Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / POVAZSKA.SME.SK | Pre havarijný stav museli opraviť časť strechy

POVAZSKA.SME.SK | Pre havarijný stav museli opraviť časť strechy

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 12.04.2013 15:29
[2013-04-11] Článok Detty Pitoňákovej o čiastočnej oprave strechy základnej školy na Strede. Od roku 2009 sa mesto uchádza o financie z eurofondov na celkovú rekonštrukciu tejto školy.
POVAZSKA.SME.SK | Pre havarijný stav museli opraviť časť strechy

Strecha nevyhnutne potrebovala rekonštrukciu. Foto: DP

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://povazska.sme.sk/c/6763777/pre-havarijny-stav-museli-opravit-cast-strechy.html

 

Pre havarijný stav museli opraviť časť strechy

Škola čaká na rekonštrukciu už niekoľko rokov. Samospráva ale financie z eurofondov zatiaľ stále nemá, nezískala ani po tom, čo odstránila nedostatky vo verejnom obstarávaní. Strecha už bola v havarijnom stave, nevyhnutne potrebovala opravu.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. O získanie príspevku v rámci eurofondov sa mesto snaží asi štyri roky. Ide o staronový zámer, ktorý malo už predošlé vedenie mesta. V minulosti sa však vyskytli problémy v procese verejného obstarávania, ktoré sa opakovalo trikrát. Teraz už by malo byť podľa slov primátora Karola Janasa v poriadku a samospráva čaká na to, či ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uvoľní financie z eurofondov v rámci regionálneho operačného programu.

Stav v škole však už bol natoľko havarijný, že mesto pristúpilo k rekonštrukcii strechy. Zatekalo totiž do desiatky tried aj kabinetov. Problém ešte nie je celkom zažehnaný, časť strechy ešte na opravu čaká.

Opravili dve tretiny

Z celkovej plochy strechy na Základnej škole Stred opravili dve tretiny, zvyšok zostal neopravený.

„Aj v týchto miestach veľmi zateká, takže našou túžbou je, aby sa pokračovalo. Strecha bola v havarijnom stave, preto sa to aj riešilo ako havária. Požiadali sme o pomoc mesto, lebo nám už na druhom poschodí zatekalo v desiatich triedach a v kabinetoch. Teraz nám zateká ešte v štyroch triedach,“ hovorí Oľga Zbitovská, riaditeľka školy. Podľa nej však aj čiastočná rekonštrukcia pomohla.

Problémy s verejným obstarávaním v minulosti

Škola čaká už asi štyri roky na to, že sa začne robiť aj celková rekonštrukcia. Mesto sa od roku 2009 uchádza o financie z eurofondov cez operačný program ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Problémy boli v procese verejného obstarávania.

V minulosti sa po nástupe nového primátora Karola Janasa v Považskej Bystrici problematikou zaoberal Jozef Smatana, ktorý bol vo funkcii prednostu mestského úradu. Na jeseň v roku 2011 informoval, že verejné obstarávanie na rekonštrukciu Základnej školy Stred a ešte jednej školy v meste bolo uskutočnené už dvakrát, muselo sa však opakovať. „Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil mestu, ako verejnému obstarávateľovi, zrušiť použitý postup zadávania zákazky v oboch kolách pre obidve školy,“ informoval vtedy Smatana.

Dodal ešte, že podľa ÚVO bol rozsah požiadaviek, ktoré mesto určilo na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, neprimeraný. „Podmienky účasti s cieľom preukazovania splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti boli v rozpore s dvoma paragrafmi o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosti hodnotiť aj stavby realizované tretími osobami, nielen záujemcom. To za predpokladu, že záujemca preukáže disponovateľnosť technickými a odbornými kapacitami, podieľajúcimi sa na týchto stavbách, aj pri plnení zmluvy. Obstarávateľ ďalej nepostupoval v súlade s pravidlami, ktoré určil na obmedzenie počtu záujemcov, čím porušil jeden z paragrafov zákona o verejnom obstarávaní. Použil sa tiež nesprávny kurz pri prepočte inej meny ako eura, tiež zahrnutie tovarov priamo nesúviselo s realizáciou stavebných prác do zákazky na ich uskutočnenie,“ spresnil vtedy Smatana.

V oboch kolách proces verejného obstarávania zabezpečovala pre mesto externá spoločnosť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, s ktorými bola podpísaná mandátna zmluva.

Ďalšie kolo a výhľad

V septembri roku 2011 bolo po tretíkrát zverejnené vo vestníku ÚVO oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na rekonštrukciu škôl.

„Mesto tak mohlo urobiť len na základe toho, že mu ministerstvo umožnilo v náhradnej lehote uskutočniť ďalšie kolo verejného obstarávania a doručiť kompletnú dokumentáciu z obstarávania na kontrolu,“ hovoril v tom čase Smatana. Dodal ešte, že pokiaľ ministerstvo, prípadne ÚVO, nebude mať výhrady voči tretiemu kolu obstarávania, s rekonštrukciou oboch škôl sa začne v priebehu roku 2012.

Financie nemajú

Do dnešného dňa sa však čaká, s rekonštrukciou sa ešte nezačalo.

