Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK | Považská Bystrica opäť aktualizuje územný plán

POVAZSKA.SME.SK | Považská Bystrica opäť aktualizuje územný plán

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 04.04.2013 09:39
[2013-04-03] Článok Detty Pitoňákovej o aktualizovaní územného plánu v Považskej Bystrici v tomto roku.
POVAZSKA.SME.SK | Považská Bystrica opäť aktualizuje územný plán

Navrhovaná zmena územného plánu sa týka aj lokality medzi nemocnicou a Tescom. Foto: ARCHÍV REDAKCIE OBZOR

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke povazska.sme.sk/c/6750643/povazska-bystrica-opat-aktualizuje-uzemny-plan.html

 

Považská Bystrica opäť aktualizuje územný plán

V tomto roku dochádza k tretej aktualizácii územného plánu. Hovoria už aj o štvrtej.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V rámci zmien a doplnkov územného plánu mesta dochádza k prehodnoteniu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v ôsmich mestských častiach.

Pripomienky a verejné prerokovanie

Písomné pripomienky mohla verejnosť posielať do polovice marca. Pripravujú aj verejné prerokovanie. „Zmeny a doplnky územného plánu podliehajú zo zákona tzv. zisťovaciemu konaniu. V súčasnosti bolo zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3. Verejnosť mala možnosť doručiť k nemu svoje písomné stanoviská do 19. marca na Obvodný úrad Životného prostredia v Považskej Bystrici. Verejné prerokovanie pripravovaných zmien a doplnkov sa bude konať po ich doručení od spracovateľa,“ spresnila Tatiana Kozárová, prednostka mestského úradu.

Dodáva, že presný termín sa nedá ešte stanoviť. „Verejné prerokovanie pozostáva z oznámenia verejnosti verejnou vyhláškou spôsobom v mieste obvyklým – na úradnej tabuli, na internetovom portáli a v médiách, po doručení návrhu od spracovateľa, z prerokovania návrhu s dotknutými obcami, samosprávnym krajom, dotknutými orgánmi a právnickými osobami. Zosnímajú sa pripomienky k vypracovanému návrhu z ôsmich lokalít a vyhodnotia sa. Po dopracovaní návrhu o akceptované pripomienky mesto požiada stavebný úrad v Trenčíne o vydanie tzv. paragrafu 25 – preskúmanie návrhu zmien a doplnkov. Potom sa predložia na schválenie do mestského zastupiteľstva,“ vysvetľuje postup Kozárová.

Požiadavky

Tretia úprava územného plánu sa týka hlavne funkčného využitia územia v ôsmich častiach mesta a výškových regulatívov, ktoré predpisujú, koľko podlaží by mali mať objekty, ktoré sa stavajú v danom území alebo u ktorých sa počíta s rekonštrukciou. Ide o zmeny a doplnky v Strojárenskej štvrti, na Hlinách, Strede, Rozkvete, v Považskom Podhradí, Šebešťanovej a na Lánoch aj SNP. Zmeny a doplnky sa realizujú na základe požiadaviek od rôznych podnikateľských subjektov.

Zmeny v jednotlivých častiach

Spolu bolo požiadaviek osem. „V Strojárenskej štvrti ide o zmenu výškového regulatívu a intenzifikácie územia na Tatranskej ulici (bývalá budova Spoločenského domu), zmenu regulatívu funkčného využitia zo športu, telovýchovy a rekreácie na obytné územie – bytové domy na Ulici Kukučínovej, zmenu regulatívu plochy a zariadenia železničnej dopravy na regulatív zariadenia cestnej dopravy na Okružnej ulici. Na Hlinách dochádza k zmene výškového regulatívu a intenzifikácie územia na ulici Slovenských partizánov,“ spresňuje Kozárová.

Výstavby rodinných domov sa týka úprava na Rozkvete. „Dochádza k zmene nad budovou bývalých Telekomunikácií – zmena regulatívu z výhľadu po roku 2020 na návrh do roku 2020 pre obytné územie – rodinné domy,“ dodáva Kozárová.

V časti SNP - Lány, v priestoroch medzi nemocnicou a obchodným domom Tesco, dochádza k zmene funkčného regulatívu. „Z nekomerčného zariadenia v správe štátu, kraja a mesta, konkrétnejšie zariadení sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, na územie verejného občianskeho vybavenia - komerčné zariadenia,“ spresňuje prednostka.

Niektoré požiadavky sa týkajú priemyslených zón. „V Považskom Podhradí dochádza k zmene časovej realizácie funkcie výrobné územie priemyselného parku vo výhľade po roku 2020 na priebežnú etapu do roku 2020 a v Šebešťanovej v priemyselnom areáli k zmene výškového regulatívu na 4 nadzemné podlažia a intenzifikácii územia,“ uviedla Kozárová.

Financovanie

V rozpočte mesta je v rámci kapitálových výdavkov na rok 2013 v rámci programu rozvoja mesta a bývania čiastka 30-tisíc eur na zmenu územného plánu. Prednostka mestského úradu však hovorí, že táto je vyčlenená na financovanie až ďalšej úpravy územného plánu. „Je pre zmeny a doplnky č. 4 ÚPN Mesta Považská Bystrica,“ uviedla Kozárová.

Dodala, že náklady na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie môže čiastočne alebo úplne hradiť, okrem iných, aj fyzická alebo právnická osoba, ktorej výhradná potreba vyvolala obstarávanie zmien a doplnkov. „Zmeny a doplnky č. 3 v plnom rozsahu platia 5 iniciátori – investori,“ dodala.

piatok 29. 3. 2013 8:09 | Detta Pitoňáková
© 2013 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359