Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK | Autobusy budú jazdiť po novom

POVAZSKA.SME.SK | Autobusy budú jazdiť po novom

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 01.05.2013 13:36
[2013-04-30] Nový cestovný poriadok platný od 01.05.2013.
POVAZSKA.SME.SK | Autobusy budú jazdiť po novom

Ilustračná fotografia

 

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://povazska.sme.sk/c/6785406/autobusy-budu-jazdit-po-novom.html

Autobusy budú jazdiť po novom

Od mája dochádza v Považskej Bystrici k zmene cestovného poriadku.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Od 1. mája sa opäť mení cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy. „Zmena bola avizovaná už pri optimalizácii, ktorá bola od 1. januára. Počas prvých troch mesiacov sme sledovali jednotlivé potreby a vyhodnocovali obsadenosť spojov i vozidiel,“ vysvetľuje Radovan Čmelo z MDS, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu.

Doplnil, že pri súčasnej zmene zohľadnili aj všetky pripomienky od občanov a výborov mestských častí. Týkali sa napríklad zosúladenia vlakových a autobusových spojov, ale tiež opatrení, ktoré majú zabezpečiť vyššiu vyťaženosť autobusov.

Pozn. redakcie: Kompletný cestovný poriadok MHD v Považskej Bystrici uverejníme v budúcom čísle.

 

utorok 30. 4. 2013 12:04 | Redakcia
© 2013 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

 


Súvisiace články:

Oznámenie o zmene cestovného poriadku na stránke MDS, a.s.

http://www.mds.sk/novinky/item/52-cestovny-poriadok-platny-od-01-05-2013.html

Cestovný poriadok platný od 01.05.2013

S platnosťou od 01.05.2013 dochádza k avizovanej zmene cestovných poriadkov. Všetky zmeny boli odsúhlasené objednávateľov, Mestom Považská Bystrica a pri úpravách sa prihliadalo na pripomienky od občanov a VMČ.

Kompletný cestovný poriadok všetkých liniek platný od 01.05.2013

Popis základných zmien:

 • úprava pri ranných výjazdových spojoch z garáže do Podvažia
 • 2/109 zastavuje po trase aj na Pov. Pohradie, LZ a Pov. Podhradie, PA
 • Zlúčenie 2/110 a 2/112 do jedného spoja (Šebešťanová – Podhradie – Orlové- Aut. St.), ktorý potom bude pokračovať na MHD3. Snaha o väčšie využitie kĺbového autobusu (spoj 2/108 - po novom 2/110, dnes celková priemerná obsadenosť 76 ľudí ), posun odchodov
 • 2/47 ktorá je pokračovaním 3/98 bude vyčkávať na žel. St. 5 min. – do 22:24, na základe žiadosti VMČ Šebešťanová
 • 2/52 bude predĺžená z Podvažia na základe pripomienky od cestujúcich až na aut. Stanicu (nové č. spoja 42)
 • Víkendové spoje 2/355, a 2/356 budú zrušené (pre minimálnu obsadenosť)
 • Nedeľné spoje 2/507 a 2/508 budú zrušené (pre minimálnu obsadenosť)
 • Úprava jazdnej doby, posun všetkých spojov tak, aby bolo medzi nadväznou linkou a MHD č. 2 na autobusovej stanici vždy rozdiel 2 min., resp. večer a cez víkend 1 min.
 • Pokračovanie všetkých spojov MHD 2 z inej linky resp. prejazd na inú linku ostáva zachovaný ako je dnes, v niektorých prípadoch pôjdu spoje z MHD2 na inú linku ako je dnes, ale prioritne je to linka k Nemocnici

 • Posun väčšiny odchodov (v „x“) zo Zakvášova resp. Podmanína, aby bola dodržaná koordinácia s linkami 4, 32 a 100 v úseku Tesco – Aut. St.
 • Úprava premávky spojov do Podmanína na základe pripomienok VMČ
 • Úprava ranných výjazdových spojov
 • Úprava prvých ranných spojov na základe pripomienok od cestujúcich
 • Rozdelenie spoja 3/64 na 3/64 a 3/800 (vzájomná výmena vozidiel s MHD4 (kĺbový a sólo)- prejazd aj s cestujúcimi Podmanín – Hliny, resp. služobne Hliny – Zakvášov)
 • Zrušenie spojov 3/95 a 3/96 (v „x“) pre nízku obsadenosť (priemer 4 ľudia na spoj 95 a 2,6 na spoj 96)
 • Nahradenie večerných víkendových spojov z aut.stanice o 21:25 a 22:25 (a následných vratných zo Zakvášova) linkou N3
 • Ostáva pokračovanie spojov na MHD 2 v rozsahu väčšinou ako je dnes

