Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK| Pripravujú odpredaj pozemku pri Maníne

POVAZSKA.SME.SK| Pripravujú odpredaj pozemku pri Maníne

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 28.02.2013 11:01
[2013-02-27] Článok Bernadetty Pitoňákovej o plánovanom odpredaji pozemku pri Maníne. Mesto pripravuje verejnú obchodnú súťaž, k jej podmienkam boli kritické pripomienky.
POVAZSKA.SME.SK| Pripravujú odpredaj pozemku pri Maníne

Foto: DP

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://povazska.sme.sk/c/6716203/pripravuju-odpredaj-pozemku-pri-manine.html

 

Pripravujú odpredaj pozemku pri Maníne

V troch komisiách mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici sa prerokovávalo vypísanie verejnej súťaže na predaj pozemkov a parkoviska pri Maníne. V komisiách bola informatívna správa doplnená ako ďalší bod programu.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Do programu komisií bol bod o predaji doplnený dodatočne, v pôvodnom návrhu nebol.

V komisii dopravy a životného prostredia padli v súvislosti s podmienkami súťaže aj pozmeňovacie návrhy. Predseda o nich nedal hlasovať.

Podmienky súťaže a komisie

O podmienkach obchodnej verejnej súťaže sa hovorilo v troch komisiách – stavebnej, dopravnej aj finančnej. „Ide o dve parcely o rozlohe približne 14 000 metrov štvorcových a parkovisko. Pozemky boli ocenené znaleckým posudkom a cena nehnuteľností vyšla na 1,718 milióna eur. Cena jedného metra štvorcového vychádza približne 114 eur,“ uviedol rozlohu a ceny Michal Hamar z právneho oddelenia mestského úradu. Doplnil, že mesto pristúpilo k vypísaniu obchodnej verejnej súťaže, nakoľko hodnota nehnuteľností je vyššia ako 40-tisíc eur.

„Ak súťaž schváli mestské zastupiteľstvo, vypísaná by bola 5. marca a 11. apríla vyhodnotená. Komisia, ktorú by zvolilo mestské zastupiteľstvo, by vyhodnotila návrhy a predložila zastupiteľstvu odporúčanie, aký najvhodnejší návrh na predaj pozemku schválila,“ uviedol Hamar.

Dodal, že určité ustanovenia sú v podmienkach stanovené aj z hľadiska záruk vo vzťahu k pozemkom. „Ak by sa kupujúci rozhodol pozemky predať, musí ich za rovnakých podmienok ponúknuť mestu. Je tu aj právo odstúpenia od zmluvy v prípade, že by sa stavba nerealizovala. Pokiaľ nezačne stavať, zachované by malo byť aj právo prechodu a možnosť parkovania,“ vysvetlil Hamar.

Hodnotenie a body

Pri hodnotení návrhov sa budú posudzovať štyri kritériá. „Navrhovaná cena, ktorá má hodnotu 40 bodov, potom je to urbanisticko-architektonické riešenie a funkčné využitie územia s hodnotou 30 bodov, vyvolané investície 20 bodov a dopravná infraštruktúra 10 bodov. Spolu je to sto bodov a každý člen komisie ich môže udeliť. Komisia bude mať deväť členov. Návrh, ktorý získa najvyšší počet, vyhrá a bude predložený do zastupiteľstva na schválenie zmluvy,“ vysvetlil Hamar. Dodal, že stavebné súvislosti nevie v tejto chvíli presne úrad definovať.

Konkurencia a vyjadrenie verejnosti

Poslanec Juarj Smatana upozornil, že členovia komisie nemali možnosť sa s návrhom bližšie oboznámiť. „Vzhľadom k termínom pri súťaži, k tomu, aký je to dôležitý pozemok v meste, a tiež v súvislosti s tým, že v médiách boli zverejnené architektonické návrhy spracované nejakou firmou, obávam sa, že táto firma je jednoznačne zvýhodnená. Ostatní uchádzači, keď uvidia návrhy v mestských novinách a uvidia, že budú musieť do mesiaca urobiť niečo podobné, tak ich to môže odradiť,“ vyjadril sa Smatana, ktorý je členom komisie dopravy a životného prostredia.

Navrhoval predĺžiť termín s odôvodnením, že mesto bude môcť vyberať z viacerých návrhov. „Včera bola v komisii tiež k tomuto debata. Dvadsať rokov sa už hovorí o tom, že by tu malo niečo stáť, je to lukratívny pozemok a záujemcov už bolo veľa. V regulatívoch územného plánu sú stanovené tvrdé podmienky, že to musí byť minimálne štvorpodlažná presklená nadštandardná budova s dvomi podzemnými podlažiami na parkovanie s dvesto miestami. Podrobnejšie je to rozpísané v podmienkach súťaže. Je ťažko povedať, či je to krátka alebo dlhá lehota. Pôjde to ešte do zastupiteľstva a záleží od poslancov, ako budú podmienky dopĺňať. V stavebnej komisii však boli aj pripomienky, či to nie je riskantné. Takáto veľká investícia má vždy určité percento rizika. V podmienkach súťaže však je, že ju môžeme zrušiť, ak sa nám nebudú návrhy páčiť. Zadné dvierka tam preto máme,“ povedala prednostka mestského úradu Tatiana Kozárová.

