Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK| Doplnok schválili, odznelo však veľa výhrad

POVAZSKA.SME.SK| Doplnok schválili, odznelo však veľa výhrad

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 18.10.2012 14:24
[2012-17-10] Článok Detty Pitoňákovej o predĺžení platnosti zmluvy s Mestskou dopravnou spoločnosťou.
POVAZSKA.SME.SK| Doplnok schválili, odznelo však veľa výhrad

Ilustračný záber

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke
http://povazska.sme.sk/c/6571380/doplnok-schvalili-odznelo-vsak-vela-vyhrad.html

Doplnok schválili, odznelo však veľa výhrad

Do februára 2019 bude služby mestskej hromadnej dopravy poskytovať Mestská dopravná spoločnosť. Platnosť zmluvy predĺžili poslanci väčšinou hlasov schválením doplnku na októbrovom zastupiteľstve.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Na zasadnutí zastupiteľstva padli aj viaceré pozmeňovacie návrhy, Juraj Smatana dokonca žiadal odložiť schvaľovanie zmluvy.

Návrh doplnku nakoniec prešiel bez zmien, diskusia však bola dlhá.

Presahuje volebné obdobie

Zmluva s MDS už celkom nevyhovovala a bolo ju potrebné zosúladiť so súčasne platnou legislatívou na Slovensku, ktorá sa aj pod vplyvom legislatívy EÚ menila. „Chceli sme dodatkom tiež zekonomizovať situáciu,“ vysvetlil Anton Martaus, vedúci ekonomického odboru.

Poslanec Juraj Smatana mal niekoľko výhrad voči materiálu. „Zmluva má vypršať o dva roky a bude predĺžená do roku 2019. Jediný argument je, že je to v súlade s európskou legislatívou. Mám problém, aby sme predlžovali platnosť zmluvy, ktorou sme sa mali zaoberať až o dva roky a predĺžiť ju do ďalších funkčných období, kedy tu nemusíme byť,“ argumentoval Smatana. Dodal ešte, že v minulosti veľakrát zaznelo, že staré vedenie zanechalo rôznu záťaž vďaka zmluvám nevypovedateľným na dlhé roky.

Nedostupnosť informácií

Druhú výhradu mal k informáciám, ktoré podľa neho sú alebo skôr nie sú dostupné, o činnosti spoločnosti. Upozornil, že v dopravnej komisii bola o tomto veľmi dlhá polemika. „Navrhoval som, aby sa doplnil bod do zmluvy, že väčšinový akcionár MDS bude poskytovať menšinovému akcionárovi, teda mestu, všetky informácie v rozsahu zákona o informáciách. To by vlastne znamenalo, že verejnosť by si mohla pozrieť na webových stránkach mesta tie isté zmluvy, dokumenty a faktúry ako v prípade iných mestských firiem," uviedol Smatana a povedal, že väčšina dopravnej komisie návrh nepodporila. „Viem, že pre žiadneho podnikateľa nie je príjemné zverejňovať faktúry, ale musíme si uvedomiť, že tu tečú verejné peniaze,“ zdôvodňoval Smatana.

Dodal, že by bol rád, keby sa niekto vyjadril aj k listu, ktorý bol poslaný všetkým poslancom mesta, kde sa objavila aj kópia listu o začatí trestného stíhania pre zneužitie právomocí verejného činiteľa práve pre uhrádzanie nákladov vo verejnom záujme MDS zo strany mesta. „Toto je pre mňa veľmi vážny signál, a kým trestné stíhanie nebude ukončené, myslím si, že nemáme dosť informácií, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť,“ povedal Smatana.

Je to neisté

Rudolf Karas sa okrem iného dotkol ekonomických výhod po schválení dodatku. „To je len predpoklad, ktorý môže a nemusí byť. My na papieri nemáme nič isté a nemôžeme preto na sto percent tvrdiť, že takýmto spôsobom sa nám zlepší financovanie MDS,“ argumentoval Karas.