 • Posun väčšiny odchodov (v „x“) zo Zem. Kvašova resp. Hlín, aby bola dodržaná koordinácia s linkami 3, 32 a 100 v úseku Tesco – Aut. St.
 • Úprava premávky spojov do Zem. Kvašova na základe pripomienok VMČ
 • Ostáva pokračovanie spojov na MHD2 v rozsahu väčšinou ako je dnes, pribudne pokračovanie vybraných spojov na MHD8 (namiesto pokračovania z dnešnej MHD32)
 • Úprava spojov v nedeľu dopoludnia tak, aby boli prispôsobené na návoz a odvoz na Sv. Omše do Stredu – zabezpečuje MHD č. 32 so zachádzkou cez Zem. Kvašov
 • Pridanie vratných spojov 4E v pracovné dni v poobednej špičke (dnes sa z Hlín vracali na aut. stanicu služobne)
 • Pridanie dvoch párov spojov 4E v sobotu – predĺženie trvania následného intervalu 30 min. z mesta na Hliny až do 16tej hodiny
 • Nahradenie víkendového spoja 4/333 a vratného 4/334 linkou N3 s odchodmi z aut. st. o 21:25 a 22:25

 • Predĺženie jazdnej doby na základe meškaní väčšiny spojov
 • Zriadený nový spoj s odchodom 5:21 z Jelšového, na žiadosť VMČ a občanov
 • Zrušenie zachádzania všetkých spojov cez Cintorín Jelšové na základe pripomienky VMČ a MZ (okrem víkendového 7/305 a 306)
 • Úprava časovej polohy spojov 7/3 a 7/104 na základe požiadavky VMČ
 • Úprava časovej polohy spoja 7/503 na základe požiadavky VMČ

 • Úprava časovej polohy väčšiny spojov, zabezpečenie dostatočného času výdrže v D. Milochove pre prípadné budúce predĺženie do stredu m. č.
 • Všetky spoje začínajú a končia na novej zastávke D.Milochov,konečná, ktorá sa nachádza v strede obce
 • Zmena prejazdov z/na linky z MHD8. Počet pokračujúcich spojov ostáva v dnešnom rozsahu, avšak niektoré budú pokračovať z inej linky/ na inú linka ako v súčasnosti. Priorita je obsluha nemocnice, výnimkou je iba pokračovanie ranného spoja 8/2 na linku 32E. Po novom budú všetky víkendové spoje MHD8 pokračovať z aut. st ďalej ako MHD 100.
 • Predĺženie spojov 8/7; 8/8;  8/13 a 8/14 do Dolného Milochova,
 • Zrušenie spojov 15/16, resp. 311/312 pre minimálnu obsadenosť (v priemere 2 ľudia na spoj pracovné dni a menej ako 1 človek na spoj víkendy)

 • Zlúčenie spojov 9/16 a 9/118 do jedného s trasou Horný Moštenec – Dolný Moštenec – Štefánikova – Kukučínova – Aut. St. – (ďalej pokračuje ako školský spoj 51) - Žel. St – Okružná – Nemocnica – Tesco z dôvodu nutnej racionalizácie obehu vozidiel v rannej špičke (využitie dnešného spoja 9/118 v priemere 25 cestujúcich)
 • Posun spoja 9/120 do skoršej časovej polohy na základe požiadaviek VMČ

 • Úprava časovej polohy v popoludňajšej špičke pracovných dní pre lepšiu nadväznosť na príchody vlakov
 • Zrušenie posledného večerného spoja 10/35 pre nízku obsadenosť, v rovnakom čase ide z Aut. St MHD100, ktorá rovnako obsluhuje Ul. Novomeského na Rozkvete.
 • Zrušenie sobotnej premávky v plnom rozsahu pre nízke využitie spojov (Ul. Novomeského na Rozkvete cez víkend naďalej obsluhuje aj MHD100)

 • Zavedenie nového spoja o 7:10 z Rozkvetu na žiadosť VMČ
 • Posun večerného spoja 11/99 na 22:32 z Autobusovej stanice na základe pripomienok od cestujúcich
 • Nahradenie víkendových spojov 365 a 367 linkou N3 s odchodmi z autobusovej stanice o 21:25 a 22:25