„Ak sa nezačne, nikdy nič v Považskej Bystrici nebudeme mať a budeme chodiť do Žiliny alebo Trenčína," vysvetlila.

Termíny

Smatana žiadal spresnenie termínov. „Jedna je pri súťažiach lehota, ktorú majú záujemcovia na predloženie ponúk, druhá je lehota na vyhodnotenie. Ak som si to dobre poznačil, tak prvá je od 5. marca do 11. apríla a druhá od 11. apríla?“ pýtal sa Smatana.

Hamar vysvetlil, že v ten deň, ako je uzávierka, sa aj vyhodnotia návrhy.

Smatana po vysvetlení povedal, že nevidí výrazné zdržanie v tom, keby boli návrhy zverejnené a urobilo by sa k tomu jedno stretnutie v kine Mier, kde by sa mohli vyjadriť aj občania. Nepozdávalo sa mu, že komisia má otvoriť obálky, vidieť návrhy a rozhodnúť. „Je to posledné zaujímavé územie v Považskej Bystrici, ktoré môže zmeniť charakter centra. Zdá sa mi preto vhodnejšie aj pre tých, ktorí budú robiť návrhy, aby si vypočuli názory verejnosti. A tu nemám najmenší dôvod niečo zdržiavať, bodaj by sme už mali dobudované centrum. Ak nám naozaj ide o to, aby sa občania trošku stotožňovali s mestom, tak by mali mať právo sa k tomu vyjadriť. Dá sa odvolať aj na to, že sú tu poslanci, ktorých ľudia zvolili, a komisie, ale toto je veľmi citlivé územie. Som za to, aby sa stavalo, ale lehoty sú našponované a vidí mi, že nie je priestor pre verejnosť,“ tvrdil Smatana.

Zaujímali ho dve veci

Jozef Keruľ skonštatoval, že poslanec Smatana to vyjadril dobre, zaujímali ho však ešte dve veci. „Tie tanečky okolo, to nie je dôležité. To sú len tanečky. Otázka prvá sa týka toho, či budeme alebo nebudeme porušovať nejaké lehoty,“ zaujímal sa Keruľ. Hamar odpovedal, že lehoty nie sú stanovené zákonom. Keruľ doplnil, že dôležité sú aj termíny, ktoré stanovujú mestské nariadenia.

Vyjadril sa aj ku konkurenčnému prostrediu a obrátil sa na prednostku Tatianu Kozárovú. „Koľko je to územie už voľné?“ Keď dostal odpoveď, že možno aj dlhšie, ako to čo spomenula na začiatku, vyjadril názor, že každý, kto chcel, sa mohol slobodne rozhodnúť investovať a konať alebo nekonať. „Mňa teda len zaujíma, či je to v súlade s našimi pravidlami, aby sme vyhoveli potrebám obyvateľov mesta, ale aby to neboli tanečky,“ povedal Keruľ. Žiadal ešte, aby sa podmienky nastavili tak, aby bol investor nútený naozaj postaviť, čo sľúbil a aby v meste nezostal prázdny pozemok, prípadne prázdna jama ako v iných mestách.

Prednostka Kozárová tvrdila, že tieto veci má mesto ošetrené. Žiadne konkrétne návrhy, o ktorých by sa malo hlasovať, Keruľ nedal.

Návrhy na zmenu a hlasovanie

Diskutovali aj ostatní členovia, ktorí navrhovali napríklad, aby sa inak posudzovalo hodnotenie ceny. Jedna strana tvrdila, že cena je najdôležitejšie kritérium, druhá, že by sa mala percentuálne nastaviť nižšie a väčšiu váhu by malo mať architektonické riešenie a funkčné využitie.

Smatana dal štyri návrhy na zmenu, jednou z nich bolo, aby sa termín súťaže predĺžil do 11. mája, tiež chcel verejné prerokovania, záväznosť súťažného návrhu a zníženie váhy ceny na 30 percent. Ku všetkým sa ešte rozvinula diskusia, diskutovalo sa aj o tom, či sa o návrhoch má hlasovať. „Návrhy, ktoré tu odzneli, budú zakomponované v zápisnici. Hlasovať o tom môžeme ťažko, pretože keby každá komisia o tom takto hlasovala, nebol by nejaký sústredený výsledok, ktorý by tvoril relevantný materiál pre mestské zastupiteľstvo. Ak sa na zastupiteľstve budú prejednávať jednotlivé návrhy a odporúčania z komisií, poslanci si budú mať možnosť vybrať, či to schváliť alebo neschváliť,“ povedal Ľubomír Kubovič, predseda komisie a dodal, že návrh ide do viacerých komisií.

