Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / ONLINETREBISOV.SK | Regionálne telky nepritakávali radnici, dostali vyhadzov! Bez udania dôvodu.

ONLINETREBISOV.SK | Regionálne telky nepritakávali radnici, dostali vyhadzov! Bez udania dôvodu.

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 11.03.2014 13:21
[2014-03-10] Článok Lýdie Vereščákovej. Indície o zrušení zmluvy na šírenie signálu televízie Zemplín cez rozvody Bytového podniku v Trebišove sa ukázali ako opodstatnené. Na zasadnutí zastupiteľstva to potvrdil primátor mesta Marián Kolesár (nez.) Podľa neho je dôvodom vyhadzovu nevyváženosť zmluvy. Majiteľ televízie Martin Vaľko vidí motív prozaickejšie. Podľa neho sa vedenie mesta snaží zbaviť informačného zdroja Trebišovčanov, ktorý nepritakáva radnici. Kolesár nepoprel, že vzťahy s majiteľom televízie sú napäté: „S pánom Vaľkom nekomunikujem už dlhú dobu.“ Ako sme zistili, vyhadzov dostala aj TV Východ.

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke http://www.onlinetrebisov.sk/regionalne-telky-nepritakavali-radnici-dostali-vyhadzov-bez-udania-dovodu/

 

Regionálne telky nepritakávali radnici, dostali vyhadzov! Bez udania dôvodu.

Primator Kolesar 300x199 Regionálne telky nepritakávali radnici, dostali vyhadzov! Bez udania dôvodu.

Indície o zrušení zmluvy na šírenie signálu televízie Zemplín cez rozvody Bytového podniku v Trebišove sa ukázali ako opodstatnené. Na zasadnutí zastupiteľstva to potvrdil primátor mesta Marián Kolesár (nez.) Podľa neho je dôvodom vyhadzovu nevyváženosť zmluvy. Majiteľ televízie Martin Vaľko vidí motív prozaickejšie. Podľa neho sa vedenie mesta snaží zbaviť informačného zdroja Trebišovčanov, ktorý nepritakáva radnici. Kolesár nepoprel, že vzťahy s majiteľom televízie sú napäté: „S pánom Vaľkom nekomunikujem už dlhú dobu.“ Ako sme zistili, vyhadzov dostala aj TV Východ.

 

Poslanec: Prečo? Čo nám vadí?

Fámy o výpovedi zmluvy televízii kolovali v kuloároch už dlhšie. Náš zdroj z prostredia Bytového podniku ich vtedy nepotvrdil, ale ani nevylúčil. Naopak, majiteľ televízie áno: „Mám svoje zdroje. Zatiaľ mám len indície, že sa na nás niečo chystá, ale výpoveď sme zatiaľ nedostali. Nič nevedia ani na Rade pre retransmisiu a vysielanie.“

V deň zasadnutia poslancov 28. februára už bolo všetko jasné. Tému otvoril poslanec Jozef Čičatko (Smer) v bode interpelácie a podnety poslancov, ktorý bol v pozvánke. Žiadal o potvrdenie výpovede a odôvodnenie: „Prečo? Čo nám vadí?“ Pripomenul, že televízny signál je jedným z informačných zdrojov, ktorými sa Trebišovčania dozvedajú o dianí v meste. „Už vlani som hovoril, že mesto je málo propagované…Namiesto riešenia lepšej propagácie, okrem Infolistu, ktorý považujem za jednostranný..Namiesto rozšírenia robíme opak, rušíme zmluvy, hoci nie sú nevýhodné pre mesto. Z akého dôvodu?“


Kolesár: Ja, ja, ja…

Primátor mesta Marián Kolesár výpoveď potvrdil. Uviedol, že robili revíziu zmlúv so všetkými poskytovateľmi služieb: „Zistili sme, že niektoré sú nevyvážené, vrátane tej s pánom Vaľkom. Sú tam odvolávky na už neexistujúce právne predpisy, preto chcem tento vzťah upraviť.“ Výpoveď označil ako jedinú možnosť ako zmluvu otvoriť: „Preto som odporučil riaditeľovi Bytového podniku, aby tak konal. Bolo to na moje odporúčanie. Zmluvy boli vypovedané a budeme rokovať o nových podmienkach.“ Dodal, že mesto nikomu neplatí za propagáciu: „Ja si nekupujem žiadne informácie.“ Povedal, že ak vôbec a ako sa médiá zaujímajú o mesto, necháva na nich: „Ja som s tým vyrovnaný.“

