výsledok veľke H.. - slušne NULA!!

« říjen 2020 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359