Nehlasovali o nich

O návrhoch sa nakoniec nehlasovalo. „Išlo len o informatívnu správu, takže sa nehlasuje, berie sa len na vedomie,“ zdôvodnil Kubovič a dodal, že všetky pripomienky, nielen zo strany poslanca Smatanu, ale aj iných členov, sú v zápisnici. „Podpísal som ju dnes,“ informoval minulý piatok Kubovič. Na otázku, či ju budú mať k materiálom na zastupiteľstvo k dispozícii poslanci, povedal: „To neviem.“

Doplnil ešte, že nevie ani to, či bude zápisnica pred zastupiteľstvom na webe a či ju dostanú všetci poslanci mailom.

„Celý postup je zvláštny, už od začiatku, ako sa dal do programu. Najviac ma však znepokojilo, že predseda komisie odmietol dať hlasovať o návrhoch. Obrátim sa na kontrolóra, lebo sa podľa môjho názoru porušil rokovací poriadok, aj uznesenie zastupiteľstva. Návrhy som dal preto, aby sa verejnosť dozvedela viac a aby sa neopakovala napríklad história Troch veží,“ uviedol Smatana.

Iné pripomienky

Diskutovalo sa aj v ostatných komisiách. V stavebnej aj finančnej. Padlo veľa pripomienok. Okrem iného k tomu, že nie je celkom jasné, čo by malo na pozemku stáť a je to lukratívny pozemok, že treba dostatočne ošetriť, aby bol naozaj dobre využitý. Objavili sa aj hlasy za to, aby sa nebrzdili investície a pozemok sa predal, lebo mesto stagnuje, ľudia nemajú kam chodiť.

Tiež sa hovorilo tom, že investícia je riziková pre prekládku sietí, ktorá sa tu musí realizovať, čo investorov v minulosti najviac odrádzalo. Na pozemku by sa mal postaviť obchodný komplex.

streda 27. 2. 2013 10:25 | Detta Pitoňáková
© 2013 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

 

 

Súvisiace články:

PBnovinky | Investori majú záujem o zmenu centra mesta

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 18.02.2013

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 28.02.2013

Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 10:57
skôr či neskôr budú pokračovať ako Adame, Haviar, Péli.
Ale koniec bude asi trpkejší.
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 15:55
tak je to pravda p.poslanec Smatana ,tajne odpocuval kolegov,pripada mi to roky komunizmu!!!
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 17:52
Nepiš to, čomu ani sam neveriš.... č...k.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 01.03.2013 19:31
Vy považujete za "tajné odpočúvanie kolegov" nahrávanie priebehu valného zhromaždenia mestských lesov, z ktorého títo kolegovia vyhodili novinárov?
O tom som tu už písal pred rokom:
http://povazska-bystrica.ot[…]h-lesov-nechcel-dat-odpilit
Extempore s nahrávaním
Veľký rozruch v sále nastal, keď poslankyňa sediaca vedľa mňa oznámila ostatným poslancom, že hoci bol odhlasovaný zákaz prítomnosti médií, mám na stole pod papiermi diktafón. Potvrdil som, že diktafón je zapnutý a celý priebeh zhromaždenia si nahrávam. Nie kvôli zverejneniu v médiách, ale pre moju osobnú potrebu, za účelom kvalitnejšieho výkonu práce poslanca, prípadne ako dôkazový materiál. Nasledovala spŕška pobúrených príspevkov drvivej väčšiny, v ktorých sa najprv pokúšali odvolať na stanovy. Neúspešne, stanovy ani rokovací poriadok nahrávanie nezakazujú. Potom skúsili hrozbu hlasovaním o zákaze nahrávania. Ubezpečil som ich, že ani keby takéto hlasovanie prebehlo, diktafón nevypnem. Pretože podľa viacerých súdnych rozhodnutí má účastník akéhokoľvek oficiálneho konania právo vykonávať si z jeho priebehu zvukový aj obrazový záznam. O porušenie práva na súkromie nemôže ísť, pretože všetci prítomní na tejto schôdzi vykonávajú svoj poslanecký mandát alebo funkciu platenú z mestských peňazí, takže nejde o prejavy osobnej povahy. Viacerí diskutujúci potom vyhlásili, že považujú môj postup za neetický, lebo som nahrávanie neoznámil na začiatku schôdze, a používali pritom aj veľmi expresívne výrazy (doslovne citovať nebudem, lebo vulgárne výrazy do článku nepatria).
-----
Môžem vás ubezpečiť, že nevkročím na žiadne rokovanie na mestskom úrade bez toho, aby som nemal zapnutý diktafón.
Už sa mi to párkrát vyplatilo, keď sa istí šikovníci pokúšali prekrúcať moje vyjadrenia, a spoliehali sa na to, že si to navzájom dosvedčia.
Nahrávka nepustí...
Rovnaký postup odporúčam každému občanovi.

Ale keď ešte stokrát zopakujete slovo "odpočúval", možno tomu zopár jednoduchších občanov začne veriť...
 