Anton Martaus vysvetlil, prečo je výhodné pre mesto uzavrieť dodatok teraz, aj napriek tomu, že je ešte zmluva dva roky platná. „Zdá sa to na prvý pohľad nelogické, ale podstata je v tom, že keby platila len do roku 2014, budeme vydávať z rozpočtu mesta o 300-tisíc viac každý rok. A v súvislosti s rozpočtom chceme šetriť. Preto ideme do dodatku už teraz, aj keď ešte zmluva neskončila. Umožní to šetriť na výdavkoch mesta. A prečo je to len predpokladaných 300-tisíc eur? Lebo vieme exaktne prepočítať, že na odpisoch, keď sa natiahne doba platnosti, to bude 300-tisíc. Ale do platby, ktorú dávame dopravcovi, vstupujú ešte iné segmenty ako napríklad, koľko ľudia zaplatia na cestovnom, aká bude cena nafty a podobne. Takže nevieme dnes presne povedať, že to bude toľkoto eur,“ vysvetlil.

Ako skontrolovať sumu?

Smatana ďalej uviedol, že existujú dva spôsoby ako skontrolovať sumu, ktorú vykazuje MDS mestu. „Buď si to vieme overiť tým, že budú prístupné všetky zmluvy a faktúry alebo potom je druhá možnosť, čo navrhoval na dopravnej komisii pán Bačík. Ten odporučil komisii, aby nebol prijatý akýkoľvek dodatok k tejto zmluve, kým mesto nezíska ponuky iných. Odkiaľ máme totiž vedieť, či sú odpisy 300-tisíc za služby veľa alebo málo?“ uviedol Smatana.

Nepozdávalo sa mu ani to, že návrh neprešiel finančnou komisiou a upozornil, že to nebolo prvýkrát, čo sa stalo niečo podobné. „Do finančnej komisie to nebolo ani len predložené,“ upozornil Smatana. Dodal, že tá je zložená z podnikateľov, ktorí si veľmi strážia svoj čas a možno vždy neprídu. „Keby však išlo o predĺženie zmluvy s MDS, tak by asi prišli. Naozaj ma zaujíma, prečo takýto dôležitý materiál ekonomického charakteru neprešiel finančnou komisiou,“ pýtal sa Smatana.

Nesúhlas s tým, že materiál neprešiel finančnou komisiou, vyjadrili viacerí poslanci. Poslankyňa Katarína Drevenáková, ktorá je predsedníčkou komisie, zdôvodnila, že vzhľadom na vplyv k rozpočtu nepovažovala za potrebné, aby to schvaľovali na komisii.

Reakcie na zverejňovanie

Primátor Karol Janas upozornil, že trestné stíhanie je podané za úhrady rokov 2007, 2008 a 2009. „To sa netýka nikoho z nás,“ upozornil. K transparentnosti vynakladania prostriedkov mesta uviedol, že kontrolou predložených dokladov zo strany Najvyššieho kontrolného úradu v súvislosti s platbami neboli zistené nedostatky. Tiež spomenul, že mimovládna organizácia Transparency Internacional vysoko hodnotila mesto, čo sa týka zverejňovania zmlúv a faktúr.

K zverejňovaniu informácií sa vyjadril aj Jozef Keruľ. Zdôraznil, že MDS je súkromná spoločnosť a nie je zo zákona povinná osoba. „Súkromná spoločnosť nebude účtovné doklady dávať každému. To čo máme dávať, to zo zákona dávame. Pokiaľ si myslí niekto, že nie, je to jeho názor a môže to pertraktovať niekde inde,“ uviedol okrem iného Keruľ.

V súvislosti s prístupom k informáciám sa vyjadril aj vedúci Anton Martaus. Poukázal na to, že v akciovke sú dvaja partneri. „Robíme dodatok a môžeme tam dať len to, na čom sa obidvaja dohodneme. Mne by nevadilo, keby tam bolo to, čo navrhujú poslanci s informovaním. Ale druhá strana to jednoducho nechce. Tak sa na tom nemôžeme dohodnúť. Stojí nám toto za to, aby sme dodatok nepodpísali a aby sme neušetrili tých 300-tisíc, keďže my, ako mesto, sa na tie doklady pozrieť môžeme a aj tak robíme?“ odpovedal otázkou Martaus.