 • Úprava časovej polohy väčšiny spojov z Praznova cez pracovné dni na základe častého meškania
 • Posun prvého ranného spoja ako aj ďalších ranných spojov z Praznova na základe pripomienok od cestujúcich
 • Úprava časových polôh spojov v nedeľu dopoludnia tak, aby bol zabezpečený dovoz a dovoz veriacich na Sv. Omše v Strede (so zachádzkou cez Zem. Kvašov)
 • Pokračovanie vybraných spojov na MHD8 bolo nahradené pokračovaním spojov MHD4 na MHD8

 • Nahradnie spojov 51/102 a 51/104 jedným 51/104 (kĺbový, aj naďalej bude pokračovaním MHD2), ktorý bude vedený uprostred medzi týmito spojmi. Nová (skoršia) časová poloha spoja 51/102 (pôjde ako pokračovanie MHD9)

 • Zmena na spoji 52/101. Bude vedený z Rozkvetu už v čase o 7:03 a pôjde po trase M. Benku – Helenská – ČSA – Východná – Hliny – SNP – Lánska – ZŠ Sv. Augustína – IV. ZŠ – Štefánikova – žel. stanica – Aut. Stanica. Tým nahradí aj doterajší spoj 100/106

 • Cez pracovné dni sa ruší obsluha ul. Slovenských Partizánov a Novomeského! Všetky spoje pôjdu po trase Aut. stanica - .. – Tesco – M. Benku III – M. Benku II (V. ZŠ) – M. Benku IV (otoč) – a ďalej po súčasnej trase. Okrem spojov 100/4, ktorý začne tak, ako v súčasnosti už na Ul. Novomeského a večerných spojov 100/29 a 100/31, ktoré pôjdu aj naďalej cez  Novomeského ul. Cez víkend sa rovnako ruší premávka cez Ul. Slov. Partizánov, namiesto toho sa zavádza zastávka M. Benku III. Premávka cez Novomeského, M. Benku, Helenskú a ČSA ostáva tak ako v súčasnosti
 • Ranný spoj 100/106 bude nahradený spojom školskej linky č. 52, ktorá pôjde v rovnakej trase ako MHD100 akurát so zachádzkou cez Hliny a SNP (s vynechaním Tesca). Odchod z Rozkvetu bude o 7 min. skôr
 • Ostáva pokračovanie z vybraných spojov MHD2 alebo MHD8 na túto linku, resp. pokračovanie vybraných obedných spojov z tejto linky na MHD2

 • Zavádzajú sa víkendové spoje s odchodmi z aut. stanice o 21:25 a 22:25, ktoré nahradia doterajšie menej využívané spoje z MHD3, 4 a 11.
 • Víkendový spoj s odchodom 21:25 z autobusovej stanice pôjde cez Štefánikovu – Rozkvet – Kúpalisko – Lánsku – Hliny – Zakvášov – SNP – Tesco – Lánsku – Kúpalisko - Rozkvet – Štefánikovu a žel. stanicu späť na autobusovú stanicu.
 • Víkendový spoj s odchodom o 22:25 z autobusovej stanice pôjde cez Štefánikovu – Rozkvet – Kúpalisko – Lánsku – Hliny – Zakvášov – Podmanín – SNP – Lánsku – Kúpalisko – Štefánikovu a žel. stanicu späť na autobusovú stanicu
 • Ranný spoj bude vedený celotýždenne o minútu skôr, súčasný večerný spoj s odchodom 23:25 z aut. stanice ostáva bez zmeny.

Naposledy zmenené utorok, 23 apríl 2013 08:49

 


 

Súviace články na pb.otvorene.sk:

Cestovný poriadok od 01.05.2013

Optimalizácia MHD v Považskej Bystrici - pripomienky a návrh cestovného poriadku

Optimalizácia MHD v Považskej Bystrici

Jozef Keruľ | Cestovať s MHD budeme výhodnejšie

Anonym píše:
Čtvrtek 02.05.2013 12:58
Budú niekedy skutočne aktuálne aj CP do mobilu?
Anonym píše:
Čtvrtek 02.05.2013 13:20
Môj cestovný poriadok v mobile má tvar čísla taxislužby.
Medzery medzi spojmi sú také, že buď chodím peši, alebo zoberiem taxik.
Nech ti padne na úžitok, Dodo.
Anonym píše:
Pondělí 06.05.2013 23:13
ay ty čakáš hodiny na bus a on nechodí a nechodí a tak sa bavkáš s mobilom :-DD ?

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359