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 19:40
Škoda, že tupí Bystričani si nezvolili aspoň 10 " Smatanov", potom by pomery v meste inač vyzerali!
No pokiaľ sa tam budú válať docen tko,Štbkubo, Nevedkotušík,MDSdirektor a im podobní - tak Bystrica bude i naďalej pokračovať v svojej spanilej jazde " Z kopca " až do pr...le!!
No ale čo si občania volia tak sa im potom v meste žije!!
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 19:49
Veď je to jasný Janasov trik na odpútanie pozornosti od jeho dvojitého výskytu, po slovensky falšovania dochádzkovej listiny na mečiarovej trenčianskej univerzite.
Smatana ho vyzval na vysvetlenie a Janas zareagoval masívnym okydom Smatanu.
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 20:15
Pan Smatana,nedajte sa zastrašit stojime za vamy a jenas vela vela Takeho prmatora ako ste vy ,potrebuje Považska.
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 07:31
Plný súhlas p. Smatana. Tentoraz s Vami plne súhlasím. Myslím, že ak zberba mestských poslancov jedná seriozne - k čomu ich mimochodom zaväzuje poslanecký sľub - tak im nemôže vadiť akýkoľvek záznam z rokovania. V opačnom prípade nemôžu byť poslancami.
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 19:41
Asi si človeče v minulosti spadol na hlavičku a teraz nás obťažuješ svojími následkami!
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 19:42
Príspevok s " tou hlavičkou " patril ako komentár k príspevku o odpočúvaní-končiaceho ... ako za komunizmu!
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 22:36
nemal byt schovany diktafon,asi plnil iny ucel ked bol schovany..
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 11:58
Za to, že si ho všimli až po hodine, ešte nebol schovaný. Veď všetci priznávajú, že bol položený na stole.

Keď si chce niekto nahrávať tajne, tak si zapne nahrávanie v mobile a nikto nič nevidí.

Všimni si kedy to začali riešiť. Po roku.
Lebo Karol má vážny prúser tak hľadá na každého kto mu to pripomína.
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 12:07
nečudujte sa že tak prskajú že ich Smatana nachytal s diktafónom
veď si spomeňte čo na tom valnom zhromaždení robili!
Anonym píše:
Neděle 03.03.2013 23:28
1. slušnosť káže o tom informovať, iba krátko, mám tu diktafon na vlastne potreby, nemienim ho vypnut...

2. odpocuvat kohosi tajne toto ale vylucuje.

nabudúce to pán Smatana oznámte, nič viac netreba, inak je to čistá éra totalitná...


Anton Špelec Ostreostrelec
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 04:37
A ktorá poslankyna sa to menovite ohlásila že Smatana má zapnutý diktafon?
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 07:42
DREVENÁKOVÁ. A to bol jej jediný príspevok za celé zastupiteľstvo. :-)))))
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 04.03.2013 13:10
Anton Špelec, nemýľte si prosím pojmy. O odpočúvaní možno hovoriť vtedy, keď niekto strčí mikrofón do súkromného, privátneho priestoru občana. Teda keď poruší ústavné právo nedotknuteľnosti obydlia alebo právo na ochranu poštového tajomstva.

Valné zhromaždenie mestských lesov nemožno považovať za nejakú súkromnú akciu, hoci mnohí poslanci sa tak správali.

Nahrávaním som realizoval svoje ústavné právo na slobodné získavanie informácií.
Toto právo má každý občan na úradnom konaní - a nemá ŽIADNU povinnosť úradníka o nahrávaní informovať.
Naopak, úradník alebo poslanec má povinnosť nepretržite sa správať na oficiálnom konaní tak, aby sa za svoje výroky nemuseli hanbiť.

Za totalitné maniere naopak považujem to, keď je z rozhodovania o majetku mesta vylúčená verejnosť a médiá, ako sa to stalo na nahrávanom zasadnutí. Keď som na tomto zasadnutí oznámil, že si budem hlasovanie fotografovať, urýchlene predložili návrh na tajné hlasovanie. To len aby ste si vedeli predstaviť, čo sa na valnom zhromaždení odohrávalo.

 
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 04.03.2013 13:15

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku zo 16. januára 2003.

 16. 01. 2003

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Účastník konania môže nahrávať priebeh ústneho pojednávania v konaní o priestupku zvukovým záznamovým zariadením.
 
Účastník konania sa zúčastnil na ústnom pojednávaní na Okresnom úrade v M. vo veci prejednávania priestupku na úseku práva na prístup k informáciám. Na ústnom pojednávaní sa okrem neho zúčastnil zamestnanec správneho orgánu a zapisovateľka.
 
Priebeh ústneho pojednávania chcel účastník konania nahrávať zvukovým záznamovým zariadením, ale zamestnanec správneho orgánu mu to neumožnil a prikázal mu toto zariadenie vypnúť. Účastník konania uposlúchol a žiadal túto udalosť uviesť v zápisnici z ústneho pojednávania.
 
Účastník konania sa cíti byť ukrátený na svojich právach a právom chránených záujmoch a považuje postup správneho orgánu za nezákonný.
 
Ústne pojednávanie je procesnou inštitúciou, ktorej uplatnenie a pravidlá uskutočňovania upravujú procesnoprávne predpisy. Vo veciach priestupkov je takýmto predpisom zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a to v tretej časti upravujúcej konanie o priestupkoch (§ 51 až 88).
 