Čičatkovi to nešlo do hlavy, preto sa Kolesára spýtal, či to takto prezentoval aj Vaľkovi a či spolu hovorili o pláne zmeniť zmluvu: „On bol o tom informovaný, že chceme niečo meniť a nedá sa to inak ako výpoveďou?“ Primátor sa svojou averziou voči televízii a napätým vzťahom k jej majiteľovi netajil: „Ja s pánom Vaľkom nekomunikujem už dlhú dobu. Nehovorili sme spolu ani pred vypovedaním zmluvy. Som presvedčený, že teraz už bude ústretový na komunikáciu.“

Zaujímavosťou je, že interpelácie na zvukovom zázname osobitne nenájdete. Jeho spracovateľ ich spojil s informatívnou správou finančnej komisie. Čičatkov podnet sa začína okolo 50. minúty 5. bodu.

 

Vaľko: Asi nepasujeme vedeniu mesta

Majiteľ televízie Martin Vaľko uviedol, že za 9 rokov, odkedy pôsobia na území Trebišova, sa s takýmto jednaním nestretli. „Pán Kolesár je už tretí primátor, za ktorého vysielame. Pred voľbami sme boli prvá televízia, ktorá hovorila proti elektrárni, čo bola agenda, na ktorej si združenie Trebišov nahlas postavilo svoju kampaň. Pred voľbami nás potrebovali a potom, ako začali vládnuť v meste, sa ich prístup zmenil.“ Dodal, že na Bytový podnik nemôže povedať ani slovo: „Spolupráca bola vždy korektná.“ Nevyváženosť alebo nevýhodnosť zmluvy odmieta. Uviedol, že sú len jedným z 50 programov v ponuke mesta, ktoré za to dostáva peniaze od divákov.

Vaľko potvrdil, že indície o tom, že spravodajstvo televízie „nepasuje tomuto vedeniu mesta“, mal už dlhšie. Spomína na prípravu reportáže o meste spred pol roka: „Keď redaktorka žiadala o vyjadrenie pána prednostu Seleckého, odsekol jej, že on nebude dávať žiadne vyjadrenia nejakej TV Zemplín. Zavolal som mu teda ja a pýtal som sa prečo, lebo v príspevku sme chceli mesto pochváliť. On povedal, že nebude podávať nijaké vyjadrenia televízii Zemplín. Na druhý deň sa primátor vyjadril k inej téme bez problému. Preto som to ďalej neriešil.“ Poslednou kvapkou, ktorá predchádzala výpovedi, sa podľa neho mohla stať reportáž o zrušenej základnej škole na Gorkého ulici. Tú na februárovom zasadnutí poslanci dlhodobo prenajali pre Grécko-katolícku eparchiu Košice. „My sme spravodajstvo postavili na konštatovaní, že bola mimoriadne úspešná v športoch, že dosiahla skvelé výsledky a že jej je škoda. Šlo o krátky informačný blok, nič viac. Čo je na tom zlé?“ Uviedol, že Rada pre vysielanie a retransmisiu ich nikdy počas existencie neupozornila na neobjektívnosť spravodajstva.

 

Vysielať budú ešte minimálne pol roka

Vaľko potvrdil, že výpoveď im už prišla. Prevzal ju 3. marca . Bez udania dôvodu. Podľa neho sa takto vedenie mesta snaží ovplyvniť tok informácií. „Nič nezíska. Naopak, potrestá časť Trebišovčanov, ktorí si nebudú môcť pozrieť regionálne spravodajstvo a rôzne magazíny.“ Vysvetlil, že Bytový podnik je len jedným z operátorov, cez ktorý televízia v meste vysiela: „Ešte sú dvaja. Keď nás vypnú na mestských kanáloch, vedenie dosiahne akurát to, že odstaví od informačného zdroja asi 2 500 domácností. Ak nám budú Trebišovčania volať, budeme ich musieť odporučiť na zvyšných dvoch operátorov.“ Dodal, že napriek výpovedi televízia môže vysielať ešte pol roka. Tak je to zakotvené v zmluve: „Ak si radnica myslela, že v predvolebnom roku odstaví nepohodlné regionálne spravodajstvo, mýlila sa.“


