Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK | Firma, ktorej návrh zo súťaže vylúčili, reaguje

POVAZSKA.SME.SK | Firma, ktorej návrh zo súťaže vylúčili, reaguje

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 19.11.2013 10:38
[2013-11-18] Článok Detty Pitoňákovej. Závery komisie, ktorá vyhodnotila súťaž na predaj pozemkov pri Maníne, sa firme nepozdávajú. Tvrdia, že podmienky splnili, nepripúšťajú ani rozpor s územným plánom.
POVAZSKA.SME.SK | Firma, ktorej návrh zo súťaže vylúčili, reaguje

Predmetom predaja sú tieto pozemky v centre mesta. Foto: BERKO

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://povazska.sme.sk/c/7007693/firma-ktorej-navrh-zo-sutaze-vylucili-reaguje.html

 

Firma, ktorej návrh zo súťaže vylúčili, reaguje

Závery komisie, ktorá vyhodnotila súťaž na predaj pozemkov pri Maníne, sa firme nepozdávajú. Tvrdia, že podmienky splnili, nepripúšťajú ani rozpor s územným plánom.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Do verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov pred hotelom Manín doručili uchádzači dva súťažné návrhy. Druhý, ktorého predkladateľ ponúkol vyššiu cenu, komisia vylúčila. Ako najzávažnejší dôvod pre takéto rozhodnutie uviedla nesúlad s územným plánom mesta.

Firma reaguje. Rozhodnutie sa jej nepozdáva.

Rozhodnutie komisie

Na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov zastupiteľstvo stanovilo dočasnú komisiu, ktorej členmi boli aj poslanci Juraj Pekár, Ľubomír Kubovič, Katarína Drevenáková, Marcel Péli a Tibor Macháč. Súťaž bola od 2. júla do 1. októbra.

„Doručené boli dva súťažné návrhy. Prvý od NSO Invest s.r.o. Zo Žiliny. Cenová ponuka bola 1 718 500 eur. Druhý od Istrofinal KN s.r.o zo Žiliny. Cenová ponuka 1 806 420 eur,“ informoval Juraj Pekár, predseda komisie.

V druhom súťažnom návrhu boli podľa Pekára identifikované viaceré nedostatky, a síce rozpor s územným plánom mesta, čo sa im javilo ako najvážnejšie, absencia podpísaného návrhu zmluvy i ďalšie nedostatky formálneho charakteru. „Všetky tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením uchádzača, preto komisia návrh vylúčila,“ povedal Pekár. Vysvetlil, že ak je súťažný návrh v rozpore so záväznými regulatívmi územného plánu mesta, komisia nemá inú možnosť, len ho vylúčiť.

„Stavba vo vylúčenom návrhu je situovaná aj v priestoroch, kde územný plán mesta predpokladá zeleň, respektíve pešie koridory, a akákoľvek výstavba nadzemných objektov je zakázaná. Ide o obvod celého pozemku plus územný plán vyčleňuje cez pozemok hlavné pešie ťahy spájajúce priestor Štefánikovej ulice s centrom mesta. Toto návrh stavebnej časti nerešpektoval,“ doplnil Pekár. Spomenul aj ďalšie nedostatky.

Reakcia firmy

Vylúčená firma Istrofinal KN však nesúhlasí. Oficiálne žiada o opätovné zaradenie do súťaže. Sú presvedčení, že splnili podmienky súťaže a návrh spĺňa všetky podstatné náležitosti podľa podmienok súťaže, nestotožnili sa ani s rozporom s územným plánom.

„Náš návrh nie je v rozpore s územným plánom. Regulatívy jednoznačne nedefinujú, koľko tam má byť verejnej zelene, parkov a aký rozsah peších zón. Celá plocha, ktorá bola predmetom predaja, obsahuje tri regulatívy, a tie umožňujú výstavbu bytov, administratívnych a obchodných priestorov, parkov a verejnej zelene a výstavbu peších zón. V regulatívoch vôbec nie je presne stanovené, aká plocha má byť vyčlenená na parky a zeleň, prípadne pešie ťahy. My sme rešpektovali zeleň a pešie ťahy, oni však tvrdia, že to nie je v dostatočnom rozsahu. Vylúčili nás bez toho, aby nás niekto o niečo požiadal,“ reaguje Peter Ferleťák, na ktorého sa nám podarilo nakontaktovať a potvrdil, že sa môže vyjadriť za firmu.

Predmet predaja

Predmetom predaja boli dve parcely o rozlohe približne 14-tisíc metrov štvorcových a parkovisko. Cena nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom na 1,718 milióna eur. Rozhodnutie komisie má len odporúčací charakter, o predaji rozhodnú svojím hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva.

Zasadali opäť

Spoločnosť Istrofinal KN list zaslala mestu mailom a neskôr aj v listovej forme. Reakciu adresovali aj útvaru hlavného kontrolóra mesta i poslancom mestského zastupiteľstva.

„Operatívne som zvolal mimoriadne zasadnutie komisie. Dočasná komisia ustanovená mestským zastupiteľstvom na hodnotenie súťažných návrhov sa zišla v pondelok 28. októbra s cieľom prerokovať a posúdiť argumenty, názory a návrhy spoločnosti k oznámeniu o vylúčení zo súťaže a prijať k nim stanovisko. Spoločnosť vo vyjadrení k oznámeniu o vylúčení súťažného návrhu v doručenom liste uviedla, že ho považuje za neodôvodnené a chybné a podľa nich neexistujú dôvody na vylúčenie návrhu zo súťaže. Súčasne uviedla závery, ktoré podľa nich potvrdzujú správnosť ich presvedčenia,“ reaguje Juraj Pekár, predseda dočasnej komisie.

Dodáva, že komisia podrobne prerokovala všetky argumenty a názory uvedené vo vyjadrení spoločnosti Istrofinal KN, najmä v časti rozporovania nesúladu investičného zámeru so záväznými regulatívmi územného plánu mesta. „Odborne posúdila relevantnosť každého z argumentov a dospela k záveru o ich neopodstatnenosti. Komisia potvrdila svoje pôvodné stanovisko, v zmysle ktorého bol súťažný návrh spoločnosti Istrofinal KN vylúčený zo súťaže. Prijala záver, v ktorom odporúča poslancom mestského zastupiteľstva list spoločnosti ako neodôvodnený zamietnuť,“ dodal Pekár.

 

sobota 16. 11. 2013 8:06 | Deta Pitoňáková
© 2013 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Anonym píše:
Středa 20.11.2013 22:29
Pekár ako predseda komisie členovia kubovič macháč péli no a takýto rozhoduju skoro o 60 miliónoch korun. Janas toto je to striebro o ktorom si pred piatimi rokmi tak vykrikoval ze sa nesmie predat?
Anonym píše:
Středa 20.11.2013 22:35
Anonym píše:
Čtvrtek 21.11.2013 17:11
možno sa na to treba pozerať takto http://www.orsr.sk/hladaj_o[…]&SID=0&T=f0&R=1

a hlavne pozerať úplné výpisy, plus pozerať, či firma zasiela do registra údaje tak, ako má

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359