Podľa § 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa na konanie o priestupkoch vzťahuje subsidiárne správny poriadok (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). To znamená, že v konaní o priestupkoch sa použijú procesné pravidlá, ktoré sú upravené zákonom Slovenskej národnej rady o priestupkoch, a ak ich niet, použijú sa všeobecné procesné pravidlá upravené v správnom poriadku.
 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v § 74 ustanovuje niektoré procesné pravidlá týkajúce sa ústneho pojednávania na prvom stupni, ale nezaoberá sa problematikou zaznamenávania jeho priebehu.
 
Preto odpoveď možno hľadať len v rámci správneho poriadku.

Správny poriadok sa ústnym pojednávaním zaoberá v § 21, ale aj v ďalších ustanoveniach (§ 22, 33, 45 a 51). Procesné pravidlá v týchto ustanoveniach však výslovne neriešia problematiku nahrávania priebehu ústneho pojednávania zo strany účastníka konania. Za tohto právneho stavu treba dôjsť k záveru len výkladom ustanovení správneho poriadku týkajúcich sa postavenia účastníka konania a jeho procesných práv, a to v kontexte s čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 
Účastníkom konania je ten, o koho právach a povinnostiach sa má konať (§ 14 ods. 1 správneho poriadku). Správny orgán mu musí dať vždy príležitosť, aby mohol svoje práva a záujmy účinne obhajovať (§ 3 ods. 2 správneho poriadku). Účastník konania má právo uplatňovať na ústnom pojednávaní svoje pripomienky a námety (§ 22 ods. 2 správneho poriadku), má právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy (§ 23 ods. 1 správneho poriadku), má právo dávať podania, návrhy a vyjadrenia (§ 32 ods. 2 správneho poriadku), má právo navrhovať dôkazy a klásť svedkom a znalcom otázky na ústnom pojednávaní (§ 33 ods. 1 správneho poriadku) a má možnosť pred vydaním rozhodnutia vo veci vyjadriť sa k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie (§ 33 ods. 2 správneho poriadku).
 
Z uvedených procesných oprávnení vyplýva, že účastník konania má právo jednak svojimi úkonmi aktívne spolutvoriť podklad pre rozhodnutie a jednak poznať jeho úplný obsah zachytený v spise. Ak platí, že účastník konania má zákonné právo na úplnú informáciu o podklade pre rozhodnutie ako celku (o obsahu celého spisu), musí mať rovnaké právo aj k jeho jednotlivým častiam (dôkazom). Dôkazom podľa § 34 ods. 2 správneho poriadku sú aj výpovede a prednesy urobené zúčastnenými osobami na ústnom pojednávaní, a to vrátane vlastných prednesov účastníkov konania.
 
Účastník konania má právo byť prítomný pri výpovediach a prednesoch všetkých zúčastnených na ústnom pojednávaní a počúvať ich v reálnom čase (§ 21 ods. 2 a § 33 ods. 1 správneho poriadku). Ak platí, že účastník konania má zákonné právo počúvať výpovede a prednesy počas ústneho pojednávania, z nijakého ustanovenia nemožno vyložiť, že ich nemôže počúvať v inom čase a že na ten účel nemôže vyhotoviť ich nahrávky na záznamovom zariadení. Zákon nemá ustanovenie, ktoré by to výslovne, alebo aspoň dostatočne nepriamo vylučovalo. Ani z povinnosti správneho orgánu spísať o priebehu a obsahu ústneho pojednávania zápisnicu nevyplýva, že by sa ústne pojednávanie nemohlo zaznamenať aj iným spôsobom.
 
Uvedený výklad podporuje aj čl. 26 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého "každý má právo...slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať....informácie". Ak to môže slobodne robiť každý, musí platiť, že to môže aj účastník konania, o ktorého v konaní ide v prvom rade. Informáciou je akákoľvek informácia, teda aj výpoveď alebo prednes urobený na ústnom pojednávaní.
 
Postup správneho orgánu nebol v súlade so zákonom, pretože bez zákonného dôvodu uprel účastníkovi konania právo na informáciu. Okrem toho zákaz nahrávania na záznamové zariadenie bol urobený bez právneho dôvodu, lebo v konkrétnom prípade nedošlo k situácii podľa § 23 ods. 3 správneho poriadku opodstatňujúcej obmedzenie práva oboznamovať sa so spisom.
 
Správny orgán konal mimo svoje kompetencie, pretože s vyššie uvedenou výnimkou mu správny poriadok nepriznáva rozhodovať o obmedzení práv účastníka konania.
 
Tento výklad podporuje aj čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého "každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá".
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 04.03.2013 13:33
A teraz naopak o nahrávaní, ktoré je trestným činom:

Trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy (§ 377 TZ), podľa ktorého ten, kto poruší dôvernosť NEVEREJNE prednesených slov alebo iného prejavu OSOBNEJ povahy tým, že ho NEOPRÁVNENE zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam SPRÍSTUPNÍ tretej osobe alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Predpokladom takéhoto trestného činu je vznik vážnej ujmy na právach poškodeného a to, že páchateľ zachytí záznamovým zariadením prednesené slová alebo iný prejav osobnej povahy na mieste neprístupnom verejnosti.