Odstaviť chcú aj TV Východ

O informáciu, koľko nevyvážených zmlúv Bytový podnik na odporúčanie primátora vypovedal, sme požiadali riaditeľa Bytového podniku Jána Šípoša: „Boli dve – jedna pre TV Zemplín a jedna pre TV Východ.“

O stanovisko sme chceli požiadať Imricha Ferka, ktorý je majiteľom a konateľom spoločnosti East Media, s.r.o., ktorá vlastní licenciu na vysielanie TV Východ. Napriek snahe sa nám s ním spojiť nepodarilo, jeho mobilný telefón bol permanentne vypnutý.

Na záver…

Pripomenúť je nutné, že okrem Infolistu, ktorý spomínal poslanec, mesto poskytuje informácie aj cez iné, vybrané zdroje. Nemalo problém vyjadriť sa pre agentúry, Nový čas, Plus 1 deň či televízie JOJ, Markíza či RTVS. Portálu onlinetrebisov.sk odmietlo podať informácie podľa Tlačového zákona – odvolalo sa na infozákon, na odpovede čakal 8 pracovných dní. TV Zemplín a TV Východ teraz dostali výpovede…

 

Vyjadrenia, stanoviská

ZOMOS: Momentálne takýto prípad evidujeme len v Trebišove

V súvislosti s podozrením o obmedzovaní toku informácií o dianí v meste z iných, ako oficiálnych zdrojov, sme oslovili predsedu Združenia občanov miest a obcí Slovenska Vladimíra Špánika. Postup mesta Trebišov ho neprekvapil: „Ak má takáto samospráva šancu obmedziť vplyv nepohodlných médií, urobí to. Vedenie mesta sa jej chopilo. Pravdaže, všetko v súlade so zákonom, ale je zrejmé, že sa tým snaží potlačiť informovanie občanov z alternatívnych zdrojov, na ktoré nemá vplyv..“ S podobnými praktikami má ZOMOS skúsenosti hlavne v obciach, v mestách je otvorené potláčanie opozičných názorov, občanov a médií zriedkavé: „Momentálne takýto prípad evidujeme len v Trebišove, inde sme to nezachytili.“ Podľa neho sú teraz na ťahu Trebišovčania. Závisí od ich občianskeho uvedomenia, či dokážu vytvoriť tlak na samosprávu: „Sú obce, kde to vyriešili založením vlastného periodika, ktoré je protiváhou oficiálnych zdrojov samosprávy, ktoré informujú jednostranne.“

TIS: Mesto nesmie selektovať médiá

Postoj mesta sa nepozdáva ani Transparency International Slovensko. „Nevidím dôvod, prečo by malo robiť rozdiely medzi médiami. Mesto ako súčasť verejnej správy nemôže selektovať médiá. Nemôže určovať, komu poskytne informácie a komu nie tým, že jednému médiu ich podáva hneď, inému za 10 dní alebo vôbec a ďalšiemu sa snaží obmedziť činnosť,“ uviedol jej analytik, politológ Ivan Rončák, ktorý je tiež poslancom zastupiteľstva v Ružomberku. Informovanie je podľa neho psia povinnosť všetkých inštitúcií verejnej správy, vrátane miest. „Káblové rozvody mesta sú verejné a preto má vedenie povinnosť ich poskytnúť každému médiu, ktoré chce informovať o dianí v meste čo najširší okruh občanov. Teda, ak je to technicky možné,čo v tomto prípade je. A všetky médiá musia mať rovnaké podmienky,“ dodal Rončák.


Lýdia Vereščáková | 7. marec 2014 | SPRAVODAJSTVO, Titulka


Anonym píše:
Čtvrtek 13.03.2014 15:23
Toto asi vedenie mesta P.B. nebude nasledovať.
Tu naopak, obe televízie sa im pchajú do análu, a tak im budú v budúcnosti zmluvy určite predlžené a šte za lepších podmienok ako doteraz!
Lebo v P.B. je to proste inak ako v zbytku SR !

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359