„Nevidíme dôvod, prečo by nemali byť zdroje z eurofondov, pretože mesto urobilo v tomto prípade všetko, čo bolo potrebné. Prebehlo riadne verejné obstarávanie, ktoré bolo uznané aj ministerstvom a prebehlo korektne. Dnes už je len na ministerstve, aby uvoľnilo zdroje. Všetci však vnímame to, že Slovensko má pozastavené čerpanie vo viacerých operačných programoch. Ak by boli takéto problémy, jednoducho budeme musieť nájsť peniaze aj z mestských zdrojov. Nemôžeme nechať deti, aby mali vyučovanie v takýchto nekultúrnych podmienkach. Je najvyšší čas, aby sme začali riešiť havarijný stav, a to nielen v tejto škole,“ hovorí o situácii v súčasnosti Karol Janas, primátor mesta.

Oprava v najhoršej časti a pokračovanie

Havarijný stav v škole je naozaj dlhodobý a situácia bola vážna. „Pri každom daždi už pretekalo do izolácií, preto sme sa rozhodli, že investujeme do rekonštrukcie strechy v najhorších častiach. Oprava dvoch tretín strechy sa riešila z havarijných zdrojov a rekonštrukcia stála asi 40-tisíc eur,“ hovorí primátor Janas.

Ako ďalej povedal, školu čaká veľká kompletná rekonštrukcia z eurofondov, preto dali urobiť len časť strechy. „Urobili sme časť, ktorá nie je v projekte z eurofondov zahrnutá. Myslím, že to pomohlo, ale škola skutočne potrebuje rekonštrukciu aj inde. V miestnostiach je evidentný rozdiel medzi starou časťou, kde sa strecha opravila, a tou neopravenou. Dúfam, že ministerstvo čím skôr odsúhlasí potrebné zdroje, ktoré sú vysúťažené a budeme sa môcť pustiť do komplexnej rekonštrukcie tak, aby sa zmenila situácia aj s oknami a náklady, ktoré sú tu na tepelnú energiu, išli dolu. Je to nevyhnutná investícia,“ zdôvodnil.

Výsledok obstarávania

Víťazom verejného obstarávania na rekonštrukciu školy sa stala firma EURO-BUILDING, a. s. V oznámení o výsledku verejného obstarávania z 15. mája 2012 je tiež uvedená začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH, a to 851 663 eur a celková konečná hodnota zákazky 440 993 eur bez DPH. V rámci zmluvy jestvuje aj predpoklad subdodávok.

Stanovisko ministerstva

O vyjadrenie v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou školy, ktorá sa má realizovať z eurofondov sme požiadali aj ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Upozornili sme aj na havarijný stav budovy a zdôraznili sme, že mesto sa pokúša získať zdroje už niekoľko rokov. „Projekt je pozastavený zo strany prijímateľa od augusta 2012 do apríla 2013. Dodávateľ stavebných prác podmienil prevzatie staveniska podpisom dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Nakoľko charakter plánovaných prác neumožnil ich realizáciu v zimných mesiacoch, nebolo možné začať s realizáciou. Mesto odmietlo ďalšie pozastavenie projektu a žiada o vyhotovenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP po verejnom obstarávaní s tým, že finančné prostriedky bude zatiaľ čerpať z úveru. Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP je v príprave,“ uviedol Peter Hajnala, riaditeľ odboru komunikácie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

V oznámení o výsledku verejného obstarávania sa uvádza, že predmetom zákazky je rekonštrukcia budov základnej školy. Pozostáva z prác týkajúcich sa zateplenia obvodového plášťa budovy školy, tepelnej izolácie strešnej krytiny, výmeny okenných a dverných konštrukcií, výmeny niektorých hygienických zariadení, výmena vykurovacích telies. Pri telocvični sa práce týkajú zateplenia obvodového plášťa, strešnej krytiny, výmeny okenných a dverných konštrukcií, výmeny vykurovacích telies.

štvrtok 11. 4. 2013 7:47 | Detta Pitoňáková
© 2013 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

 

Anonym píše:
Sobota 13.04.2013 14:59
Pán Janas, namiesto tárania sadnite do auta a choďte na to poondiate ministerstvo. Keď stíhate byť členom ústavu pamäti národa za dve tisícku eur mesačne zdvihnite zadok a prejdite tých pár metrov za konkrétnymi ľudmi na ministerstvo. Vybaviť si teplý flek a kopu peniazov pre seba vám nerobil problém, tak teraz už konečne spravte niečo aj pre mesto vy transparetný charakter.
Anonym píše:
Neděle 14.04.2013 10:37
Pán Janas, keď pôjdeš na misterstvo lobovaď za dotácie z eurofondov, zober si údernú trojicu, ktorá bude zárukou úspechu a to: Sičáka, Nemčíka a Hamára. Ich schopnosť je potrebná, bez nich tvoja hviezda zhasne. Ak by bolo málo, zvezie sa s vami Kardočová. Zatancujete pod jej vedením niečo na sekretariáte ministerstva, dostanete hádam aspoň pohár minerálky. Keď sa nad tým zamyslím, taká tancujúca pätica,hmmm....námet pre TV Považie " SMER má talent"
Anonym píše:
Úterý 16.04.2013 12:50
Janas na ministerstvo? Šak ho nepustia ani cez vrátnicu.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359