------
Takže je asi každému zrejmé, že na valnom zhromaždení nemohlo ísť o uvedenú situáciu, pretože to neboli neverejne prednesená slová, neboli tam prejavi osobnej povahy, a nahrávku som vyhotovil oprávnene, na základe čl. 2 ods. 3 ústavy.

Ako som už inde napísal, odporúčam každému občanovi Považskej Bystrice oboznámiť sa s tým, čo je povolené a čo je naopak zakázané, a správať sa podľa svojich práv a povinností.

Osobne od istej doby nevkročím na úradné konanie bez zapnutého diktafónu, a táto zásada sa mi už viackrát vyplatila. Súčasne sa snažím maximálne rešpektovať právo na ochranu súkromia a tieto zručnosti aj medzi občanmi propagovať.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 04.03.2013 13:42
Klasické príručky slušného správania ešte existenciu nahrávacích zariadení nezaznamenali.
 
Keď som asi pred 15-timi rokmi vnútorne riešil tieto otázky, ešte ako občiansky aktivista, dospel som k tomu, že treba použiť tzv. zlaté pravidlo: Nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe. A položil som si otázku: vadilo by mi, keby si iný účastník úradného konania nahrával jeho priebeh, či už s mojím vedomím, alebo bez neho? Odpoveď znela a stále znie - nevadí mi to, ba dokonca takýto postup na úradoch podvedome očakávam. Obvykle sú tam dokonca vyčlenené osoby, ktorých úlohou je zachytávať priebeh konania do zápisnice. V posledných rokoch sú tieto zapisovateľky štandardne vybavené diktafónmi. Prečo by teda rovnaký postup nemal používať občan alebo poslanec?

Zdôrazňujem, hovoríme o oficiálnych konaniach, nie o osobnom rozhovore, ktorého dôvernosť samozrejme ctím.
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 13:53
toto je uplna klasika, riesite Smatanu, pritom by ste sa mali pytat Drevenakovej a jej kumpanov, preco hlasovali za vyhodenie verejnosti a novinarov z valneho zhromazdenia mestskych lesov!!!
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 23:48
chápem dôvody a som rád výsledku, ale bolo to sprosté odpočúvanie :-DD.

Kto povedal, že to platí iba vo vrecku, že nenápadne položené je niečo iné ? To sú nejaké spísané pravidlá, no dajte link na ne :-D. Slušnosť, nie povinnosť káže to oznámiť. Ja ešte za mladých čias, keď som robil diplomovku, som vždy oznámil vo firme, že ak sa neurazia rád by som mal diktafón pre svoju potrebu. To je jedno či je to niečo verejné alebo nie, ak je to verejná vec, treba to iba povedať, ak to tajíte no tak je to odpočúvanie, neschovávajme sa za slovíčka. Schválne, keby si vás nahrávali celý rok študenti a potom vytiahli nahrávku zo dňa kedy ste mali fakt zlý deň :-).

Ale dobre, že ste ho mal, aspoň ste si mohol tú špinavosť tam nahrať, ja nie som proti, ale bolo to odpočúvanie, také schované za "však ja nič ja muzikant" ale všetkým je nám to jasné :-)

Ujo Anton
Anonym píše:
Úterý 05.03.2013 10:11
Dobre sce to napísali Ujco Anthon

Dzedo Ozembuch
redakcia
redakcia píše:
Středa 06.03.2013 22:41
1. Nemôžete ODPOČÚVAŤ stretnutie, ktorého ste oprávneným účastníkom. To môžete len nahrávať.
2. Nahrávanie študentmi: nemám s tým problém, či už sa spýtajú, alebo nie. Každý žiak má podľa môjho názoru právo vyrobiť si záznam vyučovacej hodiny. Zodpovední študenti si nahrávajú hodiny, aby si mohli niektoré časti vypočuť opakovane. Jeden kolega z našej školy si nahrával celý svoj školský rok, pre potreby študentov, ktorí vynechali hodiny.
3. A tu sa dostávame k tomu, že Ujo Anton (ani väčšina kolegov poslancov) nerozlišuje nielen medzi odpočúvaním a nahrávaním, ale zdá sa ani medzi nahrávaním a ZVEREJŇOVANÍM nahrávky. Nahrávku z valného zhromaždenia mestských lesov som nerobil s tým cieľom, aby bola zverejnená, a doteraz som ju nezverejnil, ani v celku, ani v jednotlivých častiach.