K návrhu na vypísanie verejnej súťaže uviedol, že je to v podstate rozumné, mal však aj výhradu. „Ak sa nájde nejaký neprajník tejto akcie, nemusí nakoniec zmluvu uzatvoriť. Ak celkové náklady na MDS sú 2,1 milióna eur a povie, že pri ňom to bude 1,7 milióna, no nič o tom nevie a za dva roky nakoniec povie, že sa do toho neprihlasuje? Dodatok neuzavrieme a neušetríme dvakrát tristotisíc v tých rokoch,“ uviedol Martaus.

Stretnutie v MDS

Poslanci diskutovali aj o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo ešte pred rokovaním zastupiteľstva a na ktoré pozvala poslancov do svojich priestorov MDS. Marcel Péli upozornil, že ak je poslancom niečo nejasné, mali tam prísť a mohli sa pýtať. Jurajovi Smatanovi sa nepozdávalo, že sa dôležité veci preberali bez možnosti verejnosti sa toho zúčastniť. „Ja chcem, aby sa takéto veci riešili štandardným spôsobom a v priestoroch, kde sa riešiť majú. V komisiách a vo výboroch,“ reagoval Smatana.

Do diskusie sa chceli zapojiť aj dvaja občania, väčšinou hlasov však poslanci odsúhlasili, že vystúpiť nemôžu.

Otázka pre poslanca Keruľa

Tesne pred hlasovaním chcel ešte poslanec Smatana vedieť, či bude aj Jozef Keruľ hlasovať. „Chcem sa spýtať, či pán poslanec Keruľ, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a súčasne riaditeľom MDS, bude v tejto veci hlasovať?" spýtal sa.

Videl v jeho hlasovaní problém. „Ako poslanec by sa mal snažiť vymačkať zo spoločnosti maximum a ako riaditeľ by sa mal snažiť vymačkať maximum z mesta. Mám pocit, že tieto dve roly sa dajú veľmi ťažko vzhľadom na to, že ide o jednu osobu, skĺbiť. Obávam sa, že budeš uprednostňovať záujem MDS a podporovať zmluvu čo najvýhodnejšiu pre akciovku, ktorá ťa živí. Ľutujem,“ uviedol Smatana.

Keruľ sa bránil a tvrdil, že Smatana nemá pravdu. „Ty si si totiž neuvedomil jednu vec. Ja som zamestnanec v zamestnaneckom pomere. Akcionár je mesto. A akcionár je potom ešte ďalšia súkromná osoba. Ja nemôžem robiť to, čo si myslíš ty,“ uviedol okrem iného Keruľ.

Hlasovanie

Po rozsiahlej diskusii, v ktorej sa rozoberala ešte problematika prerozdeľovania zisku spoločnosti a to, čo získava samospráva tým, že je akcionárom MDS, prišlo niekoľko pozmeňovacích návrhov. Prvý dal Smatana ako procedurálny, a síce, odložiť prerokovanie materiálu pokiaľ nebude riadne predložený na program finančnej komisie. Jeho návrh neprešiel. Potom navrhol, aby sa platnosť zmluvy predĺžila len do 28. 2. 2014, ani ten neprešiel.

Pozmeňujúci návrh dal aj Rudolf Karas, ktorý chcel ponechať v časti, kde sa hovorí o zániku zmluvy, pôvodné znenie a nedopĺňať, že výpoveď musí obsahovať dôvody, ktoré sú príčinou ukončenia zmluvy. Ani tento návrh neprešiel.

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica nakoniec väčšinou hlasov poslanci schválili.

Po hlasovaní primátor Karol Janas doplnil, že MDS vlastní licenciu na prevádzku do roku 2019. „Nechcel som to povedať počas rokovania a podpísal to ešte môj predchodca,“ uviedol Janas.

