Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Sprístupenie zmluvy vrátane všetkých dodatkov a faktúr o právnom zastúpení doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša, CSc.

Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Sprístupenie zmluvy vrátane všetkých dodatkov a faktúr o právnom zastúpení doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša, CSc.

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 29.07.2013 13:04
[2013-07-26] Mesto Považská Bystrica na základe žiadosti o sprístupnenie informácií podanej dňa 11.07.2013 sprístupnilo zmluvu vrátane všetkých dodatkov a faktúr o právnom zastúpení doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša, CSc. a vyplatení sumy 13 261 €.
Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Sprístupenie zmluvy vrátane všetkých dodatkov a faktúr o právnom zastúpení doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša, CSc.

doc. JUDr. ĽUBOMÍR FOGAŠ, CSC. zdroj: http://www.mcsl.sk/tim/doc-judr-lubomir-fogas

 

MESTSKÝ ÚRAD  POVAŽSKÁ BYSTRICA

017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3

 

 

Číslo:                                                                                                         Považská Bystrica

Odd. OP/5650/2013/19498/AO2-5                                                            22.07.2013

(v odpovedi uveďte vždy toto číslo)

 

Mgr. Juraj Smatana

Nábrežná 999/19

017 01 Považská Bystrica

 
 
Rozhodnutie
 
Mestský úrad v Považskej Bystrici ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií) na základe žiadosti Mgr. Juraja Smatanu, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica zaevidovanej dňa 11. 07. 2013 pod č. 18892/2013 vo veci sprístupnenia informácií:
 
  1. Všetky zmluvy vrátane všetkých dodatkov o právnom zastúpení medzi Mestom Považská Bystria a doc. JUDr. Ľ. Fogašom, uzatvorených do 10. 07. 2013.
  2. Objednávky, faktúry a informácie o dni úhrady fakturovanej sumy 13.261,- eur za právne služby súvisiace s uzatvorených predmetným dodatkom k zmluve s MDS a.s.
 
vydal v zmysle § 18 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z. z. toto
 
rozhodnutie.
 
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám MsÚ
v Považskej Bystrici rozhodol v žiadosti Mgr. Juraja Smatanu, Nábrežná 999/13, 017 01
Považská Bystrica (č. 18892/2013) nasledovne:
 
K bodu č. 1
Medzi Mestom Považská Bystrica a doc. JUDr. Ľ. Fogašom bola do 10. 07. 2013 uzatvorená jediná zmluva o právnom zastúpení. Zmluvu o poskytovaní právnych služieb č. OZ 207/2008 - SEPRIM uzatvorenú medzi Mestom Považská Bystrica a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc., advokátom, spolu s dodatkami č. 1 a 2, Vám zasielame v prílohe tohto dokumentu (Príloha č. 1, 8 strán). Informácie požadované v tomto bode sprístupňujeme v plnom rozsahu.
 
Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom Považská Bystrica a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc.
 
 
Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (1.strana)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (2.strana)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (3.strana)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (4.strana)
 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom Považská Bystrica a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc.
               Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (1.strana)
 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (2.strana)
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom Považská Bystrica a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc.
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (1.strana)
 
 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (2.strana)
 
 
 
K bodu č. 2
Suma 13.261,- € predstavuje výšku úhrady advokátskej kancelárii doc. Fogaša na základe spolu dvoch faktúr, pričom nakoľko na jednej z týchto faktúr boli uvedené aj iné úkony právnych služieb, táto suma zahŕňa aj tieto ďalšie právne služby nesúvisiace s Mestskou dopravnou spoločnosťou. Za služby súvisiace s vypracovaním dodatku k zmluve s MDS bola uhradená suma celkovo 11.586,67 € s DPH.
Predmetné faktúry Vám zasielame v prílohách tohto dokumentu (Prílohy č. 2 a 3, spolu 4 strany).
 
Pokiaľ ide o objednávky, tieto neboli vyhotovované, a teda neexistujú, keďže služby boli poskytované na základe zmluvného vzťahu. Tieto objednávky Vám teda nesprístupňujeme.
 
Prvá faktúra bola uhradená 26. 06. 2012 a druhá faktúra, zahŕňajúca aj iné úkony právnych služieb, ktoré nesúviseli s MDS, bola uhradená 28. 12. 2012.
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že informácie požadované v tomto bode Vám sprístupňujeme čiastočne.
 
Faktúra za právne služby - doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. (vystavená dňa 06.06.2012)
 
 
 
Odôvodnenie
Dňa 11. 07. 2013 Mestský úrad v Považskej Bystrici obdržal žiadosť Mgr. Juraja Smatanu, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica o sprístupnenie informácií. Dôvody čiastočného sprístupnenia informácií sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie v zmysle § 19  ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie možno preskúmať v súdnom konaní.

3 prílohy
 

 

Ing. Tatiana Kozárová

prednostka MsÚ

 

Schválila: Mgr. Daniela Bubáková

Vybavovali: JUDr. Michal Hamar

                   JUDr. Anna Danišková

                   Mgr. Filip Oubrecht

 

Rozhodnutie sa doručuje: Mgr. Juraj Smatana, Nábrežná 999/13, 017 01  Považská Bystrica

 

 

Tel.: 042/430 51 11                                                                     Bankové spojenie:

Fax: 042/432 66 13                                                                     VÚB Pov. Bystrica, číslo účtu: 19627372/0200

IČO: 317 667                                                                               Prima Banka Pov. Bystrica, číslo účtu: 280016-8003/5600

 


Sken dokumentu:

Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Sprístupenie zmluvy vrátane všetkých dodatkov a faktúr o právnom zastúpení doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša, CSc. (sken dokumentu)

Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

 


Súvislosti:

POVAZSKA.SME.SK| Za právne služby dali podľa poslanca nehoráznu sumu

Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Pri vypracovaní dodatku k zmluve s MDS a.s. mesto Považská Bystrica nerokovalo s inými advokátmi, právnymi kanceláriami a nebola vyhlásená verejná obchodná súťaž, výberové konanie alebo elektronická aukcia

Otvorená infožiadosť: Prebehlo výberové konanie alebo verejná obchodná súťaž na vypracovanie dodatku k zmluve s MDS a.s.?

Otvorená infožiadosť: doc. JUDr. Ľubomírovi Fogašovi PhD. bolo vyplatených 13 261 € za právne služby súvisiace s dodatkom k zmluve s MDS a.s.

Dokument: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006 (NÁVRH)

POVAZSKA.SME.SK| Doplnok schválili, odznelo však veľa výhrad

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359