Označovať za "špinavosť" vec, na ktorú máme ústavné právo, je naozaj silná káva.
Ale som rád, že sa o tom diskutuje, aj samozrejme cieľom primátorovho útoku bolo presmerovať pozornosť od jeho "dvojitého výskytu".
Aspoň sa považskobystričania učia, aké majú práva. Veď len pred pár rokmi tu poslanecký zbor hlasovaním zakázal občanovi fotografovať ich pri hlasovaní na zastupiteľstve! Že oni sa neradi fotia, znelo odôvodnenie. A ako pekne si zvykli na dve kamery a 5 fotoaparátov. Najvyšší čas, aby si zvykli aj na diktafóny.
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 07:26
Vajviac som sa pobavil na vyjadreniach Keruľa. On je v tomto meste jeden z hlavných tancmajstrov, len to dobre zakrýva !!!!!!!!!!!
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 12:04
Pokial budu na meste smrdiet taky ako Kerul,Matušik a im podobny,mesto bude stale v sračkach,a oni si chodia po dovolenkach a inych radovankach,ved rozpočet je velky.
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 20:06
A kto prosim Vás nariadil obyvateľom Rozkvetu, aby tieto " hviezdy " volili ?
Keby sa pomýlili raz, ale odkedy su poslancami ???
Predsa máme na pamäti všetky " prúsery " čo tieto hviezdy porobili v čase Lackoviča, Adameho a Janasa !!!

Tak sa prosim Vás rozkvetáci zobuďte !
Matušík - nevedel, kto mu rieši nadstavbu na sídle firmy...
Zrejme ani nevedel ako sa mu z dcéry stala sekretárka na MDS,
chudačisko ani len nevedel aku mu zo zaťa spravili náčelníka MP.
Keruľ - MDS - financovanie, pornoherec, kšefty všetkého druhu...

Halló budiček občania Rozkvetu !!!
Anonym píše:
Úterý 05.03.2013 10:13
On ani neni tak tanečník ako skôr baleťák.
Možno že si tančeky alebo baletné vystúpenia trénuje doma v obyvačke
a potom pôjde na turné.
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 07:38
v Mogoňove už nie je pomaly čo predať , tak prišli na rad pozemky v centre. Chlapci oranžoví dobre vedia, že dve volebné obdobia stačia na vytriezvenie aj tým najtupejším mogoňom a v ďlších voľbách si už neškrtnú , pôjdu na politické smetisko podobne ako Lackovič a Adame. Teraz sa snažia nabaliť ,aby išli rovnako dobre zaperení.
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 12:09
Som skeptik v Pov. Bystrici boli sú a aj zostame väčšina ľudí tupých!
Viď vysledky volieb z histórie.
Mečiar, Mečiar - potom aj keď už nikde na Slovensku nie Mečiar - , v Bystrici opäť áno!
No a teraz zase tá oranžová zberba!
Adame - t....c, tak teraz kecalko a klamár Janas a ešte väčší oblbovač,proste nadčlovek, ktorý dokáže pracovať v cca 7 zamestnaniach a to všetko stíha za 24 hodín!!
Pri tom samozrejme stíha objehať dôchodcov po domovoch a mestských častiach a im priebežne premasiroval mozgy a tak si pripravoval voličov na budúce voľby!
Keby aspoň tá mladšia generacia mala trochu rozumu a v rodinách by tie babky argumentami dala na normálnu pozíciu!!
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 12:09
Veď prečo sa Janas tak drží tej trenčianskej klobáskovej univerzity.
Lebo nemá istotu, či za dva roky nepôjde z mestského úradu svinským krokom.
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 20:17
To vari nemysliš vážne, ja teda dúfam, že spoluobčania už budú mať otvorené oči pri voľbách !

Neverím, že by tento bacil - jednak išiel kandidovať, ale ak áno, tak to by bol už maximálny vrchol drzosti !
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 21:25
Neveríte? Tak si počkajte na kandidátku do VUC a uvidíte.
Anonym píše:
Neděle 03.03.2013 12:13
Tak si pozri zastupiteľstvo. Janas tam práve vysvetľuje, že chce byť primátor aj v ďalšom volebnom období, ale pre istotu si drží aj školu.
Anonym píše:
Neděle 03.03.2013 12:16
Pane Bože zachran Nas .
Anonym píše:
Neděle 03.03.2013 17:46
Noooo taky Lacko Bacik,viem si ho predstavit ako primatora...
Anonym píše:
Neděle 03.03.2013 17:51
Velmy spravne,bud Smatana alebo Bačik len nie Ten farizej čo tam je teraz.
Anonym píše:
Neděle 03.03.2013 19:03
že terajši primator už na predsednictve ohlasil kandidaturu do VUC-ky
Anonym píše:
Neděle 03.03.2013 20:22
L.Bačíka, alebo J.Smatanu si tiež určite viem predstaviť - slušní ľudia so záujmom o veci iných a snahou pomocť, bez osobného prospechu!
No ľudia v P.B. ešte mentalne nedospely k voľbe takýcho ľudí do verejných funkcií!
Lebo takýto kandidáti/L. Bačík, J.Smatana/ nedokážu klamať v predvolebných kampaniach a sľubovať neuskutočniteľné veci!
No a občan - Bystričan potrebuje počuť kecy, kecy a potom spokojný zvolý táraja a spokojne si žije vo svojej nore ďalej!
Anonym píše:
Neděle 03.03.2013 22:38
LAcko Bačík, a to mi je kto? Zase nejaký štrnásťdňový spasiteľ typu Hladký Pavol? Čo sa dnes vynorí a zajtra ponorí? Ďakujeme, určite nie Lacko. A ani žiadny iný doteraz ponorený rýchlokvas!
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 07:45
 Lacko Bacik, náš spasiteľ :-))) Tak to určite.
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 11:08
A to je kto? Nepoznám také meno, daj vedieť. Dík.
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 11:16
Jeden z majiteľov SATES, športovci ho poznajú, robí stolný tenis. V poslednej dobe ho vídavam vo výbore na Lánoch, ale do TV ho nedávajú.
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 14:18
Ani Milana z Lánskej nedávajú v TV Podlažie a ICV, tiež ani Máriu a Onefu z Pionierskej a ešte veľa iných známych, ktorí hrajú stolný tenis, niektorí futbal a ostatní sa tiež venujú športu.
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 14:27
No akurat ze Bacik je clen vyboru mestskej casti, najkompetentnejsi vo veciach tykajucich sa ciest, chodnikov, dopravy, dopravneho znacenia a sportu.
V mestom financovanych televiziach ho vsak neuvidis, tam furt vidim len dve hviezdy Kerepecky a Sarincova.
 
