Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Pri vypracovaní dodatku k zmluve s MDS a.s. mesto Považská Bystrica nerokovalo s inými advokátmi, právnymi kanceláriami a nebola vyhlásená verejná obchodná súťaž, výberové konanie alebo elektronická aukcia

Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Pri vypracovaní dodatku k zmluve s MDS a.s. mesto Považská Bystrica nerokovalo s inými advokátmi, právnymi kanceláriami a nebola vyhlásená verejná obchodná súťaž, výberové konanie alebo elektronická aukcia

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 26.07.2013 12:01
[2013-07-26] Odpoveď Mesta Považská Bystrica na žiadosť o sprístupnenie informácií, ako sa postupovalo pri výbere advokáta pri vypracovaní dodatku k zmluve s MDS a.s.. Žiadosť bola Mestu Považská Bystrica zaslaná dňa 11.07.2013.

 

MESTSKÝ ÚRAD  POVAŽSKÁ BYSTRICA

017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3

 

 

Číslo:                                                                                                         Považská Bystrica

Odd. OP/5640/2013/19492/AO1-5                                                            22.07.2013

(v odpovedi uveďte vždy toto číslo)

 

Mgr. Juraj Smatana

Nábrežná 999/19

017 01 Považská Bystrica

 

 

Poskytnutie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám...

 

Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií), ktorá bola na MsÚ v Považskej Bystrici doručená dňa 11. 07. 2013 a zaevidovaná pod číslom 18891/2013, Vám poskytujeme nasledovné informácie:

K bodu č. 1

Mesto Považská Bystrica nerokovalo s inými advokátmi, právnymi kanceláriami o vypracovaní predmetného dodatku a nebola vyhlásená verejná súťaž, výberové konanie alebo elektronická aukcia na poskytovanie predmetnej služby vypracovania dodatku k zmluve o MDS a.s..

K bodu č. 2

Na základe bodu 1 neexistovali ponuky zo strany iných právnych kancelárií na vypracovanie dodatku k zmluve.

K bodom č. 3 a 4

K vypracovaniu dodatku k zmluve s MDS došlo na základe Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. OZ 207/2008 - SEPRIM uzavretej medzi Mestom Považská Bystrica a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc., advokátom. S advokátskou kanceláriou doc. Fogaša Mesto Považská Bystrica spolupracuje na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej v roku 2008. Doc. Fogaš zastupoval mesto vo viacerých závažných súdnych sporoch začatých ešte v minulom volebnom období, pričom na základe dobrých skúseností s touto advokátskou kanceláriou bol požiadaný aj o vypracovanie dodatku k zmluve o poskytovaní služieb s Mestskou dopravnou spoločnosťou. V čase zadania vypracovania dodatku nebolo možné vzhľadom na náročnosť problematiky určiť presný rozsah tejto právnej služby a preto ani predpokladanú hodnotu zákazky (došlo napr. k zmene právnej úpravy). Vypracovanie tohto dodatku predstavovalo časovo náročný proces, ktorý nebolo možné zabezpečiť v rámci kapacít mestského úradu. Využívanie externých právnych kancelárií pri zastupovaní pred súdmi alebo pri iných právnych službách je štandardný postup v podmienkach samosprávy, rovnako i štátnej správy. Vzhľadom na skutočnosť, že pri zabezpečovaní právnych služieb je, a to najmä v prípadoch pre Mesto najvýznamnejších zmlúv a súdnych sporov s možným zásadným finančným dopadom na rozpočet, rozhodujúca ich kvalita a nie najnižšia cena, Mesto s ohľadom na referencie doc. Fogaša pristúpilo k osloveniu tejto advokátskej kancelárie. Je potrebné poukázať tiež na to, že zmluvné vzťahy s MDS sú na základe uzatvoreného dodatku bez problémov a Mesto uhrádza podstatne nižšie preddavkové platby, čím dochádza ročne k úspore finančných prostriedkov.

S pozdravom

Ing. Tatiana Kozárová

prednostka MsÚ

 

Schválila: Mgr. Daniela Bubáková

 

Vybavovali: JUDr. Michal Hamar

                   JUDr. Anna Danišková

                   Mgr. Filip Oubrecht

 

 

Tel.: 042/430 51 11                                                                     Bankové spojenie:

Fax: 042/432 66 13                                                                     VÚB Pov. Bystrica, číslo účtu: 19627372/0200

IČO: 317 667                                                                               Prima Banka Pov. Bystrica, číslo účtu: 280016-8003/5600

 


Sken dokumentu:

Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Pri vypracovaní dodatku k zmluve s MDS a.s. mesto Považská Bystrica nerokovalo s inými advokátmi, právnymi kanceláriami a nebola vyhlásená verejná obchodná súťaž, výberové konanie alebo elektronická aukcia (sken dokumentu)

Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

 


Súvislosti:

Otvorená infožiadosť: Prebehlo výberové konanie alebo verejná súťaž na vypracovanie  dodatku k zmluve s MDS a.s.? (sken dokumentu)

Otvorená infožiadosť: doc. JUDr. Ľubomírovi Fogašovi PhD. bolo vyplatených 13 261 € za právne služby súvisiace s dodatkom k zmluve s MDS a.s.

Dokument: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006 (NÁVRH)

POVAZSKA.SME.SK| Doplnok schválili, odznelo však veľa výhrad

Anonym píše:
Neděle 28.07.2013 19:51
viete za čo ste zdvihli ruku páni a damy v zastupiteľstve, keď ste odhlasovali kúpu FK Raven P. B. za 1 ečko??????????? to nieje všetko čo ste mali vedieť , zrejme predkladatel na poslednú chvílu , aby predišiel blamáži, že tu sa kašle na deti a na futbal pozabudol povedať aj ostatné veci týkajúce sa nákladov na chod futbalového klubu, čiže prevádzka štadiona cca. 30.000 ečiek, cestnovné na zápasy cca.30.000 ečiek, platenie trénerov, platenie zamestnancov cca. 20.000-30.000 ečiek, dal vám niekto niečo takéto na vedomie????? a vy ešte odhlasujete odpredaj pozemkov pánovi H, ktorý tu naťahoval mesto a aj futbalistov dlhé mesiace a ku tomu sa pridalo mesto, ktoré tak isto naťahuje verejnosť, hráčov, rodičov, deti, prečo nebolo korektne odpovedané pánovi J. Smatanovi, ked sa pýtal kolko bude stať chod futbalu????? prečo bolo povedané, že sa to ťažko určuje, že neboli predložené všetky doklady??? ako ste urobili inventarizáciu???? ako ste urobili prepočet financii, ktoré zaplatíme všetci???? prečo je do všetkého čo sa týka futbalu nastrčený pán P., zo slovami že on to vybaví????????

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359