 

streda 17. 10. 2012 8:48 | Deta Pitoňáková
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Hlasovanie poslancov o doplnku k zmluve s MDS:

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/smatana/poslanecky-dennik-horuca-jesen/image/image_view_fullscreen

 

Anonym píše:
Čtvrtek 18.10.2012 14:39
...a Karoľko je zahojený,transparentne.
Anonym píše:
Čtvrtek 18.10.2012 14:44
Aj Dodo má na 7 rokov zabezpečené "istoty".
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 08:33
Anonym píše:
Čtvrtek 18.10.2012 18:14
Na základe čoho Keruľ tvrdí, že MESTSKÁ dopravná spoločnosť je súkromná? Má to nejako podložené?
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 13:44
Ked ide o zverejnenie informacii, tak je podla Kerula MDS sukromna.
Ked ide o naliatie nasich penazi do autobusov, tak je mestska. Tiez ked ospravedlnuje svoj konflikt zaujmov, ked hlasuje o zmluve s firmou, ktora ho zamestnava ako riaditela.
Je to akciovka, 66% akcii vlastni Podoliak, 34% patri mestu.
Anonym píše:
Čtvrtek 18.10.2012 21:09
Tak toto je ďalší transparetný hnoj z dielne súdruha transparetného Janasa. Vyhovárať sa na európsku legislatívu, nenechať si spraviť prieskum trhu, cenové ponuky atď chce fakt transparetnú odvahu a myslieť si, že v meste žijú tranparentní idioti. Kerul s Matušíkom mali byť vylúčení z hlasovania ako osoby s konfliktom záujmov. A vriťlez Martaus, ach bože, tento neschopný maríkovksý blb aj so svojim ušušlaným bratom sú celý čas schovaní v janasovom anále a vykyknú len keď príde transparetná televízia hradená ako inak s našich daní a pod kontrolou janasa alebo keď treba transparentne hlasovať podľa nariadenia janasa. chce se mi blejt velebnosti
Juro bojuj, táto háveď musí raz skončiť a čím skôr tým lepšie pre toto mesto.
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 11:06
Janas a teraz podpíš zmluvu Megakšeftu na 7 rokov
Anonym píše:
Čtvrtek 18.10.2012 21:22
Je to neuveriteľné. Číta sa to ako nejaká fikcia z Absurdistanu. Vedúci činitelia Bystrice sa raz budú (aj) za toto pražiť v pekle.
Anonym píše:
Čtvrtek 18.10.2012 21:49
Ale vás pekne odfajčili,bud ste taký hlupi,alebo chodte k očnému a ušnému na vyšetrenie,to bude lepšie ako chodit po MDS.
Komisár Alexej
Komisár Alexej píše:
Čtvrtek 18.10.2012 23:20
Stačilo by, ak by im bol poskytnutý pobyt v istom hoteli v Ilave.
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 13:33
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 13:35
Pán Róbert F. odkázal učiteľom, že nech zabudnú na 10 % navýšenie platov, ale svojho supermogoňa na funkcii okresného predsedu strany SMER-SD v Považskej Bystrici, necháva popri funkcii primátora mesta Považská Bystrica, zarábať na ďalších 10 funkciách. Je to morálne ?

http://www.pluska.sk/spravy[…]anas-takmer-10-funkcii.html
Komisár Alexej
Komisár Alexej píše:
Neděle 21.10.2012 09:41
Fico je obyčajný darebák, ktorý musí zúbožiť slovenských ľudí, ktorí sú už aj tak dostatočne zúbožení, aby si mohol plniť svoje "domáce úlohy" v Bruseli, ako to aj on sám nazval. Nech slovenskí ľudia aj pokapú (ale nie všetci, to by znamenalo výpadok finančných zdrojov pre štátny rozpočet i rozpočet EÚ), len aby mali rôzni barózovia, rumpeľovia, eštonovia plné žalúdky. Pravdaže, platiť musí plebs, nie kasta majetných, ktorá sa pretŕča v stoke s názvom Smotánka.
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 13:39
Janas je "super hviezda" na Slovensku, zaujal už aj ďalšie periodika.