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 14:45
Malý vtáčik mi povedal, že redaktori TV Podlažie majú zákaz dávať troch ľudí z Lánov: Smatana Juraj, Veličová, Bačík.
Smatanu nemusím vysvetľovať. Veličová kvôli Lánovinám.
Bačík kvôli tomu, že podporuje akcie Lánovín, Vianočné trhy na Lánskej a tie letné slávnosti na Lánskej.
Platí to už rok a funguje to na 100%, nenájdete v archíve TV Považie ani jedno vyjadrenie Smatanu, Veličovej, Bačíka z činnosti výboru.
Je to trápne, ale takto to chodí v Mogoňove.
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 15:00
Otázka: prečo finacujeme tento súkromný kšeft, teda tieto regionálne plátky TV Podlažie,ITV, z naších daní?
Pamätám si, keď sa pred niekoľkými rokmi na súdoch bojovalo, či zmluvy sú platné, tak msz išlo v ITV , aj na Podlaží aj 3xdenne. Teraz to pustia 1-2x za mesiac. Ale za to reklamy a panoráma mesta takmer non-stop.
Z verejného života majú zase monopol Martalúz, Bielik, Janas, Kardoška a dosť.
STOP takýto kšeftom!
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 15:09
nepozeral si posledné zastupiteľstvo? niekto (Smatana?)tam navrhol znížiť, alebo vlastne nezvýšiť rozpočet PBnovinkám. No a samozreme väčšina to nepodporila. Žiadam zverejniť mená, nech je jasné kto je za to zodpovedný.
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 15:12
Veď nech si to platia z vlasných vrecák...
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 19:09
Malý vtáčik má asi neúplný zoznam, na koho všetkých vydali chachari z msú embargo, že? Lebo ináč by ti povedal, že na prvom mieste na zozname je nejaký ševčík :-)
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 23:42
a odkedy je Ševčík z Lánov?

 Anonymous User Mar 04, 2013 02:45 PM
Malý vtáčik mi povedal, že redaktori TV Podlažie majú zákaz dávať troch ľudí z Lánov: Smatana Juraj, Veličová, Bačík.
Anonym píše:
Úterý 05.03.2013 09:05
z tvojho pôvodného príspevku vyznieva, ako keby embargo platilo len na troch ľudí z Lánov...
Anonym píše:
Úterý 05.03.2013 10:42
Sme zvedavy prečo SEVčIK je tak ticho,sedi ako veš pod chrastou A neni napomocny p SMATANOVY v jeho tažkom boji pre spravodlivost.Co mu slubili a prečo im veri.
Anonym píše:
Úterý 05.03.2013 11:37
:-)))
Ty keket mogoňoidný :-) Uber z toho fetu.
Anonym píše:
Úterý 05.03.2013 15:38
Ako je to s p.Sevčikom,šepka sa na Mu že ma slubene miesto riaditela meskych lesov?
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 20:20
ja som ho naposledy videl v TV Považie cez leto keď čistili domanižanku. Len na upresnenie.
Anonym píše:
Pondělí 04.03.2013 23:45
To je možné, Sates tam dával techniku aj robotníkov, a organizovali to hlavne SASkári, tak kohosi už dať museli.
Anonym píše:
Úterý 05.03.2013 10:08
Nemuseli dať nikoho,
Mohli aj neprísť a nespraviť reportáž, ale vždy sa najdu kritici celého sveta atď

Johan de_Bill z Mogoňova
Anonym píše:
Úterý 05.03.2013 10:42
Ja som pri tom "čiscení" Domanižanky akurát zaregistroval jedného iniciatívneho blbca, ktorý tam chcel silou mocou vyriezať stromky a kríky na brehu... Vraj zavadzajú!

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359