http://www.pluska.sk/spravy[…]anas-takmer-10-funkcii.html
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 16:19
aj televíziu, v pondelok na STV 1 o 21:30 relácia Reportéri - hviezdou bude had Janas a jeho funkcie. *************************************
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 16:26
Mám pocit na grcanie, keď toho transparentného dementa zazriem na I-TV, alebo na TV - podlažie.
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 16:33
Janasková propaganda na TV - podlažie, je zaplatená z rozpočtu mesta a stoji to obrovské prašule !
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 16:39
Môj skromný odhad mesačne minimálne 10.000 Euro. Možno to bude vedieť pán poslanec Mgr. Juraj Smatana.
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 16:50
Vážený pán poslanec Juraj Smatana, prosím Vás o informáciu, koľko finančných prostriedkov je vyčlenených z rozpočtu mesta pre mestské televízie ( I-TV a TV - Považie ), aby sa nešírili fámy o závratných číslach. Za Vašu promptnú reakciu vopred ďakujem.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 19.10.2012 21:52
V tomto článku nájdete všetky odpovede:
http://povazska-bystrica.ot[…]iac-ako-188-tisic-eur-rocne
Anonym píše:
Sobota 20.10.2012 23:16
Tvoj odhad bol naozaj veľmi skromný, Janasova stále trvajúca reklamná kampaňna seba samého nás stojí 16.000 € mesačne plus Novinky.
Komisár Alexej
Komisár Alexej píše:
Neděle 21.10.2012 09:36
Pán Janas je iba dôkazom toho, že Smer nie je sociálnodemokratická strana. Je to strana prospechárov a bezbrehých chrapúňov, s prepáčením. Keď sa Smer rozpadne a skončí ako HZDS, preskupia sa do iného politického subjektu. Je to taký ich cyklus. Vždy sa dokážu niekde vsunúť a parazitovať.
Anonym píše:
Pondělí 22.10.2012 19:40
Tento supermogoň prostredníctvom televíznej obrazovky sa nám vtiera do našich domácnosti, aby sa nám občanom mesta vysmieval do oči. Nenažratý chamtivec si myslel, že všetci sme tupci, iba on je najmúdrejší. Je to chrapúnstvo najtvrdšieho formátu, lebo popri úväzkoch na 3 vysokých školách a ďalších funkciach-flekoch, chcel mať funkciu primátora, iba ako bokovku na ďalšie hrabanie prachov z našich dani.
Anonym píše:
Pondělí 22.10.2012 19:47
Každá strana s mocenským potenciálom priťahuje sebecké prospechárske indivíduá, prečo by práve SMER mal byť výnimka?
Anonym píše:
Neděle 21.10.2012 16:08
Zapla som si dnes telku STV1, na televíznu debatu o 5 minút 12 a pred samotnou reláciou som videla upútavku na Reportérov, ktorá sa bude vysielať zajtra na STV 1 o 21,40 hod. Dúfam, že táto upútavka zaujala aj pána Róberta F., aspoň sa dozvie, akého zodpovedného má regionálneho politika na funkcii primátora v Považskej Bystrici.
Komisár Alexej
Komisár Alexej píše:
Čtvrtek 18.10.2012 23:19
Kedy začne mesto budovať sieť cyklistických ciest, zatiaľ aspoň v rámci mesta? Alebo toho nie je súčasné vedenie mesta schopné, pretože by tým niekto prišiel zisky z MHD? Je povinnosťou vedenia mesta podporovať aj alternatívnu dopravu. A je povinnosťou vedenia mesta podporovať ekologickú dopravu.
Anonym píše:
Pátek 19.10.2012 16:21
myslim si ze cyklotrasa nie je az tak velky deal , po meste sa jazdit da, vsetci ani drtive vacsina ludi na bicykle nepresadnu, pre mna osobne je najvacsie + co sa tyka cyklostuffu aby ma nesikanovali miestni policajti a aby som ho mal kde odlozit,zamknut (a ostal tam)
Komisár Alexej
Komisár Alexej píše:
Neděle 21.10.2012 09:27
Mesto má povinnosť chrániť zdravie a životy vlastných občanov. Zatiaľ tak nerobí. Prioritou radničných pánov je naplniť si vlastné vrecká, záujmy občanov sú niekde na chvoste, čo sa priorít radničných pánov týka.
Anonym píše:
Neděle 21.10.2012 15:29
Jednou s priorít Smeráckeho vedenia mesta bolo odstránenie budovy Kongresovej haly v Kolónii. Niekedy v roku 2007-2008 sa predala s tým, že ju odstránia. DOKEDY TU EŠTE BUDE?! P. Kubovič,
čo Vy na to?!
Anonym píše:
Pondělí 22.10.2012 13:02
Odkedy je Kubovič pán? Odjakživa to bol jeden udavačský chrapúň!

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359